Sansemotorisk Behandler og Træner

For mennesker der arbejder med mennesker

En helhedsorienteret og tværfaglig uddannelse til dig som:

 • ønsker faglig og personlig udvikling i dit arbejde
 • søger en ny og helhedsorienteret tilgang til at hjælpe mennesker med sansemotoriske udfordringer, tilknytningstraumer, adfærdsvanskeligheder, stresstilstande eller indlæringsvanskeligheder.
 • arbejder indenfor psykosocial trivsel f.eks. i specialområdet med diagnoser som autisme, ADHD, ADD og OCD.    Fælles for mennesker med disse udfordringer er, at de ikke trives i dagligdagen og befinder sig i en ubalanceret arousaltilstand uanset alder, udviklingstrin eller diagnose.
 • ønsker at se bag adfærden, få nye indsigter og redskaber til selvregulering og udvikling. I løbet af uddannelsen får du viden og redskaber, der kan skabe positive forandringer for det enkelte menneske.
 • drømmer om at arbejde helt eller deltid som selvstændig behandler, træner eller vejleder.

Faglig udvikling

Det er vigtigt at understrege, at du ikke lærer et koncept eller en model, der passer til alle med samme diagnose. Tværtimod lærer vi dig at se på det enkelte individ og tilpasse behandling og træning ud fra personens ressourcer og udfordringer.

Vi tror på, at alle mennesker er unikke med hver vores individuelle personlighed ud fra bl.a. vores nervesystem, DNA samt vores opvækst og miljø.

Vi træner dig at se bag om adfærden og skabe et fundament for udvikling gennem nærvær, samregulering, selvregulerende øvelser og samtale.

Du lærer at udvælge relevante metoder og redskaber f.eks. funktionel neurologi, pædagogisk massage, sansemotorisk træning, primitive reflekser, samt mindfulness. Vi i har positive erfaringer med metoderne til at skabe positive relationer og udvikling, hvilket understøttes af forskning på området.

I casearbejde arbejder vi i løbet af uddannelsen med, hvordan vi kan træne og behandle forskellige sansemotoriske og psykiske udfordringer hos børn og voksne. Det kan være personer, der er født for tidligt, som har stress, omsorgssvigt, misbrugsproblematikker, ADHD eller autisme.

Jo tidligere indsats i livet, jo bedre er mulighederne for udvikling, men det er aldrig for sent at gøre en forskel.

Personlig udvikling

At kunne skabe positive, autentiske og trygge relationer stiller store krav til dig som omsorgsperson. Derfor er en stor og vigtig del af uddannelsen din personlige udvikling. Du er dit eget vigtigste arbejdsredskab, og du er nødt til at være bevidst om din egen rolle, din tilstand, dine ubevidste handlemønstre, samt hvordan du passer på dig selv i relationsarbejdet for at undgå stress og udbrændthed.

Du vil i løbet af uddannelsen lære dig selv at kende på en ny måde blandt andet ved at forstå din egen sensoriske profil og persontype, hvor du vil få øje på dine “automatpilot mønstre” og blinde vinkler. Samtidig lærer du at forstå andre menneskers adfærd og de bagvedliggende årsager, hvilket kan være gavnligt for et positivt og udviklende arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at du som SanseMotorisk Behandler og Træner arbejder fra dit hjerte med autencitet, empati og indsigt, ud fra en borgercentreret tilgang.

Vil du følges med os i et år i et trygt og udviklende miljø?

Vi optager max 10 personer på uddannelsen.

Undervisning foregår i Skovløberhuset, et lille hyggeligt, gammelt hus, som danner en tryg ramme for nærvær, udvikling og samhørighed.

Vi ønsker at skabe et rum for udvikling og vækst, hvor alle deltager aktivt i undervisningen.

Vi ønsker at bidrage til brobygning og forståelse mellem faggrupper, da vi mener, det giver de optimale arbejdsbetingelser og er til glæde for borgerne. Derfor er uddannelsen åben for alle, der arbejder med mennesker.

Her på videoen fortæller Christian hvordan han bruger sin uddannelse, som han tog ved os i 2019

I løbet af et år undervises du i:

 • Hjernen, nervesystemet og sanserne
 • Vagusnerven og den polyvagale teori
 • Sensorisk profil og aktivitetsanalyse
 • Pædagogisk massage
 • Sansemotorisk træning, primitive reflekser og funktionel neurologi
 • Mentalisering, tilknytning, traumer og stress
 • Kostens og søvnens betydning for krop og hjerne
 • Mindfulness ud fra et neurologisk perspektiv herunder interoception

Målgruppe:

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker nye kompetencer i forhold til at arbejde med andre mennesker og bringe sig selv i spil på nye måder.  Der er Ingen krav om forudgående uddannelse.

Du vil med denne uddannelse få en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn, unge og voksne, der har større eller mindre motoriske eller psykosociale udfordringer, hvad enten det er privat eller fagligt.

Som fagperson vil du få ny viden som du på en unik måde vil kunne inddrage i dit arbejde som f.eks. pædagog, pædagogmedhjælper, lærer, plejepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut,  socialrådgiver,  plejeforældre eller afspændingspædagog.

Uddannelsen ruster dig desuden til at arbejde som selvstændig SanseMotorisk Behandler og Træner på hel eller deltid.

I løbet af uddannelsen til SanseMotorisk Behandler og Træner lærer du at:

– Arbejde ud fra en forståelse for det hele menneske, hvordan krop, hjerne, sanser, følelser, og tankemønstre påvirker hinanden og se dette fra et tværfagligt perspektiv

– Se bagom det enkelte mennesker adfærd og få en forståelse for, hvordan traumer og svigt påvirker krop og hjerne

– Identificere sansemotoriske udfordringer hos børn og voksne ud fra deres adfærd og sansemotoriske observationer

– Udarbejde og graduere et relevant sansemotorisk behandlings- og træningsforløb ud fra personens ressourcer og behov

– Benytte en værktøjskasse med aktive øvelser og mere passive behandlingsmetoder, der kan bidrage til bedre trivsel og livskvalitet hos børn og voksne

– Give pædagogisk massage individuelt og i grupper

– Guide kropsfokuseret mindfulness seancer i grupper eller en-til-en

– Arbejde ud fra dit hjerte med autencitet, empati og indsigt og skabe trygge rammer for udvikling

Gennem uddannelsen
bliver du undervist i:

– Teoretisk og praktisk forståelse af sammenhængen mellem krop, sanser, hjerne og nervesystem.

– En helhedsorienteret tilgang til mennesket, hvor du ser bagom den enkeltes udfordringer og adfærd og ser nye udviklingsmuligheder.

– Forståelse for at systemerne arbejder sammen og vigtigheden af vores basale behov som f.eks. søvn, kost og berøring.

– Forståelse for hvordan stress og traumer påvirker hjerne, nervesystem og krop.

– Rationalet bag pædagogisk massage og praktisk erfaring med forskellige teknikker, der giver mulighed for udvikling gennem nærvær uden ord

– Teoretisk og praktisk forståelse for anvendelse af sansemotorisk og funktionel neurologisk træning.

– Planlægning og graduering af sansemotorisk behandling og træning

– Instruktion af mindfulness individuelt og i grupper.

– Du lærer dig selv bedre at kende gennem din sensoriske profil, personlighedstype og kerneværdier, for at du kan undgå stress og udbrændthed.

– Du får indsigt i hvordan du arbejder autentisk og ud fra dit hjerte og dine værdier samtidig med du passer på dig selv i menneskelige relationer.

Datoer for uddannelsens 10 moduler:  holdstart september  2022

Modul 1: 24.-25. september 2022: Det unikke menneske

Modul 2: 29.-30.oktober 2022: Udvikling gennem sanser og leg

Modul 3: 26.-27. november 2022:  Vagusnerven- og det sociale nervesystem.

Modul 4: 7.-8.  januar 2023:  Tryghed, berøring og selvregulering

Modul 5: 4.-5. februar 2023: Sanser og sanseintegration

Modul 6: 4.-5. marts 2023:  Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Modul 7: 15-16. april 2023: Balance i nervesystemet

Modul 8: 13.-14. maj 2023: Kend din persontype og automatmønstre

Modul 9: 10.-11. juni 2023: Kend dine kerneværdier og pas på dig selv som relationsarbejder

Modul 10: 19.-20. august 2023: Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases, certificering og fejring

Datoer for uddannelsens 10 moduler:  holdstart september 2023

Modul 1: 2.-3- september 2023: Det unikke menneske

Modul 2: 7. – 8 oktober 2023: Udvikling gennem sanser og leg

Modul 3:  4.-5. november 2023:  Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

Modul 4:  2.- 3. december 2023:  Tryghed, berøring og selvregulering

Modul 5: 6.-7- januar 2024: Sanser og sanseintegration

Modul 6:  3.-4. februar 2024:  Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Modul 7: 2.-3. marts 2024: Balance i nervesystemet

Modul 8: 6.-7.  april 2024: Kend din persontype og automatmønstre

Modul 9: 4.-5. maj 2024: Kend dine kerneværdier og pas på dig selv som relationsarbejder

Modul 10: 8.-9. juni 2024: Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne casecertificering og fejring

Du kan læse mere om beskrivelsen af modulerne og det praktiske omkring uddannelsen her