TRIN 3: Pædagogisk massage for ro og balance i det stressede nervesystem.

Fokus på at skabe ro og balance hos børn og voksne med et stresset nervesystem – uanset diagnose

Fokus på dette 3 dages kursus er ny teoretisk viden om, hvordan stress påvirker nervesystem, hjerne og krop og hvordan du med en kropslig og sanselig tilgang kan bidrage til ro og balance i det stressede nervesystem. Kurset bygger videre på det du har lært på pædagogisk massage i relationer (trin1)  og  neuropædagogisk massage og arousalregulering ( trin 2). Det er derfor en forudsætning for deltagelse at du har været på  trin 1 og 2.  Kurset er en del af vores kursusrække, hvor du kan blive certificeret sanseterapeutisk massør. Læs mere om hele uddannelsen her

Ofte søger vi mennesker quickfixes, som selvhjælpsbøger eller kurser, der lover os et liv uden stress.

Hos SanseMotorikAkademiet tror vi ikke helt på den tilgang. Stress er en naturlig del af menneskers liv, og den kortvarige stress er ikke farlig. Vi kan ikke undgå at opleve stressende begivenheder i den verden vi lever i, men vi kan lære, at handle på vores stresssignaler i tide og derved undgå at stress bliver langvarigt og skadeligt. Vi kan også blive bevidste om hvordan vi kan skabe momenter med ro, fred og tryghed i vores travle hverdag.

På kurset vil du få en kropslig og neurologisk indsigt i stress og du vil lære en helheds orienteret tilgang til håndtering af stress hos både børn og voksne. Du vil blive i stand til at  hjælpe børn eller voksne med at forstå stress og hjælpe dem med en blid og effektiv kropslig behandling.

Du lærer forskellige redskaber og teknikker til de forskellige stressfaser. Redskaber kan være bl.a. massage, som du kan bruge som samregulering, men du får også redskaber der kan hjælpe din klient til at finde selvregulerende strategier. Det du lærer, kan ligeledes bruges til inddragelse af pårørende, hvad enten det er børn eller voksne.

Den tilgang til stress som vi præsenterer adskiller sig på mange måder fra traditionel kognitiv stressvejledning. Målet er ikke at blive “stressfri”, men at kunne navigere i sin stress og blive mere resilient, hvadenten det er via selvregulering eller samregulering.

Aktivering af vagus nerven kan skabe ro i et stresset nervesystem

På kurset lærer du mere om vagus nerven og hvordan den kan påvirkes med nye hands on teknikker samt ved at bruge blandt andet lyde, vibration og aromaterapi i massagebehandlingerne.

Vi arbejder med forskellige kropslige teknikker og nye massageteknikker der kan være beroligende for et stresset nervesystem. Du vil lære massageteknikker og selvmassage teknikker som kan være utroligt effektive for dine klienter i dagligdagen.

Det er vigtigt at forstå at stress er en helt naturlig reaktion for os mennesker. Det vigtige er hvordan vi håndterer vores stress. Vi ser på vigtigheden af at forstå de forskellige stresssignaler og stressfaser og hvilke initiativer man sætter i værk her.

Du bliver desuden klogere på dit eget nervesystem, du vil få en dybere forståelse for dine automatmønstre og hvordan du kan genkende dem og ændre dem gradvist gennem bevidste handlinger.

Stress hos børn

Antallet af børn med stress, angst og psykisk mistrivsel er steget de sidste mange år.

Stress hos børn skal tages alvorligt og der skal iværksættes initiativer, der kan afdække årsagen til mistrivsel og initiativer der kan hjælpe barnet til bedre trivsel. Desværre er det ikke altid en hurtig og helhedsorienteret indsats der tilbydes til børn med stress.

Ofte bliver kroppen glemt i stressbehandlingen. Der er fokus på hjernen og måske hvordan den kan skærmes og aflastes eller barnet tilbydes et mindfulnessforløb. Men måske handler stressen om en krop og et sansesystem der er understimuleret og en hjerne der er på overarbejde for at prøve at håndtere de konstante informationer og skift, der er i børns dagligdag.

Med pædagogisk massage kan du tilbyde en trygt, rolig og nærværende stund til et stresset barn, uanset alder. Simple massage fortællinger kan være gode til især mindre børn.

Stress lagres i kroppen

Stress lagres i kroppen, særligt i vores bindevæv/fascier.

Det kan opleves som spændinger og smerter i kroppen og det kan nedsætte lysten til at bevæge sig. Kroppen har godt af bevægelse og dermed er en ond cirkel startet. Med simple blide manuelle teknikker kan du påvirke det stramme bindevæv, hvilket kan give modtageren en oplevelse af lethed og dermed mere lyst til bevægelse.

Stress recovery

Langvarig stress kan føre til udbrændthed, hvis der ikke tages hånd om den stressede. Langvarig stress er udmattende for kroppen og du vil lære metoder til at tilbyde kroppen den ro og hvile den har brug for i recovery fasen.

Her handler det om at kroppen og nervesystemet tilbydes ro og hvile. Behandlingerne skal være ekstra blide og enkle her og uden for mange stimuli som nervesystemet skal forholde sig til.

Det at skabe et rum for recovery er noget af det mest oversete i vores effektive verden, hvor vi har en tendens til at søge løsninger og quickfixes.

Stressrecovery handler om at aktivere ro hvile-systememet via vagus nerven. Det handler derfor først og fremmest om at skabe et trygt rum. Et rum, hvor klienten kan læne sig ind i tilliden om, at du er der for at støtte ham og ikke for at stille yderligere krav.

Det lærer du at skabe via lejringsteknikker og hands- on teknikker.

Det lærer du på kurset

Viden om stress

Forskellen på stress hos børn og voksne

Årsager til kortvarig og langvarig stress

Håndtering af stress i de forskellige faser

Mere viden om vagus nerven og stress

Kropslige teknikker, der beroliger nervesystemet

Sansestimulerende tiltag

Hvordan stress påvirker bindevæv/fascier

Blid manuel behandling af bindevæv

Stress recovery

Kurset henvender sig til

Fagpersoner, der arbejder med mennesker: pædagoger, pædagogmedhjælper, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, plejeforældre og afspændingspædagoger

Privatpersoner som forældre og pårørende til børn og voksne i mistrivsel

Det er en forudsætning for deltagelse at du har været på trin 1: Pædagogisk massage og trin 2: Neuropædagogisk massage

Praktisk information

Du vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm. Kursusbevis udstedes den sidste dag

Tidspunkt:

Alle dage fra 9.30-15.30

Forplejning på kurset

Kaffe, te, vand, frugt, og frokost serveres i løbet af dagen.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere Max 8 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Corona

Læs her om vores retningslinjer om Corona  her

Pris

Private :           

4800kr Der tillægges ikke moms. Som privat har du har mulighed for at betale i rater med kort. Se mulighederne når du tilmelde dig.

Virksomheder:

4800 kr. plus moms. Hvis du er en virksom hed eller hvis din arbejdsplads betaler dit kursus, bedes du udfylde denne formular EANBETALING  Også selvom virksomheden ikke har EAN nummer, så sender vi en faktura og tilmelder deltageren manuelt.

Undervisningssted og overnatning

Sted:

Kurset afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet. så hvis du kommer med tog /bus, skal du bestille FLEX-trafik fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Det er ikke muligt at overnatte i huset. Der er mange Bed and Breakfast i nærområdet ( søg på Kværndrup, Hundstrup, Stenstrup, Vester Skerninge eller Svendborg). Ligeledes er der hoteller i Svendborg og Fåborg.

Din underviser på kurset:

Cammilla Mohr.

Fysioterapeut, stresscoach og Z-health træner og kraniosakralterapeut

Jeg  glæder mig  til at møde dig

 Cammilla