Kurser 2020

Vores kurser og uddannelse henvender sig til lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, familieplejer, dagplejer mm.

Det kan være  i forhold til arbejdet med børn, unge eller voksne og ældre både inden for normal området, men også i specialområdet. Mange af de udfordringer mennesker har som voksne skyldes uforløste traumer eller sanseintegrationsproblemer fra barndommen.

Det kan være, at du arbejder på en special institution, men det kan også være dig, der arbejder i børnehave eller folkeskole og ønsker redskaber i forhold til at spotte udfordrede børn og støtte deres sansemotoriske og sociale udvikling.

  • Jo bedre vi forstår børn og unge med sanseforstyrrelser og særlige behov jo bedre kan vi hjælpe dem.
  • Jo før udfordringerne bliver identificeret, jo før kan vi sætte ind med den rette hjælp for barnet.
  • Jo tidligere barnet hjælpes jo bedre en prognose fremadrettet.

Er du interesseret i videreuddannelse inden for sanseintegration, sansemotorik og pædagogisk massage, skal du se på vores uddannelse til Sansemotorisk træner

Du kan  vælge at tage et eller flere af vores korte kurser med fokus på de temaer du møder i din dagligdag. Du kan også tage kurserne som en “smagsprøve” på vores 1 årige uddannelse til Sansemotorisk Træner (har du tidligere deltaget i et kursus fratrækker vi 2000kr fra den samlede uddannelses pris.

Læs mere om de enkelte kurser ved at trykke på linket ved beskrivelsen (overskiften/titlen)

Hold øje med kalendereren eller tilmeld dig nyhedsbrevet- så opdaterer vi dig, hvis der kommer nye kurser i kalenderen

Inspirationsdage

Workshop/ inspirationsdag om pædagogisk massage, mindfulness og sansemotorisk træning i arbejdet med mennesker.

Er du nysgerrig på pædagogisk massage og mindfulness – og  hvordan du kan bruge det din hverdag både på arbejde og privat? Så kom med til denne Inspirationsdag med fokus på, hvordan pædagogisk massage, mindfulness og sansemotorisk træning kan anvendes i det pædagogisk arbejde- både i arbejdet med børn, unge og voksne.

 

Pædagogisk massage. Grundkursusus

Et redskab til nærvær og kontakt uden ord. Massage kan bruges til alle mennesker fra babyer til beboere på plejehjem. På kurset lærer du teorien bag og du lærer den praktiske udførsel af massage med hænder og redskaber som f.eks bolde uden på tøjet og du lærer massage på huden med olie.

Varighed 3 dage

Underviser: Cammilla Noomi Mohr (fysioterapeut)

Max 12 deltagere pr kursus

Pris fra 3600kr

Læs mere om kurset her 

Tilmeld dig her 15-17 januar 2020

Tilmeld dig her 1-3/4 2020

 

Specialpædagogisk massage

Et grundigt kursus i to moduler a 3 dage  til dig, der arbejder med voksne mennesker med psykiske udfordringer eller psykiske  funktionsnedsættelser.

På kurset lærer du sansernes betydning og hvordan vi gennem specialpædagogisk massage kan arbejde med krop og sanser og skabe et trygt grundlag for tilknytning og udvikling. Målet med special pædagogisk massage er at støtte personens naturlige udvikling og bidrage til øget livskvalitet og sundhed. Specialpædagogisk massage er kommunikation via bevidst berøring og blid massage. Specialpædagogisk massage stimulerer følesansen og aktiverer det parasympatiske nervesystem. Følesansen sans er en forudsætning for, at vi kan agere og udvikle som sociale mennesker, der har respekt for os selv og vores medmennesker. Vagus nerven og det parasympatiske system og aktiveres og  derved styrkes det sociale nervesystem.

Specialpædagogisk massage er velegnet til mennesker med komplekse tilstande og diagnoser i det mentale og psykologiske område. Det kan være autisme, ADHD, ADD, OCD, PTSD, stress, traumer og krisetilstande, socio-emotionelle vanskeligheder, skizofreni, borderline. Det er ligeledes velegnet til borgere med demens, der er urolige eller udadreagerende.

 

Underviser Cammilla Noomi Mohr

Modul 1: 22-24 januar 2020

Modul 2: 11-13 marts 2020

Pris 7500kr

Tilmeld dig her

 

Mindfulness som pædagogisk redskab i børnehave og indskoling

Er du nysgerrig på hvordan du kan arbejde med  pædagogisk mindfulness til børn i alderen 3-9 år?

På kurset, Mindfulness som pædagogisk redskab, lærer du at bruge mindfulnessøvelser i dit daglige arbejde med børn. Mindfulness afstresser hjernen og træner børnene i at mærke sig selv.

Underviser Mette Krabek og Cammilla Noomi Mohr

21-22/3 2020

Læs mere og tilmeld dig her

Mindfulness som pædagogisk redskab i skolen 9-18 år

Er du nysgerrig på hvordan du kan arbejde med  pædagogisk mindfulness til børn i alderen 9-18 år?

På kurset, Mindfulness som pædagogisk redskab, lærer du at bruge mindfulnessøvelser i dit daglige arbejde med skolebørn.

Mindfulness afstresser hjernen og træner børnene i at mærke sig selv.

Underviser Mette Krabek og Cammilla Noomi Mohr

Den 30/9-2/10 2020

Læs mere og tilmeld dig her

 

Sådan kommer du igang som selvstændig

Drømmer du om at blive selvstændig og være din egen chef på fuld tid eller deltid? Så kom med på dette kursus hvor du bliver klædt på til livet som selvstændig.

Er afholdt. Ny dato kommer snarest

Pris 1200 kr

Læs mere og tilmeld dig her

Underviser: Cammilla Noomi Mohr

 

 

Har du særlige ønsker til kurser og temadage?  Skriv gerne til os allerede nu og foreslå temaer som du ønsker belyst i forhold til dine udfordringer.

 

Dine undervisere på Krop og Sanser Akademiet

Læs mere om Cammilla og Mette

 

Kurser for forældre og pårørerende

Sansemassage i hverdagen – Workshop for forældre til børn med særlige behov

Som forældre til børn med udfordringer og særlige behov kan man stå med tanken:

Kan der ikke gøres noget mere? Kan JEG ikke ikke gøre noget selv?

Og jo, det kan du.  For eksempel kan du selv tilbyde dit barn sansemassage eller pædagogisk massage, som det også kaldes. Massagen kan være en hyggestund med nærvær for giver og modtager eller være en legestund eller massagen kan være en del af en historiefortælling. Sansemassage stimulerer barnets taktile sans som er en af vores mest basale sanser og er grundlæggende for vores motoriske færdigheder men også meget vigtig for vores sociale færdigheder. Jo, bedre dit barn kan mærke sin krop, jo bedre kan det mærke sig selv og sine følelser.

Hvis dit barn er taktil sky eller motorisk urolig tænker du måske: ja, men hvordan? Det og meget mere lærer du på dette kursus. Du lærer hvordan du kan stimulere eller berolige dit barm med sansemassage. Sansemassage er en fantastisk måde at opleve nærvær og kontakt.

Du lærer hvordan du kan udføre massage med redskaber som f.eks bolde

Er det kun til børn?

Kurset her tager udgangspunkt i boldmassage til børn, men kan uden problemer overføres til f.eks voksne eller ældre pårørende med f.eks en hjerneskade eller demens. Boldmassage  kan være fantastisk beroligende ved utryghed og motorisk uro.

Læs mere om kurset her

Tilmeld dig på kurset den 2/2 2020 her