Kurser på din arbejdsplads

Der kan være en stor fordel at hele personalegruppen undervises samlet, således er  der efterfølgende de bedste muligheder for gensidig sparring og integration af ny viden og færdigheder.

Vi tilbyder derfor, at I kan booke et kursus hos os kun for jeres arbejdsplads eller vi kan komme til jer og undervise på en temadag eller et kursus. Inden kurset vil vi aftale et onlinevideo møde, hvor vi laver en forventningsafstemning og får en indsigt i jeres arbejdsplads så vi kan målrette undervisningen til jeres behov og den hverdag I har.

Vi kommer også gerne ud og laver opfølgende supervision eller tilbyder supervision som videomøde.

Vores kurser er en blanding af teori og praksis, og vi er også kendt for at udfordre deltagernes overbevisninger om “plejer” og “skal” så der viser sig nye muligheder i hverdagen.

Vores tilgang er helhedsorienteret og løsningsfokuseret og vi brænder for at facilitere processer, der udvikler den enkelte medarbejder.

Vi inddrager flere forskellige vinkler og teorier til at belyse emnerne. Det er vores overbevisning og erfaring, at livet ikke kan anskues fra en bestemt teori, men at elementer af flere forskellige teorier og tilgange giver nye muligheder for den enkelte.

 

Kurser eller temadage kan tage udgangspunkt i følgende emner, men kontakt os på mail, hvis I sidder med andre ønsker, så kan vi tage en dialog evt. på et online møde:

-Pædagogisk massage i hverdagen (tilpasset målgruppen, børn, unge eller voksne)

-Massage og berøring med nærvær i omsorgsarbejde med ældre f.eks. med demens eller neurologiske udfordringer

-Sansemotorisk træning for at nedbringe konflikter og tvang

-Sansemotorisk træning i undervisning og indlæring (f.eks. for børn og unge med ADHD, Autisme eller andre opmærksomhedsudfordringer)

-Arousalregulering og konfliktnedtrapning i teori og praksis: forståelse af neurofysiologien herunder den polyvagale teori og det autonome nervesystem. Praktiske redskaber til påvirkning, både forebyggelse af konfliktoptrapning, men også håndtering af eskalerede konflikter.

-Tværfagligt samarbejde og forståelse af borgeren ud fra den sensoriske profil.

-Samarbejde og trivsel i personalegruppen. Vi tager udgangspunkt i Enneagramtyper, sensorisk profil, kropssprog og kommunikation.

-Mindfulness og selvcompassion i hverdagen for medarbejdere og borgere

Læs mere om hos her

SanseMotorikAkademiet formidler viden om og forståelse for menneskers udvikling og adfærd.

Vi er her for jer, der møder børn,  unge og voksne med særlige udfordringer og behov, enten som  plejeforældre eller som fagperson, f.eks. lærer, pædagog, ergo- eller fysioterapeut.

Vi ser bagom de udfordringer, der kan være i mødet med mennesker med særlige behov ved at identificere de bagvedliggende neurologiske årsager.

Vi har en  løsningsfokuseret og helhedsorienteret tilgang som bygger på viden fra funktionel neurologi, neuropædagogik og praktisk erfaring fra fysioterapi og ergoterapi.

Vi brænder for at formidle den nyeste viden på en forståelig og funktionel måde, som let kan integreres i en travl hverdag.

Vi lægger vægt på at skabe et læringsmiljø der er både fagligt og personligt udviklende for enkle kursist

Antal deltagere: Hos os er der max. plads til 8 deltagere. Hos jer kan være max. 12 ved massage og op til 20 deltagere ved emner som sansemotorik, mindfulness, sensorisk profil eller hverdagshåndtering og forebyggelse af empatiudmatning.

Kontakt for tilbud og videre dialog på cammilla@minhjerne.dk

Vi glæder os til at høre fra jer

Ergo -og kropsterapeut og mindfulnessinstruktør  Mette Krabek.