SanseMotorikAkademiet

SanseMotorikAkademiet har siden 2019 holdt kurser og formidlet viden om helhedsorienteret forståelse for menneskers udvikling og deres adfærd. På SanseMotorikAkademiet får du viden og redskaber til træning og behandling, der faciliterer udvikling hos børn og voksne med særlige udfordringer, såvel sansemotoriske som psykosociale.

Kurserne er både for dig der er forældre, plejeforældre eller fagperson, f.eks. lærer, pædagog, ergo- eller fysioterapeut. På kurserne lærer du at se bagom udfordringer og adfærd og får en forståelse for de bagvedliggende neurologiske og psykologiske årsager.

Jeg tror ikke, at der findes én sandhed eller én tilgang, der passer til alle. Den teori og de metoder jeg underviser i, har jeg lært på uddannelser, kurser, workshops og gennem vores praktiske erfaringer på egen krop og i arbejdet med mange klienter. Jeg anerkender diagnoser, men jeg ønsker at flytte fokus fra diagnosen til personens ressourcer, udfordringer, motivation og udviklingsmuligheder. Derfor lærer du ikke diagnosekoncepter, men i stedet at se bag adfærden hos den enkelte og skabe et fundament for udvikling. Der er altid mulighed for udvikling! Mennesket er i konstant forandring! Vores hjerne er plastisk – dvs. formbar. Vi kan skabe nye nervebaner hele livet og derved skabe nye muligheder.

Jeg formidler viden om hjerner, nervesystem og sanser ud fra en kropslig neurologisk forståelse på en let tilgængelig måde, som giver nye muligheder i håndtering af hverdagens udfordringer for børn og voksne med særlige behov. Tilgangen til sanseforstyrrelser og udfordrende adfærd er løsningsfokuseret og helhedsorienteret og bygger på viden fra funktionel neurologi, neuropædagogik, psykologi, fysioterapi og ergoterapi. Jeg brænder for at formidle den nyeste viden på en forståelig og funktionel måde, som let kan integreres i en travl hverdag.

Kurserne er en investering i din egen faglige og personlige udvikling. Jeg ser dig som dit eget vigtigste redskab i relationsarbejde både som pårørende og fagperson. Derfor vil jeg  inspirere og træne dig i at få fokus på dit eget nærvær, selvomsorg og hvordan du sætter sunde grænser, så du forebygger stress og udbrændthed.

Værdigrundlag:

  • Jeg ser alle mennesker som unikke individer formet af nervesystem, gener, opvækst og miljø.
  • Jeg tror på, at mennesker gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.
  • Jeg tror på at det altid er muligt at skabe udvikling og forandring.
  • Jeg lægger vægt på at skabe et læringsmiljø, der er både fagligt og personligt udviklende for enkelte kursist
  • Jeg er autentisk og nærværend og bringer mig selv og kursisterne i spil i undervisningen.
  • Jeg lægger vægt på vigtigheden af egenomsorgen hos relationsarbejdere for at forebygge stress og udbrændthed.
  • Jeg er tro mod mine værdier og ønsker at lære mine kursister at være tro mod deres, i både arbejde og privatliv.

Cammilla Noomi Mohr. Født 1975

Indehaver af SanseMotorikAkademiet siden maj 2019

Som barn var jeg  et “sansebarn”, motorisk urolig, let afledelig, eksplosiv og  opfarende i skolen. Desværre var der ikke megen fokus og forståelse, hvilket gjorde, at jeg ikke følte jeg passede ind i verden. Jeg har derfor et ønske om, at flere fagfolk, får viden og redskaber til at identificere og hjælpe børn med deres udfordringer hurtigt.

Min faglige erfaring spænder bredt med dels ufaglært arbejde som hjemmehjælper, handicaphjælper og pædagogmedhjælper.  Jeg er uddannet fysioterapeut i år 2000 og har arbejdet 2 år i hospitalsvæsenet, været ansat og privat praktiserende, indenfor både børne-, specialområdet og traditionel fysioterapi klinik. Jeg har primært været selvstændig siden jeg var 26 år med både egen klinik, erhvervsfysioterapi og ridefysioterapi.

Jeg har altid været ekstremt nysgerrig og har taget mange kurser og videreuddannelse i min søgen på at forstå bagvedliggende årsager til mine klienters udfordringer. Jeg har derfor  en unik kombination af uddannelser indenfor både traditionel fysioterapi, funktionel neurologi, coaching, selvudvikling, og spirituel udvikling.

Privat er jeg gift, mor til to børn og har 2 heste.

Det er mig der underviser jeg i alle kurserne i pædagogisk massage og om vagusnerven.

Fysioterapeut Cammilla Noomi Mohrs cv

Uddannelse, videreuddannelse og faglige kurser

2021: Kost og livstilsvejleder ved Henriette Søvind

2021: A year of polyvagal therapy with Deb Dana

2020: Polyvagal yoga for trauma 

2020: Primitive refleksers betydning for stress og ængstelse ved Lene Munck

2019: Interoception ved Kelly Mahler

2019: Fysioterapi og stress. Om børn, stress og hjernen v/ Pernillefys.dk

2019: Z-health kurser : Strength,  Stamina. 

2019:Krystalterapeut

2019: Pædagogisk massage

2018-2018: Acces Bars. Destress Øreakupunktur. Bachs blomsterremedier level 1.

2018-2018: Primal movements fra Stop Chasing Pain

2016: Kognitiv coach fra Mindjuice 

2017: Stresscoach fra StressAkademiet

2013-2015: Z-health kurser: R-Phase, I-Phase, S-Phase, T-Phase, Structure, Next Evolution, 

2013: Selvkærligheds guide ved psykolog Mette Holm

2012: Kursus: Klinikdrift. 

2011-2011: Diplommodul i børnerehabilitering. UCL lillebælt Odense

2011-2011: Rytteryogainstruktør

2002-2004: Kraniosakral terapi  til voksne og børn

2002-2002 Healingsmassør og yogamassør

2001-2002: Ridefysioterapeut

1996-2000: Autoriseret fysioterapeut, København

Fysioterapeut Cammilla Noomi Mohr