Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker nye kompetencer i forhold til at arbejde med andre mennesker og bringe sig selv i spil på nye måder. Der er ingen krav om forudgående uddannelse.

Der udstedes certifikat efter hvert kursus og allerede efter kursus 1 kan du gå i gang med at tilbyde pædagogisk massage.

På trin 6 certificering modtager du certificeringsbevis og må herefter kalde dig Sanseterapeutisk massør og udføre pædagogisk og sanseterapeutisk massage

Undervisningsform og læringsmiljø

Du undervises af Cammilla Mohr som er en engageret og erfaren underviser.  Jeg er uddannet fysioterapeut, kranio-sakral terapeut, coach og Z-Health træner (funktionel nerologi. Jeg har næsten 30 års erfaring i at anvende massage som terapeutisk redskab.

Undervisningen er en blanding af teori og praksis. Teorien gøres let forståelig, lavpraktisk og overførbar til hverdagen. Du afprøver teknikkerne på egen krop og øver dig på de øvrige deltager på kurset.

Jeg lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. For mig er det vigtigt at det, du lærer er overførbart til netop din hverdag og at du føler dig godt tilpas med at give massagen. Gennem hele uddannelsen træner du således at blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener jeg, er et meget vigtigt og ofte overset område som relationsarbejder.

Jeg tilstræber at skabe optimale rammer for indlæring med ro, nærvær og tid til refleksion. Jeg ønsker at desuden at skabe et trygt rum for udvikling og vækst, hvor alle deltager aktivt i undervisningen. Derfor er der max 8 deltagere på kurserne, der afholdes i det lille hyggelige Skovløberhus. Der er ingen livestreaming eller online webinarer. Jeg har valgt denne form fordi jeg mener, at den bedste læring sker igennem dine sanser og din egen oplevelse med at give og modtage massagen på kurserne.

Praktiske informationer om uddannelsen SanseTerapetisk massør

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 5 kurser samt en certificeringssession. Du starter med trin 1, derefter trin 2. Efter trin 2, kan du tage trin 3 eller 4 i den rækkefølge det passer dig bedst. Trin 5 er integration af de forskellige teknikker som vises i praktisk casearbejde. Trin 6 er individuel certificering

Du vil muligvis følges med nogle af de samme kursister på forløbet, men også møde nye kursister på kurserne, hvilket giver et dynamisk læringsmiljø med mulighed for sparring og nye indsigter.
Kurserne kan købes enkeltvis eller du kan booke og betale for hele uddannelsen på en gang. Det giver dig mulighed for at prøve Trin 1 inden du binder dig til flere kurser og tage uddannelsen i det tempo, der passer dig.
Du kan tage uddannelsen som et koncentreret forløb på 6-12 måneder eller holde længere pauser imellem kurserne. Dog skal du gennemføre kursus 1-6 indenfor 2 år hvis du ønsker certificering. Hvis du overskrider 2 år skal du aftale med Cammilla, hvilke kurser du kan gentage for at blive opdateret. Kurser du gentager koster halv pris.

Hvor afholdes uddannelsen?

Kursusstedet ligger ude på landet.

Krarupvej 6, 5771 Stenstrup

Overnatning er ikke inkluderet i kurset. Du skal selv arrangere overnatning.

Der er mange muligheder på nærliggende Bed & breakfast eller Hotel i Svendborg eller Fåborg.

Du kan se en liste over muligheder her

Tidsforbrug på kurserne:

Kurserne 1-4 er hver 3 dage fra 9.30-15.30

Kursus 5 er 2 dage fra 9.30-15.30

Certificering (kursus 6) er individuelt 1 dag 9-11 eller 12-14

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden af uddannelsen som udgør alt 14,5 dages undervisning

Hjemmearbejde:

Der skal påregnes hjemmearbejde i forbindelse med uddannelsen. Inden hvert kursus modtager du materiale til gennemlæsning og efter hvert kursus modtager du undervisningsslides, massage manual og nogle gange instruktionsfilm af de teknikker, du lærer på kurset. Du får adgang til materialet online og du skal selv printe, hvis du ønsker det papirform. Det forventes naturligvis, at du læser materialet og repeterer efter behov.

Desuden skal du øve de forskelligemassageteknikker. Du kan øve på venner, familie, kolleger eller borgere som du arbejder med. Jeg anbefaler at du får øvet så meget som muligt for din egen skyld. I løbet af uddannelsen, skal du dokumentere, at du har udført minimum 20 behandlinger på “prøveklienter”. Du skal desuden lave et længerevarende forløb med en prøveklient på minimum 6 sessioner, som en del af din certificering.

Tilmelding og  pris

Hvis du du tilmelder dig hele uddannelsen kan du booke plads på alle kurser ved tilmelding, eller du kan vælge at booke efterhånden som du er klar til at tage kurserne- svarer lidt til at du har en kursuskonto hos mig. Vær opmærksom på at nogle kurser fyldes hurtigt op, så det anbefales at booke plads på alle 6 kurser fra starten, så du får dit ønskeforløb. Jeg hjælper gerne med at sammensætte et uddannelsesforløb som passer til dig.

Når du har booket plads på et kursus er tilmeldingen bindende og du kan kun blive flyttet til et andet kursus mod et gebyr (se vilkår for køb af kurser), eller ved at bytte med en anden kursist. Der refunderes ikke penge for kurser, der ikke gennemføres uanset årsag. Dette gælder både for private og virksomheder. Hvis du er i tvivl om du kan /vil gennemføre anbefaler jeg at du kun tilmelder og betaler et kursus ad gangen.

Kursus 1 afholdes ca 9 gange årligt, Kursus 2, 3, 4 og 5 afholdes 2-4 gange årligt alt efter tilslutning. Det skaber en fleksibilitet og gør at du kan tage uddannelsen så det passer ind i dit liv.

Pris for uddannelsen

Samlet pris  for uddannelsen ved køb i 2024: 25350 kr.

Når du tilmelder dig hele uddannelsen modtager du en pakke med sansemassage redskaber til en værdi af 1000kr. Indholdet kan variere, pakken udleveres på kursus 1

Virksomheder og institutioner tillægges moms i henhold til gældende lov. Der er mulighed for at betale med EAN-nummer. Du udfylde EAN formular  her

Som privatperson et det muligt at tilmelde sig hele uddannelsen og lave aftale om en fast månedlig betaling af uddannelsen. Som firma/institution betales uddannelsen samlet eller pr. kursus.

Pris hvis du tilmelder dig et kursus ad gangen:

Trin 1, 2, 3, 4: 4950kr pr kursus

Trin 5 : 3500 kr.

Trin 6: 2050kr

Dette anbefales at tilmelde dig et kursus ad gangen, hvis du lige vil se an om uddannelsen er noget for dig. Det kan også anbefales hvis du har et liv, hvor det kan være svært at planlægge langt frem i tiden. Ulempen ved at vælge dette er, at du kan risikere at det kursus du ønsker er udsolgt når du bliver klar til at tilmelde dig og du kan risikere at dit uddannelsesforløb trækker i langdrag og måske overtræder grænsen på 2 år.

Supervision under uddannelsen

Under uddannelsen er det muligt at tilkøbe individuelle supervisionstimer hos Cammilla til 1100kr i timen (du sparer 500 kr pr time)

Opsummering

   • Hvis du tilmelder dig alle kurser på uddannelsen på en gang modtager du en særlig Sanseterapeutisk Massør pakke, som indeholder sansemassageredskaber til en samlet værdi af ca. 1000kr.
   • Hvis du som privatperson tilmelder dig hele uddannelsen (trin 1-6 ) på en gang, kan du betale i rater. Ratebetaling kan ikke afbrydes og kan kun ske, hvis du betaler med kort.
   • Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen via EAN som virksomhed, betales hele beløbet på en gang.
   • Tilmelding til hvert kursus er bindende og der refunderes ikke for kurser, der ikke gennemføres uanset årsag.
   • Ved sygdom tilbydes du plads på næste ledige kursus som du betaler halv pris for at deltage på
   • Certificering er kun mulig hvis du har gennemført trin 1-5, dokumenteret minimun 20 behandlinger samt udarbejdet et caseforløb.
   • Du kan gentage et kursus til halv pris når du har gennemført det også efter uddannelsen er afsluttet.

Ark til dokumentation af massage sessioner

I løbet af den tid du er i gang med uddannelsen, skal du kunne dokumentere, at du har udført minimum 20 behandlinger på “prøveklienter”. Formålet er, at  du løbende skal afprøve de teknikker, du har lærer på de forskellige trin. Du bliver bedre jo flere behandlinger du giver og jeg opfordrer til at du øver mere end de 20 påkrævede behandlinger. De 20 sessioner skal udføres inden trin 6, som er certificeringen.

Dokumentationen består i dato, navn, massagetype, varighed og en underskrift fra modtager. Hvis modtager ikke er i stand til at skrive under, f.eks. er et barn eller en voksen med et handicap, kan enten forældre eller du skrive under. Hvis det er dit eget barn, må du gerne selv skrive under. Du skal ikke lave en beskrivelse den behandling, du giver – kun hvilken type massage.Nogle af sessionerne må gerne være på samme person. Dokumentationen skal ske på dokumentationsarket  og godkendes af Cammilla til certificering. Du er selv ansvarlig for at der minimum er 20 sessioner

Du finder arket nederst på denne side.

Du kan downloade beskrivelsen og arkene til dokumentation af sessionerne ved at klikke på nedenstående link.

Formelle krav til forløbsbeskrivelsen og certificering

Som en del af  uddannelsen skal du lave et længere forløb med en klient (barn eller voksen) som du laver en forløbsbeskrivelse af. Den danner grundlaget for samtalen ved din certificering. Du vælger selv din forløbsperson. Du skal udføre minimum 6 sessioner med personen, gerne flere.

Der er ingen krav til længden på din beskrivelse af forløbet. Dog skal det være fyldestgørende nok, til det kan danne grundlag for selve certificeringen. Du skal ikke beskrive hver enkel session du har lavet, det skal ikke være journalnotater. Du skal derfor, mens du har klienten lave dine noter og efterfølgende omskrive det til en beskrivelse af forløbet.

Du skal beskrive:

 • Din klient: Alder, køn, evt. diagnose, historie, ressourcer, udfordringer, symptomer/adfærd
 • Dine overvejelser i forhold til sanseterapeutisk massage til personen.
 • Formålet med forløbet – også hvis det ændrer sig undervejs
 • Hvor og hvordan massagen foregår
 • Varighed
 • Hvilken type/typer massage har du anvendt og hvorfor?
 • Hvad du oplever under massagen
 • Evt hvad klienten oplever
 • Hvad har du, personen og omgivelserne observeret i adfærden i hverdagen under og efter forløbet?
 • Efterrefleksioner: hvad har været nemt/hvad har været svært?

Beskrivelsen sendes til mig 14 dage før din certificering.

Til certificering har vi en uddybende samtale om din forløbseskrivelse. Derefter demonstrerer  du en massagebehandling på mig, der svarer til noget af det du har lavet med din klient og får feedback på det. For at blive certificeret skal du have gennemført alle kurserne samt dokumenteret 20 behandlinger og afleveret forløbsbeskrivelse. Desuden skal du have vist på trin 5 at du kan reflektere over en casebeskrivelse og planlægge behandling ud fra det.

Hvis du ikke består certificeringsmodulet aftales ny certificeringstid som du betaler for

Din underviser på uddannelsen: