Sanseterapeutisk massør

 Uddannelse i pædagogisk massage og kropsterapi til børn og voksne

Dette er vores fleksible uddannelse som, du kan tage i det tempo der passer dig. Måske arbejder du  allerede med mennesker, enten som ansat eller selvstændig eller måske drømmer du om det.

På denne uddannelse lærer du en kropslig-neurologisk tilgang til mennesket, hvor der er fokus på simple massageteknikker og bevidst berøring fremfor kognitiv terapi og mestringsstrategier.

Uddannelsen er for dig, der ønsker at lære en kropslig tilgang, der kan hjælpe børn og voksne med  blandt andet stress, tilknytningsforstyrrelser eller traumer. Det kan også være mennesker med autisme, ADHD, ADD og OCD. Fælles for mennesker med disse udfordringer er, at de ofte oplever mistrivsel i dagligdagen og befinder sig i en ubalanceret arousaltilstand.

Du får på denne uddannelse brugbar viden om krop, hjerne og nervesystem og forståelse for, hvordan systemerne arbejder sammen og hvordan du med bevidst berøring kan balancere arousal og dæmpe stress hos modtageren uden brug af samtale. Du lærer at blive bevidst om din egen tilstand og hvordan du bruger dig selv bedst i mødet med borgeren samtidig med at du tager vare på dig selv.

Du lærer mange massageteknikker i løbet af uddannelsen og du kan gå i gang med at behandle andre allerede efter Trin 1. Du lærer ikke at at udføre bestemte massageprogrammer til behandling af bestemte diagnoser. Vi lærer dig i stedet at udvælge og tilpasse metoderne til den enkelte modtager og inddrage vedkommendes ressourcer  i behandlingen. Vi mener, at det er vigtigt, at se personen og forstå årsagen til adfærden eller udfordringerne uanset diagnose.

I løbet af uddannelsen

  • lærer du en helhedsorienteret tilgang til krop og nervesystem
  • lærer du at  at tilpasse behandling og træning ud fra personens ressourcer og udfordringer – ikke ud fra et færdigt koncept
  • trænes du i at se bag adfærden hos de mennesker, du arbejder med,
  • lærer du at arbejde med en kropslig tilgang, hvor du kan hjælpe børn og voksne med stress og traumer
  • får du nye indsigter og redskaber
  • lærer du at bruge nærvær og bevidst berøring som stressreduktion og aurosalregulering

Uddannelsens opbygning:

De 6 moduler er en blanding af teori og praksis, i alt 14 dages undervisning.

Du køber modulerne enkeltvis, eller du kan købe dem alle som en samlet pakke. Du skal gennemføre trin 1-5 før du kan certificeres.

Du starter med trin 1, derefter trin 2. Når du har gennemført trin 2, kan du tage trin 3 eller 4 i den rækkefølge det passer dig bedst.

Trin 5 er integration og træning. Trin 6 er individuel certificering.

Trin 7  er tilvalgskursus og ikke inkluderet i de 14 dages undervisning. Selvværd og succes som behandler. Dette kursus er et frivilligt tilvalgskursus som anbefales, hvis du ønsker at være selvstændig. Det kan tages, når som helst i forløbet du ønsker det.

Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker nye kompetencer i forhold til at arbejde med andre mennesker og bringe sig selv i spil på nye måder. Der er ingen krav om forudgående uddannelse. Du vil med denne uddannelse få viden som giver dig en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn, unge og voksne,  der f.eks har sansemomotoriske eller psykosociale udfordringer,

Som fagperson vil du få ny viden som du på en unik måde vil kunne inddrage i dit arbejde som f.eks. pædagog, pædagogmedhjælper, lærer, plejepersonale, social-og sundhedsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut,  socialrådgiver,  plejeforældre eller afspændingspædagog.

Nærværende og udviklende  undervisningsmiljø

Undervisningen foregår i Skovløberhuset, et lille hyggeligt, gammelt hus, som danner en tryg ramme for nærvær, udvikling og samhørighed.

Vi tilstræber at skabe de de optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refleksion. Derfor er vi max. 10 deltagere, minimum 6 på hvert kursus, hvilket sikrer at vi kan nå rundt til alle i f.eks massageundervisningen.

Vi ønsker at skabe et rum for udvikling og vækst, hvor alle deltager aktivt i undervisningen. Vores undervisning er en blanding af teori og praksis. Du afprøver teknikkerne på egen krop og øver dig på de øvrige deltager på modulet.

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning under uddannelsen.

Du undervises af et engageret og erfarent tværfagligt team bestående af fysioterapeut og ergoterapeut. Vi ønsker at bidrage til brobygning og forståelse mellem faggrupper, da vi mener, det giver de optimale arbejdsbetingelser og er til glæde for borgerne. Derfor er uddannelsen åben for alle, der arbejder med mennesker, eller ønsker at arbejde med mennesker

Vi lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. Gennem hele uddannelsen træner du at  blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener vi, er et meget vigtigt og ofte overset område, når man arbejder med at behandle andre mennesker.

Din underviser på uddannelsen: