<
BLOG2020-11-17T08:45:42+01:00

Hvorfor er berøring så vigtigt for alle mennesker – store som små.

Alle mennesker har brug for berøring. Det er derfor vi underviser i pædagogisk massage. Mennesker er sociale væsner og afhængige af berøring lige fra vi er spædbørn til vi dør. Uden berøring, nærvær og positiv kontakt mistrives vi. Det er desværre ikke alle babyer, der oplever en tryg og tæt hud mod hud kontakt med sine primære omsorgspersoner, og dette kan sætte spor i det lille barns nervesystem og påvirke hele livet. I vores samfund går tingene stærkt og vi modtager konstant impulser til stress systemet (kamp - flugt), men ikke ret mange impulser der aktiverer ro og hvilesystemet. [...]

En sansestimulerende ridetur i skoven.

Har du tænkt over, hvordan dine sanser stimuleres i din hverdag? Og at dine sansninger påvirker din hjerne og sætter både tanker og følelser i gang, som påvirker din oplevelse af verden? At sansninger sætter tanker og følelser i gang? I dag var jeg ude at ride en tur på min hest i skoven. Det er der ikke noget særligt ved, det gør jeg tit. Det, der var særligt var, at jeg var mere opmærksom på mine sanser end jeg ellers plejer at være. Det inspirerede mig til at skrive lidt om, hvordan næsten alle sanser sættes i spil [...]

Massage i omsorgsarbejdet kan øge livskvaliteten hos ældre borgere.

Berøring er livsvigtigt for menneskers trivsel hele livet Alle mennesker har brug for berøring. Mennesker er sociale væsner og afhængige af berøring lige fra vi er spædbørn til vi dør.  Uden berøring, nærvær og positiv kontakt mistrives vi. Mangel på berøring kan komme til udtryk som adfærdsændringer. Det kan f.eks. være depressive tilstande eller aggressiv udadreagerende adfærd. Vi har brug for positive, trygge relationer og berøring i form af f.eks. kram og håndtryk. Berøring stimulerer hjernen og udskiller blandt andet hormoner, der får os til at føle os glade og afslappede. I øjeblikket er det særligt aktuelt, da mange [...]

Arousalregulering hos unge og voksne i socialpsykiatrien

Massage der stimulerer taktilsansen og aktiverer det parasympatiske system. -om arousal og arousalregulering ud fra en forståelse af nervesystemet. Arousal er et udtryk for hjernestammens vågenhed eller modtagelighed for sanseindtryk. Hos de fleste ligger vågenheden indenfor normalområdet, men den kan også være for høj eller for lav. Hjernen modtager konstant en omfattende strøm af impulser fra vores sanser. Den skal derfor kunne vælge lige netop dem, der er vigtige i den aktuelle situation og den skal kunne frasortere sanseindtryk, der ikke er vigtige. F.eks. skal hjernen frasortere det taktile input fra det tøj du har på, ellers vil du blive [...]

Se hele mennesket – ikke diagnosen

På SanseMotorikAkademiet arbejder vi ikke med koncepter eller regimer til bestemte diagnoser. Jeg anerkender diagnoser, men jeg foretrækker at arbejde med det hele menneske frem for diagnoser. Jeg siger ikke, at diagnoser skal skrottes, men jeg ønsker at fokus flyttes fra diagnosen til det hele menneske. Jeg mener, at det er nødvendigt at se på det enkelte menneskes ressourcer, motivation og udfordringer. Alle mennesker er unikke! At arbejde med diagnoser kan bestemt have sine fordele! F.eks. er et det en stor fordel at kende til f.eks. autisme, hvis man arbejder indenfor det område. Målgruppen har oftest nogle fællestræk [...]

Går du på kompromis med dine kerneværdier?

Kerneværdier Hvorfor skal vi bruge tid på det? Og hvad er det? Kerneværdier er de værdier der er så vigtige for dig at du ikke kan eller vil gå på kompromis med dem. Vi mener det er vigtigt at kende sine kerneværdier for at man kan leve i balance med sig selv. Faktisk mener vi at stress ofte kommer af at man for længe har gået på kompromis med sine kerneværdier. Kerneværdier kan være mange ting f.eks: Personlig frihed Ligeværd mellem mennesker Empati Kvalitet Høj faglighed Succes Balance Samhørighed Tryghed Autencitet Ærlighed Arbejdsomhed Ansvarlighed Kreativitet Ro Respekt Udvikling Og [...]

