Pædagogisk massage – et terapeutisk redskab, der skaber basis for kontakt uden ord.

Grundkursus (trin 1) er et intensivt kursus, hvor du over 3 dage lærer at give pædagogisk massage til børn eller voksne

Anvendelse af pædagogisk massage

Pædagogisk massage er et terapeutisk redskab, der skaber basis for en positiv kontakt uden ord.Pædagogisk massage består af forskellige massageteknikker, der kan støtte og stimulere mennesker med særlige behov. Massagen kan både virke beroligende, afspændende og groundende eller stimulerende alt efter intentionen og metoden, der anvendes.

Forskellen på pædagogisk massage og fysiurgisk massage er intentionen eller formålet og teknikkerne. I pædagogisk massage er formålet at støtte modtageren til at mærke sin krop. Det kan foregå udenpå tøjet med med hænderne eller med redskaber som f.eks bolde for at sende forskelligt sansestimuli til hjernen.

Metoden er meget anvendelig til både børn, voksne, samt ældre borgere f.eks med demens.
Alle kan have glæde af at modtage pædagogisk massage, men især børn, unge og voksne med sansemotoriske forstyrrelser har glæde af pædagogisk massage.

Hvad er en sansemotorisk forstyrrelse? Det kan være diagnoser i autismespektret, ADHD, ADD, traumatiserede børn, unge og voksne, børn der har oplevet omsorgssvigt, børn, unge og voksne med udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd eller motorisk uro

Metoden har vist positive resultater ved mennesker med diagnoser som:

 • Autisme
 • ADHD/ADD
 • Downs syndrom
 • Stresstilstande og traumer
 • Angst og OCD
 • Demens

Målgruppe:

 • fagfolk, der arbejder med mennesker: pædagoger, pædagogmedhjælper, lærere, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, plejeforældre og afspædingspædagoger
 • forældre og pårørende til børn og voksne med særlige udfordringer

Arousalregulering med massage

Pædagogisk massage består af massageteknikker, der støtter, hjælper og stimulerer sanserne og øger eller dæmper arrousal.
Gennem kroppen og sansesystemet påvirkes hjerne og nervesystem. Massagen kan både øge og dæmpe arrousal alt efter hvordan den gives. Massage er et formidabelt redskab til at vække et sløvt nervesystem og vække saneserne. I en tilstand hvor hjernens opfattelse af sanserne er reduceret, kan pædagogisk massage være særdels virkningsfuld. Omvendt kan massage dæmpe et overaktivt og stresset nervesystem hos mennesker med f.eks angst og uro.

Børn og voksne der er  fysisk og psykisk udfarende har ofte et overaktivt nervesystem og har svært ved at mærke sig selv eller forstå andres grænser. De kan have et meget positivt udbytte af pædagogisk massage. Personale oplever ofte at antallet af konfliker falder i takt med at de integrerer pædagogisk massage i arbejdet.

Mange unge og børn finder fysisk kontakt og direkte berøring vanskeligt at håndtere, fordi de ikke selv kan styre det. Et institutionsliv, hvor mange børn og unge vilkårligt berører hinanden, kan være en stressfaktor. Berøringen kan tolkes som provokerende handlinger eller slag, også selvom det ikke er hensigten med berøringerne. Massagen kan lære dem at slappe af og bidrage til overskud og overblik i deres hverdag.

Behovet for berøring og “hudsult”

Mennesker har brug for positive, trygge relationer med berøring i form af f.eks kram. Dette stimulerer hjernen og udskiller blandt andet hormoner, der får os til at føle os glade og afslappede. Bliver vi ikke rørt og krammet kan der opstå hudsult som er en despressionslignende tilstand.

Nogle mennesker finder fysisk kontakt og direkte berøring vanskeligt at håndtere, fordi de ikke selv kan styre det. Det kan være pga omsorgssvigt, sanseintegrationsproblemer eller pga tidligere negative oplevelser med berøring. Har man det sådan kan hverdagen være meget overvældende og stresset. Et barn, der der er i en institution, hvor mange børn og unge vilkårligt berører hinanden, kan let blive overstimuleret og komme til at reagere uhensigtsmæssigt på tilfældig berøring. Voksne mennesker, der aldrig har fået stimuleret den taktile sans eller har oplevet traumer kan ligeledes reagere negativt på berøring og vægre sig ved berøring. Taktilsansen er en meget vigtig sans fordi en forstyrrelse her kan føre til mange konflikter i hverdagen.

Øget kropsbevidsthed

Den pædagogiske massage kan støtte modtageren til at mærke sin krop på en positiv måde. Ved pædagogisk massage er det særligt taktilsansen, der stimuleres på en nænsom måde og i hensigtsmæssigt tempo, så modtageren vænner sig til berøring. Massagen kan lære modtageren at slappe af i sin egen krop, finde ro og bidrage til overskud og overblik.

Pædagogisk massage medvirker til en øget kropsbevidsthed og kan derved være støttende i forhold til motoriske udfordringer både hos børn og unge og voksne.

Massage i skolen eller institutioner

Massageteknikkerne kan både være individuel massage i rolige omgivelser eller kan bruges som en gruppeaktivitet, som guidet massage for eksempel i klasselokalet.

Massagen kan skærpe koncentration og fokus og dermed bidrage positivt ved indlæringsproblemer. Massage og berøring bringer ro og afspænding, hvis hjernen let overstimuleres.

Hvad lærer du på kurset i pædagogisk massage?

✓ Massage og berøring- rationalet bag, neurologiske og psykologiske faktorer. Basis anatomi
✓ Teori om sanser og sanseforstyrrelser.
✓ Sansestimuli med fokus på den taktile sans, men også lugt og lyd.
✓ Specialpædagogik- hvordan kan massagen bruges her samt forholdsregler
✓ Udviklingstraumer- hvordan vi bruger massagen her, samt forholdsregler
✓ Massageteknikker med olie- kort intro til aromaterapi
✓ Massageteknikker uden på tøjet med brug af forskellige redskaber
✓ Hvordan kan massagen bruges og integreres i hverdagen
✓ Hvordan du planlægger et behandlingsforløb

Læs her hvad Kristina, som er ergoterapeut har fået ud af kurset:

Jeg bruger den pædagogiske massage dagligt, jeg er begejstret for fokusset på nærværet og overførslen af ro. Jeg har fokus på mit eget åndedræt og mine bevægelser, og nyder at se at borgeren spejler sig i min ro. Det er meget tillidsskabende i mit relations arbejde at anvende de forskellige massageformer.
Det er især ball-stick massagen jeg bruger og det at lægge varme hænder på ryggen/skulderne af borgeren, uden på tøjet.
Borgerne fortæller, at de finder ro i hovedet og kroppen, og der bliver som bonus løsnet op i ømme muskler. De sover bedre, og får samtidig mere energi. Der er dagligt god respons fra borgerne, og de beder om mere massage, når de ser mig.
Jeg har i samarbejde med borgerne, syet hvedekerneposer i forskellige størrelser. Hvedekerneposen er et kæmpe hit på skulderne, når den lige har været en tur i mikrobølgeovnen.

Undervisnings plan:

Dagene vil være en kombination af teori og praksis. Der øves på de øvrige kursister. Massageteknikkerne er både massageteknikker udenpå tøj og oliemassage direkte på hud.

Dag 1:

 •  Teori om sanser og sanseforstyrrelser. Teori om massage og berøring- rationalet bag, neurologiske og psykologiske faktorer.
 • Basis anatomi.
 • Teori om sanser og sansestimuli med fokus på den taktile sans, men også lugt og lyd.
 • Vi øver kropsafgrænsende massage og boldmassage

Dag 2:

 • Teori om massagen i special pædagogik.
 • Teori om at bruge massagen i forhold til børn og voksne med udviklingstraumer- udfordringer og fordele ved massage som redskab og hvordan man kommer igang.
 • Lidt mere anatomi og fysiologiundervisning i forhold til massage.
 • Vi øver flere massage teknikker uden på tøjet og starter på massageteknikker med olie med en kort introduktion til aromaterapi

Dag 3:

 • Teori og diskussion om hvordan kan massagen bruges og integreres i hverdagen.
 • Du lærer, hvordan du planlægger et behandlingsforløb i forhold til din målgruppe.
 • Vi træner både massage med redskaber og massage med olie
 • Vi afrunder dagen med spørgsmål og opsamling.

Pris og praktisk information

Du vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm. Kursusbevis udstedes den sidste dag
Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr og ergo-og kropsterapeut Mette Krabek, som begge har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere om os her

Forplejning på kurset

Kaffe, te, vand, frugt, let frokost og lidt sødt til ganen er inkluderet.
Medbring: 2 lagner. lille håndklæde og skriveredskaber.

Pris

Pris private: Intropris for 3 dages kursus: 3900 kr .                                                                                                                                                                     

Du har mulighed for at betale i rater. Se mulighederne når du tilmelde dig.

Pris arbejdsplads: 3900 kr. plus moms.

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus bedes du sende en mail med din tilmelding tl Cammilla@minhjerne.dk oplys venligst :
Deltagerens navn, telefonnummer og mail, Virksomhedens arbejdspladsens navn, EAN-nummer, CVR nummer og reference person.
For institutioner, virksomheder, kommuner m.m. pålægges moms.

Pris studerende og ledige:  Vi giver 20 % i rabat

På hvert kursus har vi 1-2 pladser med rabat.  Kontakt os for at høre mere om mulighederne

Deltager antal

Minimum  4 deltagere Max 8 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 4 deltagere.

 

Covid 19

Læs her om vores retningslinjer om Covid 19 her

Du kan betale i en eller flere rater. Vælg selv ved tilmelding.

Sted:

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark
Stedet ligger ude på landet. Så hvis du har behov, kan afhentning i Stenstrup aftales. Kontakt os herfor.

Overnatning

Du har mulighed for at booke et værelse hos os eller overnatte i et nærliggende  Bed and Breakfast i nærområdet ( søg på Kværndrup, Hundstrup, Stenstrup el Svendborg). Kontakt os for mere information.

Vi glæder os til at møde dig

Cammilla & Mette