Kursusoversigt  2021/2022

Her ser du vores kalender for kortere kurser  for dig, der arbejder med mennesker eller er pårørende til en særligt sårbar.

Det kan være både med børn og unge, men også voksne og ældre. Mange af de udfordringer mennesker har som voksne skyldes uforløste traumer eller sanseintegrationsproblemer fra barndommen.

Vi henvender os til lærer, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, familieplejer,  dagplejer og forældre mm. Det kan være, at du arbejder på en special institution, men det kan også være dig, der arbejder i børnehave eller folkeskole og ønsker redskaber i forhold til at spotte udfordrede børn og støtte deres sansemotoriske og sociale udvikling.

 • Jo bedre vi forstår børn og unge med sanseforstyrrelser og særlige behov jo bedre kan vi hjælpe dem.
 • Jo før udfordringerne bliver identificeret, jo før kan vi sætte ind med den rette hjælp for barnet.
 • Jo tidligere barnet hjælpes jo bedre en prognose fremadrettet.

Er du interesseret i videreuddannelse inden for sanseintegration, sansemotorik og pædagogisk massage, skal du se på vores uddannelse til Sansemotorisk behandler og træner

Du kan  vælge at tage et eller flere af vores korte kurser med fokus på de temaer du møder i din dagligdag. Er du interesseret i videreuddannelse inden for sanseintegration, sansemotorik og pædagogisk massage, skal du se på vores uddannelse til Sansemotorisk behandler og træner. Læs mere om den her 

Læs mere om de enkelte kurser ved at trykke på linket ved beskrivelsen

Hold øje med kalenderen eller tilmeld dig nyhedsbrevet- så opdaterer vi dig, hvis der kommer nye kurser i kalenderen

Jo tidligere barnet hjælpes jo bedre en prognose fremadrettet

Kurser til fagfolk og forældre

Pædagogisk massage (trin1)

Pædagogisk massage er et  terapeutisk redskab, der skaber basis for en positiv kontakt uden ord.  Det er  massageteknikker, der stimulerer børn og voksne med særlige behov. Et intensivt 3 dages kursus hvor du igennem teori og praksis lærer at give pædagogisk massage til børn eller voksne i alle aldre og med forskellige funktionsniveau.  Følesansen sans er en forudsætning for, at vi kan agere og udvikle som sociale mennesker, der har respekt for os selv og vores medmennesker.  Du lærer  rationalet bag pædagogisk massage og vigtigheder af berøring for mennesker i alle aldre. Du får indsigt i den taktile sans  og massage til taktile forstyrrelser,  til regulering af arousal og  øget kropsbevidsthed, samt sociale kompetencer.  Du lærer massagetekniker, der kan bruges i hverdagen.

Varighed:  3 dage

Max 10 deltagere pr. kursus

Pris 2021: For private  3900 kr incl moms. For virksomheder og arbejdspladser : 3900 kr. plus moms

Pris 2022: For private  4300 kr incl moms. For virksomheder og arbejdspladser : 4300 kr. plus moms

Læs mere om kurset

Datoer for fremtidige kurser

Massage kan bruges til alle mennesker fra babyer til beboere på plejehjem

Neuropædagogisk massage til voksne (trin 1+2)

– en kropslig tilgang til hjerne og nervesystem.

Kurset er til dig, der arbejder med voksne indenfor socialpsykiatri og specialområdet.

Det er velegnet til mennesker med komplekse tilstande og diagnoser i det mentale og psykologiske område. Det kan være autisme, ADHD, ADD, OCD, PTSD, stress, traumer og krisetilstande, socio-emotionelle vanskeligheder, skizofreni, borderline.Det er ligeledes velegnet til borgere med demens, der er urolige eller udadreagerende

På kurset får du:

 • en dybere forståelse for sammenhængen mellem krop, sanser, hjerne og nervesystem.
 • en kropslig tilgang til arousalregulering
 • aktive og passive redskaber til sam-og selvregulering
 • indsigt i hvordan du bruger dit eget nervesystem konstruktivt i mødet med andre
 • kropslige redskaber til at arbejde med mennesker i stress og krise
 • 13 forskellige massageteknikker, der kan bruge si kortere eller længere behandlinger

Målet med neuropædagogisk massage er at møde og støtte personen, der hvor vedkommende er, skabe et fundament for udvikling. Der arbejdes med tillid, grænser og kontakt til sind og krop og udvikling af sundere relationer.

Pris : Private : 7500 kr. incl moms. Virksomheder/arbejdsplads : 7500 kr. plus moms

Varighed : 2 moduler af 3 dage

Læs mere om kurset

Datoer for fremtidige kurser

Følesansen sans er en forudsætning for, at vi kan agere og udvikle som sociale mennesker

Neuropædagogisk massage  (trin2)

Dette kursus er for dig, der gerne vil have

 • en dybere indsigt for sammenhængen mellem krop, sanser, hjerne og nervesystem med særlig fokus på forståelsen af afkobling mellem berøring og regulering af nervesystemet i arbejdet med mennesker i stress og krisetilstande.
 • en kropslig tilgang til arousalregulering
 • aktive og passive redskaber til sam-og selvregulering
 • indsigt i hvordan du bruger dit eget nervesystem konstruktivt i mødet med andre
 • 6 nye massageteknikker, der kan bruges i kortere eller længere behandlinger

Dette kursus er for dig, der arbejder med mennesker med særlige behov i alle aldre, både indenfor special og normalområdet . Det kan være børn, unge og voksne, der har udfordringer med f.eks. angst, stress, har oplevet tab, har traumer eller som har tilknytningsforstyrrelser. Det kan også være mennesker med diagnoser som autisme, ADHD/ADD.

Det kan være personer, der viser tegn på stress og mistrivsel som f.eks. har udadreagerende adfærd, eller motorisk uro og koncentrationsproblemer. Stress og mistrivsel kan også komme til udtryk som fysiske symptomer som smerter i kroppen f.eks. mave eller hoved og her er det vigtigt at spotte symptomerne men finde årsagen til stress og mistrivsel. Her giver pædagogisk massage og en forståelse for nervesystemet dig nye værktøjer.

Målet med neuropædagogisk massage er at møde og støtte personen, der hvor vedkommende er, og at skabe et fundament for udvikling.  igennem massagen  kombineret med samtale  kan arbejdes emner som  tillid, grænser og kontakt til sind og krop og udvikling af sundere relationer.

Det er en forudsætning at du har været på vores 3 dages grundkursus i pædagogisk massage   for at deltage på dette kursus.

Dato: 24-26. august

Varighed:  3 dage

Max 10 deltagere pr. kursus

Pris: For private  3900 kr incl moms. For Virksomheder og arbejdspladser : 3900 kr. plus moms

Læs mere om kurset

Datoer for fremtidige kurser

Skab nærvær og tryghed og basis for en positiv kontakt uden ord. 

Vagusnerven i praksis

Tryghed og samregulering i arbejdet med arousalregulering. For dig, der ønsker en grundlæggende forståelse af vagus nerven, det sociale nervesystem og dets betydning for aurosalregulering og selv-regulering.

Vi ønsker med dette kursus at gøre den polyvagale teori letforståelig og lære dig, hvordan den integreres i det daglige relationsarbejde på en enkel måde.

Vi mener at, der er for meget fokus på den kognitive hjerne og for lidt fokus på betydningen af det autonome nervesystem. Derfor vil vi gerne vise dig redskaber til at arbejde med arousalregulering gennem bevægelse, berøring og samregulering.

Hos mennesker med f.eks. traumer og sanseintegrationsproblemer er det autonome nervesystem ofte dysreguleret- ude af balance og vil være enten i alarmberedskab, eller lukket ned.

