Rådgivning til forældre

Har du et barn i alderen 0-10 år inden for normalområdet, hvis trivsel og udvikling er udfordret?

I løbet af mit arbejdsliv som hhv. sanseinstruktør, pædagogmedhjælper, social og specialpædagog og massør har jeg arbejdet med børn med fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Jeg har ikke blot hjulpet børnene, men har tillige rådgivet og vejledt forældre, der ofte har følt sig hjælpe- og magtesløse, når de ikke har kunnet forstå deres børns adfærd eller har kunnet hjælpe børnene til øget trivsel. Det er en dybt frustrerende oplevelse for forældre.

Symptomer på manglende trivsel eller problemer af fysisk eller psykisk art kan være mange. Måske kan du nikke genkendende til nogle af de følgende kendetegn? Er dit barn fx overaktivt, udadreagerende, forstyrrende, drillende eller voldsomt? Eller er det derimod inaktivt, taktilsky, har tendens til at isolere sig og har derfor ringe social kontakt eller manglende lyst til prøve nye aktiviteter? Eller er det motorisk udfordret, klodset, falder, fumler, går ind i ting, har svært ved at koordinere bevægelser og har i det hele taget problemer med fin- og grovmotorik? Eller oplever du, at dit barn har mere generelle symptomer på manglende trivsel som fx spiseproblemer, at det sover dårligt, har lav smertetærskel, manglende selvværd og ringe koncentrationsevne og dermed også indlæringsvanskeligheder?

Kan du nikke ja til ét eller flere af ovennævnte eksempler, kan jeg hjælpe dig med råd og vejledning. Jeg kan lytte, bakke op og i kraft af mine uddannelser og erhvervserfaring komme med konkrete forslag til aktiviteter og tiltag, der kan forbedre barnets udvikling og trivsel.

Jeg laver hjemmebesøg hos de familier, som jeg rådgiver, og jeg kommer over hele Fyn.

Pris pr. rådgivning: 550 kr. ca. 1 time.

Pris for forløb bestående af 3 rådgivningsbesøg: 1500 kr. ca. 3 timer

Har jeg vakt din interesse, er du meget velkommen til uforpligtende at kontakte mig for yderligere information. Kontaktoplysninger finder du her på hjemmesiden.

[fusion_woo_shortcodes][product_category category=”Rådgivning til forældre” limit=”12″ columns=”2″ orderby=”date” order=”desc”][/fusion_woo_shortcodes]