Kursusoversigt  2020/2021

Her ser du vores kalender for kortere kurser  for dig, der arbejder med mennesker eller er pårørende til en særligt sårbar.

Det kan være både med børn og unge, men også voksne og ældre. Mange af de udfordringer mennesker har som voksne skyldes uforløste traumer eller sanseintegrationsproblemer fra barndommen.

Vi henvender os til lærer, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, familieplejer,  dagplejer og forældre mm. Det kan være, at du arbejder på en special institution, men det kan også være dig, der arbejder i børnehave eller folkeskole og ønsker redskaber i forhold til at spotte udfordrede børn og støtte deres sansemotoriske og sociale udvikling.

  • Jo bedre vi forstår børn og unge med sanseforstyrrelser og særlige behov jo bedre kan vi hjælpe dem.
  • Jo før udfordringerne bliver identificeret, jo før kan vi sætte ind med den rette hjælp for barnet.
  • Jo tidligere barnet hjælpes jo bedre en prognose fremadrettet.

Er du interesseret i videreuddannelse inden for sanseintegration, sansemotorik og pædagogisk massage, skal du se på vores uddannelse til Sansemotorisk behandler og træner

Du kan  vælge at tage et eller flere af vores korte kurser med fokus på de temaer du møder i din dagligdag. Er du interesseret i videreuddannelse inden for sanseintegration, sansemotorik og pædagogisk massage, skal du se på vores uddannelse til Sansemotorisk behandler og træner. Læs mere om den her 

Læs mere om de enkelte kurser ved at trykke på linket ved beskrivelsen

Hold øje med kalenderen eller tilmeld dig nyhedsbrevet- så opdaterer vi dig, hvis der kommer nye kurser i kalenderen

Jo tidligere barnet hjælpes jo bedre en prognose fremadrettet

Kurser til fagfolk og forældre

Pædagogisk massage – Grundkursusus

Pædagogisk massage er et  terapeutisk redskab, der skaber basis for en positiv kontakt uden ord.  Det er  massageteknikker, der stimulerer børn og voksne med særlige behov. Et intensivt 3 dages kursus hvor du igennem teori og praksis lærer at give pædagogisk massage til børn eller voksne i alle aldre og med forskellige funktionsniveau.  Følesansen sans er en forudsætning for, at vi kan agere og udvikle som sociale mennesker, der har respekt for os selv og vores medmennesker.  Du lærer  rationalet bag pædagogisk massage og vigtigheder af berøring for mennesker i alle aldre. Du får indsigt i den taktile sans  og massage til taktile forstyrrelser,  til regulering af arousal og  øget kropsbevidsthed, samt sociale kompetencer.  Du lærer massagetekniker, der kan bruges i hverdagen.

Datoer:    2-4/12 2020, 24-26/3 2021 ,  26-28/5, 17-19/11 2021

Varighed:  3 dage

Max 8 deltagere pr. kursus

Pris: For private  3600 kr incl moms. For Virksomheder og arbejdspladser : 3600 kr. plus moms

Læs mere om kurset

Datoer for fremtidige kurser

Massage kan bruges til alle mennesker fra babyer til beboere på plejehjem

Specialpædagogisk massage

Et grundigt kursus i to moduler a 3 dage  til dig, der arbejder med voksne mennesker med psykiske udfordringer eller psykiske  funktionsnedsættelser.

På kurset lærer du sansernes betydning og hvordan vi gennem specialpædagogisk massage kan arbejde med krop og sanser og skabe et trygt grundlag for tilknytning og udvikling. Målet med special pædagogisk massage er at støtte personens naturlige udvikling og bidrage til øget livskvalitet og sundhed. Specialpædagogisk massage er kommunikation via bevidst berøring og blid massage. Specialpædagogisk massage stimulerer følesansen og aktiverer det parasympatiske nervesystem. Følesansen sans er en forudsætning for, at vi kan agere og udvikle som sociale mennesker, der har respekt for os selv og vores medmennesker. Vagus nerven og det parasympatiske system og aktiveres og  derved styrkes det sociale nervesystem.

Specialpædagogisk massage er velegnet til mennesker med komplekse tilstande og diagnoser i det mentale og psykologiske område. Det kan være autisme, ADHD, ADD, OCD, PTSD, stress, traumer og krisetilstande, socio-emotionelle vanskeligheder, skizofreni, borderline. Det er ligeledes velegnet til borgere med demens, der er urolige eller udadreagerende.

Pris : Private : 8500 kr. incl moms. Virksomheder/arbejdsplads : 8500 kr. plus moms

Varighed : 2 moduler af 3 dage

Læs mere om kurset

Datoer for fremtidige kurser

Følesansen sans er en forudsætning for, at vi kan agere og udvikle som sociale mennesker

Massage i omsorgsarbejde

Et intensivt 2 dages kursus for dig, der arbejder med borgere med nedsat funktionsniveau i omsorgsarbejde på f.eks. bosteder, plejehjem, private hjem eller hospice . Massage i omsorgsarbejdet handler om at skabe nærvær og tryghed og basis for en positiv kontakt uden ord.  Massage kan blandt andet dæmpe motorisk uro, lindre smerter, give bedre søvn, regulere arousal. Du lærer forskellige massageteknikker der beroliger nervesystemet via taktilsans og proprioception og som let kan integreres i hverdagen.

Du lærer om vigtigheden af berøring for mennesker i alle aldre, får indsigt i den taktile sans og massage til taktile forstyrrelser. Du lærer blandt andet trykmassage som er meget beroligende og har vist god effekt ved borgere med demens og som i flere tilfælde nedbringer brug af psykofarmika. Massage i omsorgsarbejde er let at lære og vil bringe mere ro og glæde i dagligdagen både for modtagere og givere.

Pris 2021: Private: 2700 kr. Institutioner: 2700kr. plus moms. Studerende og ledige : 20 % rabat.

Læs mere om kurset

Datoer for fremtidige kurser

 

 

Skab nærvær og tryghed og basis for en positiv kontakt uden ord. 

Kropsfokuseret mindfulness

Kursus i kropsfokuseret mindfulness, der på flere måder adskiller sig fra traditionel mindfulness, som bygger på Jon Kabatt-Zins metoder.

Kropsfokuseret mindfulness er bevidst nærvær, gennem bevægelse og sansning med fokus på interoception, som er vores indre sansning.

Vi underviser ud fra et neurologiske perspektiv og kombinerer flere forskellige elementer i undervisningen: tanker, følelser, indre og ydre sansning, vejrtrækning og bevægelse i forskellige tempi.

Du vil blive undervist i betydning af interoceptionen, vagus nerven og den Polyvagale teori.

Læs mere om kurset

Du kan læse mere om kurset her : https://sanseinstruktor.dk/terapeutisk-mindfulness/

Dato :

Modul 1: 15-16 april 2021 kl. 9.30-15.30
Modul 2: 10-11 juni 2021  kl. 9.30-15.30

INTROPRIS:

4-dages kursus : 4500 kr. pr. person

Vi forklarer effekten af mindfulness set ud fra det neurologiske perspektiv

Sensorisk profil i praksis

Forstå og brug den sensoriske profil i planlægning af forløb og strategi. Et praktisk kursus for dig, der arbejder tværfagligt med børn eller voksne med sansemæssige udfordringer.  Den sensoriske profil er et internationalt anerkendt testredskab, der kan bruges til børn og voksne. Den giver et billede af, hvordan en person sanseopfatter, sansebearbejder og agerer ud fra sansestimuli.  Ved at få indsigt i en persons sensoriske profil kan du se bagom den enkeltes adfærd, få indblik i hans/hendes selvregulerings strategier ift. de enkelte sanser og et overblik over vigtige indsatsområder for træning og valg af aktiviteter.  Alle mennesker er født med de samme sanser og nervesystem, men måden vi bearbejder de indtryk vi modtager og de bevidste/ ubevidste strategier vi anvender, er unikke for den enkelte. På dette kursus får du indblik i de 4 sensoriske typer og hvordan de kan påvirke hinanden. Du lærer ikke at score en test, men forstå tests der er udarbejdet og  hvordan du planlægger træning, aktiviteter og lave miljøtilpasninger, der  støtter  den enkelte ud fra deres profil. Undervisningen er teori om den sensoriske profil og forståelse for hjernens sanseintegration. Gennem casearbejde får du øvelser, redskaber og strategier til de forskellige sensoriske typer.

Pris:  Private: 2700 kr. Institutioner: 2700kr. plus moms. Studerende og ledige : 20 % studierabat.

Læs mere om kurset

Få indsigt i en persons sensoriske profil og blive bedre til at se bagom den enkeltes adfærd.

Har du særlige ønsker til kurser og temadage?  

Skriv gerne til os allerede nu og foreslå temaer som du ønsker belyst i forhold til dine udfordringer.

Dine undervisere på SanseMotorikAkademiet er:

Læs mere om Cammilla og Mette