Sanseterapeutisk massør

For mennesker, der arbejder med mennesker

Uddannelsen er for dig, der ønsker en lære en kropslig tilgang til at hjælpe børn og voksne med  blandt andet stress, tilknytningsforstyrrelser eller traumer.

Det kan også være mennesker med autisme, ADHD, ADD og OCD. Fælles for mennesker med disse udfordringer er, at de ikke trives i dagligdagen og befinder sig i en ubalanceret stressltilstand  uanset alder, udviklingstrin eller diagnose.

Måske arbejder du  allerede med mennesker, enten som ansat eller selvstændig eller måske drømmer du om det.

I løbet af uddannelsen lærer du en kropslig-neurologisk tilgang til mennesket, hvor der er fokus på simple massageteknikker og bevidst berøring fremfor kognitivterapi.

Du får brugbar viden om krop, hjerne og nervesystem og forståelse for, hvordan systemerne arbejder sammen.

Du lærer altså ikke massageprogrammer eller koncepter til behandling af bestemte diagnoser, i stedet lærer du at tilpasse metoderne til den enkelte modtager og inddrage vedkommendes ressourcer og forstå årsagen bag deres adfærd eller udfordringer uanset diagnose.

I løbet af uddannelsen vil du lære at blive bevidst om din egen tilstand og hvordan du bruger dig selv bedst i mødet med borgeren samtidig med at du tager vare på dig selv.Når du mestrer dit eget nærvær, kan du med bevidst berøring dæmpe arousal og stress hos modtageren uden ord.

Dette er vores fleksible uddannelse som, du kan tage i det tempo der passer dig.

På uddannelsen:

  • Du lærer at arbejde med en kropslig tilgang, hvor du kan hjælpe børn og voksne med stress og traumer
  • Du får nye indsigter og redskaber
  • Du lærer ikke et færdigt koncept, men i stedet se bag adfærden hos de mennesker ,du arbejder med
  • Du lærer dig at bruge nærvær og bevidst berøring som stressreduktion og aurosalregulering

Nærværende og udviklende  undervisningsmiljø

Der er max 10 personer på hvert modul.

Undervisning foregår i Skovløberhuset, et lille hyggeligt, gammelt hus, som danner en tryg ramme for nærvær, udvikling og samhørighed.

Vi ønsker at skabe et rum for udvikling og vækst, hvor alle deltager aktivt i undervisningen.

Vores undervisning er blanding af teori og praksis. Du afprøver teknikkerne på egen krop og øver dig på de øvrige deltager på modulet.

Vi ønsker at bidrage til brobygning og forståelse mellem faggrupper, da vi mener, det giver de optimale arbejdsbetingelser og er til glæde for borgerne. Derfor er uddannelsen åben for alle, der arbejder med mennesker.

Uddannelsens opbygning:

Du køber modulerne enkeltvis, eller du kan købe dem alle som en samlet pakke. Du skal gennemføre alle trin, før du kan certificeres.

Du starter med trin 1, derefter trin 2. Når du har gennemført trin 2, kan du tage trin 3 eller 4 i den rækkefølge det passer dig bedst.

Trin 5 er integration og træning og trin 6 er individuel certificering.

Tilvalg: Kurset modul 7:  Selvværd og succes som behandler er valgfrit. Det anbefales, hvis du ønsker at være selvstændig. Det kan tages, når som helst du ønsker det. 

Beskrivelse af de 6 moduler

Der tages forbehold for ændringer i planen i tilfælde af sygdom eller ufordsete hændelser, men alle emner vil blive gennemgået i løbet af uddannelsen.

Trin 1:

Pædagogisk massage i relationsarbejde

Her lærer du rationalet bag pædagogisk massage samt hvordan det kan bruges i relationsarbejde og sanseterapi. Du lærer grundlæggende teori om hjernen sansesystemet og sanseintegration Du vil få en teoretisk og praktisk forståelse af den taktile og propriceptive sans.

Du lærer grundlæggende greb og forskellige massageteknikker der gives udenpå tøjet.  Læs mere om kurset her

Varighed : 3 dage

Pris: 4800 kr. Virksomheder plus moms

Tidspunkt : Alle dage 9.30-15.30

Datoer: Kurset udbydes flere gange om året. Se datoer for dette trin ved at klikke på nedenstående knap.

Trin 2:

Neuropædagogisk massage og arousalregulering 

På dette kursus får lærer du mere om hjerne og nervesystem. Vi har fokus på arousalregulering via en kropslig neurologisk forståelse og tilgang. Det er hjerne og nervesystem styrer arousalreguleringen og du vil blive klogere på hjernestamme og det autonome nervesystem og ikke mindst vagus nerven. Vagus nerven er blandt andet med til at regulere det autonome nervesystem og har betydning for følelsen af tryghed i relationer. Dette er beskrevet i den polyvagale teori, som vi præsenterer på en simpel måde da vi mener den er essentiel at kende til, når man arbejder med mennesker i krisetilstande eller med traumer eller tilknytningsforstyrrelser.

Du lærer massageteknikker og aromaterapi der kan dæmpe den sympatiske aktivitet og aktivere den parasympatiske tilstand hos mennesker med ubalance i nervesystemet.

Varighed : 3 dage

Pris : 4800 kr. Virksomheder plus moms

Tidspunkt : Alle dage 9.30-15.30

Datoer: Kurset udbydes flere gange om året. Se datoer for dette trin ved at klikke på nedenstående knap.

Trin 3 :

Pædagogisk massage til ro og balance i det stressede nervesystem 

Et teoretisk og praktisk kursus med fokus på stress hos børn og voksne uanset diagnose.

Du vil lære en kropslig og neurologisk tilgang til håndtering af stress hos både børn og voksne. Denne tilgang bygger videre på det du har lært på kursus 1 og 2 og adskiller sig på mange måder fra traditionel kognitiv stressvejledning.

Du vil blive i stand til at hjælpe børn eller voksne med at forstå stress og får redskaber til de forskellige stressfaser. Redskaber kan være bl.a. massage, som du kan bruge som samregulering, men du får også redskaber der kan hjælpe din klient til at finde selvregulerende strategier. Det du lærer kan ligeledes bruges til inddragelse af pårørende, hvad enten det er børn eller voksne.

Du bliver desuden klogere på dit eget nervesystem, du vil få en dybere forståelse for dine automatmønstre og hvordan du kan genkende dem.

Varighed : 3 dage

Pris : 4800 kr. Virksomheder plus moms

Tidspunkt : Alle dage 9.30-15.30

Datoer: Kurset udbydes flere gange om året. Se datoer for dette trin ved at klikke på nedenstående knap.

Trin 4:

Pædagogisk massage til kroppen,der husker. Behandling af traumer 

Et kursus med fokus på hvordan krop og nervesystem husker traumer og stress. På dette kursus får du  indsigt i teorien bag forskellige tilgange til at arbejde med stress og traumer og vigtigheden af at se på den enkelte klient.

Vi ser på ,  hvad kroppen fortæller og udtrykker gennem kropssprog. Du lærer, hvor i kroppen traumatiske oplevelser lagres og stiller spørgsmålstegn ved om lagringen er ens for alle.

Vi arbejder med kropsterapeutiske teknikker til at forløse fysiske og emotionelle traumer i kroppen uden at reaktivere traumatiske oplevelser.

Metoderne kan inddrage samtale og bruges til både børn og voksne.

Du vil lære blid massage af mave, solar plexus, arme, brystmuskler, ben og fødder.

Varighed : 3 dage

Pris : 4800 kr. Virksomheder plus moms

Tidspunkt : Alle dage 9.30-15.30

Datoer: Kurset udbydes flere gange om året. Se datoer for dette trin ved at klikke på nedenstående knap.

Trin 5:

Pædagogisk og sanseterapeutisk massage: Integration og supervision

På dette kursus skal du sammen med de øvrige kursister integrere de du har lært i løbet af uddannelse. I behandler hinanden ud fra forskellige cases, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål til oplevelser i egen praksis.