Det hænger sammen med vagus nerven som er vores længste kranienerve. Den påvirker arousal i det autonome nervesystem samt vores organer bl.a.  fordøjelse og lunger og dermed vores vejrtrækning. Den har stor betydning for vores sundhed, trivsel og sociale samspil med andre.

Det du lærer kan både bruges til børn og voksne

På kurset lærer du

-Kort induktion til hjerne, nervesystem og aurosal

-Indsigt i den interoceptive sans og vagus nerven

-Gennemgang af den Polyvagale teori og dens betydning for vores aurosalregulering og sociale nervesystem

-Kort introduktion til tilknytningsforstyrrelser og traumer samt, hvordan det kan påvirke og komme til udtryk i adfærden

-Interoception og vagus ift. følelsesregulering

-Aktive øvelser f.eks  interoceptivsansning og vejrtrækningsteknikker

-Passive fysiske f.eks. bevidst berøring og massage

-Indsigt i Deb Danas arbejde med sam- og selvregulering, sansning og refleksion ift den Polyvagale teori

Dato: 16.-17. september

Varighed:  2 dage

Max 10 deltagere pr. kursus

Pris: For private  3100 kr incl moms. For Virksomheder og arbejdspladser : 3100 kr. plus moms

Læs mere om kurset

Dato for fremtidige kursus

Tryghed og samregulering i arbejdet med arousalregulering

Kropsfokuseret mindfulness

Kursus i kropsfokuseret mindfulness, der på flere måder adskiller sig fra traditionel mindfulness, som bygger på Jon Kabatt-Zins metoder.

Kropsfokuseret mindfulness er bevidst nærvær, gennem bevægelse og sansning med fokus på interoception, som er vores indre sansning.

Vi underviser ud fra et neurologiske perspektiv og kombinerer flere forskellige elementer i undervisningen: tanker, følelser, indre og ydre sansning, vejrtrækning og bevægelse i forskellige tempi.

Du vil blive undervist i betydning af interoceptionen, vagus nerven og den Polyvagale teori.

Varighed:  2 moduler af 2 dage

Tidspunkt: 9.30-15.30

Max 10 deltagere pr. kursus

Pris:  Private : 6500kr  Arbejdsplads /privat virksomhed : 6500kr plus moms.

Læs mere om kurset

Dato for fremtidige kurser

Vi forklarer effekten af mindfulness set ud fra det neurologiske perspektiv

Demensmassage

Et intensivt 2 dages kursus for dig, der arbejder med demente borgere. bosteder, plejehjem, private hjem eller hospice . Demensmassage handler om at skabe nærvær og tryghed og basis for en positiv kontakt uden ord.  Massage kan blandt andet dæmpe motorisk uro, lindre smerter, give bedre søvn og regulere arousal. Du lærer forskellige massageteknikker der beroliger nervesystemet via taktilsans og proprioception og som let kan integreres i hverdagen.

Du lærer om vigtigheden af berøring for mennesker i alle aldre, får indsigt i den taktile sans og massage til taktile forstyrrelser. Du lærer blandt andet trykmassage som er meget beroligende og har vist god effekt ved borgere med demens og som i flere tilfælde nedbringer brug af psykofarmika. Demensmassage er let at lære og vil bringe mere ro og glæde i dagligdagen både for modtagere og givere.

Pris 2021: Private: 2700 kr. Institutioner: 2700kr. plus moms. Studerende og ledige : 20 % rabat.

Underviser : fysioterapeut Cammilla Mohr

Læs mere om kurset

Datoer for fremtidige kurser

 

 

Skab nærvær og tryghed og basis for en positiv kontakt uden ord. 

Har du særlige ønsker til kurser og temadage?  

Skriv gerne til os allerede nu og foreslå temaer som du ønsker belyst i forhold til dine udfordringer.

Dine undervisere på SanseMotorikAkademiet er:

Læs mere om Cammilla og Mette