Kropsfokuseret mindfulness

Sansning, der skaber bevidst nærvær.

Kropsfokuseret mindfulness er bevidst nærvær, gennem bevægelse og sansning med fokus på exteroception og interoception, som er vores ydre og indre sansning.

Vi underviser ud fra et neurologiske perspektiv  og med elementer fra  Jon Kabatt-Zins metode, Vi kombinerer flere forskellige elementer i undervisningen: tanker, følelser, indre og ydre sansning, vejrtrækning og bevægelse i forskellige tempi.

Du vil blive undervist i sanserne og  betydningen af et velfungerende sansesystem for vores mentale sundhed.  I mindfulness kan man inddrage de exteroceptive sanser til at skabe fokus og nærvær og derved skabe tryghed, hvilket er special gavnligt til mennesker med en stresset nervesystem. Derimod er interoceptionen vores indre sansning, hvor krop og følelser forbindes gennem de kropslige sansninger som f.eks. nervøsitet, der mærkes i maven. Interoception har en central betydning for vores evne til samregulering og selvregulering, vores psykiske velbefindende og empati med os selv og andre.

Du lærer gennem teori og praktiske øvelser, hvornår dit fokus primært skal være på exteroceptiv eller interoceptiv sansning.

Du lærer også om vagus nerven og den polyvagale teori. Vagus nerven er vores længste kranienerve og har stor betydning for vores generelle sundhed og trivsel. Den forsyner alle vores organer og har bl.a. stor indflydelse på vores vejrtrækning. Ligeledes påvirker vores arousal regulering og sociale samspil med andre gennem det autonome nervesystem. På kurset gennemgår vi vagus nerven og den Polyvagale teori i forhold til arousal og selvregulering. Teorien får i øjeblikket meget opmærksomhed i forhold til autisme, tilknytningsforstyrrelser, stress og traumeterapi. Vi gennemgår symptomer og årsagssammenhænge på en vagus nerve i ubalance og hvilke konsekvenser det kan give. Du får inspiration til forskellige fysiske øvelser og vejrtrækningsteknikker, der påvirker vagus nerven.

 

” Hvis du ikke er tryg i dig selv, er du ikke tryg i verden ”

Kropsfokuseret mindfulness hjælper børn, unge og voksne, der har udfordringer med

 •  Sanseintegration
 •  Psykosociale problemstillinger fx. angst og depression
 •  Smerteproblematikker fx. ondt i hoved og mave
 •  Stresstilstande &  PTSD
 •  Psykiske senfølger efter traumer

Sansning i kropsfokuseret mindfulness kan være:

Interoception: indre sansning

 • Kropslige signaler, sult, tørst, kulde, varme, hjerterytme, puls
 • Kropslige emotioner hvor og hvordan mærkes forskellige følelser i kroppen

Exteroception: ydre sansning

 • Taktil: Berøring
 • Proprioception: Mindful bevægelse og yoga ude og inde
 • Lugt: natur, æteriske olier og mad
 • Smag: mad
 • Høre (lytte): natur, musik, omgivelsernes og kroppens egne lyde
 • Visuelt: orientering i rummet, øvelser inde og ude

Mindfulness har en lang række positive effekter, som bl.a. er følgende:

 -Indsigt i sig selv og sin egen interoception

-Lære egne grænser og reaktionsmønstre bedre at kende

-Lære bevidst nærvær og sansning i hverdagen, hvilket skaber øget resiliens

-Træne samregulering for derigennem at blive bedre til at selvregulere via spejling i øvelser

-Konflikthåndtering og -dæmpning

-Øge egenomsorg, selvprioritering og hjernepauser i en hektisk hverdag

-Forebygge stress både hos børn, unge og voksne

-Træne opmærksomhed, ro og fordybelse

-Øget empati og rummelighed

-Bedre søvnkvalitet

Selvomsorg

På kurset kombineres faglig viden og praktisk erfaring med mindfulness, samt redskaber til selvomsorg – hvordan du skaber et pusterum med bevidst nærvær i din travle hverdag.

Baggrunden for at vores kursus både omhandler mindfulness i dine relationer til andre, men i lige så høj grad ift. dig selv er, at det er vores erfaring at bevidst nærvær og sansning starter i din relation til dig selv og din selvomsorg.  Du er dit vigtigste arbejdsredskab, hvad enten du vil bruge det professionelt eller i relation til dine pårørende. Desværre er det noget mange slet ikke har lært, eller også glemmes det i en travl og presset hverdag.

Du lærer hvordan du skaber en daglig praksis med simple mindfulnessøvelser både i forhold til dig selv og de mennesker du arbejder med. Det kan være i naturen, i aktiviteter, individuelt og i små grupper.

På kurset vil du lærer:

-Teori om hjerne, sanser og sanseintegration på et basalt forståeligt niveau

-Kort gennemgang af rationalet bag traditionel mindfulness

-Mindfulness og hjernen – hvordan træner det hjernen, opmærksomhed og tanker

-Mindfulness ift. kroppen og dens sanser – øvelser og træning, stress og følelsesregulering

-Indsigt i den interoceptive sans samarbejde med vagus nerven ud fra  Stephen Porges Polyvagale teori

-Kort gennemgang af mindfulness ift tilknytning og traumer

-At træne exteroceptionen og interoceptionen gennem mindfulness, vejrtrækningsøvelser samt opmærksomhed på kropslige sansninger gennem yoga og mindful bevægelse

-Neuroplasticitet og effekten af bevidst og langsom bevægelse

-Det praktiske i mindfulness herunder formål, etik og tilrettelæggelse

-At guide  forskellige typer af mindfulness 1:1 og i grupper.

-Mærke effekten af øvelserne på egen krop

-Hvordan du kan anvende mindfulnessøvelser som selvomsorg, opladning og hjernepauser

Kurset er opdelt i 2 moduler, fordi du derved har mulighed at øve dig i at integrere  øvelserne i din hverdag, samt  lærer at træne og guide din målgruppe. På modul 2 er der rig mulighed for at dele erfaringer og få feedback fra os og de øvrige deltagere.

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig både til privat og fagpersoner.

Fagpersoner kan fx. være  pædagog, pædagogmedhjælper, lærer, fysioterapeut, ergoterapeut,psykoterapeut, psykomotorisk terapeut, social- og sundhedsassistent, plejeforældre, yogalærer, mindfulnessinstruktør,  indenfor normal og specialområdet

 

Pris og praktisk information

Du vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm. Kursusbevis udstedes den sidste dag. Slides der bruges i undervisningen udsendes efter kurset.

Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr, som har mange års erfaring med træne yoga og mindfulness, samt træning af børn og voksne med sanseintegrations udfordringer. Du kan læse mere om Cammilla  her

Kurset er 4 hverdage fordelt på 2 moduler a 2 dage eller på 4×1 dag og udbydes kun som eksternt kursus

Tilmelding

Undervisningssted og overnatning

Sted:

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet. Så hvis du kommer med tog /bus, kan du bestille FLEX-tur fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Du kan overnatte i et nærliggende  Bed and Breakfast i nærområdet ( søg på Kværndrup, Hundstrup, Stenstrup el Svendborg). Ligeledes er der hoteller i Svendborg og Fåborg i forskellige prisklasser.

Din underviser på kurset:

Jeg glæder mig til at møde dig

Cammilla