Sanseterapeutisk massør

Uddannelse i pædagogisk massage og kropsterapi til børn og voksne

Uddannelsen er for dig, der ønsker at lære en kropslig tilgang, der kan hjælpe mennesker der f.eks. har sanseforstyrrelser, stress, tilknytningsforstyrrelser eller traumer. Det kan også være mennesker med diagnoser som autisme, ADHD, ADD og OCD.

Fælles for mennesker med disse udfordringer er, at de ofte befinder sig i en nærmest permanent stress tilstand pga. et ubalanceret nervesystem. Dette er en kæmpe belastning der påvirker deres psykiske trivsel og påvirker deres fysiske sundhed.

I løbet af uddannelsen får du brugbar viden om krop, hjerne og nervesystem og forståelse for, hvordan systemerne arbejder sammen.

Du lærer du en kropslig-neurologisk tilgang til mennesket, hvor der er fokus på simple massageteknikker og bevidst berøring fremfor kognitiv terapi.

Du lærer altså ikke massageprogrammer eller koncepter til behandling af bestemte diagnoser, i stedet lærer du at tilpasse metoderne til den enkelte modtager og inddrage vedkommendes ressourcer og forstå årsagen bag deres adfærd eller udfordringer uanset diagnose.

I løbet af uddannelsen vil du lære at blive bevidst om din egen tilstand og hvordan du bruger dig selv bedst i mødet med borgeren samtidig med at du tager vare på dig selv. Når du mestrer dit eget nærvær, kan du med bevidst berøring dæmpe arousal og stress hos modtageren uden ord.

Denne uddannelse kan du tage i det tempo der passer dig. Du er velkommen uanset om du allerede arbejder med mennesker, enten som ansat eller selvstændig eller drømmer du om det. Der er ingen krav om forkundskaber.

I løbet af uddannelsen lærer du

 • Om sanser, sanseintegration og sansernes betydning for vores trivsel og udvikling
 • Om hjernen og nervesystemet
 • Om tryg og utryg tilknytning
 • Om vagus nerven og dens betydning for trivsel og arousalregulering
 • Om nærværets betydning
 • Om lejring og dine egne arbejdsstillinger
 • Om at bruge bevidst berøring som sansestimulering eller stressreducering
 • En kropslig tilgang, hvor du kan hjælpe børn og voksne der har et ubalanceret nervesystem
 • At se bag adfærden hos de mennesker som du arbejder med
 • Mange forskellige massage former som du kan tilpasse de mennesker du arbejder med.
 • Hvordan du passer på dig selv som relationsarbejder og omsorgsperson

Nærværende og udviklende undervisningsmiljø

Der er max 8 personer på hvert kursus.

Undervisning foregår i Skovløberhuset, et lille hyggeligt, gammelt hus, som danner en tryg ramme for nærvær, udvikling og samhørighed.

Jeg ønsker at skabe et rum for udvikling og vækst, hvor alle deltager aktivt i undervisningen.

Undervisningen er en blanding af teori og praksis. Teorien gøres let forståelig, lavpraktisk og overførbar til hverdagen. Du afprøver teknikkerne på egen krop og øver dig på de øvrige deltager på kurset.

Jeg ønsker at bidrage til brobygning og forståelse mellem faggrupper, da jeg mener, det giver de optimale arbejdsbetingelser og er til glæde for borgerne. Derfor er uddannelsen åben for alle uanset faglig baggrund eller uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 5 kurser samt en certifceringssession.

Du starter med trin 1, derefter trin 2. Når du har gennemført trin 2, kan du tage trin 3 eller 4 i den rækkefølge det passer dig bedst. Trin 5 er integration og træning. Trin 6 er individuel certificering

De 5 kurser er en blanding af teori og praksis, i alt 14 dages undervisning.  Imellem kurserne  vil der være materiale til gennemlæsning og der forventes at du øver teknikkerne mellem kurserne. Kursus 6 er certificering.  Kursus 7 er frivilligt og ikke inkluderet i de 14 dage.

Uddannelsen er opbygget, så kurserne kan købes enkeltvis. Dette giver dig mulighed for at prøve Trin 1 af inden du binder dig til flere kurser. Desuden giver det dig muligheden for at tage uddannelsen i det tempo, der passer dig. Dog skal du gennemføre modul 1-6 indenfor 3 år hvis du ønsker certificering.

Nogle af modulerne udbydes flere gange om året, andre kun 1 gang årligt. Det vil være muligt at færdiggøre sin uddannelse på ca. 1- 1½ år, men du må også bruge længere tid dog max 3 år.

Det er også muligt at tilmelde sig hele uddannelsen fra starten og lave aftale om en fast månedlig betaling af uddannelsen- dette er dog kun muligt som privatperson ved at oprette afdragsordning via betalingskort.

Køber du kurserne som en samlet pakke kan du booke alle kurser ved tilmelding, eller du kan vælge at booke efterhånden som du er klar til at tage kurserne.

Når du har booket plads på et kursus er den bindende og du kan kun blive flyttet til et andet kursus mod et gebyr (se vilkår for køb af kurser)

Tilvalg trin 7: Kurset Selvværd og succes som behandler er valgfrit. Det anbefales, hvis du ønsker at være selvstændig. Det kan tages, når som helst du ønsker det. 

Hvem er uddannelsen for – målgruppe

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker nye kompetencer i forhold til at arbejde med andre mennesker og bringe sig selv i spil på nye måder.  Der er ingen krav om forudgående uddannelse.

Du vil med denne uddannelse få en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn, unge og voksne, der har større eller mindre sansemotoriske eller psykosociale udfordringer, hvad enten det er privat eller fagligt. Som fagperson vil du få ny viden som du på en unik måde vil kunne inddrage i dit arbejde som f.eks. pædagog, pædagogmedhjælper, lærer, plejepersonale, social-og sundhedsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, plejeforældre eller afspændingspædagog.

Uddannelsen ruster dig desuden til at arbejde som selvstændig Sanseterapeutisk Massør på hel eller deltid.

Der udstedes certifikat efter hvert kursus og allerede efter kursus 1 kan du gå i gang med at tilbyde pædagogisk massage.

På trin 6 certificering modtager du certificeringsbevis og må herefter kalde dig Sanseterapeutisk massør.

Undervisningsform og læringsmiljø

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som er for alle kursister på SanseMotorikAkademiet til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning. Jeg har valgt denne form fordi den bedste læring sker igennem dine sanser og din egen oplevelse med at give og modtage massagen på kurserne. Du undervises af en engageret og erfaren fysioterapeut, der har næsten 30 års erfaring i at anvende massage som terapeutisk redskab.

Jeg tilstræber at skabe de optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refleksion. Jeg lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. For mig er det vigtigt at det, du lærer er overførbart til netop din hverdag og at du føler dig godt tilpas med at give massagen. Gennem hele uddannelsen træner du således at  blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener jeg, er et meget vigtigt og ofte overset område som relationsarbejder.

Der optages max. 8 deltagere på hvert kursus. På kursus 5 er der kun 6 pladser for at give kursisterne mest mulig tid til supervision

På trin 6, certificering er det kun dig og underviseren der er tilstede.

Hvor afholdes uddannelsen

Undervisning foregår i et hyggeligt hus på landet i Stenstrup på Sydfyn i  Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn.

Undervisning fra 9.30-15.30

Stedet ligger ude på landet. Det vil være muligt at bestille flextrafik  fra Stenstrup station. Det skal du gøre samtidig med du bestille din billet.

Overnatning kan se på nærliggende Bed & breakfast eller Hotel i Svendborg eller Fåborg.

Du kan se en liste over muligheder her

Hjemmearbejde og tidsforbrug

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden af uddannelsen.

Der skal påregnes hjemmearbejde i form af læsestof før hvert kursus. Desuden får du efter hvert kursus tilsendt undervisningsslides, massage manual og nogle gange instruktionsfilm af de teknikker, du lærer på kurset.

Du vil få adgang til materialet online og du skal selv printe, hvis du ønsker det papirform

I løbet af den tid du er i gang med uddannelsen, skal du kunne dokumentere, at du har udført minimum 20 behandlinger på “prøveklienter”, samt beskrive et længerevarende forløb på minimum 6 sessioner,  hvilket er en del af din certificering. Denne casebeskrivelse sendes til Cammilla 14 dage før certificering. Til certificering har vi en uddybende samtale om din casebeskrivelse og du fremviser en massagebehandling, der svarer til noget af det du har lavet med din klient og får feedback på det.

Her ser du datoerne for trin 1- 5. Du kan klikke direkte på datoen og tilmelde dig. 

Trin 1: Pædagogisk massage i relationsarbejde. 

8.-10. maj 2023        

24.-26. maj 2023                              

9.- 11. august 2023                           

11.-13. september 2023     

8.-10. november   2023                             

6.-8. december 2023         

5.-7. februar 2024                   

 6.-8. marts  2024

10.- 12. april 2024

27. – 29. maj 2024

24.-26. juni 2024  

12.-14. august 2024

25.-27. september 2024        

11.-13. november 2024        

 2.-4. december 2024           

Trin 3: Pædagogisk massage for ro og balance i det stressede nervesystem

1.-3. maj 2023

11.-13. december 2023

13.-15. marts  2024

4.-6. september  2024

 

Trin 5: Integration og supervision af pædagogisk og sanseterapeutisk massage

26.-27.  april 2023

2.- 3. november 2023

1.- 2. maj 2024

6.-7. november  2024

 

Du kan se og downloade en samlet oversigt over alle datoerne for trin 1-5 i 2023 & 2024  

Her kan du se eksempler på hvordan en datoplan over alle modulerne til uddannelsen til Sanseterapeutisk Massør kan se ud. Husk du kan sammensætte dem som det passer dig. Du kan også tage trin 4 før trin 3.

Tilmeldingsrabat og pris

Ønsker du at tilmelde dig et kursus ad gangen

Tilmeld dig hvert enkelt trin, når det passer dig

Trin 1 ved tilmelding i 2023: 4800 kr.

Trin 1 ved tilmelding i 2024: 4900kr

Trin 2, 3, 4: 4800kr pr kursus

Trin 5 i 2023: 3200kr

Trin 5 i 2024: 3500

Trin 6: 1800kr

For virksomheder og institutioner tillægges moms. Der er mulighed for at betale med EAN-nummer

Private kan betale hvert kursus i rater ved tilmelding med kort

Ønsker du at tilmelde og betale hele uddannelsen på en gang

Hvis du tilmelder dig alle kurser på uddannelsen på en gang modtager du en særlig Sanseterapeutisk Massør kuffert, som indeholder sansemassageredskaber til en samlet værdi af ca. 1000kr.

Hvis du som privatperson tilmelder dig hele uddannelsen (trin 1-6 eller 1-7) på en gang kan du betale i rater. Ratebetaling kan ikke afbrydes og kan kun ske, hvis du betaler med kort.

Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen via EAN som virksomhed, betales hele beløbet på en gang og der refunderes ikke for kurser der ikke gennemføres uanset årsag.

Har du allerede taget nogle af kurserne

Har du allerede taget nogle af kurserne skal du naturligvis ikke tage dem igen. Du skal blot tilmelde dig resterende kurser i rækken og betale for dem.

 • Under hele forløbet er det muligt at tilkøbe individuelle supervisionstimer hos Cammilla  til 1100kr i timen (du sparer 500 kr pr time)

Hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen, eller tilmelde dig, så send en mail cammilla@minhjerne.dk eller ring på 22465552

Betaling af hele uddannelsen

Hvis du ønsker at tilmelde dig hele uddannelsen trin 1-6 eller 1-7, kan du gøre det med det samme via linket herunder.  Derefter skal du kontakte Cammilla på cammilla@minhjerne.dk, for at vi i kan reservere dine pladser på de forskellige kurser. Du er også velkommen ti at kontakte os før tilmeldingen og høre om vi har ledige pladser på de datoer, du gerne vil tilmeldes.

Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen på en gang får du en samlet rabat på 1000kr

Din underviser på uddannelsen

 Mit ønske med uddannelsen

Jeg tilstræber at skabe nogle optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refleksion. Der er derfor max. 8 deltagere på et kursus, minimum 6

De 5 undervisningskurser er en blanding af teori og praksis, i alt 14 dages undervisning.  Kursus 6 er certificering.  Kursus 7 er frivilligt og ikke inkluderet i de 14 dage. Undervisningen foregår i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup. Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning under uddannelsen.

Du undervises af  Cammilla Mohr, der er fysioterapeut. Udover min sundhedsfaglige uddannelser har jeg mange supplerende kurser og uddannelser. Jeg er  meget engagerede i mit arbejde og  brænder for at dele min  viden og inspirere andre.