Varighed: 2 dage

Pris: 3200 kr. Virksomheder plus moms

Tidspunkt : Alle dage 9.30-15.30

Datoer: Kurset udbydes flere gange om året. Se datoer for dette trin ved at klikke på nedenstående knap.

Trin 6:

Certificering til Sanseterapeutisk massør

Her er du alene med enten Mette eller Cammilla.

Du præsenterer din case, fremviser en behandling på figurant og får en mundtlig tilbagemelding og supervision. Derefter får du certifikat og må bruge titlen Sanseterapeutisk Massør.

Dato: Aftales individuelt

Varighed: 2 timer

Pris:  1800kr

Dato for certificering aftales individuelt med Mette eller Cammilla.

Tilvalgskursus valgfrit:

Selvværd og succes som selvstændig behandler.

Dette tilvalgskursus er for dig som ønsker at være selvstændig, eller som er selvstændig men ønsker en opgradering i din forretning! Kom på 3 dages power bootcamp hvor vi booster dig og du lægger din personlige plan, som er i alignment med dine mål og dine kerneværdier.

Du lærer, hvordan du tiltrækker klienter og kan leve af din passion uden at brænde ud.

Desuden lærer du forskellige strategier og redskaber til at passe på dig selv.

Varighed : 3 dage

Pris : 4800 kr. Virksomheder plus moms

Tidspunkt : Alle dage 9.30-15.30

Datoer: Kurset udbydes flere gange om året. Se datoer for dette trin ved at klikke på nedenstående knap.

Oversigt over datoer for alle trinene

Datoer for opstart i forår 2023

Opstart januar 2023:

Trin 1: 25-27/1 2023: 8 ledige pladser

Trin 2: 22-24/3 2023: 7 ledige pladser

Trin 3: 1-3/5 2023:  6 ledige pladser

Trin 4: 4-6/10 2023: 7 ledige pladser

Trin 5: 2-3/11 2023: 7 ledige pladser

Eller 6-7/3 2024: 8 ledige pladser

Trin 6 aftales individuelt

Opstart marts 2023:

Trin 1: 8-10/3 2023: 8 ledige pladser

Trin 2: 7-9/6 2023: 8 ledige pladser

Trin 3: 28-30/8 2023:  8 ledige pladser

Trin 4: 4-6/10 2023: 7 ledige pladser

Trin 5: 2-3/11 2023: 7 ledige pladser

Eller 6-7/3 2024: 8 ledige pladser

Trin 6:  aftales individuelt

Opstart maj  2023:

Trin 1: 8-10/ 5 2023: 8 ledige pladser

Trin 2: 7-9/6 2023: 8 ledige pladser

Trin 3: 28-30/8 2023:  8 ledige pladser

Trin 4: 4-6/10 2023: 7 ledige pladser

Trin 5: 2-3/11 2023: 7 ledige pladser

Eller 6-7/3 2024: 8 ledige pladser

Trin 6:  aftales individuelt

Samlet oversigt over alle datoer for trin 1-5 i 2022, 2023 & 2024

Hvem er uddannelsen for?

Målgruppe:

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker nye kompetencer i forhold til at arbejde med andre mennesker og bringe sig selv i spil på nye måder.  Der er ingen krav om forudgående uddannelse.

Du vil med denne uddannelse få en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn, unge og voksne, der har større eller mindre motoriske eller psykosociale udfordringer, hvad enten det er privat eller fagligt.

Som fagperson vil du få ny viden som du på en unik måde vil kunne inddrage i dit arbejde som f.eks. pædagog, pædagogmedhjælper, lærer, plejepersonale, social-og sundhedsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut,  socialrådgiver,  plejeforældre eller afspændingspædagog.

Uddannelsen ruster dig desuden til at arbejde som selvstændig Sanseterapeutisk Massør  på hel eller deltid.

Uddannelsen og  værdigrundlag

Undervisningsform og læringsmiljø:

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning under uddannelsen.

