Pædagogisk massage – et terapeutisk redskab, der skaber basis for kontakt uden ord.

Et kursus hvor du over 3 dage lærer at give pædagogisk massage 

Pædagogisk massage medvirker til en øget kropsbevidsthed og kan derved være støttende i forhold til motoriske udfordringer både hos børn og unge.

Forskellen på pædagogisk massage og fysiurgisk massage er intentionen eller formålet og teknikkerne. I pædagogisk massage er formålet at støtte modtageren til at mærke sin krop. Det kan foregå udenpå tøjet med med hænderne eller med redskaber som f.eks bolde for at sende forskelligt sansestimuli til hjernen.

Pædagogisk massage består af massageteknikker, der støtter, hjælper og stimulerer sanserne og øger eller dæmper arrousal. Det er naturligvis særlig taktilsansen, der stimuleres. Taktilsansen er en meget vigtig sans fordi en forstyrrelse her kan føre til mange konflikter i hverdagen. Mange unge og børn finder fysisk kontakt og direkte berøring vanskeligt at håndtere, fordi de ikke selv kan styre det. Et institutionsliv, hvor mange børn og unge vilkårligt berører hinanden, kan være en stressfaktor. Berøringen kan tolkes som provokerende handlinger eller slag, også selvom det ikke er hensigten med berøringerne. Massagen kan lære dem at slappe af og bidrage til overskud og overblik i deres hverdag.

Massagen kan både virke beroligende, afspændende og groundende eller stimulerende alt efter intentionen og metoden, der anvendes.

Alle kan have glæde af massage, men især børn, unge og voksne med sansemotoriske forstyrrelser har glæde af pædagogisk massage.

Hvad er en sansemotorisk forstyrrelse? Det kan være diagnoser i autismespektret, ADHD, ADD, traumatiserede børn og unge, børn der har oplevet omsorgssvigt, børn og unge med  udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd eller motorisk uro

Dette introduktionskursus tager afsæt i pædagogisk massage til børn og unge, men metoden er meget anvendelig til voksne, samt ældre borgere f.eks borgere med demens.

Du kan uden problemer bruge det du lærer her på kurset hvis du arbejder med voksne eller i geriatri.

Hvordan virker pædagogisk massage

Pædagogisk massage er et terapeutisk redskab, der skaber basis for en positiv kontakt uden ord. Gennem kroppen og sansesystemet påvirkes hjerne og nervesystem.  Den pædagogiske massage kan støtte barnet eller den unge til at mærke sin krop på en positiv måde. Taktilsansen stimuleres på et nænsom måde og i hensigtsmæssigt tempo, så barnet eller den unge vænner sig til berøring. Massagen kan både øge og dæmpe arrousal alt efter hvordan den gives.Fysisk og psykisk udfarende børn, der hverken kan mærke sig selv eller forstå andres grænser, kan have stor gavn af pædagogisk massage. Massage og berøring bringer ro og afspænding, hvis hjernen let overstimuleres.

I specialpædagogisk sammenhæng er massage et formidabelt redskab til at skabe kontakt til børn eller unge, der har trukket sig fra social kontakt. Det skaber nærvær og kontakt uden ord. Det kan “vække” sløve, apatiske  børn og unge men  også dæmpe urolige børn og unge alt efter hvordan det gives. Massage styrker kropsfornemmelsen og stimulerer de centre i hjernen der har betydning for udvikling af empati.

For mennesker med hjerneskader, hvor hjernens opfattelse af sanserne er reduceret, kan pædagogisk massage være særdeles virkningsfuld.

Massagen kan skærpe koncentration og fokus og dermed bidrage positivt ved indlæringsproblemer. Massageteknikkerne kan både være individuel massage i rolige omgivelser eller massage for hele klassen i klasselokalet.

OBS!Dette kursus er målrettet fagfolk. Vi tilbyder også et særligt kursus for pårørende. Det finder du her

 

Hvad lærer du på kurset i pædagogisk massage?

✓ Massage og berøring- rationalet bag, neurologiske og psykologiske faktorer. Basis anatomi

✓ Teori om sanser og sanseforstyrrelser.

✓ Sansestimuli med fokus på den taktile sans, men også lugt og lyd.

✓ Specialpædagogik- hvordan kan massagen bruges her samt forholdsregler

✓ Udviklingstraumer- hvordan vi bruger massagen her, samt forholdsregler

✓ Massageteknikker med olie- kort intro til aromaterapi

✓ Massageteknikker uden på tøjet med brug af forskellige redskaber

✓ Hvordan kan massagen bruges og integreres i hverdagen

✓ Hvordan du planlægger et behandlingsforløb

 

Undervisnings plan:

Dagene vil være en kombination af teori og praksis. Der øves på de øvrige kursister. Massageteknikkerne er både massageteknikker udenpå tøj og oliemassage direkte på hud.

Dag 1: 

Teori om sanser og sanseforstyrrelser. Teori om massage og berøring- rationalet bag, neurologiske og psykologiske faktorer. Basis anatomi.

Teori om sanser og sansestimuli med fokus på den taktile sans, men også lugt og lyd.

Vi øver kropsafgrænsende massage og boldmassage

Dag 2:

Teori om massagen i special pædagogik. Teori om at bruge massagen i forhold til børn og voksne med udviklingstraumer- udfordringer og fordele ved massage som redskab og hvordan man kommer igang. Lidt mere anatomi og fysiologiundervisning i forhold til massage.

Vi øver flere massage teknikker uden på tøjet og starter på massageteknikker med olie med en kort introduktion til aromaterapi

Dag 3:

Teori og diskussion om hvordan kan massagen bruges og integreres i hverdagen. Du lærer, hvordan du planlægger et behandlingsforløb i forhold til din målgruppe.

Vi træner både massage med redskaber og massage med olie

Vi afrunder dagen med spørgsmål og opsamling.

 

Pris og praktisk information

Du vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm.

Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr som har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab.

Kursus bevis udstedes efter kurset er gennemført.
Kaffe, te, vand, frugt og let frokost og lidt sødt til ganen er inkluderet. Medbring selv frokost.

Medbring 2 lagner og skriveredskaber.

Pris for alle 3 dage er 3600 kr (+moms ved virksomheder, kommuner og insttutioner). Der er mulighed for rate betaling.

Deltager antal: Minimum 6 deltagere Max 10 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus, tilmeld pr mail til Cammilla@minhjerne.dk oplys da venligst arbejdspladsens navn samt EAN-nummer.

Ved betaling med EAN er det ikke muligt med rate betaling.

Betaling ved tilmelding, din plads er først sikret når du/din arbejdplads har betalt.

 

Datoer og tilmelding

2020

Send en mail til cammilla@minhjerne.dk og skriv om du tilmelder dig som privatperson, virksomhed eller kommune. Angiv om der ønskes betaling via EAN og oplys EAN nummer, CVR og virksomhedsnavn, kontaktperson

Januar: 15-17/1 2020 kl 9.30-15.30 Tryk her for straks tilmelding som privatperson. 

April 1-3/4 2020 kl 9.30-15.30

Kurset afholdes i Skovløber Huset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup

Der er mulighed for overnatning i huset mod betaling Pris fra 75 kr. Måltider kan ligeledes tilkøbes. Der serveres snacks og forfriskninger i løbet af dagen.

Der er flere muligheder for bed and breakfast i nærområdet ( søg på Kværndrup, Hundstrup, Stenstrup el Svendborg)

Der er mulighed for afhentning på Stenstrup station- skriv for at aftale nærmere.

 

 

Max 8 deltagere