<
KURSER2018-10-05T15:09:23+01:00

Pauser for dig, der arbejder med menenkser

PAUSER FOR DIG DER ARBEJDER MED MENNEKSER Vi er nok mange, der arbejder med menneskersom, som nemt kommerr til at bruge vores energi på dem vi hjælper og støtter. Og måske glemmer os selv. En måde at passe på sig selv, er at have små pauser i løbet af dagen. Hvis du med det samme tænker, det har jeg ikke tid til. Så vend det måske om og tænk - har jeg tid til at alde være ??? Både personligt og vores arbejde ser vi ofte, at pauser, der bruges forebyggende, kan have en stor gavn Her kan du [...]

Hvilke indtryk overstimulerer barnet?

Hvilke typer af indtryk overstimulerer oftest de børn, du arbejder med ? Alle voksne og børn bliver overstimuleret - nogle børn gør det bare ofte hurtigere end andre. Dem kender du måske i dit daglige arbejde ? Derfor kan det være en god ide at skabe sig et overblik over,  hvad der hyppigst overstimulerer  det enkelte barn. Indtrykkene kan opdeles på følgende måde : YDRE: Mad, Drikke, medicin, Smerte, sult, tørst, træthed,uro, uorden, lyde, lys ,lugte, berøring og andre mennesker. INDRE: Retfærdighed, bekymring, perfektionisme, andres meninger, stemninger, tanker, intuition, følelser, drømme, stemninger og fornemmelser. Hvert punkt kan selvfølgelig uddybes [...]

Bekymrer dit barn sig ofte

Har dit barn mange bekymringer? Mange børn bekymrer sig meget. Det kan være om fortiden fx. om hvad der skete i går og hvad man burde have gjort anderledes. Eller om fremtiden; fx hvad der skal ske i morgen, når klassen skal på udflugt, hvad der kan gå galt og hvad man kan gøre for at forhindre det. De mange bekymringer kan give indre uro og fylde meget i hverdagen. Nogle gange er der grund til bekymringer, men forskningen viser, at 80 % af de bekymringer man har, ALDRIG bliver til noget og ofte er det de samme bekymringer [...]

Roller i konflikter i familien

Roller i konflikter I forskellige situationer kan man som sensitiv forældre/partner have en af 3 følgende roller. Det skal lige siges at ofte sker ubevidst og uden du ved det. De tre roller er: Offerrollen Offer har en adfærd er karakteriseret ved det, vi kalder ydmyg adfærd, hvor man generelt lader andre mennesker gå ind over ens grænser. I offer rollen vil man typisk: •Appellere om hjælp •Påtage sig skyld •Fremstå skrøbelig og ofte kraftløs •Være meget emotionel – jeg kan ikke, jeg er ikke god nok, der er synd for mig… •Virke handlingslammet Forfølger/krænker rollen Er den person, [...]

10 tips til at styrke dit barns selvværd

Vi ser et barns selvværd som rødderne på træet, dem der giver det en tryg og god base til at udvikle sig videre fra. Når du vil arbejde med dit barns selvværd, er det vigtigt at du er realistisk og sætter tid af til det i hverdagen. Derfor kan det være en god ide at tænke på hvad du som forældre prioriterer fra i en periode, så du kan få tid og overskud til at styrke dit bens selvværd. Her har du 10 tips, som vi har samlet som du kan bruge til at styrke dit barn selvværd 1.Dit [...]

Berøring er livsvigtigt for mennesker

Mennesker har brug for berøring. Det er derfor vi underviser i pædagogisk massage. Mennesker er sociale væsner og afhængige af berøring lige fra vi er spædbørn til vi dør. Uden berøring, nærvær og positiv kontakt mistrives vi. Det er desværre ikke alle babyer der oplever en tryg og tæt hud mod hud kontakt med sine primære omsorgspersoner, og dette kan sætte spor i det lille barns nervesystem og påvirke hele livet. I vores samfund går tingene stærkt og vi modtager konstant impulser til stress systemet (kamp - flugt), men ikke ret mange impulser der aktiverer ro og hvilesystemet. Det [...]

Hvorfor er berøring så vigtigt for alle mennesker – store som små.

Alle mennesker har brug for berøring. Det er derfor vi underviser i pædagogisk massage. Mennesker er sociale væsner og afhængige af berøring lige fra vi er spædbørn til vi dør. Uden berøring, nærvær og positiv kontakt mistrives vi. Det er desværre ikke alle babyer, der oplever en tryg og tæt hud mod hud kontakt med sine primære omsorgspersoner, og dette kan sætte spor i det lille barns nervesystem og påvirke hele livet. I vores samfund går tingene stærkt og vi modtager konstant impulser til stress systemet (kamp - flugt), men ikke ret mange impulser der aktiverer ro og hvilesystemet. [...]