Demensmassage – omsorgsmassage

For dig der arbejder med mennesker med demens eller i ældreområdet

En hverdag på et plejehjem eller institution kan være overvældende og stressende for ældre med svækket kognition. Plejen og derved berøring foretages af mange forskellige mennesker på forskellige måder. Borgeren med demens kan let blive overstimuleret og komme til at reagere uhensigtsmæssigt, f.eks. slå ud efter personalet eller afvise personlig pleje. Det vil oftest medføre, at han/hun får mindre berøring og i stedet beroliges medicinsk. Men faktisk kan berøring være det vedkommende mangler- den skal bare gives i meget små doser og med bevidst nærvær og ro fra personalet.

Demensmassage ligner ikke fysiurgisk massage. Demensmassage har fokus på at skabe nærvær og tryghed i relationen til borgeren gennem bevidst berøring. Det meget enkle og utroligt effektive teknikker til at bringe ro og balance i nervesystemet gennem taktil stimulering.

På dette kursus lærer du flere massageteknikker, som gives udenpå tøjet og derfor er meget nemme at give som sansestimulerende aktivitet i løbet af dagen. Massage og berøring kan desuden let implementeres i den daglige pleje. Demens massage er nemlig ikke en bestemt metode, det handler om at tilpasse berøringen til modtageren og situationen. Behandlingerne varer typisk 5-30 min.

Dette 2 dages kursus er for dig, der arbejder med borgere med demens på bosteder, plejehjem eller i eget hjem. Uanset om du er faglært eller ufaglært, vil du få nye indsigter og nye redskaber til glæde for dig selv og de mennesker, du arbejder med.

Behovet for berøring og “hudsult”

Mennesker har brug for positive, trygge relationer med berøring hele livet. Berøring stimulerer taktilsansen og får hjernen til at udskille hormoner, der får os til at føle os glade og afslappede. Hvis vi som mennesker ikke rørt og krammet, kan der opstå hudsult, som er en despressionslignende tilstand. Manglende taktil- og propriceptiv stimulering kan ligeledes give anledning til motorisk uro og udadreagerende adfærd.

Beboere på plejehjem eller institutioner får ofte ikke nok berøring i løbet af et døgn. Dette kan komme til udtryk enten ved en urolig opsøgende adfærd, afvisende/aggressiv adfærd eller en tilbagetrukket depressionslignende tilstand.

Nogle mennesker reagerer voldsomt og kan virke afvisende ved fysisk kontakt og direkte berøring kan være vanskeligt at håndtere, fordi de ikke selv kan styre og kontrollere det.  Det kan være pga. tidligere negative oplevelser, men kan også være en følgevirkning til neurologiske sygdomme, hjerneskader eller demens.

Demensmassage  kan:

  • Lindre smerter
  • Dæmpe motorisk uro
  • Dæmpe udadreagerende adfærd
  • Øge overskud til deltagelse i hverdagen
  • Give en følelse af velvære og glæde
  • Øge livsglæden og livskvaliteten

Øget kropsbevidsthed og konfliktnedtrapning

Massage i arbejdet med demente kan øge kropsbevidstheden og støtte modtageren til at opleve tryghed i sin krop. Det er særligt taktilsansen, der stimuleres nænsomt og i hensigtsmæssigt tempo, så modtageren vænner sig til berøring. Massagen kan dæmpe motorisk uro og udadreagerende adfærd og bidrage til at modtageren oplever ro og bidrage til overskud og overblik.

Massage og nærvær øger arbejdsglæden

I en travl hverdag kan berøring og personlig pleje let blive noget,  “man bare gør”, uden nærvær og uden indlevelse i det menneske man plejer.

På kurset reflekterer vi derfor over vigtigheden af empati, omsorg og indføling i arbejdet med demente borgere . Mere fokus på bevidst nærvær og berøring i hverdagen øger livskvalitet og  livsglæde hos beboere og personale.  De små nærværsoplevelser øger arbejdsglæden og vil ofte give bedre stemning på afdelingen, dæmpe konfliktfyldt adfærd og derved give større mentalt overskud. Alle har brug for berøring og bevidst nærvær hele livet. Det er godt for vores sind og for vores nervesystem og immunsystem. Vi kan ikke tillade os ikke at have til til berøring i et velfærdssamfund. Alle ældre fortjener stjernestunder med gode kram, en blid håndmassage, lidt ekstra tid til indsmøring af lotion, eller lidt ekstra god tid til at blive puttet godt med dynen.

