VAGUS NERVEN I PRAKSIS

Tryghed og samregulering i arbejdet med arousalregulering

For dig, der ønsker en grundlæggende forståelse af vagus nerven, det sociale nervesystem og dets betydning for aurosalregulering og selv-regulering.
Kurset er målrettet pædagoger, lærere, forældre og plejeforældre.
Det du lærer kan både bruges til børn og voksne

Jeg ønsker med dette kursus at gøre den polyvagale teori letforståelig og lære dig, hvordan den integreres i det daglige relationsarbejde på en enkel måde.

Jeg mener at, der er for meget fokus på den kognitive hjerne og for lidt fokus på betydningen af det autonome nervesystem i arbejdet med arousalregulering.
Derfor vil jeg gerne vise dig redskaber til at arbejde med arousalregulering gennem kroppen med bevægelse, berøring og samregulering.

Hos mennesker med f.eks. traumer og sanseintegrationsproblemer er det autonome nervesystem ofte dysreguleret- ude af balance og vil være enten i alarmberedskab, eller lukket ned.
Det hænger sammen med vagus nerven som er vores længste kranienerve. Den påvirker det autonome nervesystem herunder vores organer bl.a. fordøjelse og lunger og dermed vores vejrtrækning. Den har stor betydning for vores sundhed, trivsel og sociale samspil med andre.

Arousalregulering via vagus nerven og det parasympatiske nervesystem

Du får en dybere forståelse af arousal og arousalregulering, set ud fra en forståelse af sammenhængen mellem hjerne og nervesystemet. Vi har en brug for at kunne regulere vores autonome nervesystem, så vi kan indgå i sunde sociale relationer. Vagus nervesystemet spiller en stor rolle i vores evne til at være sociale. Systemet består af kranienerver og vores sansesystemer, særligt interoception og neuroception. For at kunne indgå i relationer er vi nødt til at føle os trygge og vores ubevidste sansning, neuroception, vil køre som en konstant scanner for at vurdere situationen.

Både børn og vokse med særlige behov kan have svært ved at regulere deres arousaltilstand. Ofte er de høj arousal, hvilket kan give anledning til konfliktfyldt adfærd og på lang sigt er udmattende for kroppen, vi kalder denne tilstand ”kamp eller flugt”. Når et menneske er i denne tilstand, vil han have brug for hjælp til at træne at kunne selvreguleringsstrategier og til at dæmpe arousal. Her er ord og kognitive teknikker ofte ikke nok, da” kamp/ flugt systemet” ligger i den del af hjernen, der ikke forstår ord. Personen har brug for mange positive oplevelser, hvor ro-hvilesystemet trænes, – og her er massage et blidt og effektivt redskab.

Modsat kan nogle mennesker “lukke ned” og befinde sig i en tilstand, hvor de ikke er aktivt deltagende i verden, f.eks. alvorlige depressioner, vi kalder denne tilstand for “frys”. En person i “frys” tilstanden har ubevidst valgt at lukke ned som en beskyttelsesstrategi. Personen skal nænsomt lære at mærke sine grænser og her er pædagogisk massage et fantastisk redskab- for kroppen lyver aldrig.

Ved at påvirke vagus nerven gennem bl.a. massage og særlige reflekspunkter, kan vi aktivere det parasympatiske nervesystem og derved træne evnen til at føle sig tryg i relationer. Desuden stimulerer massage mange hormoner, der er vigtige for vores fysiske og psykiske velbefindende og vores tilknytning til andre.

KURSET HENVENDER SIG TIL

Fagpersoner, der arbejder med mennesker: f.eks. pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, plejeforældre og afspændingspædagoger

Private: forældre og pårørende til børn og voksne med særlige udfordringer

OM UNDERVISEREN

Cammilla Noomi Mohr er 46 år og uddannet fysioterapeut i år 2000 og har siden taget mange supplerende kurser og uddannelser, særligt med interesse for hjerne og nervesystem.

Cammilla har en særlig interesse i formidlingen af vigtigheden af regulering af vores autonome nervesystem. Hun har især fokus på hvordan berøring og bevidst bevægelse påvirker os og hvorfor det er særligt vigtigt for os mennesker i det moderne samfund.

Cammilla har taget live og online kurser hos Stephen Porges Stanley Rosenberg, Deb Dana, Irene Lyon, Arielle Schwartz og Gabriel Kram med flere der alle er formidlere af den polyvagale teori på hver deres måde.

Faglig baggrund: Fysioterapeut, Z-healthtræner, kraniosakral terapeut, aromaterapeut, Acces BARS behandler, Fysioflow instruktør, yoga og mindfulnessinstruktør, coach og stresscoach.

Cammilla Mohr har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere om mig her

PÅ 2 DAGE LÆRER DU

-Kort induktion til hjerne, nervesystem og aurosal
-Indsigt i den interoceptive sans og vagus nerven
-Gennemgang af den Polyvagale teori og dens betydning for vores aurosalregulering og sociale nervesystem
-Kort introduktion til tilknytningsforstyrrelser og traumer samt, hvordan det kan påvirke og komme til udtryk i adfærden
-Interoception og vagus ift. følelsesregulering
-Aktive øvelser f.eks interoceptivsansning og vejrtrækningsteknikker
-Passive fysiske f.eks. bevidst berøring og massage
-Indsigt i Deb Danas arbejde med sam- og selvregulering, sansning og refleksion ift den Polyvagale teori

PRAKTISKE INFORMATIONER

Undervisningsmateriale

Du vil få tilsendt en vagus arbejdsbog inden kurset. I bogen er der både teori, refleksionsopgaver og eksempler på aktive vagus øvelser. Du bedes læse bogen og lave opgaverne inden kurset. På kurset vælges nogle af opgaverne ud og der arbejdes med dem. Desuden vil du blive præsenteret for nye øvelser der ikke er i bogen. På den måde får du mest mulig viden om vagus nerven på 2 dage.

Efter kurset får du tilsendt de slides der vises på kurset i PDF form til eget brug.

Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr, som  har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab til forskellige målgrupper. Du kan læse mere om Cammilla her

Der udstedes kursusbevis for deltagelse den sidste dag.

Tidspunkter for undervisning

Begge dage undervises fra kl. 9.30-16.00

Forplejning på kurset

Vi serverer kaffe, te, vand, frugt, frokost i løbet af dage. Har du særlige i forhold til kost, bedes du selv medbringe.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere, max. 8 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Husk : Tilmelding er bindende – se handelsbetingelser inden tilmelding. Du kan finde dem HER

PRIS

Private:  3800kr.

Arbejdsplads:  3800kr plus moms

Prisen er incl. forplejning begge dage, undervisningsmateriale og manual.

 

Betaling som virksomhed

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus, bedes du sende en mail med din tilmelding tl Cammilla@minhjerne.dk oplys venligst :
Deltagerens navn, telefonnummer og mail, Virksomhedens arbejdspladsens navn, EAN-nummer, CVR nummer og reference person.
For institutioner, virksomheder, kommuner m.m. pålægges moms. Udfyld venligst vores EAN- formular – som du finder her 

Ved tilmelding accpetere du handelsebetingelserne. Du kan finde dem HER

UNDERVISNINGSSTED OG OVERNATNING

Kursussted:

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet. Så hvis du kommer med tog /bus, kan du bestille FLEX-tur fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Det er ikke muligt at overnatte i Skovløberhuset i forbindelse med kursus. Der er mange muligheder for overnatning i forskellige Bed and Breakfast og hoteller i nærområdet.

Herunder  er  en liste til dig med nogle af mulighederne. Da det er meget individuelt hvad i som kursister ønsker, anbefaler jeg ikke det ene sted fremfor det andet.

Liste over overnatningsmuligheder

DIN UNDERVISER PÅ KURSET

Jeg glæder mig til at lære dig om vagus nerven. Denne viden åbner nye muligheder for forståelse af dig selv og de mennesker du omgiver dig med.

Cammilla