De 6 moduler er en blanding af teori og praksis, i alt 14 dages undervisning.  Modul 6 er certificering. Modul 7 er frivilligt og ikke inkluderet i de 14 dage.

Du undervises af en engageret og erfaren fysioterapeut, der har mange års erfaring i at anvende massage som terapeutisk redskab.

Der optages max. 10 deltagere på hvert modul.

Vi tilstræber at skabe de  optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refleksion. Derfor er vi  to undervisere på hvert modul, hvilket sikrer at vi kan nå rundt til alle i f.eks massageundervisningen.

Vi lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. Du kommer til at arbejde med dig selv og dine ubevidste mønstre.

Gennem hele uddannelsen træner du således at  blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener vi, er et meget vigtigt og ofte overset område som relationsarbejder.

Hvor afholdes uddannelsen?

Undervisning foregår i et hyggeligt hus på landet i Stenstrup på Sydfyn i  Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn.

Undervisning fra 9.30-15.30

Stedet ligger ude på landet. Det vil være muligt at bestille flextrafik  fra Stenstrup station. Det skal du gøre samtidig med du bestille din billet.

Overnatning kan se på nærliggende Bed & breakfast eller Hotel i Svendborg eller Fåborg.

Hjemmearbejde og tidsforbrug:

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden. Der skal påregnes hjemmearbejde i form af læsestof og se instruktionsfilm af de teknikker, du lærer på kurset. Du vil få adgang til materialet online.

Uddannelsen består af 5 kurser samt en certifceringssession. Uddannelsen er opbygget, så kurserne kan tages enkeltvis. Du kan vælge at melde dig til et modul ad gangen og tage det i dit helt eget tempo.Det er også muligt at tilmelde sig hele uddannelsen fra starten og lave aftale om en fast månedlig betaling af uddannelsen.

Undervisningen består af både teori og praktisk undervisning, hvor kursisterne øver teknikkerne på hinanden, under vejledning af underviserne. Imellem modulerne vil der være materiale til gennemlæsning.

Nogle af modulerne udbydes flere gange om året, andre kun 1 gang årligt. Det vil være muligt at færdiggøre sin uddannelse på ca. 1- 1½ år, men du må også bruge længere tid dog max 3 år.

I løbet af den tid du er i gang med uddannelsen, skal du kunne dokumentere, at du har udført 20 antal behandlinger på “prøveklienter”, samt beskrive et længerevarende forløb, hvilket er en del af din certificering.

Tilmeldingsrabat og pris

Ønsker du at tilmelde dig et kursus ad gangen:

Tilmeld dig hvert enkelt trin, når det passer dig

Trin 1 2022: 4300kr

Trin 1 2023: 4800 kr.

Trin 2, 3, 4: 4800kr pr kursus

Trin 5: 3200kr

Trin 6: 1800kr

Ialt med start i 2022: 23700kr.

Ialt med start i 2023 ; 24200 kr.

For virksomheder og institutioner tillægges moms. Der er mulighed for at betale med EAN-nummer

Private kan betale i 10 rater.

Ønsker du at tilmelde og betale hele uddannelsen på en gang:

Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen (trin 1-6 eller 1-7) på en gang, får en samlet rabat på 1000 kr i rabat på hele uddannelsen

Du kan betale i rater.Ratebetaling kan ikke afbrydes og kan kun ske hvis du betaler med kort.

Har du allerede taget nogle af kurserne:

Har du allerede taget kursus 1 eller 1 og 2, og skal du naturligvis ikke tage dem igen. Du skal kun betale for de resterende kurser. Ønsker du at betale resten af uddannelsen samlet, skal du kontakte os på cammilla@minhjerne.dk for at få beregnet din pris.

Under hele forløbet er det muligt at tilkøbe individuelle supervisionstimer hos Cammilla  til 1200kr i timen (du sparer 300 kr pr time)

Hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen, eller tilmelde dig, så send en mail cammilla@minhjerne.dk eller ring på 22465552

Din underviser på uddannelsen: