Dette kursus er for dig, der gerne vil have

  • en dybere indsigt for sammenhængen mellem krop, sanser, hjerne og nervesystem med særlig fokus på forståelsen af afkobling mellem berøring og regulering af nervesystemet i arbejdet med mennesker i stress og krisetilstande.
  • en kropslig tilgang til arousalregulering
  • aktive og passive redskaber til sam-og selvregulering
  • indsigt i hvordan du bruger dit eget nervesystem konstruktivt i mødet med andre
  • 13 nye massageteknikker, der kan bruges i kortere eller længere behandlinger

Dette kursus er for dig, der arbejder med mennesker med særlige behov i alle aldre, både indenfor special og normalområdet . Det kan være børn, unge og voksne, der har udfordringer med f.eks. angst, stress, har oplevet tab, har traumer eller som har tilknytningsforstyrrelser. Det kan også være mennesker med diagnoser som autisme, ADHD/ADD.
Det kan være personer, der viser tegn på stress og mistrivsel som f.eks. har udadreagerende adfærd, eller motorisk uro og koncentrationsproblemer. Stress og mistrivsel kan også komme til udtryk som fysiske symptomer som smerter i kroppen f.eks. mave eller hoved og her er det vigtigt at spotte symptomerne men finde årsagen til stress og mistrivsel. Her giver pædagogisk massage og en forståelse for nervesystemet dig nye værktøjer.

Målet med neuropædagogisk massage er at møde og støtte personen, der hvor vedkommende er, at skabe et fundament for udvikling. I massagen arbejdes der  med tillid, grænser og kontakt til sind og krop og udvikling af sundere relationer.

Neuropædagogisk massage trin 1 & 2 er en sammenlægning af pædagogisk massage trin 1 og neuropædagogisk massage trin 2. Det er sidste gang vi udbyder dette kursus.

Hvad er neuropædagogisk massage ?

I neuropædagogisk massage påvirkes den primitive del af hjernen, som ikke forstår ord. Derfor kan man med neuropædagogisk massage ofte opnå gode resultater med personer, der ikke har profiteret af kognitive tilgange, hvor der kommunikeres med den tænkende hjerne.

Neuropædagogisk massage er kommunikation via bevidst berøring og blid massage. Denne type massage stimulerer følesansen og aktiverer det parasympatiske nervesystem. Følesansen er en forudsætning for, at vi kan agere og udvikle som sociale mennesker, der har respekt for os selv og vores medmennesker.

Fokus er, at krop og hjerne hænger uløseligt sammen,  at traumer lagres både i krop og hjerne og påvirker personen i forskellige situationer. Du lærer om kropsterapi, dvs. hvilke områder af kroppen, der repræsenterer forskellige følelser og hvordan du kan anvende det til at arbejde med håndtering af følelser gennem kroppen.

Aurosalreguelering

Du lærer om arousal og arousalregulering ud fra en forståelse af nervesystemet.

Mennesker med psykiatriske diagnoser eller traumetilstande har ofte svært ved at regulere deres arousaltilstand og ofte er de i høj arousal/”kamp-flugt”-tilstand. Det kan give anledning til konfliktfyldt adfærd og er på lang sigt udmattende for kroppen. Et menneske i denne tilstand har brug for hjælp til at træne  sine selvreguleringsstrategier og støtte til at kunne dæmpe arousal. Her er ord og kognitive teknikker ofte ikke nok, da” kamp/ flugt systemet” ligger i den del af hjernen, der ikke forstår ord. Her er massage og vejrtrækningsteknikker blide og effektive redskaber.

En anden ubevidst strategi er “frys”. En person i “frys” tilstanden har ubevidst valgt at lukke ned som en beskyttelsesstrategi og skal nænsomt lære at mærke sine grænser. Her er neuropædagogisk massage et fantastisk redskab, for kroppen lyver aldrig.

Ved massage stimuleres det parasympatiske nervesystem og der udskilles mange hormoner, der er vigtige for vores psykiske velbefindende og vores tilknytning til andre mennesker.

Vagus nerven og det parasympatiske nervesystem

Vagus nerven er den 10. kranienerve, som løber fra hjernestamme ned i kroppen  og ud til de fleste af vores organer. Med andre ord er vagus nerven en kommunikationskanal mellem krop og hjerne gennem ydre (eksteroception) og indre sansning (interoception)

Vagus nerven spiller en stor rolle i reguleringen af det autonome nervesystem (arousal) for at vi kan indgå i sunde sociale relationer og føle os trygge i samvær med andre mennesker. Ved at påvirke vagus nerven gennem bl.a. massage og særlige reflekspunkter kan vi berolige systemet og derved træne evnen til at føle sig tryg i relationer.

Aromaterapi og æteriske olier til aurosalregulering 

På kurset lærer du desuden om brug af æteriske olier i behandlingen. Æteriske olier er koncentreret planteessens, der indeholder plantens egenskaber og de påvirker krop og sind via duftsansen og kroppen. Det er en af de hurtigste og simpleste måder at få adgang til det parasympatiske system. Desuden påvirker æteriske olier vores hormonsystem.  I USA har man bl.a. brugt aromaterapi i fængsler og psykiatriske hospitaler og der beskrives, at borgerne bliver mere rolige.

 

Her kan du læse hvad du undervises i på kurset.

Der tages forbehold for ændringer i forhold til om undervisningen er på modul 1 eller 2

Modul 1

-Massage som et pædagogisk redskab. Rationalet bag.

-Kort anatomi undervisning i forhold til massage ud fra devisen “det hele menneske”

-Teori om hjerne og nervesystem.

-Forståelse for arousal og arousalregulering fra en sansemotorisk og neurologisk tilgang

-Praktiske eksempler på arosalregulerende strategier gennem hhv. sansestimulering eller skærmning.

-Tilknytningsforstyrrelser og udviklingstraumer og hvordan hjernen påvirkes

-Sanseintegration – fokus proprioception og især den taktile sans og taktile sanseforstyrrelser 

-Spejling og spejlneuroner- hvordan vi ubevist påvirker hinanden med vores adfærd

-Nonverbal kommunikation og kropssprog

-Øvelser i betydningen af nærvær, når du behandler

-Udstyr vi bruger i massagen

-Lejring og arbejdsteknikker

-Gennemgang af massagegreb

-Massage som kropsafgrænsning

-Variationer af trykmassage der giver ro til et stresset nervesystem

-Håndmassage

-Beroligende nærværs massage

-Simpel ansigtsmassage der let kan implementeres i personlig pleje

-Eksempler på 5 minutters pusterumsøvelser til dig i din hverdag.

Modul 2

-Teori om vagus nerven, den polyvagale teori og det sociale nervesystem

-Interoception- vores 8.sans som handler om beskeder fra bl.a. indre organer men også hvordan vi mærker følelser i kroppen.

-Kropsterapi, kroppen lyver aldrig om følelser. 

-Introduktion til mindfulness/bevidst vejrtrækning og meditation: Aktive teknikker og øvelser til klienten og dig.

-Eksempler på 5 minutters pusterumsøvelser til dig i din hverdag.

-Gennemgang af flere massagegreb

-Praksisøvelser i flere massageteknikker uden på tøjet

-Rygmassage og fodmassage med olie

-Ansigtsmassage med nervereflekspunkter.

-Introduktion til at bruge æteriske olier og aromaterapi i behandlingen

-Overvejelser om behandlingsforløb til mennesker med psykisk funktionsnedsættelse

-Tværfagligt samarbejde om et behandlingsforløb

-Hvordan du passer på dig selv i dit arbejde

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig både til privat og fagpersoner.

  • fagfolk, der arbejder med mennesker: pædagoger, pædagogmedhjælper, lærere, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, plejeforældre og afspændingspædagoger
  • forældre og pårørende til børn og voksne med særlige udfordringer

Praktisk information

Du vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm. Kursusbevis udstedes den sidste dag
Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr og ergo-og kropsterapeut Mette Krabek, som begge har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere om os her

Datoer og tidspunkt:

Modul 1:  3.-5. november 2021 & modul 2: 26.-28. januar 2022 kl. 9.30-15.30

Tilmelding længere nede på siden

Forplejning på kurset

Kaffe, te, vand, frugt, let frokost og lidt sødt til ganen er inkluderet alle dage.

Medbring:

2 lagner,  lille håndklæde, tæppe og to puder, samt skriveredskaber.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere Max 10 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Vores retningslinjer ift. Covid 19

Læs her om vores retningslinjer om Covid 19 her

Pris

Pris private:  7500 kr .                                                                                                                                                                     

Du har mulighed for at betale i rater. Se mulighederne når du tilmelde dig.

Pris arbejdsplads: 7500 kr. plus moms.

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus bedes du sende en mail med din tilmelding tl Cammilla@minhjerne.dk oplys venligst :
Deltagerens navn, telefonnummer og mail, Virksomhedens arbejdspladsens navn, EAN-nummer, CVR nummer og reference person.
For institutioner, virksomheder, kommuner m.m. pålægges moms.

Pris studerende og ledige:  Vi giver 20 % i rabat

På hvert kursus har vi 1-2 pladser med rabat.  Kontakt os for at høre mere om mulighederne

Tilmelding

Her kan du tilmelde dig kurset november 21 /januar 22

Undervisningssted og overnatning

Sted:

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet. Så hvis du kommer med tog /bus, kan du bestille FLEX-tur fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Du kan overnatte i et nærliggende  Bed and Breakfast i nærområdet ( søg på Kværndrup, Hundstrup, Stenstrup el Svendborg). Ligeledes er der Hoteller i Svendborg og Fåborg.

Dine undervisere på kurset:

Ergo -og kropsterapeut og mindfulnessinstruktør  Mette Krabek.

Vi glæder os til at møde dig

Mette & Cammilla