På kurset lærer du

-Teori om sanser med fokus på den taktile sans og forstyrrelser i denne på et let basalt niveau

-Teori om vigtigheden af nærvær og berøring af hele livet

-Massageteknikker uden på tøjet med forskellige redskaber inkl. håndmassage

-Massage til forskellige målgrupper

-Lejringsteknikker

-Empati og medfølelse i arbejdet med demnete – hvordan passer du på dig selv

-Hvordan skaber du en tryg atmosfære med gensidig respekt for hinandens grænser

-Hvordan kan massage bruges og integreres i hverdagen

-Hvordan planlægges et behandlingsforløb

Kursusindhold

Teori

Rationalet bag demensmassage og vigtigheden af berøring

Teori om sanser og hjernen ved demens

Kort gennemgang af den taktile sans og taktile forstyrrelser

Teori om lejring

Gennemgang af massage greb

Empati og medfølelse i arbejdet og hvordan passer du på dig selv

Praktisk

Hvordan du skaber nærvær og tryg kontakt

Hvordan massage både kan virke både beroligende og vækkende

Trykmassage, liggende og siddende

Håndmassage, hovedbundsmassage, skuldermassage

Boldmassage med stor bold

Reflektion over  integration af massage i dit arbejde 

Praktisk information

Kurset udbydes som eksternt kursus

Deltagere vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm.

Kursusbevis udstedes den sidste dag.
Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr, som har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab til forskellige målgrupper og som bl.a har arbejdet med ældre med demens. Du kan læse mere om Cammilla her

Tidspunkter for undervisning

Der undervises i 2 dage a 6 timer incl pauser. Oftest fra kl. 9.30-15.30

Pris

Pris for eksternt kursus:

2 kursusdage for max 10 deltagere 16.000kr +moms. Dertil kommer kørsel

2 kursusdage for op til 20 deltagere 22.000kr + moms+kørsel

Kontakt mig for nøjagtig pris

Husk : Tilmelding er bindende – se handelsbetingelser inden tilmelding. Du kan finde dem herunder

Din underviser på kurset:

Fysioterapeut og coach og Z-health træner Cammilla Mohr.

Jeg glæder mig til at møde dig og inspirere dig

Udtalelser fra kursister om kurset:

Mange, mange tak for en god dag med dig. Vi har alle fået så meget ud af det – personalet er allerede i fuld sving og berettede hele aftenen om, hvor glade de var for kurset. Fantastisk! De teknikker, du viste, er meget ligetil og brugbare og samtidig nogle, vi kan træne.

May Bjerre Eiby, Dagmarsminde

Et inspirerende kursus. Vidste meget i forvejen, da jeg er uddannet massør. Fedt at det ikke er raketvidenskab, alle kan være med, ingen undskyldninger for ikke at implementere det på plejehjem. Spændende hvad helt simpelt hold/tryk kan gøre ved os og ikke mindst ældre/demente. Jeg vil udbringe budskabet, hvor jeg kommer frem.

Karina Knudsen, Rantzausmindemassage

Tak for et par skønne dage!

Inspiration!

Lyst til at ændre.

Lyst til at bringe mere livskvalitet i andres liv.

At mærke betydningen af nærvær. Dejligt at mærke, hvor lidt, der skal til før man føler velvære.

Lilja, Nordfyns kommune

Jeg har lært om hvad massage kan gøre for en borger, f.eks hvor mange sanser berøring kan vække.

Borgere kan bl.a blive beroliget og få dæmpet smerter.

Det er bedre at bruge lidt tid på massage end slet ingen.

Jeg har lært hvad tyngdedyner/tæpper er godt for: man kan mærke sin krop, det beroliger og afslapper.

Lisbeth, Nordfyns Kommune

Jeg har lært nogle teknikker som jeg kan bruge i dagligdagen til berøring af ældre mennesker og mennesker med demens. Teknikkerne kan frigive hormoner som er med til at give livsglæde og øge/dæmpe arousal.

Jeg tager med mig herfra at man med få ting og simple teknikker kan gøre en kæmpe forskel for mennesker og særligt for ældre med demens som er passificeret som følge deraf.

Charlotte, Nordfyns kommune

Der er ingen undskyldninger for at undlade berøring af borgere i hverdagen, da al berøring/massage har betydning og kan gøre en stor forskel.

Det er ikke svært at bruge og alle kan være med. Det har også en positiv effekt for giveren

Godt at få faglig viden! Det gør det lettere at argumentere for berøringens betydning i en sundhedsfaglig kontekst

Trine, Randers Kommune

Tak for 2 spændende dage!

Har lært forskellige massage former som kan være gode for vores beboere. Glæder mig til at bruge det.

At være nærværende!

Det har været rigtigt godt. Hyggeligt og lærerigt. God underviser, som ved, hvad hun snakker om.

Mariam, Nordfyns kommune