Alle mennesker har brug for berøring. Det er derfor vi underviser i pædagogisk massage.

Mennesker er sociale væsner og afhængige af berøring lige fra vi er spædbørn til vi dør.
Uden berøring, nærvær og positiv kontakt mistrives vi.

Det er desværre ikke alle babyer, der oplever en tryg og tæt hud mod hud kontakt med sine primære omsorgspersoner, og dette kan sætte spor i det lille barns nervesystem og påvirke hele livet.

I vores samfund går tingene stærkt og vi modtager konstant impulser til stress systemet (kamp – flugt), men ikke ret mange impulser der aktiverer ro og hvilesystemet. Det kan føre til stress, mistrivsel, depression, aggressiv adfærd, hudsult osv.

Berøring aktiverer vores “Ro-hvilesystem”. Hos mange mennesker er “Kamp-flugt systemet” overaktivt og det har betydning for menneskets evne til at finde ro, opleve fordybelse og samhørighed med andre. Følelser som er med til at øge livskvaliteten hos mennesker i alle aldre.

For mennesker med et sensitivt nervesystem er dette ekstra vigtigt, da kamp-flugt systemet her konstant overruler ro-hvile systemet som slet ikke når at blive aktiveret. Et sensitivt nervesystem kan have mange årsager f.eks fysiske eller psykiske traumer på et tidspunkt i livet.

Men ro og hvilesystemet kan trænes -og den mest effektive måde at træne det på er ved bevidst berøring.
Undersøgelser har vist at berøring og massage i grupper i daginstitutioner og skoler har en positiv indflydelse på børnenes sociale adfærd. Bare 10 min massage dagligt i en periode på et halvt år viste store forandringer i en børnehave. Børnene var roligere og mindre aggressive og børnegruppen fungerede bedre socialt.

Berøring og derved træning af ro-hvile systemet har altså store fordele og er ikke kun til gavn for det enkelte individs sundhed og velbefindende. Den positive berøring, nærvær og samhørighed har betydning for vores samfund, idet der skabes et positivt samspil mellem mennesker og mindsker aggression og fjendtlighed.

Vil du lære mere om berøringen positive virkning i relationsarbejde så læs på hjemmesiden om kurser i pædagogisk massage og vores 1-årige uddannelse, hvor du bl.a lærer om pædagogisk massage.

Mvh
Mette og Cammilla (ergoterapeut og fysioterapeut og indehavere af SanseMotorikAkademiet)