Vagus 2: Selvregulering, selvomsorg og balance i nervesystemet

(Fortsætter-kursus)

Selvregulering, selvomsorg og balance i nervesystemet med vagus stimulering

Kurset er for dig, der ønsker at få mere viden om vagus nerven, sam- og selvregulering, samt ønsker flere øvelser til at og arbejde med vagus nerven i hverdagen.

Kurset forudsætter, at du har deltaget på Vagus 1 eller har en grundlæggende viden om vagus nerven og den polyvagale teori, da det primært er et praktisk kursus. Den teori der formidles forudsætter at du har viden om nervesystem, vagusnerven og kender til den polyvagale teori.

På Vagus 1 var der fokus på samregulering. På vagus 2 ser vi på selvregulering og hvordan vi styrker selvreguleringen. Vi ser også på forskellen mellem selvregulering og selvkontrol og kobler det med den interoceptive sansning.

Du vil få en dybere indsigt i sammenhængen mellem nervesystemet, adfærd og sundhedstilstanden hos dig og dine klienter. Det vil hjælpe dig med at forstå, hvordan dit autonome nervesystem i høj grad styrer dit liv, hvis du ikke er bevidst om din autonome tilstand og er i stand til at regulere den, bl.a. gennem stimulering af vagus nerven. På kurset lærer du, hvordan du kan pleje det autonome nervesystem hos dig selv og dine klienter.

Du lærer mange forskellige vagusstimulerende øvelser både til grupper og til individuel træning og behandling af stress og belastningstilstande via kroppen. Øvelserne kan bruges til at hjælpe klienter med komplekse stresstilstande, traumer, tilknytningsforstyrrelser, senfølger efter hjernerystelse, autoimune sygdomme, psykosociale problemer mm.

I løbet af kurset bliver du mere bevidst om, hvordan du passer på dig selv og lader op i din dagligdag. Når vi arbejder med mennesker kan det ikke undgås at vi står i situationer som kan virke drænende eller overvældende. Har man for mange af disse situationer og får man ikke ladet op så kan man ende i en tilstand af stress eller udbrændthed. Derfor er daglig selvomsorg en vigtig prioritet.

Stress og ubalance i nervesystemet

Ofte behandles stresstilstande med samtale terapi og copingstrategier- behandling, der kun henvender sig til vores kognitive hjerne. Denne behandlingsstrategi virker ikke altid, hvilket skyldes, at der ikke kommunikeres til det autonome nervesystem, der spiller en væsentlig rolle i vores stress regulering, vores immunsystem og livskvalitet. Det autonome nervesystem er sansende og den har stor betydning for vores overlevelse. Det autonome nervesystem deles i en sympatisk og parasympatisk gren. Den sympatiske gren er vores “alarmberedskab”, vores aktiveringssystem og det parasympatiske er vores restituerings system. Når vi er i parasympatisk tilstand kan vi restituere, hele og genopbygge. Mange mennesker oplever, at det kan være svært at finde ind i denne tilstand og hvis man er for meget i sympatisk aktivering kan det slide på kroppen.

Vagus nerven, som  er vores 10. kranienerve er med til at afbalancere vores autonome nervesystem og der er mange måder vi kan stimulere vagusnerven på. Det er vores længste kranienerve, den udspringer i hjernestammen og løber ned igennem kroppen og forsyner vejrtrækningsmuskler, hjerte lunger mave og organer. Den er vigtig for vores fysiske og psykiske velbefindende.

En god blanding af teori og praksis

Inden kurset modtager du en manual med kort gennemgang af den polyvagale teori. Teorien er skabt af Stephen Porges i 90érne og har de senere år fået meget opmærksomhed indenfor bl.a psykoterapi. Teorien handler kort sagt om hvordan vores nervesystem ubevidst får os til at reagere ved stress og hvordan vi ved at kende til vagus nerven kan arbejde med det på et mere bevidst og sanseligt plan. På kurset gennemgås teorien ikke, da det forudsættes at du har kendskab til denne fra tidligere kurser hos mig eller en anden underviser. Dog vil enkelte elementer blive repeteret på kurset og nogle elementer gåes der mere i dybden med.

På kurset lærer du mange forskellige vagusstimulerende øvelser både til grupper og til individuel træning og behandling, så du er bedre rustet til at behandle stress og belastningstilstande via kroppen. Der findes ikke en magisk vagusstimulerende øvelse- der findes mange! Det er både øvelser du kan lave selv, men nogle vil også kræve en partner.

Kurset vil indeholde øvelser i polyvagale refleksionsøvelser, hands on behandling (blide manuelle behandlingsteknikker), lydtræning med gong og klangskåle, blide yoga øvelser, vejrtrækning og BodySense Træning, som er en blid sansende bevægetræning.

