Sanseterapeutisk massør

For mennesker der arbejder med mennesker

Uddannelsen er for dig, der ønsker en lære en kropslig tilgang til at hjælpe børn og voksne med  blandt andet stress, tilknytningsforstyrrelser eller traumer.

Det kan også være mennesker med autisme, ADHD, ADD og OCD. Fælles for mennesker med disse udfordringer er, at de ikke trives i dagligdagen og befinder sig i en ubalanceret aurosaltilstand  uanset alder, udviklingstrin eller diagnose.

Måske arbejder du  allerede med mennesker, enten som ansat eller selvstændig eller måske drømmer du om det.

I løbet af uddannelsen lærer du en kropslig-neurologisk tilgang til mennesket, hvor der er fokus på simple massageteknikker og bevidst berøring fremfor kognitivterapi.

Du får brugbar viden om krop, hjerne og nervesystem og forståelse for, hvordan systemerne arbejder sammen.

Du lærer altså ikke massageprogrammer eller koncepter til behandling af bestemte diagnoser,

i stedet lærer du at tilpasse metoderne til den enkelte modtager og inddrage vedkommendes ressourcer og forstå årsagen bag deres adfærd eller udfordringer uanset diagnose.

I løbet af uddannelsen vil du lære at blive bevidst om din egen tilstand og hvordan du bruger dig selv bedst i mødet med borgeren samtidig med at du tager vare på dig selv.

Når du mestrer dit eget nærvær, kan du med bevidst berøring dæmpe arousal og stress hos modtageren uden ord.

Dette er vores fleksible uddannelse som, du kan tage i det tempo der passer dig.

Du får en uddannelse der:

 • lærer dig en helhedsorienteret tilgang til krop og nervesystem
 • lærer dig at arbejde med en kropslig tilgang, hvor du kan hjælpe børn og voksne med stress og traumer
 • giver dig nye indsigter og redskaber
 • ikke ønsker at lære et færdigt koncept, men i stedet se bag adfærden hos de mennesker ,du arbejder med
 • lærer dig at bruge nærvær og bevidst berøring som stressreduktion og aurosalregulering

Nærværende og udviklende  undervisningsmiljø

Der er max 10 personer på hvert modul.

Undervisning foregår i Skovløberhuset, et lille hyggeligt, gammelt hus, som danner en tryg ramme for nærvær, udvikling og samhørighed.

Vi ønsker at skabe et rum for udvikling og vækst, hvor alle deltager aktivt i undervisningen.

Vores undervisning er blanding af teori og praksis. Du afprøver teknikkerne på egen krop og øver dig på de øvrige deltager på modulet.

Vi ønsker at bidrage til brobygning og forståelse mellem faggrupper, da vi mener, det giver de optimale arbejdsbetingelser og er til glæde for borgerne. Derfor er uddannelsen åben for alle, der arbejder med mennesker.

Uddannelsens opbygning:

Du køber modulerne enkeltvis, eller du kan købe dem alle som en samlet pakke. Du skal gennemføre alle trin, før du kan certificeres.

Du starter med trin 1, derefter trin 2. Når du har gennemført trin 2, kan du tage trin 3 eller 4 i den rækkefølge det passer dig bedst.

Trin 5 er integration og træning og trin 6 er individuel certificering.

 Tilvalg: Kurset Selvværd og succes som behandler er valgfrit. Anbefales hvis du ønsker at være selvstændig. Det kan tages, når som helst du ønsker det.

 

Hvem er uddannelsen for?

Målgruppe:

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker nye kompetencer i forhold til at arbejde med andre mennesker og bringe sig selv i spil på nye måder.  Der er ingen krav om forudgående uddannelse.

Du vil med denne uddannelse få en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn, unge og voksne, der har større eller mindre motoriske eller psykosociale udfordringer, hvad enten det er privat eller fagligt.

Som fagperson vil du få ny viden som du på en unik måde vil kunne inddrage i dit arbejde som f.eks. pædagog, pædagogmedhjælper, lærer, plejepersonale, social-og sundhedsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut,  socialrådgiver,  plejeforældre eller afspændingspædagog.

Uddannelsen og vores værdigrundlag

Undervisningsform og læringsmiljø:

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning under uddannelsen.

De 6 moduler er en blanding af teori og praksis, i alt 14 dages undervisning.  Modul 6 er certificering. Modul 7 er frivilligt og ikke inkluderet i de 14 dage.

Du undervises af et engageret og erfarent tværfagligt team bestående af fysioterapeut og ergoterapeut. Dette gør, at vi kan give dig som deltager en tværfaglig viden og sparring.

Der optages max. 10 deltagere og uddannelsen oprettes ved minimum 6 deltagere .

Vi tilstræber at skabe de de optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refleksion. Derfor er vi  to undervisere på hvert modul, hvilket sikrer at vi kan nå rundt til alle i f.eks massageundervisningen.

Vi lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. Du kommer til at arbejde med dig selv og dine ubevidste mønstre.

Gennem hele uddannelsen træner du således at  blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener vi, er et meget vigtigt og ofte overset område som relationsarbejder.

