Neuropædagogisk massage til børn

Dette kursus er for dig, der arbejder med børn, som på den ene eller anden måde har særlige behov. Det kan være børn der har udfordringer med angst, stresssymptomer, har oplevet tab eller har traumer, tilknytningstraumer – og forstyrrelser. Det kan også være børn med diagnoser som autisme, ADHD/ADD.

Det kan være børn, der viser tegn på stress og mistrivsel i skole eller hjemme som f.eks. har udadreagerende adfærd eller motorisk uro og koncentrationsproblemer. Stress og mistrivsel kan også komme til udtryk som fysiske symptomer som smerter i kroppen f.eks. mave eller hoved og her er det vigtigt at spotte symptomerne men finde årsagen til stress og mistrivsel, og her giver pædagogisk massage og en forståelse for nervesystemet dig nye værktøjer.

Det er en forudsætning at du har været på vores 3 dages grundkursus i pædagogisk massage   for at deltage på dette kursus. Arbejder du med voksne, anbefaler vi vores kursus i neuropædagogisk massage.

Krop og hjerne hænger sammen.

På dette kursus dykker vi endnu mere ned i sammenhængen mellem krop, sind, hjerne og nervesystem. Vi ser på hvordan chok og traumer lagrer sig i kroppen og hvordan de kan komme til udtryk. Vi ser på, hvordan du gennem pædagogisk massage kan arbejde med emner som grænser, tillid, bearbejdning af traumer, chok og svigt. Du lærer om kropsterapi, dvs. hvilke områder af kroppen, der repræsenterer forskellige følelser og hvordan du kan anvende det til at arbejde med håndtering af følelser gennem kroppen i massagen.

Vi arbejder  videre med tillid, grænser og kontakt til sind og krop, og hvordan det kan medvirke til at udvikle sundere relationer til sig selv (selvregulering) og sine omgivelser (samregulering). Dette kan ske uden ord eller ved at forene kognitiv adfærdsterapi og neuropædagogik med bevidst berøring og sansestimulering.

Målet med pædagogisk massage er at møde og støtte barnet i øjenhøjde, lige der hvor de er, med nærvær og fokus og skabe et stabilt fundament for sanseintegrationen og dermed personens udvikling, trivsel og sundhed.

Du lærer 7-8  nye massageteknikker, herunder olie massage på ryg, ansigts – hånd/fodmassage.

Arousalregulering via vagus nerven og det parasympatiske nervesystem

Du får en dybere forståelse af arousal og arousalregulering, set ud fra en forståelse af nervesystemet. Vi har en brug for at kunne regulere vores autonome nervesystem, så vi kan indgå i sunde sociale relationer. Vagus nervesystemet spiller en stor rolle i vores evne til at være sociale. Systemet består af kranienerver og vores sansesystemer, særligt interoception og neuroception. For at kunne indgå i relationer er vi nødt til at føle os trygge og vores ubevidste sansning, neuroception, vil køre som en konstant scanner for at vurdere situationen.

Børn med særlige behov kan have svært ved at regulere deres arousaltilstand. Ofte er de høj arousal, hvilket kan give anledning til konfliktfyldt adfærd og på lang sigt er udmattende for kroppen, vi kalder denne tilstand ”kamp eller flugt”. Når et menneske er i denne tilstand, vil han have brug for hjælp til at træne at kunne selvreguleringsstrategier og til at dæmpe arousal. Her er ord og kognitive teknikker ofte ikke nok, da” kamp/ flugt systemet” ligger i den del af hjernen, der ikke forstår ord. Personen har brug for mange positive oplevelser, hvor ro-hvilesystemet trænes, – og her er massage et blidt og effektivt redskab.

Modsat kan nogle mennesker “lukke ned” og befinde sig i en tilstand, hvor de ikke er aktivt deltagende i verden, f.eks. alvorlige depressioner, vi kalder denne tilstand for “frys”. En person i “frys” tilstanden har ubevidst valgt at lukke ned som en beskyttelsesstrategi. Personen skal nænsomt lære at mærke sine grænser og her er pædagogisk massage et fantastisk redskab- for kroppen lyver aldrig.

Ved at påvirke vagus nerven gennem bl.a. massage og særlige reflekspunkter, kan vi aktivere det parasympatiske nervesystem og derved træne evnen til at føle sig tryg i relationer. Desuden stimulerer massage mange hormoner, der er vigtige for vores fysiske og psykiske velbefindende og vores tilknytning til andre.

Aromaterapi og æteriske olier til arousalregulering

På kurset lærer du desuden om brugen af æteriske olier i behandlingen. Æteriske olier er koncentreret planteessens, der indeholder plantens egenskaber og de påvirker krop og sind via duftsansen og kroppen. Det er en af de hurtigste og simpleste måder at få adgang til det parasympatiske system. Desuden påvirker æteriske olier vores hormonsystem.

Din selvomsorg

Kender du ordsproget ” du kan ikke hælde af en tom kop”? Du kender måske følelsen af at det er svært at være nærværende på dit arbejde og du har måske ikke overskud til at holde pauser og lade op i løbet af en travl arbejdsdag.  Det kan nemt skabe irritation og frustrationer og hvis det varer ved, kan det give stresssymptomer. Det er vores erfaring, at bevidst nærvær og sansning starter i din relation til dig selv og din egen selvomsorg.

Du er dit vigtigste arbejdsredskab, hvad enten du vil bruge det professionelt eller i relation til dine pårørende. Din egentilstand smitter af på de mennesker du omgås i hverdagen og omvendt.  Derfor lærer du på kurset hvordan du er nærværende, mens du arbejder med massagen til gavn både for dig selv og den du masserer. Derudover lærer du tekniker til at skabe små pusterum for dig selv i løbet af arbejdsdagen.

Massage kan bruges som et pædagogisk redskab, fordi denne massageform

Stimulerer taktilsansen og skaber mulighed for bedre fundament for sanseintegration

Er en nonverbal kommunikation med de primitive dele af hjernen

Giver afslapning/afspænding gennem stimulering af det parasympatiske nervesystem

Virker dæmpende på smerter og spændinger

Kan øge/dæmpe arousal og dermed skabe mere balance i arousalregulering 

Er et samspil mellem giveren og modtageren med øget nærvær og opmærksomhed 

Giver mulighed for at arbejde med tryg tilknytning og grænsesætning (samregulering ) Indeholder teknikker til at arbejde med “åbning af det sociale nervesystem” gennem stimulering af bl.a. vagus nerven

Er medvirkende til at forbedre relationer og tillid til andre

Giver modtager mulighed for at mærke sin egen krop og dens grænser, tillid til sig selv.

Kurset er for dig, der

  • Ønsker bygge videre på og udvikle den viden, du allerede har fået
  • Ønsker at lære flere massageteknikker
  • Søger en større og dybere forståelse for samarbejdet mellem krop, sind, hjerne og nervesystem
  • Vil have en dybere forståelse af arousal og kropslige tilgange til arousalregulering
  • Vil have større teoretisk viden om vagus nerven, interoception og den polyvagale teori
  • Vil lære om, hvordan du hjælper børn og unge med et stresset nervesystem gennem en kropslig tilgang
  • Ønsker en indsigt i hvordan svigt, traumer og tilknytningsforstyrrelser påvirker hjerne og nervesystem og hvordan du via kropslige tilgange kan hjælpe børn, der ikke profiterer af kognitive tilgange
  • Vil have konkrete teknikker til hvordan du arbejder med selvomsorg og får mere nærvær i din arbejdsdag

Undervisningsplan

Det tages forbehold for ændringer  i hvilke dage, der undervises i de forskellige emner. Vi garanterer, at vi i  løbet af kurset kommer vi omkring dem alle.

Dag 1

Teori om vagus nerven, den polyvagale teori og det sociale nervesystem

Spejling og spejlneuroner- hvordan vi ubevidst påvirker hinanden med vores adfærd

Interoception- vores 8.sans som handler om beskeder fra bl.a. indre organer men også hvordan vi mærker følelser i kroppen.

Forståelse for arousal og arousalregulering fra en sansemotorisk og neurologisk tilgang

Praktiske eksempler på arousalregulerende strategier gennem hhv. sansestimulering eller skærmning. 

Gennemgang af flere massagegreb

Simpel ansigtsmassage

Praksisøvelser i flere massageteknikker uden på tøjet

Dag 2

Tilknytningsforstyrrelser og udviklingstraumer og hvordan hjernen påvirkes

Kropsterapi, kroppen lyver aldrig om følelser. 

Dybere forståelse af og teknikker til at træne af interoceptionen

Introduktion til mindfulness/bevidst vejrtrækning og meditation: Aktive teknikker og øvelser til klienten og dig.

Hvordan du passer på dig selv i dit arbejde – hvordan skaber du små pusterum i løbet af dagen

Ansigtsmassage med nervereflekspunkter.

Praksisøvelser i flere massageteknikker uden på tøjet

Dag 3

Introduktion til at bruge æteriske olier og aromaterapi i behandlingen

Rygmassage og fodmassage med olie

Øver teknikker og kombinere hvad du har lært på trin 1 og 2

Overvejelser om behandlingsforløb

Tværfagligt samarbejde om et behandlingsforløb

Hvordan du passer på dig selv i dit arbejde – hvordan skaber du små pusterum i løbet af dagen

Øvelser i betydningen af nærvær, når du behandler

 

Kurset henvender sig til

Målgruppe:

Kurset henvender sig både til privat og fagpersoner.

  • fagfolk, der arbejder med mennesker: pædagoger, pædagogmedhjælper, lærere, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, plejeforældre og afspændingspædagoger
  • forældre og pårørende til børn med særlige udfordringer

Praktisk information

Du vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm. Kursusbevis udstedes den sidste dag
Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr og ergo-og kropsterapeut Mette Krabek, som begge har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere om os her

Forplejning på kurset

Kaffe, te, vand, frugt, let frokost og lidt sødt til ganen er inkluderet.

Medbring:

2 lagner,  lille håndklæde, tæppe og to puder, samt skriveredskaber.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere Max 10 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Covid 19

Læs her om vores retningslinjer om Covid 19 her

Pris

Pris private:  INTRO 2021 : 3900 kr .

Pris private 2022 : 4800 kr

Du har mulighed for at betale i 2,3,4 eller 6 rater. Se mulighederne, når du tilmelde dig.

Hvis du tilmelder dig både pædagogiskmassage grundkurset og neuropædagogisk massage  børn på samme tid, får du 500 kr rabat. Prisen er derfor  8600 kr.

Kontakt os for at høre nærmere på Mail: cammilla@minhjerne.dk

Pris arbejdsplads: INTRO 2021 : 3900 kr. plus moms.

Pris arbejdsplads 2022 : 4800 kr. plus moms

Hvis du tilmelder dig både pædagogisk massage grundkurset og neuropædagogisk massage  børn på samme tid, får du 500 kr rabat. Prisen er derfor  8600 kr plus moms.

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus bedes du sende en mail med din tilmelding til mette@krabek.com og  oplys venligst :
Deltagerens navn, telefonnummer og mail, Virksomhedens arbejdspladsens navn, EAN-nummer, CVR nummer, reference person, samt dennes mail.
For institutioner, virksomheder, kommuner m.m. pålægges moms.

Pris studerende og ledige:  Vi giver 20 % i rabat

På hvert kursus har vi 1-2 pladser med rabat.  Kontakt os for at høre mere om mulighederne

Undervisningssted og overnatning

Sted

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet. Så hvis du kommer med tog /bus, kan du bestille FLEX-tur fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Du kan overnatte i et nærliggende  Bed and Breakfast i nærområdet ( søg på Kværndrup, Hundstrup, Stenstrup el Svendborg). Ligeledes er der Hoteller i Svendborg og Fåborg.

Dine undervisere på kurset:

Ergo -og kropsterapeut og mindfulnessinstruktør  Mette Krabek.

Vi glæder os til at møde dig

Mette & Cammilla