BALANCE I NERVESYSTEMET VIA STIMULERING AF

VAGUS NERVEN

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker og som ønsker ny viden og nye redskaber til at behandle stress og belastningstilstande.

Det du lærer kan bruges til klienter med komplekse stresstilstande, traumer, tilknytningsforstyrrelser, senfølger efter hjernerystelse, autoimmune sygdomme, psykosociale problemer mm.

Kurset giver dig nye indsigter i sammenhængen mellem nervesystemet, adfærd og sundhedstilstanden hos dine klienter.

Ofte behandles stresstilstande med samtaleterapi og copingstrategier – behandling der kun henvender sig til vores kognitive hjerne. Denne behandlingsstrategi virker ikke altid og det skyldes at vores autonome nervesystem spiller en væsentlig rolle i vores stress regulering. Hvor meget ved du egentlig om det autonome nervesystem eller hvordan du plejer det? Er du bevidst om at det autonome nervesystem påvirker dit immunsystem og påvirker din livskvalitet?

Det autonome nervesystem udspringer hjernestammen er den nederste del af vores hjerne. Den er sansende og den har stor betydning for vores overlevelse. Det autonome nervesystem deles i en sympatisk og parasympatisk gren. Den sympatiske gren er vores “alarmberedskab”, vores aktiveringssystem og det parasympatiske er vores restituerings system. Når vi er i parasympatisk tilstand, kan vi restituere, hele og genopbygge. Mange mennesker oplever at det kan være svært at finde ind i denne tilstand og hvis man er for meget i sympatisk aktivering, kan det slide på kroppen.

Vagus nerven er vores 10. kranienerve og den er vigtig at kende til fordi den er med til at afbalancere vores autonome nervesystem. Vagus nerven er vores længste kranienerve, den udspringer i hjernestammen og løber ned igennem kroppen og forsyner vejrtrækningsmuskler, hjerte lunger mave og organer. Den er vigtig for vores fysiske og psykiske velbefindende.

Dette kursus er målrettet fagpersoner der tilbyder individuel træning eller behandling eller holdtræning.

Det kan være: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotorikere, yogalærere, personlige trænere, massører m.fl.

DEN POLYVAGALE TEORI

På kurset introduceres du til vagus nerven og den Polyvagale teori. Teorien er skabt af Stephen Porges i 90érne og har de senere år fået meget opmærksomhed indenfor bl.a. psykoterapi. Teorien handler kort sagt om hvordan vores nervesystem ubevidst får os til at reagere ved stress og hvordan vi ved at kende til vagus nerven kan arbejde med det på et mere bevidst og sanseligt plan.

Du lærer forskellige øvelser og behandlingstekniker der stimulerer vagus nerven. Det er både øvelser du kan lave selv, men nogle vil også kræve en partner.

Kurset vil indeholde øvelser i polyvagal mindfulness træning, hands-on behandling (manuelle behandlingsteknikker) og blid BodySense Træning, som er en blid bevægetræning.

I løbet af kurset bliver du desuden mere bevidst om, hvordan du passer på dig selv og lader op i din dagligdag. Når vi arbejder med mennesker, kan det ikke undgås, at vi står i situationer som kan virke drænende eller overvældende. Har man for mange af disse situationer og får man ikke ladet op, så kan man ende i en tilstand af stress eller udbrændthed.

AROUSALREGULERING GENNEM KROP OG SANSER

Kurset vil være en blanding af teori og praksis. Det er vigtigt at du selv mærker behandling og træning på egen krop. Det handler om at sanse og observere. Deltagerne får mulighed for at dele oplevelser og observationer i et trygt forum.

Efter kurset vil du forstå, hvordan dit autonome nervesystem i høj grad styrer dit liv, hvis du ikke er bevidst om din autonome tilstand og er i stand til at regulere den, bl.a. gennem stimulering af vagus nerven. Du vil have lært teknikker, der kan hjælpe dig og dine klienter.

OM UNDERVISEREN

Cammilla Noomi Mohr er 46 år og uddannet fysioterapeut i år 2000 og har siden taget mange supplerende kurser og uddannelser, særligt med interesse for hjerne og nervesystem.

Cammilla har en særlig interesse i formidlingen af vigtigheden af regulering af vores autonome nervesystem. Hun har især fokus på hvordan berøring og bevidst bevægelse påvirker os og hvorfor det er særligt vigtigt for os mennesker i det moderne samfund.

Cammilla har taget live og online kurser hos Stephen Porges Stanley Rosenberg, Deb Dana, Irene Lyon, Arielle Schwartz og Gabriel Kram med flere der alle er formidlere af den polyvagale teori på hver deres måde.

Faglig baggrund: Fysioterapeut, Z-healthtræner, kraniosakral terapeut, aromaterapeut, Acces BARS behandler, Fysioflow instruktør, yoga og mindfulnessinstruktør, coach og stresscoach.

Cammilla Mohr har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere om mig her

PÅ 2 DAGE LÆRER DU

-Teori om vagus nerven og dens betydning for den autonome regulering

-Teori om  hvorfor nærvær og berøring er vigtigt for mennesker hele livet

-Teori om symptomer på en ubalanceret vagus nerve

– Den polyvagale teori på en let forståelig måde med overførbarhed til dagligdagen

– Forskellige øvelser der stimulerer vagus nerven

– Massage teknikker der påvirker vagusnerven. Både selvmassage og behandling

-Vigtigheden af en tryg atmosfære med gensidig respekt for hinandens grænser i behandling og træning

-Hvordan du passer på dig selv i arbejdet med andre mennesker

-Hvordan du kan indrage vagusstimulering i   holdundervisning f.eks yoga eller mindfulness for regulering af det autonome nervesystem

TUNGEØVELSER OG VEJRTRÆKNING

Tungeøvelser og vejrtrækningsøvelser er god vagusstimulering.

Du vil lære forskellige øvelser og med lidt fantasi vil du efterhånden opfinde flere vagusstimulerende øvelser.

At arbejde bevidst med tungen er nyt for de fleste og mange oplever den umiddelbare ro det giver pga den parasympatiske aktivering

VAGUS YOGA OG MINDFULNESS

Yoga og nærværsøvelser kan være rigtig god vagus stimulering. Du vil på kurset få ideer til øvelser og stillinger, der stimulerer vagusnerven og aktiverer det parasympatiske nervesystem.

Er du yogalærer vil stillingerne måske ikke være nye for dig, men teorien bag og kombinationen af øvelserne kan åbne nye muligheder for holdtræning for dig.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Undervisningsmateriale

Du vil få tilsendt en vagus arbejdsbog inden kurset. I bogen er der både teori, refleksionsopgaver og eksempler på aktive vagus øvelser. Du bedes læse bogen og lave opgaverne inden kurset. På kurset vælges nogle af opgaverne ud og der arbejdes med dem. Desuden vil du blive præsenteret for nye øvelser der ikke er i bogen. På den måde får du mest mulig viden om vagus nerven på 2 dage.

Efter kurset får du tilsendt de slides der vises på kurset i PDF form til eget brug.

Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr, som  har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab til forskellige målgrupper. Du kan læse mere om Cammilla her

Der udstedes kursusbevis for deltagelse den sidste dag.

Tidspunkter for undervisning

Begge dage undervises fra kl. 9.30-16.00

Forplejning på kurset

Vi serverer kaffe, te, vand, frugt, frokost i løbet af dage. Har du særlige i forhold til kost, bedes du selv medbringe.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere, max. 8 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Husk : Tilmelding er bindende – se handelsbetingelser inden tilmelding. Du kan finde dem HER

PRIS

Private:  3800kr.

Arbejdsplads:  3800kr plus moms

Prisen er incl. forplejning begge dage, undervisningsmateriale og manual.

 

Betaling som virksomhed

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus, bedes du sende en mail med din tilmelding tl Cammilla@minhjerne.dk oplys venligst :
Deltagerens navn, telefonnummer og mail, Virksomhedens arbejdspladsens navn, EAN-nummer, CVR nummer og reference person.
For institutioner, virksomheder, kommuner m.m. pålægges moms. Udfyld venligst vores EAN- formular – som du finder her 

Ved tilmelding accpetere du handelsebetingelserne. Du kan finde dem HER

UNDERVISNINGSSTED OG OVERNATNING

Kursussted:

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet . Så hvis du kommer med tog /bus, kan du bestille FLEX-tur fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Det er ikke muligt at overnatte i Skovløberhuset i forbindelse med kursus. Der er mange muligheder for overnatning i forskellige Bed and Breakfast og hoteller i nærområdet. Der er ca 20 km til Svendborg og ca 15 km til Fåborg.

Herunder  er  en liste til dig med nogle af mulighederne. Da det er meget individuelt hvad i som kursister ønsker, anbefaler jeg ikke det ene sted fremfor det andet.

Liste over overnatningsmuligheder

DIN UNDERVISER PÅ KURSET

Jeg glæder mig til at lære dig om vagus nerven. Denne viden åbner nye muligheder for forståelse af dig selv og de mennesker du omgiver dig med.

Cammilla