Hos SanseMotorikAkademiet arbejder vi ikke med koncepter eller regimer til bestemte diagnoser.

Vi anerkender diagnoser, men vi foretrækker at arbejde med det hele menneske frem for diagnoser.

Vi siger ikke, at diagnoser skal skrottes, men vi ønsker at fokus flyttes fra diagnosen til det hele menneske.

At arbejde med diagnoser kan bestemt have sine fordele! F.eks. er et det en stor fordel at kende til f.eks. autisme, hvis man arbejder indenfor det område. Målgruppen har oftest nogle fællestræk som kan kræve en særlig tilgang, men der er ikke 2 mennesker med autisme, der er helt ens! Det er derfor vi ikke mener, at det ikke skal være diagnosen der definerer pædagogikken eller behandlingen.

Det er derfor vi ikke har koncepter, der målretter sig bestemte diagnoser.

Vi mener, det er nødvendigt at se på det enkelte menneskes ressourcer, motivation og udfordringer.

Alle mennesker er unikke!

Når vi læser om diagnoser, er der ofte fokus på udfordringerne. Derfor ønsker vi at være med til at facilitere at der fokuseres på det hele menneske med en forståelse af dette gennem hjerne, nervesystem, krop og sind.

Det er vigtigt at fokusere på muligheder frem for begrænsninger og skabe et fundament for udvikling hos den enkelte. Og det fantastiske er at der er altid mulighed for udvikling! Mennesket er i konstant forandring! Vores hjerne er plastisk – dvs. formbar. Vi kan skabe nye nervebaner hele livet og derved skabe nye muligheder.

Vi arbejder med at skabe balance i nervesystemet hos mennesker uanset diagnose og alder.

Mette og Cammilla