Oversigt over datoer for alle trinnene

Start 2021

 • Trin 1 : 6-8/12 2021
 • Trin 2: 26-28/1 2022
 • Trin 3: 27-29/4 2022
 • Trin 4: 31/8-2/9 2022
 • Trin 5: 17-18/11 2022
 • Trin 6: Certificering. Dato aftales individuelt.
 • Trin 7: tilvalgskursus : 5-7/10 2022

Start 2022

 • Trin 1 : 6-8/12 2021
 • Trin 2: 26-28/1 2022
 • Trin 3: 27-29/4 2022
 • Trin 4: 31/8-2/9 2022
 • Trin 5: 17-18/11 2022
 • Trin 6: Certificering. Dato aftales individuelt.
 • Trin 7: tilvalgskursus:5-7/10 2022

Hvor afholdes uddannelsen?

Undervisning foregår i et hyggeligt hus på landet i Stenstrup på Sydfyn i  Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn.

Undervisning fra 9.30-15.30

Stedet ligger ude på landet. Det vil være muligt at bestille flextrafik  fra Stenstrup station. Det skal du gøre samtidig med du bestille din billet.

Overnatning kan se på nærliggende Bed & breakfast eller Hotel i Svendborg eller Fåborg.

Hjemmearbejde og tidsforbrug:

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden. Der skal påregnes hjemmearbejde i form af læsestof og se instruktionsfilm af de teknikker, du lærer på kurset. Du vil få adgang til materialet online.

Uddannelsen består af 5 kurser samt en certifceringssession. Uddannelsen er opbygget, så kurserne kan tages enkeltvis. Du kan vælge at melde dig til et modul ad gangen og tage det i dit helt eget tempo.Det er også muligt at tilmelde sig hele uddannelsen fra starten og lave aftale om en fast månedlig betaling af uddannelsen.

Undervisningen består af både teori og praktisk undervisning, hvor kursisterne øver teknikkerne på hinanden, under vejledning af underviserne. Imellem modulerne vil der være materiale til gennemlæsning.

Nogle af modulerne udbydes flere gange om året, andre kun 1 gang årligt. Det vil være muligt at færdiggøre sin uddannelse på ca. 1- 1½ år, men du må også bruge længere tid, dog max 3 år.

I løbet af den tid du er i gang med uddannelsen, skal du kunne dokumentere, at du har udført 20 antal behandlinger på “prøveklienter”, samt beskrive et længerevarende forløb, hvilket er en del af din certificering.

Tilmeldingsrabat og pris

Tilmeldingsrabat og pris

Prisen regnes individuelt ud fra de kurser du vælger. Du kan vælge at tilmelde dig et kursus ad gangen eller hele uddannelsen samlet. Se de forskellige muligheder her:

Ønsker du at tilmelde dig et kursus ad gangen:

Tilmeld dig hvert enkelt trin, når det passer dig. Se de røde knapper ved beskrivelse af hvert trin længere oppe på siden.

Vi justerer vores priser pr. 1/1 2022, derfor er der en pris for opstart i 2021 og en pris for opstart 2022.

 

Ønsker du at tilmelde og betale hele uddannelsen på en gang:

Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen trin 1-7, får du 2500 kr i rabat

Pris ved opstart 2021: 24700kr

Pris start 2022: 26000kr

Hvis du tilmelder dig trin 1-6 på en gang, får du 1000 kr i rabat

Pris ved opstart 2021: 21400kr

Pris ed opstart i 2022: 22700kr

For virksomheder og institutioner tillægges moms. Der er mulighed for at betale med EAN-nummer

Private kan betale i rater. Betaling beregnes ud fra den samlede pris og deles i 10 månedlige rater. Ratebetaling kan ikke afbrydes og kan kun ske hvis du betaler med kort.

Har du allerede taget nogle af kurserne:

Har du allerede taget kursus 1 eller 1 og 2, og skal du naturligvis ikke tage dem igen. Du skal kun betale for de resterende kurser. Ønsker du at betale resten af uddannelsen samlet, skal du kontakte os på cammilla@minhjerne.dk for at få beregnet din pris.

Under hele forløbet er det muligt at tilkøbe individuelle supervisionstimer hos Cammilla eller Mette til 1200kr i timen (du sparer 300kr pr time)

Hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen, eller tilmelde dig, så send en mail cammilla@minhjerne.dk eller ring på 22465552

Tilmelding til hvert trin kan ske her

Her kan du tilmelde dig de forskellige moduler. Modul 6 aftales individuelt og betales derfor først, når der er lavet en aftale om dato.

Husk du altid kan kontakte os på cammilla@minhjerne.dk, hvis du har spørgsmål.

Betaling af hele uddannelsen

Da vi justerer vores priser pr. 1/1 2022, har du på nuværende tidspunkt kun mulighed for at betale for hele uddannelsen, hvis du starter i 2021.

Hvis du ønsker at starte i 2022 og allerede vil betale, kontakt os på cammilla@minhjerne.dk

Dine undervisere på uddannelsen:

Ergo -og kropsterapeut og mindfulnessinstruktør  Mette Krabek.

Her kan du læse mere om uddannelsen: