Trin 2: Neuropædagogisk massage som arousalregulering 

For øget trivsel til mennesker i alle aldre, både indenfor special og normalområdet.

Neuropædagogisk massage er kurset for dig:

 • der har deltaget på pædagogisk massage (trin 1)
 • ønsker en dybere indsigt for sammenhængen mellem krop, sanser, hjerne og nervesystem
 • ønsker mere viden om effekten af berøring iforhold til regulering af nervesystemet
 • ønsker mere nuanceret forståelse for begrebet arousal
 • ønsker en en kropslig tilgang til arousalregulering
 • ønsker at lære om vagus nerven og hvordan du kan påvirke den med massage
 • ønsker at lære aktive og passive teknikker til sam-og selvregulering
 • ønsker indsigt i , hvordan du bruger dit eget nervesystem konstruktivt i mødet med andre
 • ønsker at lære 6 nye massageteknikker, der kan bruges i kortere eller længere behandlinger

Det er en forudsætning, at du har været på vores 3 dages grundkursus i pædagogisk massage (trin1)    for at deltage på dette kursus.

Forståelse for det hele menneske

På dette kursus dykker vi endnu mere ned i sammenhængen mellem krop, sind, hjerne og nervesystem.

Vi ser på hvordan chok og traumer og stress lagrer sig i krop og nervesystem og hvordan det kan komme til udtryk. Stress er en naturlig og sund respons i vores nervesystem, som kommer til udtryk gennem kroppen. Stress er det, der sætter os i stand til at handle, når vi oplever noget, der kan være truende for vores overlevelse. Stress kan dog blive skadeligt for vores system, hvis vi ikke kan selvregulere og komme i balance efter stressende oplevelser. Stress, angst og mistrivsel kan komme til udtryk på mange måder og det vigtigt at se bag adfærden og søge at finde årsagen.

Tegnene kan være udadreagerende adfærd, motorisk uro, koncentrationsproblemer eller fysiske symptomer som smerter, men vi kan også se den mere indadvendte depressive eller selvskadende adfærd. Mennesker, der er vokset op i et utrygt miljø eller senere i livet har oplevet traumer har ofte en lavere tærskel for stress og har svært ved at selvregulere. De kan have en tendens til at hænge fast i den høje arousal i længere tid, for så at lukke ned og befinde sig i lav arousal. Det er udmattende og usundt at have et dysreguleret nervesystem og det forringer personens livskvalitet.

Det er vigtigt at forstå at mennesker der ikke regulerer smidigt imellem høj og lav arousal har brug for hjælp. Her er samtale og copingstrategier ofte ikke nok. Den bedste hjælp er tryghed og samregulering fra omsorgspersoner, der rummer dem og nænsomt og tålmodigt hjælper dem med reguleringen af deres nervesystem via deres eget trygge nervesystem. Vores nervesystemer smitter hinanden, både med frygt og ro. Og her spiller vores autonome nervesystem en vigtigt rolle- det er vores overvågningssystem. I det autonome nervesystem har vi et aktiverende system: Det sympatiske nervesystem og et ro-hvile system: det parasympatiske nervestem.

Neuropædagogisk massage stimulerer det parasympatiske nervesystem og kan dermed bidrage til arousal regulering og skabe et fundament for udvikling.

Krop og hjerne hænger sammen.

Målet med pædagogisk massage er at møde og støtte personen i øjenhøjde, lige der hvor de er, med nærvær og fokus og skabe et stabilt fundament for arousalregulering og sanseintegrationen og dermed personens udvikling, trivsel og sundhed.

På kurset får du en forståelse for hvordan nervesystemet påvirker vores adfærd og dermed vores trivsel og livskvalitet.

I løbet af de 3 dage lærer du 6  nye massageteknikker, herunder oliemassage på ryg, ansigts – hånd/fodmassage.

De nye værktøjer du lærer på kurset kan stå alene som en beroligende nærværende massage eller du kan kombinere massage med samtale så du på en helhedsorienteret måde kan arbejde emner som tillid, grænser og kontakt til sind og krop og udvikling af sundere relationer.

Arousal og arousalregulering

Du får en dybere forståelse af arousal og arousalregulering, set ud fra en forståelse af nervesystemet. Vi har en brug for at kunne regulere vores autonome nervesystem, så vi kan indgå i sunde sociale relationer.

Vagus nervesystemet spiller en stor rolle i vores evne til at være sociale. Systemet består af kranienerver og vores sansesystemer, særligt interoception og neuroception. For at kunne indgå i relationer er vi nødt til at føle os trygge og vores ubevidste sansning, neuroception, vil køre som en konstant scanner for at vurdere situationen.

Høj arousal ses ofte som noget negativt og noget som skal dæmpes, da det  kan give anledning til konfliktfyldt adfærd. Men målet er aldrig lav arousal men snarere en balanceret og smidig arousalregulering.

Et menneske der i denne ofte er i høj arousal, det vi kalder ”kamp eller flugt” vil have brug for hjælp til at træne at kunne dæmpe arousal. Her er kognitive teknikker som samtale og aftaler ofte ikke nok, da” kamp/ flugt systemet” ligger i den del af hjernen, der ikke forstår ord. Personen har brug for mange positive oplevelser, hvor ro-hvilesystemet aktiveres og trænes, – og her er massage et blidt og effektivt redskab.

Modsat kan nogle mennesker “lukke ned” og befinde sig i en tilstand, hvor de ikke er aktivt deltagende i verden, f.eks. alvorlige depressioner, vi kalder denne tilstand for “frys”. En person i “frys” tilstanden har ubevidst valgt at lukke ned som en beskyttelsesstrategi. Personen skal nænsomt have vækket sit sociale nervesystem og have mange positive oplevelser med trygt samvær og nærvær. Her er neuropædagogisk massage et fantastisk redskab.

Ved at påvirke vagus nerven gennem bl.a. massage og særlige reflekspunkter, kan vi aktivere det parasympatiske nervesystem og derved træne evnen til at føle sig tryg i relationer. Desuden stimulerer massage mange hormoner, der er vigtige for vores fysiske og psykiske velbefindende og vores tilknytning til andre.

Aromaterapi og æteriske olier til aurosalregulering 

På kurset lærer du desuden om brug af æteriske olier i behandlingen. 

Æteriske olier er koncentreret planteessens, der indeholder plantens egenskaber og de påvirker krop og sind via duftsansen og kroppen.

Det er en af de hurtigste og simpleste måder at få adgang til det parasympatiske system. Desuden påvirker æteriske olier vores hormonsystem. At bruge olier i behandlingen kan forstærke behandlingseffekten.

I USA har man bl.a. brugt aromaterapi i fængsler og psykiatriske hospitaler og der beskrives, at borgerne bliver mere rolige.

 

Omsorg for dit eget nervesystem

Det er meget vigtigt at du er opmærksom på tilstanden i dit eget nervesystem. At arbejde med mennesker med dysreguleret nervesystem kan være meget krævende. Du kender måske følelsen af, at arbejdsdagen har suget energien ud af dig eller at det er svært at være nærværende på dit arbejde eller derhjemme. Måske føler du ikke, at der er tid til at holde pauser og lade op i løbet af en travl arbejdsdag. Det kan skabe irritation og frustrationer og hvis det varer ved, kan det give mistrivsel.

Kender du ordsproget ” du kan ikke hælde af en tom kop”? Du er dit vigtigste arbejdsredskab, hvad enten du er omsorgsperson professionelt eller i relation til dine pårørende.

Det er vores erfaring, at bevidst nærvær og sansning starter i din relation til dig selv og din egen selvomsorg. Din egentilstand smitter af på de mennesker du omgås i hverdagen og omvendt.  Derfor er det rigtigt godt at investere tid i at drage omsorg for dig selv og blive bevidst om, hvordan du er nærværende, mens du arbejder med massagen til gavn både for dig selv og den du masserer. På den måde kan massagesessioner blive som små pusterum for både dig og modtager.

Derudover lærer du på kurset nogle simple tekniker til at stimulere din vagus og skabe små pusterum for dig selv i løbet af arbejdsdagen.

3 intensive og spændende dage med nye indsigter

I løbet af kurset kobler vi teori om vagus nerven, den polyvagale teori og det sociale nervesystems betydning for vores velbefindende med betydningen af berøring. Du introduceres til Interoception- vores 8.sans som handler om beskeder fra bl.a. indre organer men også hvordan vi mærker følelser i kroppen.

Du lærer nye massageteknikker uden på tøjet samt rygmassage og fodmassage med olie og en ansigtsmassage med nervereflekspunkter. Du får kendskab til at bruge æteriske olier som aromaterapi i behandlingen.

I løbet af kurset vil vi have diskussioner om hvilke overvejelser man skal gøre sig om behandlingsforløb til mennesker med psykisk funktionsnedsættelse, samt hvordan et tværfagligt samarbejde kan støtte op om et behandlingsforløb

Desuden vil du i løbet af kurset få fokus på hvordan du passer på dig selv i dit arbejde og eksempler på pusterumsøvelser til dig i din hverdag.

Kurset henvender sig både til privat og fagpersoner:

 • fagfolk, der arbejder med mennesker: for eksempel pædagoger, pædagogmedhjælper, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, plejeforældre og afspændingspædagoger
 • forældre og pårørende til børn, unge og voksne  med særlige udfordringer

Praktisk information

Du vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm. Kursusbevis udstedes den sidste dag
Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr,  som har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere om os her

Forplejning på kurset

Kaffe, te, vand, frugt og frokost (sandwich)  i løbet af dagen er inkluderet alle dage.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere Max 10 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Vores retningslinjer ift. Corona 19

Læs her om vores retningslinjer om Corona 19 her

Datoer & tidspunkter

 Datoer ses længere nede på siden

Alle dage undervises fra 9.30- 15.30

Tilmelding længere nede på siden

Pris

Private: 4800kr.

Du har mulighed for at betale i rater. Se mulighederne når du tilmelde dig.

Institution/arbejdsplads:  4800 kr. plus moms

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus, bedes du sende udfylde formularen via dette link arbejdsplads betaling

Undervisningssted og overnatning

Kursussted:

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet. Så hvis du kommer med tog /bus, kan du bestille FLEX-tur fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Du kan overnatte i Bed and Breakfast i nærområdet ( søg på Kværndrup, Hundstrup, Stenstrup el Svendborg). Ligeledes er der flere hoteller i Svendborg og Fåborg.

Det er ikke muligt at overnatte i huset i forbindelse med kurset.

Vi glæder os til at møde dig

Mette & Cammilla