Kurser på din arbejdsplads

Der kan være en stor fordel, at hele personalegruppen undervises samlet, således er der efterfølgende de bedste muligheder for gensidig sparring og integration af ny viden og færdigheder.

Jeg tilbyder derfor, at I kan booke et kursus hos mig kun for jeres arbejdsplads eller at jeg kan komme til jer og undervise på en temadag eller et kursus.

Inden kurset vil vi aftale et onlinevideo møde, hvor vi laver en gensidig forventningsafstemning og jeg får en indsigt i jeres arbejdsplads, således jeg kan målrette undervisningen til jeres behov og den hverdag I har.

Jeg kommer også gerne ud og laver opfølgende supervision eller tilbyder supervision som videomøde.

Kurserne er en blanding af teori og praksis, så deltagerne skal være indstillet på at deltage aktivt.

Min tilgang er helhedsorienteret og løsningsfokuseret og jeg brænder for at facilitere processer, der udvikler den enkelte medarbejder. Jeg inddrager flere forskellige vinkler og teorier til at belyse emnerne. Det er min overbevisning og erfaring, at livet ikke kan anskues fra en bestemt teori, men at elementer af flere forskellige teorier og tilgange giver nye muligheder for den enkelte. Jeg er kendt for at udfordre deltagernes overbevisninger om “plejer” og “skal,” så der viser sig nye muligheder i hverdagen.

 

Kurser eller temadage kan tage udgangspunkt i følgende emner, men kontakt mig på mail, hvis I sidder med andre ønsker, så kan vi tage en dialog evt. på et online møde:

-Pædagogisk massage i hverdagen (tilpasset målgruppen, børn, unge eller voksne)

-Massage og berøring med nærvær i omsorgsarbejde med ældre f.eks. med demens eller neurologiske udfordringer

-Sanseterapeutisk massage og sansemotorisk træning for at nedbringe konflikter og tvang

-Sanseterapeutisk massage og sansemotoriske aktiviteter i undervisning og indlæring (f.eks. for børn og unge med ADHD, Autisme eller andre opmærksomhedsudfordringer)

-Arousalregulering og konfliktnedtrapning i teori og praksis: forståelse af neurofysiologien, herunder den polyvagale teori og det autonome nervesystem.  Praktiske redskaber til både forebyggelse af konfliktoptrapning, men også håndtering af eskalerede konflikter

-Tværfagligt samarbejde i personalegruppen og forståelse af borgeren ud fra et helhedsperspektiv

-Forebyggelse og håndtering af empatiudmattelse. Hvordan passer man bedst på sig selv som omsorgsmedarbejder.

Læs mere om SanseMotorikAkademiet her

SanseMotorikAkademiet formidler viden om og forståelse for menneskers udvikling og adfærd.

Jeg er her for jer, der møder børn, unge og voksne med særlige udfordringer og behov, enten som  plejeforældre eller som fagperson, f.eks. lærer, pædagog, ergo- eller fysioterapeut.

Jeg ser bagom de udfordringer, der kan være i mødet med mennesker med særlige behov ved at identificere de bagvedliggende neurologiske årsager.

Jeg har en løsningsfokuseret og helhedsorienteret tilgang, som bygger på viden fra funktionel neurologi, neuropædagogik og praktisk erfaring fra fysioterapi.

Jeg brænder for at formidle den nyeste viden på en forståelig og funktionel måde, som let kan integreres i en travl hverdag.

Jeg lægger vægt på at skabe et læringsmiljø der er både fagligt og personligt udviklende for enkle kursist

Antal deltagere: Hos mig er der max. plads til 8 deltagere. Hos jer kan være max. 12 ved massage og op til 20 deltagere ved emner som sansemotorik, mindfulness, sensorisk profil eller hverdagshåndtering og forebyggelse af empatiudmatning.

Kontakt for tilbud og videre dialog på cammilla@minhjerne.dk

Jeg  glæder mig til at høre fra jer.