Kursuskatalog 2024-2025

Kurser i pædagogisk massage

Pædagogisk massage kan bruges til alle mennesker fra babyer til beboere på plejehjem

Trin 1: Pædagogisk og sanseterapeutisk massage i relationsarbejde

3 dages grundkursus, hvor du  lærer at give pædagogisk massage til børn, unge eller voksne. Kurset kan stå alene eller suppleres med mine overbygningskurser

Trin 2: Neuropædagogisk massage i arbejdet med arousalregulering og tilknytningsforstyrrelser

Neuropædagogisk massage skaber en mulighed for at møde og støtte personens autonome nervesystem og dermed bidrage til arousal regulering og skabe et fundament for udvikling.

Det er en forudsætning, at du har været på mit 3 dages grundkursus i pædagogisk massage (trin 1)   for at deltage på dette kursus.

Trin 3: Pædagogisk og sanseterapeutisk massage i arbejdet med stressede og dysregulerede nervesystemer

Fokus på at skabe ro og balance hos bære og voksne med elv stresset nervesystem- uanset diagnose. Kurset bygger videre på det du har lært på trin 1 og 2. Du skal derfor have deltaget på disse for at deltage på dette kursus.

Trin 4: Pædagogisk og sanseterapeutisk massage i arbejdet med traumer

Kurset er til dig, der vil have en forståelse for traumer og hvordan du behandler mennesker med en traumehistorik ud fra en kropslig og neurologisk tilgang.

Det er en forudsætning for deltagelse, at du har været på trin 1 og 2, du og 2. Du behøver ikke at have været på trin 3.

Trin 5: Integration og casearbejde med pædagogisk og sanseterapeutisk massage

På dette kursus skal du sammen med de øvrige kursister integrere det, du har lært i løbet af uddannelsen. Det er en forudsætning for deltagelse, at du har været på trin 1-4.

Trin 6 : Supervision og certificering som sanseterapeutisk massør

Certificeringen er afslutning på dit uddannelsesforløb som Sanseterapeutisk Massør.

Uddannelse til Sanseterapeutisk massør

Bliv SanseTerapeutisk Massør

Uddannelsen er opbygget 4 kurser i pædagogisk massage samt et integrationsmodul og et certificeringsmodul. Du kan læse om hele kursusrækken her

Øvrige kurser 

Vagus 1: Vagus og det sociale nervesystem: samregulering, selv regulering og arousal

For dig, der ønsker en grundlæggende forståelse af vagus nerven, det sociale nervesystem og dets betydning for aurosalregulering og selv-regulering.

Vagus 2: Selvregulering, selvomsorg og balance i nervesystemet med vagus stimulering

Kurset er for dig, der ønsker at udbygge din viden og vagus nerven og får ny viden og nye redskaber til at behandle stress og belastningstilstande.

Rebozomassage til voksne og børn sansestimulering og afspænding

Rebozomassage udføres med et stort tørklæde og virker samlende på krop og nervesystem. Mulighed for både for sansestimulering og afspænding. Til børn en oplagt mulighed for at kombinere leg med nærvær, ro og hvile. Rebozo kan hjælpe barnets nervesystem til at regulere op og ned i arousal.

Har du særlige ønsker til kurser og temadage?  

Skriv gerne til mig allerede nu og foreslå temaer, som du ønsker belyst i forhold til dine udfordringer.

Din underviser på SanseMotorikAkademiet: