Vagusnerven i praksis.

Tryghed og samregulering som arousalregulering. 

For dig, der ønsker forståelse af vagus nervens betydningen for aurosalregulering og selvregulering.

På dette 2 dages kursus at introduceres du for arousalregulering via vagus nerven.  Du vil blive præsenteret for den polyvagale teori på en letforståelig og lære, hvordan den let integreres i det daglige relationsarbejde. Du får redskaber til at arbejde med arousalregulering gennem tryg samregulering, bevægelse og berøring som alt sammen stimulerer vagus nerven. Det, du lærer på kurset kan bruges til  børn og voksne.

Vi oplever, at mange fagpersoner mangler viden om, og forståelse for nuancerne i arousalregulering. De har meget fokus på den kognitive hjerne og for lidt fokus på betydningen af det autonome nervesystem i arbejdet med borgere med særlige behov. Mennesker med f.eks. en traumehistorie eller sanseintegrationsproblemer har et dysreguleret autonomt nervesystem. Det vil sige at systemet er ude af balance og de vil være enten i alarmberedskab, eller lukke ned, eller svinge voldsomt og pludseligt mellem de to.

Ofte er det borgeren, der er i høj arousal, der får mest opmærksomhed, da han eller hun tydeligt gør opmærksom på sig selv. Vi kan lettere overse borgeren, der er i lav arousal, fordi han eller hun er stille, indadvendt og initiativfattig. Det er vigtigt at huske på at en borger er i mistrivsel,  uanset om de er i høj eller lav arousal, hvis de ikke er i stand til at regulere arousal smidigt.

Vi hører ofte, at borgeren, der er i høj arousal skal skærmes, for at “dæmpe” arousal, og nogle fagpersoner udtrykker endda at målet er at borgeren skal være i lav arousal. Nogle gange virker skærmningen dæmpende, på den måde at borgeren er i lav arousal, men stadig er i mistrivsel. Nogle gange virker skærmningen endda modsat og optrapper arousal, fordi borgeren i virkeligheden er understimuleret sansemæssigt og socialt

Det er en misforståelse at se lav arousal som et mål. Arousalregulering handler om meget mere end at dæmpe arousal. Arousalregulering handler om, at borgeren får hjælp og støtte, til mere smidigt at kunne bevæge sig i hele skalaen fra lav til høj arousal og være i balanceret arousal, der hvor man er tryg og i stand til at være social og deltagende.

Arousalregulering hænger sammen med vagus nerven som er vores 10. kranienerve. Vagusnerven er den længste og eneste kranienerve, der forbinder hjernen med vores indre organer og hjerte og den påvirker blandt andet vores fordøjelse og vores vejrtrækning og hjerterytme. Den  som udgør en stor del af det parasympatiske nervesystem, som er vores ro-hvile system og har stor betydning for vores sundhed, trivsel og sociale samspil med andre.

Høj eller lav arousal

På kurset får du en dybere forståelse af begrebet arousal og vi arbejder med arousalregulering, ud fra en forståelse af sammenhængen mellem krop, sanser, hjerne og nervesystem.Vi har brug for at kunne regulere vores autonome nervesystem, så vi kan indgå i sunde sociale relationer. Vagus nervesystemet spiller en stor rolle i vores evne til at være sociale. Systemet består af kranienerver og vores sansesystemer, særligt interoception og neuroception. For at kunne indgå i relationer er vi nødt til at føle os trygge. Neuroception er vores ubevidste sansning som konstant scanner vores omgivelser for at vurdere om situationen er tryg.

Både børn og vokse med særlige behov kan have svært ved at regulere deres arousaltilstand. At være i høj arousal kan give anledning til konfliktfyldt adfærd og på lang sigt er udmattende for kroppen, vi kalder denne tilstand ”kamp eller flugt”. Når et menneske er i denne tilstand, vil han have brug for hjælp til, at træne selvreguleringsstrategier for at dæmpe arousal. Her er ord og kognitive teknikker ofte ikke nok, da” kamp/ flugt systemet” ligger i den del af hjernen, der ikke forstår ord. Personen har brug for mange positive oplevelser, hvor ro-hvilesystemet trænes.

Modsat kan nogle mennesker befinde sig i lav arousal, “være lukket ned” og befinde sig i en tilstand, hvor de ikke er aktivt deltagende i verden, f.eks. alvorlige depressioner, vi kalder denne tilstand for “frys”. En person i “frys” tilstanden har ubevidst valgt at lukke ned som en beskyttelsesstrategi. Mange taler om at mennesker i lav arousal skal vækkes eller stimuleres for at øge arousal. Desværre kan det virke for overvældende på personen, som lukker mere ned, eller ryger direkte i kamp/flugt. Vi anbefaler at arbejde blidt med at skabe tryghed hos mennesker der er lukket ned.

Arousalregulering via aktivering af vagus nerven med samregulering

Mange af de mennesker du møder der ikke kan selvregulere er vokset op i et utrygt miljø uden trygge voksne, der lærte dem at samregulere. Samregulering er derfor den vigtigste træning og det er forudsætningen for, at vi som mennesker kan selvregulere.

Personen skal nænsomt lære at føle sig tryg i relationer samt mærke sine grænser. Det er et vigtigt at forstå at det er en gradvis træning i samregulering, der skal ske i det tempo personen kan håndtere det. Træningen består af at, personen oplever trygt nærvær med et andet menneske. Det kan være blot at være til stede, uden at stille krav eller forvente at personen kan sætte ord på sine følelser. Det kan også være meningsfulde aktiviteter med fuldt nærvær.Ved samregulering aktiveres det parasympatiske nervesystem og det træner evnen til at føle sig tryg i relationer.

Korte sekvenser med berøring og massage er også effektivt, da berøring påvirker vagus nerven.  Berøring med bevidst nærvær stimulerer desuden mange hormoner, der er vigtige for vores fysiske og psykiske velbefindende og vores tilknytning til andre. På kurset lærer du en meget simpel måde at stimulere vagus nerven med berøring mens modtageren er fuldt påklædt. Det er meget hensigtsmæssigt i forhold til at respektere grænser hos modtager.

Aktiv stimulering af vagus nerven og selvregulerende øvelser

Vagus nerven kan stimuleres på utroligt mange måder. Det skyldes at den er så stor og derfor påvirker en stor del af kroppen, vores nervesystem og hjerne.
På kurset vil du lære forskellige aktive vagusstimulerende aktiviteter via krop, sanser og sind.
De fleste af øvelserne vil kunne tilpasses både til børn og voksne og kan med fordel praktiseres som daglige nærværspauser både alene og i grupper.
Det er vigtigt at forstå at det ikke er quickfixes, men en fortløbende træning der fører til en ændring i nervesystemets automatmønstre. Det handler om at der skal laves nye “veje”.
For mennesker med et dysreguleret nervesystem kan det være livsforandrende at opdage øvelser, der kan aktivere vagus nerve og dermed balancere nervesystemet.

Kurset indeholder

-Kort introduktion til hjerne, nervesystem og sansesystemets betydning for arousal og trivsel

-Kort introduktion til tilknytningsforstyrrelser og traumer samt, hvordan det kan komme til udtryk i adfærden

-Gennemgang af den Polyvagale teori og vagus nerven med fokus på arousalregulering og det sociale nervesystem

-Forståelse for neuroception og hvordan nervesystemer påvirker hinanden

-Indsigt i vores ottende sans- den interoceptive sans

-Forståelse for sammenhængen mellem interoception og vagus i forhold til følelsesregulering

-Indsigt i at arbejde med sam- og selvregulering, sansning og refleksion udfra Deb Danas arbejde med den Polyvagale teori

-Passiv fysisk vagusstimulering med bevidst berøring og nærvær

-Aktive interoceptive øvelser

– Aktive vagusstimulerende øvelser f.eks vejrtrækningsøvelser

Praktisk information

Undervisningsmateriale

Du vil få tilsendt en vagus arbejdsbog inden kurset. I bogen er der både teori, refleksionsopgaver og eksempler på aktive vagus øvelser. Du bedes læse bogen og lave opgaverne inden kurset. På kurset vælges nogle af opgaverne ud og der arbejdes med dem. Desuden vil du blive præsenteret for nye øvelser der ikke er i bogen. På den måde får du mest mulig viden om vagus nerven på 2 dage.

Efter kurset får du tilsendt de slides der vises på kurset i PDF form til eget brug.

Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr, som  har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab til forskellige målgrupper. Du kan læse mere om Cammilla her

Der udstedes kursusbevis for deltagelse den sidste dag.

Tidspunkter for undervisning

Begge dage undervises fra kl. 9.30-16.00

Forplejning på kurset

Vi serverer kaffe, te, vand, frugt, frokost i løbet af dage. Har du særlige i forhold til kost bedes du selv medbringe.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere, max. 10 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Corona 

Læs her om vores retningslinjer om Corona her

Pris

Private : 3800 kr. (Tillægges ikke moms)  Tilmeld dig via link længere nede. Du har mulighed for at betale i rater. Se mulighederne når du tilmelde dig.

Arbejdsplads/Virksomhed: 3800 kr. plus moms. Virksomheder tillægges moms i henhold til gældende skatteregler. Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus bedes du udfylde denne formular EAN/arbejdspladsbetaling uanset om I har EAN nr eller ej

Prisen er incl. forplejning begge dage, undervisningsmateriale og manual.

Undervisningssted og overnatning

Vores kursussted er et lille hyggelige skovløberhus på Sydfyn cirka 20 km fra Svendborg. Huset ligger ude på landet omgivet af skov og marker.

Adresse: Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Hvis du kommer med tog /bus, skal du bestille FLEX-trafik fra Stenstrup, der er ca 10 km.

Det er ikke muligt at overnatte i Skovløberhuset i forbindelse med kurset. Der mange muligheder for overnatning i Bed and Breakfast i nærområdet i forskellige prisklasser ( søg på Vester Skerninge, Kværndrup, Hundstrup, Stenstrup el Svendborg).  I Svendborg og Fåborg er der hoteller. Der er ca 20 km til Svendborg og ca 15 km til Fåborg.

Din underviser på kurset:

Jeg glæder mig til at lære dig om vagus nerven. Denne viden åbner nye muligheder for forståelse af dig selv og de mennesker du omgiver dig med.

Cammilla