Roller i konflikter

I forskellige situationer kan man som sensitiv forældre/partner have en af 3 følgende roller. Det skal lige siges at ofte sker ubevidst og uden du ved det.
De tre roller er:

Offerrollen
Offer har en adfærd er karakteriseret ved det, vi kalder ydmyg adfærd, hvor man generelt lader andre mennesker gå ind over ens grænser.

I offer rollen vil man typisk:
•Appellere om hjælp
•Påtage sig skyld
•Fremstå skrøbelig og ofte kraftløs
•Være meget emotionel – jeg kan ikke, jeg er ikke god nok, der er synd for mig…
•Virke handlingslammet

Forfølger/krænker rollen
Er den person, som krænker eller straffer psykisk og fysisk de andre og virker grænseoverskridende for andre mennesker.

Som krænker vil man ofte :
•Være vredladenhed, irriteret eller rasende. i
•Bebrejde andre, virke nedladende og bruge sarkasme
•Placering af skyld på andre
•Være fastlåst i sort/hvid tænkning

Hjælper/redder/frelser rollen
Hjælperen er ofte den, der ser ud til at have overskud til at klare ting for alle andre, og vedkommende er altid er klar når nogen har brug for hjælp. (Kan ofte være den sensitive – som vil alle det godt og plaser alle andre.)

  • Hjælper rollen er kendetegnet ved
  • Opmærksomhed på hvordan andre har det
  • Hjælpsomhed og omsorg
  • Tilsidesættelse af egne behov
  • Overskud
  • Ude af kontakt med egne smertefulde følelser

Eksempel:
Teenager datteren kommer hjem fra skole og smider alle sine ting i køkkenet. Er sulten og tager al ting frem på køkkenbordet og tager noget af spise. Da moderen kommer hjem kan hun godt mærke der er en dårlig stemning og datteren er sur. Hun rydder det hele op fodi hun syntes det er synd for dattern da hun sikkert har haft en dårlig dag og er overstimulret.

Hvilken rolle har moderen i denne situation?
Jeps Redder.

Kan du genkende dig selv i en af rollerne?
At blive klar over netop hvilken rolle du har, kan medvirke til at du kan ændrer på det du gør.

Når moderen finder ud af, at hun er redder overfor datteren, kan hun finde en anden strategi, som er bedre for begge parter. I stedet for kan hun lettere stoppe op og bare spørge datteren hvordan hun har det og lave en aftale om, hvornår hun rydder op.

Datteren lærer hermed at tage ansvar for det, hun smider og moderen går ikke du over sine egne grænser og redder datteren.

Prøv at blive opmærksom på hvilken roller du tager i forskellige situationer hjemme ved jer.

Det er vores erfaring, at hvis vi som forældre gør vores børn til ofre ved at fikse deres problemer, kan de nemmere på den lange bane blive uselvstændige, passive og ikke lærer at tage ansvar.

Rigtig god fornøjelse
Mette & Cammilla