Læs her hvad vores tidligere kursister på uddannelsen siger om deres udbytte af uddannelsen, og hvordan de bruger det i deres daglige arbejde

Jeg valgt at tage uddannelsen, fordi jeg havde lyst til at arbejde med mennesker med min pædagogisk baggrund igen, efter en pause på 10 år, hvor jeg har arbejdet fuldtids som Fitness instruktør

Det vigtigste jeg har lært, fagligt, er at omsorg, via berøring, gør en kæmpe forskel på mennesker, også selv om man kan måske kun giv den omsorg i 5 min ad gangen. At travhelt er ikke en god undskyldning, til at vi ikke prøve at hjælpe et andet menneske.

Jeg har været meget glad for at lære om de forskellige Mindfulness tekniker, og om hvordan man kan finde ud af en persons sensorisk profil og bruge det i mit arbejde.

Personligt, har jeg lært, at jeg godt kan give god energi ud til andre mennesker, ved at skabe ro, og ved at bare trække vejret dybt selv. At god energi er ikke kun op i tempo energi, og at jeg faktisk er ret god til at slappe af, også selv om, alle har altid fortalt mig det modsatte.

At tager det her uddannelse har gavnet mig personligt og fagligt. Jeg har lært at være mere opmærksom på sanserne og deres udvikling, og hvor meget, forstyrrelser i et eller flere af sanserne, kan påvirke et menneske igennem hele livet, ikke kun mens vi er børn.

Jeg har lært at berøring, også i små mængder, kan gøre en kæmpe forskel, og er blevet mindet på igen, at kvalitet er vigtigst end kvantitet.

Personligt har jeg lært at passe mere på mig selv, at tager flere pauser, og at huske at trække vejret stille og roligt, inden livet går videre. Plus at det har givet mig mulighed for at åbne min lille hjemmebaseret virksomhed, som giver mig ekstra indtægt

Gloria Sosa Larsen

Jeg har arbejdet indenfor den almene del / dagtilbud i 17 år, og efter at jeg blev færdiguddannet som pædagog i starten af 2019, ville jeg gerne arbejde indenfor specialområdet. Jeg blev dog hver gang mødt med at jeg ingen erfaring havde indenfor området. Da jeg så at der startede en sanseterapeutisk behandler uddannelse op, så blev jeg enig med mig selv om, at det var lige det jeg manglede til at gøre mit cv attraktivt for en kommende arbejdsplads indenfor specialområdet.

Jeg har fagligt fået et godt indblik i, hvad jeg skal kigge efter hos de børn jeg arbejder med, hvilke redskaber jeg har mulighed for at inddrage og hvordan jeg kan guides godt på vej, ved f.eks. at kunne læse en sensorisk profil. På det personlige plan har jeg fået den gave, at jeg flere gange under uddannelsen har skulle arbejde med mig selv, kigge indad og finde mine egne ønsker og håb. Dette har gjort at jeg i dag har sammenfattet min klinik lidt mere, så der er kommet mere styr på hvad jeg egentlig gerne vil fremadrettet.

I mit arbejde med børnehavebørn med autismediagnose, der bruger jeg de forskellige massageteknikker i ganske små doser, som børnene kan rumme at modtage. Jeg inddrager de faglige redskaber jeg har fået med mig på uddannelsen, viden om tilknytningsforstyrrelser, ideer til sansestimulering, samt det at jeg nu har mulighed for at snakke med, når fysio- og ergoterapeut har udarbejdet de sensoriske profiler på børnene.

På min klinik for alternativ behandling, der inddrager jeg de forskellige teknikker til de børn og voksne jeg har som klienter, så de kan få en mere helhedsorienteret behandling.

På den private front er jeg efter uddannelsen blevet bedre til at huske på mig selv. Jeg bruger de forskellige vejtrækningsøvelser, samt foretager bodyscan af egen krop, for at blive i min egen energi.

Mette Hvid-Jacobsen

Efter at have taget ”grundkurset”, var jeg blevet inspireret og havde virkelig fået lyst til at lære mere og få uddybende viden/metoder i forholde pæd. massage og sansestimulering. Var nok lidt i tvivl om, hvor relevant uddannelsen var i forhold til den målgruppe jeg arbejder med, men er altid interesseret i mere uddannelse. Og den er jo relevant!

Jeg ønskede at uddannelsen ville give mulighed for at få andre og varierede arbejdsopgaver. At jeg ville  få metoder, som kan bruges i mødet med socialt udsatte/psykisk syge, som ofte har svært ved at være i kontakten og som for nogens vedkommende ikke har nogen kropskontakt. Samt at få mulighed for at kombinere viden om psykiatri med massagen og bruge det i praktisk. Det indfriede den til fulde.

I mit arbejde bruger jeg i høj grad den pædagogiske massage  som f.eks. trykmassagen, afgrænsning og varmepuder. Derudover forsøger jeg i samtalerne at bruge den teoretiske viden om, hvordan mennesker reagerer sensorisk og tilpasse det til af at de lettere kan være i kontakten/samtalen.

Irene Susanne Mogensen