Demensmassage

For dig der arbejder i med demente i alle aldre

Dette 2 dages kursus er for dig, der arbejder med demente borgere på bosteder og  plejehjem. Uanset om du er faglært eller ufaglært, vil du kunne få nye indsigter og nye redskaber til glæde for dig selv og de mennesker, du arbejder med.

Demensmassage ligner ikke fysiurgisk massage. Demensmassage har fokus på at skabe nærvær og tryghed i relationen til borgeren gennem bevidst berøring.

En hverdag på et plejehjem eller institution kan være overvældende og stressende for ældre med svækket kognition. Plejen og derved berøring foretages af mange forskellige mennesker på forskellige måder. Den demente beboer kan let blive overstimuleret og komme til at reagere uhensigtsmæssigt, f.eks. slå ud efter personalet eller afvise personlig pleje. Det vil oftest medføre, at han/hun får mindre berøring og i stedet beroliges medicinsk. Men faktisk kan berøring være det vedkommende mangler- den skal bare gives i meget små doser og med bevidst nærvær og ro fra fra dog som personale.

Du lærer på dette kursus flere massageteknikker, som let kan implementeres i den daglige pleje.

De teknikker, du lærer, er meget enkle og effektive til at bringe ro og balance i nervesystemet gennem taktil stimulering. Behandlinger varer typisk 5-30 min.

Demensmassage handler om at skabe nærvær og tryghed i relationen til borgeren.

Denne type massage kan

  • Være smertelindrende
  • Dæmpe motorisk uro
  • Dæmpe udadreagerende adfærd
  • Øge overskud til deltagelse i hverdagen
  • Give en følelse af velvære og glæde

Behovet for berøring og “hudsult”

Mennesker har brug for positive, trygge relationer med berøring hele livet. Berøring stimulerer taktilsansen og får hjernen til at udskille hormoner, der får os til at føle os glade og afslappede. Hvis vi som mennesker ikke rørt og krammet, kan der opstå hudsult, som er en despressionslignende tilstand. Manglende taktil- og propriceptiv stimulering kan ligeledes give anledning til motorisk uro og udadreagerende adfærd.

Beboere på plejehjem eller institutioner får ofte ikke nok berøring i løbet af et døgn. Dette kan komme til udtryk enten ved en urolig opsøgende adfærd, afvisende/aggressiv adfærd eller en tilbagetrukket depressionslignende tilstand.

Nogle mennesker reagerer voldsomt og kan virke afvisende ved fysisk kontakt og direkte berøring kan være vanskeligt at håndtere, fordi de ikke selv kan styre og kontrollere det.  Det kan være pga. tidligere negative oplevelser, men kan også være en følgevirkning til neurologiske sygdomme, hjerneskader eller demens.

Øget kropsbevidsthed og konfliktnedtrapning

Massage i arbejdet med demente kan øge kropsbevidstheden og støtte modtageren til at opleve tryghed i sin krop. Det er særligt taktilsansen, der stimuleres nænsomt og i hensigtsmæssigt tempo, så modtageren vænner sig til berøring. Massagen kan dæmpe motorisk uro og udadreagerende adfærd og bidrage til at modtageren oplever ro og bidrage til overskud og overblik.

Massage og nærvær øger arbejdsglæden

I en travl hverdag kan berøring og personlig pleje let blive noget,  “man bare gør”. På kurset reflekterer vi derfor over vigtigheden af empati i arbejdet med demente borgere og hvordan der kan komme mere bevidst nærvær og berøring ind i hverdagen- til glæde for beboere og personale. Massage og bevidst nærvær kan nemlig blot være en blid håndmassage, lidt ekstra tid til indsmøring af lotion, eller at give lidt ekstra god tid til at putte borgeren godt med dynen.

De små nærværsoplevelser øger arbejdsglæden og vil ofte give bedre stemning på afdelingen, dæmpe konfliktfyldt adfærd og derved give større mentalt overskud.

På kurset lærer du

-Teori om sanser med fokus på den taktile sans og forstyrrelser i denne på et let basalt niveau

-Teori om vigtigheden af nærvær og berøring af hele livet

-Massageteknikker uden på tøjet med forskellige redskaber inkl. håndmassage

-Massage til forskellige målgrupper

-Lejringsteknikker

-Empati og medfølelse i arbejdet med demnete – hvordan passer du på dig selv

-Hvordan skaber du en tryg atmosfære med gensidig respekt for hinandens grænser

-Hvordan kan massage bruges og integreres i hverdagen

-Hvordan planlægges et behandlingsforløb

Undervisningsplan

Her kan du læse om,  hvad du undervises i på kurset.

Der tages forbehold for ændringer i forhold til om undervisningen er på dag 1 og 2.

Dag 1

-Rationalet bag demensmassage

-Teori om sanser og hjernen med fokus på den taktile sans på basalt niveau

-Kort gennemgang af sansers udvikling , når vi bliver ældre og ved demens

-Teori med massage og berøring

-Lejring og greb

-Nærværet i dit arbejde og den trygge kontakt

-Massage til forskellige målgruppe

-Vi øver  flere typer af trykmassage

Dag 2

-Kort om taktile forstyrrelser

-Trygge zoner og dosering

-Hvordan massage både kan bruges dæmpende og vækkende

-Hvordan integrer du teknikkerne i dit arbejde

-Hvordan planlægger du et forløb til din målgruppe

-Empati og medfølelse i arbejdet med demente – hvordan passer du på dig selv

-Vi øver flere massageteknikker uden på tøjet og håndmassage

-Vi afrunder dagen med spørgsmål og opsamling

Praktisk information

Du vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm. Kursusbevis udstedes den sidste dag
Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr, som har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab til forskellige målgrupper. Du kan læse mere om Cammilla her

Tidspunkter for undervisning

Alle dage undervisses fra kl. 9.30-16.00

Forplejning på kurset

Kaffe, te, vand, frugt, let frokost og lidt sødt til ganen er inkluderet.
Medbring: 2 lagner. lille håndklæde og skriveredskaber.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere, Max. 10 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Covid 19

Læs her om vores retningslinjer om Covid 19 her

Pris

Pris

Pris private for 2 dages kursus: 2900kr .    

Ønsker du at betale i rater er prisen: 3000 kr. 

Prisen er incl. forplejning begge dage, undervisningsmateriale og manual.

Du har mulighed for at betale i rater. Se mulighederne når du tilmelde dig.

Pris arbejdsplads: 2900 kr. plus moms.

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus bedes du sende en mail med din tilmelding tl Cammilla@minhjerne.dk oplys venligst :
Deltagerens navn, telefonnummer og mail, Virksomhedens arbejdspladsens navn, EAN-nummer, CVR nummer og reference person.
For institutioner, virksomheder, kommuner m.m. pålægges moms.

Pris studerende og ledige:  Vi giver 20 %  i rabat

På hvert kursus har vi 1 pladser med rabat. Kontakt os for at høre mere om mulighederne

Undervisningssted og overnatning

Sted:

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet. Så hvis du kommer med tog /bus, kan du bestille FLEX-tur fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Du kan overnatte i et nærliggende  Bed and Breakfast i nærområdet ( søg på Kværndrup, Hundstrup, Stenstrup el Svendborg). Ligeledes er der hoteller i Svendborg og Fåborg.

Jeg glæder os til at møde dig

Cammilla

Din underviser på kurset: