Sansemotorisk behandler og træner

Vores 1-årig uddannelse giver dig brugbare redskaber uanset om du arbejder med børn eller voksne, indenfor normal og specialområdet.

Det er en helhedsorienteret og tværfaglig uddannelse målrettet lærere, pædagoger, sundhedspersonale og pårørende, som søger en ny og helhedsorienteret tilgang til at hjælpe mennesker med psykosociale og sansemotoriske udfordringer.

Du lærer at se bagom adfærden og får indsigt i hvordan traumer og stress påvirker mennesker.

Du lærer træning og redskaber til at skabe et fundament for udvikling gennem sansetræning, pædagogisk massage, kropsfokuseret mindfulness, sam- og selvregulerende øvelser, samtale og bevidst nærvær.

Vi underviser ud fra en løsningsfokuseret og helhedsorienteret tilgang til sanseforstyrrelser, som bygger på viden fra funktionel neurologi, neuropædagogik, psykologi, fysioterapi og ergoterapi.

I løbet af uddannelsen arbejder du med personlig udvikling, dit fokus på din selvomsorg, dine værdier og grænser., samt hvordan du arbejder autentisk og ud fra dit hjerte.

Uddannelsen til Sansemotorisk behandler og træner er en investering i livskvalitet gennem forståelse af krop, hjerne, sanser og følelser. Det er en uddannelse der udvikler dig fagligt og personligt.

Sanseterapeutisk massør

Sanseterapeutiske massør samler vores 5 pædagogiske massagekurser til en fleksibel uddannelse, du kan tage i dit eget tempo.

Uddannelsen er for dig, der ønsker en lære en kropslig tilgang til at hjælpe børn og voksne med udfordringer som stress, tilknytningsforstyrrelser og traumer gennem simple massageteknikker og bevidst berøring.

Du lærer en kropslig-neurologisk tilgang til mennesker med forståelse for, hvordan krop, hjerne, sind og nervesystem arbejder sammen.

Du lærer forskellige massageteknikker, der stimulerer sanser og balancerer nervesystem og som   nemt kan integreres i hverdagen. Du lærer både at give massage uden på tøj, på hud og med aromaterapi og forskellige redskaber.

Du får indsigt i hvordan stress og traumer påvirker krop, sind og hjerne o g hvordan oplevelser lagres i kroppen. Du får indsigt i, hvordan du gennem kropsterapeutiske teknikker kan arbejde med traumer uden at reaktivere dem.

I løbet af uddannelsen træner du din bevidsthed om din egen tilstand og hvordan du bruger dig selv bedst i mødet med borgeren, samtidig med at du tager vare på dig selv. Når du mestrer dit eget nærvær, kan massage dæmpe arousal og stress hos modtageren.

Korte kurser

Vi har kurser i pædagogisk massage, demensmassage, kropsfokuseret mindfulness og vagus nerven i praksis. De er både til fagpersoner og pårørende.

De metoder du lærer på kurserne, kan du bruge til alle mennesker uanset diagnose, alder og udviklingstrin.

Du lærer metoder, der er lette at integrerer i hverdagen og hvordan du tilpasser træningen og behandlingen til den enkeltes ressourcer, udfordringer, motivation og udviklingsmuligheder.

Vi underviser ud fra en kropslig-neurologisk tilgang på en let tilgængelig måde. Du får indsigt i, hvordan krop, hjerne, nervesystem og sanser påvirker hinanden. Du får nye vinkler på adfærds- og arousalregulering.

Eksterne kurser og temadage

Vi afholder gerne kurser og temadage hos din arbejdsplads eller I kan booke et kursus hos os kun for jeres arbejdsplads. De kan skræddersys til hvad I har behov for.

Der kan være en stor fordel at hele personalegruppen undervises samlet, således er  der efterfølgende de bedste muligheder for gensidig sparring og integration af ny viden og færdigheder.

Kurserne kan tage udgangspunkt i de kurser vi har (pædagogisk massage, kropsfokuseret mindfulness og vagus nerven i praksis) eller aktuelle problemstillinger for jer f.eks. hvordan anvender vi den sensoriske profil i praksis, omsorgstræthed med fokus på medarbejdernes trivsel og selvomsorg, arousalregulering gennem nærvær og massage.

Vores kurser er en blanding af teori og praksis formidlet på en lettilgængelig måde. Vi er kendte for at udfordre deltagernes overbevisninger om “plejer” og “skal”, så de ser nye muligheder i hverdagen. Vores tilgang er helhedsorienteret og løsningsfokuseret. Vi brænder for at facilitere processer, der udvikler den enkelte medarbejder og arbejdsplads. Vi tilbyder opfølgende supervision.