Undgå omsorgsudmattelse

Selvomsorg er vigtigt - og ikke egoistisk Når du arbejder med andre mennesker, kan du opleve omsorgsudmattelse eller empatiudmattelse. Det kam komme til udtryk på forskellige måder: som en massiv træthed, ligegladhed, noget der kan minde om en depression. Det kan minde om stress, komme til udtryk som irritabilitet og frustration. Det kan være fyldt med skam og tabu at opleve omsorgsudmattelse- for du har jo selv valgt at arbejde med mennesker fordi du kan lide relationsarbejde. Du skal vide at du ikke er et dårligt menneske og det er vigtigt at tage omsorgsudmattelsen alvorligt! Hvis du er omsorgsudmattet [...]

Pauser for dig, der arbejder i relationer

PAUSER FOR DIG DER ARBEJDER MED MENNESKER Vi er nok mange, der arbejder med i relationer med andre mennesker, som nemt kommer til at bruge vores energi på dem vi hjælper og støtter - og glemmer os selv. En måde at passe på sig selv, er at have små pauser i løbet af dagen. Hvis du med det samme tænker, det har jeg ikke tid til. Så vend det måske om og tænk - har jeg tid til at lade være ??? Både personligt og i vores arbejde ser vi ofte, at pauser, der bruges forebyggende, kan have en [...]

Hvilke indtryk overstimulerer barnet?

Hvilke typer af indtryk overstimulerer oftest de børn, du arbejder med ? Alle voksne og børn bliver overstimuleret - nogle børn gør det bare ofte hurtigere end andre. Dem kender du måske i dit daglige arbejde ? Derfor kan det være en god ide at skabe sig et overblik over,  hvad der hyppigst overstimulerer  det enkelte barn. Indtrykkene kan opdeles på følgende måde : YDRE: Mad, Drikke, medicin, Smerte, sult, tørst, træthed,uro, uorden, lyde, lys ,lugte, berøring og andre mennesker. INDRE: Retfærdighed, bekymring, perfektionisme, andres meninger, stemninger, tanker, intuition, følelser, drømme, stemninger og fornemmelser. Hvert punkt kan selvfølgelig uddybes [...]

Roller i konflikter

Hvilken rolle har du  i konflikter? I forskellige situationer  fx. i konflikter kan man indtage en af følgende roller. Hvilken du tager, sker  ofte ubevidst og uden du ved det. Dette kan både være privat og professionelt og være forskellig alt efter hvem du er sammen med. De tre roller er : Offerrollen Offer har en adfærd er karakteriseret ved det, vi kalder ydmyg adfærd, hvor man generelt lader andre mennesker gå ind over ens grænser. I offer rollen vil man typisk: •Appellere om hjælp •Påtage sig skyld •Fremstå skrøbelig og ofte kraftløs •Være meget emotionel – jeg kan [...]

Er selvregulering det nye sort?

Og hvad er selvregulering egentlig? Jeg hører ofte fagpersoner sige: "Jeg vil gerne lære nogle øvelser, der kan hjælpe borgerne med selvregulering” Eller ”Han kan slet ikke selvregulere", hvortil jeg spørger "Kan han samregulere?" For uden samregulering ingen selvregulering. Mange taler om selvregulering, som noget alle skal kunne. Men hvad er selvregulering? Min definition er, at det er evnen til at regulere egne følelser. Det er ikke at undertrykke følelser, men at have strategier til at respondere passende og regulere sig smidigt op og ned i arousal. Der findes derfor ikke bestemte øvelser, som man kan kalde selvreguleringsøvelser. Man [...]

Tryghed er forudsætningen for al udvikling

Vi hører mere og mere om børn, unge, voksne og ældre der mistrives og har stress eller angstsymptomer. Vi hører også om flere og flere relationsarbejdere som pædagoger, lærere, læger og sygeplejersker der går ned med stress. Hvorfor er der så mange der i vores moderne samfund mistrives? Måske har vi skabt et samfund som vores gamle primitive hjerne slet ikke trives i? Jo mere jeg arbejder med mennesker jo mere komplekst og alligevel simpelt oplever jeg de menneskelige systemer. Vores hjerne er slet ikke gearet til det tempo og det informationsoverload vi dagligt oplever. Vores hjerne reagerer [...]

Go to Top