Kerneværdier

Hvorfor skal vi bruge tid på det?
Og hvad er det?
Kerneværdier er de værdier der er så vigtige for dig at du ikke kan eller vil gå på kompromis med dem.
Vi mener det er vigtigt at kende sine kerneværdier for at man kan leve i balance med sig selv. Faktisk mener vi at stress ofte kommer af at man for længe har gået på kompromis med sine kerneværdier.
Kerneværdier kan være mange ting f.eks:
 • Personlig frihed
 • Ligeværd mellem mennesker
 • Empati
 • Kvalitet
 • Høj faglighed
 • Succes
 • Balance
 • Samhørighed
 • Tryghed
 • Autencitet
 • Ærlighed
 • Arbejdsomhed
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Ro
 • Respekt
 • Udvikling
 • Og mange mange flere!

Kender du dine?

Skriv gerne dine kerneværdier i kommentarfeltet, hvis du kender dem.
For at gøre det lettere at forstå hvorfor det er vigtigt at kende til kommer vi med et eksempel.
Lad os sige dine 3 vigtigste kerneværdier er:
 • Tryghed
 • Empati
 • Høj faglighed
Desuden sætter du pris på ansvarlighed, arbejdsomhed og udvikling.
Du arbejder på en stor institution med højt tempo, hyppig udskiftning i personalet, hvoraf mange er ufaglærte. Du har påtalt det flere gange for din leder, som slår det hen med bemærkninger som: ” Men vi holder jo skruen i vandet- vi skal bare lige igennem denne travle periode”. Den hyppige udskiftning i personalet påvirker beboerne så de bliver utrygge og udadreagerende.
Alt dette påvirker dig og du føler dig stresset og udmattet. En sygemelding vil nok ikke gøre den store forskel, da det handler om at det arbejdsmiljø du befinder dig i går imod dine kerneværdier:
TRYGHED: Både du, beboerne og øvrige personale er utrygge pga. den uforudsigelige hverdag.
EMPATI: Det er er svært at være empatisk med det høje tempo og utrygheden på arbejdspladsen
HØJ FAGLIGHED: Du oplever ikke, at arbejdspladsen har høj faglighed pga travlhed, den hyppige udskiftning og ufaglært personale. Du føler selv, at din faglighed trænger til UDVIKLING, men der har ikke været tid til at prioritere kurser i flere år.
Du kommer til at overforbruge dig selv ved at trække på din ARBEJDSOMHED og ANSVARLIGHED, mens du bliver mere og mere bitter over, at du tilsyneladende er den eneste der føler et ansvar for stedets beboere.
I eksemplet (som er et tænkt eksempel inspireret af virkeligheden) kan du se at dine værdier kan arbejde for og imod dig. Værdier har nemlig også skyggesider!
Derfor er det vigtigt at kende dine værdier og være bevidst om hvordan de påvirker dig- de præger nemlig dit liv og din hverdag på arbejde og i privatlivet.
Pas godt på dig selv derude.
Hold fast i dine kerneværdier- de er vigtige for dig og vigtige for dem du arbejder med.
Kærlig hilsen
Mette og Cammilla