Kursusoversigt  2020/2021

Her ser du vores kalender for kortere kurser  for dig, der arbejder med mennesker eller er pårørende til en særligt sårbar.

Det kan være både med børn og unge, men også voksne og ældre. Mange af de udfordringer mennesker har som voksne skyldes uforløste traumer eller sanseintegrationsproblemer fra barndommen.

Vi henvender os til lærer, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, familieplejer,  dagplejer og forældre mm. Det kan være, at du arbejder på en special institution, men det kan også være dig, der arbejder i børnehave eller folkeskole og ønsker redskaber i forhold til at spotte udfordrede børn og støtte deres sansemotoriske og sociale udvikling.

  • Jo bedre vi forstår børn og unge med sanseforstyrrelser og særlige behov jo bedre kan vi hjælpe dem.
  • Jo før udfordringerne bliver identificeret, jo før kan vi sætte ind med den rette hjælp for barnet.
  • Jo tidligere barnet hjælpes jo bedre en prognose fremadrettet.

Er du interesseret i videreuddannelse inden for sanseintegration, sansemotorik og pædagogisk massage, skal du se på vores uddannelse til Sansemotorisk behandler og træner

Du kan  vælge at tage et eller flere af vores korte kurser med fokus på de temaer du møder i din dagligdag. Er du interesseret i videreuddannelse inden for sanseintegration, sansemotorik og pædagogisk massage, skal du se på vores uddannelse til Sansemotorisk behandler og træner. Læs mere om den her 

Læs mere om de enkelte kurser ved at trykke på linket ved beskrivelsen

Hold øje med kalenderen eller tilmeld dig nyhedsbrevet- så opdaterer vi dig, hvis der kommer nye kurser i kalenderen

Jo tidligere barnet hjælpes jo bedre en prognose fremadrettet

Kurser til fagfolk og forældre

Pædagogisk massage – Grundkursusus

Et redskab til nærvær og kontakt uden ord. Massage kan bruges til alle mennesker fra babyer til beboere på plejehjem. På kurset lærer du teorien bag og du lærer den praktiske udførsel af massage med hænder og redskaber som f.eks bolde uden på tøjet og du lærer massage på huden med olie.

Varighed:  3 dage

Max 8 deltagere pr. kursus

Pris: For private  3600 kr incl moms. For Virksomheder og arbejdspladser : 3600 kr. plus moms

Læs mere om kurset

Datoer for fremtidige kurser

Massage kan bruges til alle mennesker fra babyer til beboere på plejehjem

Specialpædagogisk massage

Et grundigt kursus i to moduler a 3 dage  til dig, der arbejder med voksne mennesker med psykiske udfordringer eller psykiske  funktionsnedsættelser.

På kurset lærer du sansernes betydning og hvordan vi gennem specialpædagogisk massage kan arbejde med krop og sanser og skabe et trygt grundlag for tilknytning og udvikling. Målet med special pædagogisk massage er at støtte personens naturlige udvikling og bidrage til øget livskvalitet og sundhed. Specialpædagogisk massage er kommunikation via bevidst berøring og blid massage. Specialpædagogisk massage stimulerer følesansen og aktiverer det parasympatiske nervesystem. Følesansen sans er en forudsætning for, at vi kan agere og udvikle som sociale mennesker, der har respekt for os selv og vores medmennesker. Vagus nerven og det parasympatiske system og aktiveres og  derved styrkes det sociale nervesystem.

Specialpædagogisk massage er velegnet til mennesker med komplekse tilstande og diagnoser i det mentale og psykologiske område. Det kan være autisme, ADHD, ADD, OCD, PTSD, stress, traumer og krisetilstande, socio-emotionelle vanskeligheder, skizofreni, borderline. Det er ligeledes velegnet til borgere med demens, der er urolige eller udadreagerende.

Pris : Private : 8500 kr. incl moms. Virksomheder/arbejdsplads : 8500 kr. plus moms

Varighed : 2 moduler af 3 dage

Datoer :

2020

Modul 1:  23.-25. september 2020

Modul 2: 4.-6. november 2020

2021

Modul 1:  24.-26.  marts 2021

Modul 2: 26.-28. maj 2021

Læs mere om kurset

Følesansen sans er en forudsætning for, at vi kan agere og udvikle som sociale mennesker

Kropsfokuseret mindfulness

Kursus i kropsfokuseret mindfulness, der på flere måder adskiller sig fra traditionel mindfulness, som bygger på Jon Kabatt-Zins metoder.

Kropsfokuseret mindfulness er bevidst nærvær, gennem bevægelse og sansning med fokus på interoception, som er vores indre sansning.

Vi underviser ud fra et neurologiske perspektiv og kombinerer flere forskellige elementer i undervisningen: tanker, følelser, indre og ydre sansning, vejrtrækning og bevægelse i forskellige tempi.

Du vil blive undervist i betydning af interoceptionen, vagus nerven og den Polyvagale teori.

Læs mere om kurset

Du kan læse mere om kurset her : https://sanseinstruktor.dk/terapeutisk-mindfulness/

Dato :

Modul 1: 15-16 april 2021 kl. 9.30-15.30
Modul 2: 10-11 juni 2021  kl. 9.30-15.30

INTROPRIS:

4-dages kursus : 4500 kr. pr. person

Vi forklarer effekten af mindfulness set ud fra det neurologiske perspektiv

Kurser for forældre og pårørende

Pædagogisk massage i hverdagen – for forældre til børn med særlige behov

Som forældre til børn med udfordringer og særlige behov kan man stå med tanken:
– Kan der ikke gøres noget mere? Kan JEG ikke  gøre noget selv?

Og jo, det kan du. For eksempel kan du selv tilbyde dit barn sansemassage eller pædagogisk massage, som det også kaldes. Massagen kan være en hyggestund med nærvær for giver og modtager eller være en legestund eller massagen kan være en del af en historiefortælling. Pædagogisk massage stimulerer barnets taktile sans, som er en af vores mest basale sanser og er grundlæggende for vores motoriske færdigheder men også meget vigtig for vores sociale færdigheder. Jo, bedre dit barn kan mærke sin krop, jo bedre kan det mærke sig selv og sine følelser.

Hvis dit barn er taktil sky eller motorisk urolig tænker du måske: ja, men hvordan? Det og meget mere lærer du på dette kursus. Du lærer hvordan du kan stimulere eller berolige dit barm med sansemassage. pædagogisk massage er en fantastisk måde at opleve nærvær og kontakt.

Du kan læse mere om den pædagogiske massage her

Sansemassage stimulerer barnets taktile sans som er en af vores mest basale sanser 

Har du særlige ønsker til kurser og temadage?  

Skriv gerne til os allerede nu og foreslå temaer som du ønsker belyst i forhold til dine udfordringer.

Dine undervisere på SanseMotorikAkademiet er:

Fysioterapeut Cammilla Mohr
Ergo-og kropsterapeut Mette Krabek
Læs mere om Cammilla og Mette