Sanseterapeutisk massør

For mennesker der arbejder med mennesker

Uddannelsen er for dig, der ønsker en lære en kropslig tilgang til at hjælpe børn og voksne med  blandt andet stress, tilknytningsforstyrrelser eller traumer.

Det kan også være mennesker med autisme, ADHD, ADD og OCD. Fælles for mennesker med disse udfordringer er, at de ikke trives i dagligdagen og befinder sig i en ubalanceret aurosaltilstand  uanset alder, udviklingstrin eller diagnose.

Måske arbejder du  allerede med mennesker, enten som ansat eller selvstændig eller måske drømmer du om det.

I løbet af uddannelsen lærer du en kropslig-neurologisk tilgang til mennesket, hvor der er fokus på simple massageteknikker og bevidst berøring fremfor kognitivterapi.

Du får brugbar viden om krop, hjerne og nervesystem og forståelse for, hvordan systemerne arbejder sammen.

Du lærer altså ikke massageprogrammer eller koncepter til behandling af bestemte diagnoser, i stedet lærer du at tilpasse metoderne til den enkelte modtager og inddrage vedkommendes ressourcer og forstå årsagen bag deres adfærd eller udfordringer uanset diagnose.

I løbet af uddannelsen vil du lære at blive bevidst om din egen tilstand og hvordan du bruger dig selv bedst i mødet med borgeren samtidig med at du tager vare på dig selv.

Når du mestrer dit eget nærvær, kan du med bevidst berøring dæmpe arousal og stress hos modtageren uden ord.

Dette er vores fleksible uddannelse som, du kan tage i det tempo der passer dig.

Du får en uddannelse der:

  • lærer dig en helhedsorienteret tilgang til krop og nervesystem
  • lærer dig at  at tilpasse behandling og træning ud fra personens ressourcer og udfordringer – ikke ud fra et færdigt koncept
  • træner dig i at se bag adfærden hos de mennesker ,du arbejder med,
  • lærer dig at arbejde med en kropslig tilgang, hvor du kan hjælpe børn og voksne med stress og traumer
  • giver dig nye indsigter og redskaber
  • lærer dig at bruge nærvær og bevidst berøring som stressreduktion og aurosalregulering

Nærværende og udviklende  undervisningsmiljø

Der er max 10 personer på hvert modul.

Undervisning foregår i Skovløberhuset, et lille hyggeligt, gammelt hus, som danner en tryg ramme for nærvær, udvikling og samhørighed.

Vi ønsker at skabe et rum for udvikling og vækst, hvor alle deltager aktivt i undervisningen.

Vores undervisning er blanding af teori og praksis. Du afprøver teknikkerne på egen krop og øver dig på de øvrige deltager på modulet.

Vi ønsker at bidrage til brobygning og forståelse mellem faggrupper, da vi mener, det giver de optimale arbejdsbetingelser og er til glæde for borgerne. Derfor er uddannelsen åben for alle, der arbejder med mennesker.

Uddannelsens opbygning:

Du køber modulerne enkeltvis, eller du kan købe dem alle som en samlet pakke. Du skal gennemføre alle trin, før du kan certificeres.

Du starter med trin 1, derefter trin 2. Når du har gennemført trin 2, kan du tage trin 3 eller 4 i den rækkefølge det passer dig bedst.

Trin 5 er integration og træning og trin 6 er individuel certificering.

Tilvalg trin 7: Kurset Selvværd og succes som behandler er valgfrit. Det anbefales, hvis du ønsker at være selvstændig. Det kan tages, når som helst du ønsker det.

 

 

Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker nye kompetencer i forhold til at arbejde med andre mennesker og bringe sig selv i spil på nye måder.  Der er ingen krav om forudgående uddannelse.

Du vil med denne uddannelse få en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn, unge og voksne, der har større eller mindre motoriske eller psykosociale udfordringer, hvad enten det er privat eller fagligt.

Som fagperson vil du få ny viden som du på en unik måde vil kunne inddrage i dit arbejde som f.eks. pædagog, pædagogmedhjælper, lærer, plejepersonale, social-og sundhedsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut,  socialrådgiver,  plejeforældre eller afspændingspædagog.

Uddannelsen og vores værdigrundlag

Undervisningsform og læringsmiljø:

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning under uddannelsen.

De 6 moduler er en blanding af teori og praksis, i alt 14 dages undervisning.  Modul 6 er certificering. Modul 7 er frivilligt og ikke inkluderet i de 14 dage.

Du undervises af et engageret og erfarent tværfagligt team bestående af fysioterapeut og ergoterapeut. Dette gør, at vi kan give dig som deltager en tværfaglig viden og sparring.

På hver kursus er det  max. 10 deltagere, minimum 6.

Vi tilstræber at skabe de de optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refleksion. Derfor er vi  to undervisere på hvert modul, hvilket sikrer at vi kan nå rundt til alle i f.eks massageundervisningen.

Vi lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. Du kommer til at arbejde med dig selv og dine ubevidste mønstre.

Gennem hele uddannelsen træner du således at  blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener vi, er et meget vigtigt og ofte overset område som relationsarbejder.

Dine undervisere på uddannelsen:

Ergo -og kropsterapeut og mindfulnessinstruktør  Mette Krabek.

Her kan du læse mere om uddannelsen