SanseMotorikAkademiet

SanseMotorikAkademiet formidler viden om og forståelse for menneskers udvikling og adfærd.

Vi er her for dig, der møder børn eller unge og voksne med særlige udfordringer og behov, enten som forældre, plejeforældre eller som fagperson, f.eks lærer, pædagog, ergo- eller fysioterapeut.

Vi ser bagom de udfordringer, der kan være i mødet med mennesker med særlige behov ved at identificere de bagvedliggende neurologiske årsager.

Vi har en  løsningsfokuseret og helhedsorienteret tilgang som bygger på viden fra funktionel neurologi, neuropædagogik og praktisk erfaring fra fysioterapi og ergoterapi.

Vi brænder for at formidle den nyeste viden på en forståelig og funktionel måde, som let kan integreres i en travl hverdag.

Vi lægger vægt på at skabe et læringsmiljø der er både fagligt og personligt udviklende for enkle kursist

Undervisere på SanseMotorikAkademiet

 Cammilla Noomi Mohr

Cammilla Noomi Mohr. Født 1975

Jeg har overtaget driften af Sanseinstruktør.dk i maj 2019 fra Nadia Jakobsen. Pr. 1. januar ejer  SanseMotorikAdamiet sammen med ergoterapeut Mette  Krabek

Jeg ser et stigende behov for kompetent videreuddannelse indenfor sanseområdet, og der er brug for tværfaglig viden og indsats så tidligt som muligt. Mange børn har sansemæssige og motoriske udfordringer og samtidigt er der skåret rigtigt meget i specialundervisningstilbuddene i skolerne. Samtidigt lever mange et travlt og stresset liv, hvilket kan påvirke hjernen både hos børn og voksne. Jeg var selv et “sansebarn”, motorisk urolig, let afledelig og opfarende i skolen. Desværre var der ikke megen fokus og forståelse- hvilket gjorde, at jeg ikke følte jeg passede ind i verden.

Vores  mission med skolen er derfor at videreuddanne kompetente fagfolk, så de i dagligdagen kan identificere og hjælpe børnene hurtigt. Vi mener ,det har en stor værdi med en hurtig indsats for både børn og forældre. Menneskets hjerne er så fantastisk påvirkelig og det bør udnyttes positivt så der skabes positive forandringer hos dem der f.eks. har været omsorgssvigtede som børn.

Vores vision er at levere en yderst kvalificeret og målrettet undervisning i sanseintegration med en neurologisk og psykologisk vinkel samt undervise i konkret redskaber som pædagogisk massage, vejrtrækningsteknikker, mindfulness, motorik og bevægelse. Vores mål er at samle et fantastisk team af dygtige underviser,e således vi sammen kan formidle specialviden på en let tilgængelig måde til håndtering af hverdagens udfordringer for børn og voksne i Danmark.

Jeg har en unik kombination af uddannelser indenfor både den traditionelle fysioterapi, funktionel neurologi, coaching og selvudvikling, og den spirituelle verden. Jeg har mange års faglig erfaring som fysioterapeut både som ansat og privat praktiserende, indenfor både børne, specialområdet og traditionel fysioterapi klinik. Privat er jeg gift, mor til to børn og har 2 heste.

På SanseMotorikAkademiet underviser jeg i anatomi, fysiologi og neurologi, teori om sansesystemet, pædagogisk massage, motorik, tilknytningsforstyrrelser og traumer, klinikdrift for selvstændige.

Fysioterapeut og skoleleder Cammilla Noomi Mohrs cv

Uddannelse, videreuddannelse og faglige kurser

2019: Fysioterapi og stress. Om børn, stress og hjernen v/ Pernillefys.dk

2014-2019: Z-health træner (R-Phase, I-Phase, S-Phase, T-Phase, Structure, Strength, Next Evolution, Stamina

2019-2019:Krystalbehandler, Pædagogisk massagekursus

2018-2018: Acces Bars, Nada akupunktur. Bachs blomsterremedier level 1.

2018-2018: Primal movements fra Stop Chasing Pain

2016-2017: Kognitiv coach fra Mindjuice samt Stresscoach fra StressAkademiet

2011-2011: Diplommodul i børnerehabilitering. UCL lillebælt Odense

2011-2011: Rytteryogainstruktør

2002-2004: Kraniosakral terapi og kraniosakral medicinsk behandling til voksne og børn

2002-2002 Healingsmassør og yogamassør

2001-2002: Ridefysioterapeut

1996-2000: Autoriseret fysioterapeut, København

Fysioterapeut Cammilla Noomi Mohr

Underviser Mette Krabek

Mette Krabek, født 1973.

Jeg har været med på sidelinjen siden Camilla overtog Sanseinstruktør og er pr. 1/1 2020 medejer af vores fælles firma, der nu hedder SanseMotorikAkademiet.

Jeg har mange års erfaring som ergoterapeut i sundhedssektoren, hvor jeg har arbejdet med træning af nervesystemet og hjernen hos børn, unge og voksne. Siden 2012 har jeg været selvstændig ergo- og kropsterapeut. Her har jeg  to arbejdsområder:

Jeg kombinerer ergoterapi med mine øvrige uddannelser og behandler børn og unge med følsomme nervesystemer og hjerner, samt støtter og rådgiver deres forældre. Jeg vejleder og superviserer desuden barnets/den unges lærer og pædagoger i at se bagom deres adfærd og finde holdbare løsninger på deres udfordringer i et tværfagligt perspektiv.

Derudover arbejder jeg kropsterapeutisk med voksne, der har følger efter stress og kræft. Jeg hjælper dem med at forstå og acceptere sig selv, samt løsner deres psykiske blokeringer, traumer og angst. Derudover støtter jeg dem i at finde en god balance i deres hverdag gennem redskaber og øvelser. Ligeledes træner jeg deres hjernemæssige og sansemæssige  udfordringer efter deres sygdom ud fra en kombination af funktionel neurologi, Z-Health, Sensorisk Profil, samt min viden om sanser og sanseintegration. Mange af de voksne jeg arbejder med, er voksne med sansemotoriske udfordringer.

Jeg var selv et sansebarn med alle antenner udenpå, der mærkede og tog alt ind. Et barn, der havde svært ved at koordinere mine bevægelser, hadede nyt og altid lige skulle se alle personer an. Ofte blev jeg misforstået af mine omgivelser, der ikke forstod min stille og generte person, som vendte tingene indad og  tilpassede sig omgivelserne.

I dag er jeg 46 år og er stadig meget sansende. Privat er jeg gift med Peter og sammen har vi 4 dejlige børn i alderen 15-22 år. Vi bor på landet, hvor jeg bruger min fritid i naturen med mine heste, i haven  og på turer ud i det blå med familien.

På SanseMotorikAkademiet underviser jeg i sanser, sanseintegration, Sensorisk Profil, mentalisering, motorik, traumer, tilknytningsforstyrrelser,resitutionsterapi, kropterapi, redskaber til håndtering af sansemæssige og motoriske udfordringer, kropsfokuseret mindfulness, specialpædagogiskmassage samt pædagogisk massage.

Ergoterapeut Mette Krabek CV

Uddannelse, videreuddannelse og faglige kurser

2020 Restitutionsterapeut

2019 Sensory Processing Measure (Ingelis Arnsberg)

2019  Pædagogisk massage

2019  Fysioterapi og stress. Om børn, stress og hjernen v/ Pernillefys.dk

2018 Indlæringskinesiologi 1-2

2017 Start uddannelse i neuroscience ved Z-Helth

2017 Funktionel hjernetræner (Mind Social)

2016 Censor ved Ergoterapiuddannelsen og Den Tværfaglige Diplomuddannelse

2015 Sensorisk profil børn (Ulla Sparholt)

2015-16 Div kurser i Acceptance and Commitment Therapy (Kognitiv Terapi Center Århus)

2015 Mindfulness instruktør (Kognitiv Center Fyn)

2014 Sanseintegration til børn (Conni Nissen – kursus og supervision)2012 Selvstændig børneergoterapeut

2013 Coach

2009-2012 Sundhedsfaglig kandidat (Syddansk Universitet)

2008 Diplommodul i psykiatri (UCL Lillebælt)

2007 Krop og helhedsterapeut (Skolen for Krop og Helhedsterapi)

2000-2005 Div. kruser ABC-koncept/tværfagligt samarbejde, psykosomatik og Affolterkonceptet.

1999-2001 Kinesiologi (basis 1-4, stress 1 -2)

1994-1997 Ergoterapeut (Odense)

Ergoterapeut Mette Krabek