Kurset vil være en blanding af teori og praksis, med hovedvægt på praksis.Det er vigtigt, at du selv mærker behandling og træning på egen krop. Det handler om at sanse og observere. Deltagerne får mulighed for at dele oplevelser og observationer i et trygt forum med max 8 deltagere

Tungeøvelser og vejrtrækning

Tungeøvelser og vejrtrækningsøvelser er god vagusstimulering.

Du vil lære forskellige øvelser og med lidt fantasi, vil du efterhånden opfinde flere vagusstimulerende øvelser.

At arbejde bevidst med tungen er nyt for de fleste og mange oplever den umiddelbare ro, det giver pga. den parasympatiske aktivering.

Vagus yoga og BodySense

Yoga og nærværsøvelser kan være rigtig god vagus stimulering.

Du vil på kurset få ideer til øvelser og stillinger, der stimulerer vagusnerven og aktiverer det parasympatiske nervesystem.

Er du yogalærer vil stillingerne måske ikke være nye for dig, men teorien bag og kombinationen af øvelserne kan åbne nye muligheder for holdtræning for dig.

Det lærer du på 2 dages kursus med fokus på vagus

  • Mange forskellige øvelser der stimulerer vagus nerven: Vejrtrækning, tungeøvelser, øjenøvelser, kropslige øvelser
  • Gong og klangskåle der påvirker vagus via vibration
  • Polyvagale refleksionsøvelser
  • Massage teknikker der påvirker vagus nerven. Både selvmassage og blid behandling
  • Vigtigheden af en tryg atmosfære med gensidig respekt for hinandens grænser i behandling og træning
  • Hvordan du passer på dig selv i arbejdet med andre mennesker
  • Hvordan du kan inddrage vagusstimulering i holdundervisning f.eks. yoga eller mindfulness for regulering af det autonome nervesystem

Kurset henvender sig til:

Fagpersoner der tilbyder individuel træning eller behandling eller holdtræning. Det kan være: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotorikere, yogalærere, personlige trænere, massører m.fl.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Tidspunkter for undervisning

Begge dage undervises fra kl. 9.30-16.00

Der udleveres kursusbevis efter deltagelse

Forplejning på kurset

Der serveres kaffe, te, vand, snacks ad libitum i løbet af dage.

Til frokost er der smør selv rugbrød. Har du særlige behov i forhold til kost, bedes du selv medbringe.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere, max. 8 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

PRIS

Private:  3800 kr.

Arbejdsplads/virksomhed:  3800 kr. plus moms

Prisen er incl. forplejning begge dage, undervisningsmateriale og manual.

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus, bedes du udfylde oplysningerne på vores EAN-formular.Har din arbejdsplads ikke EAN-nummer, bedes du bare oplyse deres CVR-nummer i formularen. Du er ikke sikret plads på kurset, før du har modtaget en kvitteringsmail fra os.

Udfyld venligst vores EAN- formular – som du finder herunder 

Husk : Tilmelding er bindende – se handelsbetingelser inden tilmelding. Du kan finde dem herunder

TILMELDING: 

UNDERVISNINGSSTED OG OVERNATNING

Kursussted:

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet . Så hvis du kommer med tog /bus, kan du bestille FLEX-tur fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Det er ikke muligt at overnatte i Skovløberhuset.  Der er mange muligheder for overnatning i forskellige Bed and Breakfast og hoteller i nærområdet. Der er ca 20 km til Svendborg og ca 15 km til Fåborg.

Herunder  er  en liste til dig med nogle af mulighederne. Da det er meget individuelt hvad i som kursister ønsker, anbefaler jeg ikke det ene sted fremfor det andet.

Liste over overnatningsmuligheder

Din underviser på kurset

Cammilla Noomi Mohr er 48 år og uddannet fysioterapeut i år 2000 og har siden taget mange supplerende kurser og uddannelser, særligt med interesse for hjerne og nervesystem.

Cammilla har en særlig interesse i formidlingen af vigtigheden af regulering af vores autonome nervesystem. Hun har især fokus på hvordan berøring og bevidst bevægelse påvirker os og hvorfor det er særligt vigtigt for os mennesker i det moderne samfund.

Cammilla har taget live og online kurser hos Stephen Porges Stanley Rosenberg, Deb Dana, Irene Lyon, Arielle Schwartz og Gabriel Kram med flere der alle er formidlere af den polyvagale teori på hver deres måde.

Faglig baggrund: Fysioterapeut, Z-healthtræner, kraniosakral terapeut, aromaterapeut, Acces BARS behandler, Fysioflow instruktør, yoga og mindfulnessinstruktør, coach og stresscoach.

Cammilla Mohr har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere om mig her

Jeg glæder mig til at lære dig om vagus nerven. Denne viden åbner nye muligheder for forståelse af dig selv og de mennesker du omgiver dig med.

Cammilla