VAGUS 1: 

Vagus og det sociale nervesystem: Samregulering, selvregulering og arousalregulering

Et kursus om trivsel, tryghed og arousalregulering hos børn og voksne

På dettte 2 dages kursus får du nye indsigter og redskaber til at arbejde med at skabe tryghed og samregulering med borgere der har problemer med arousalregulering.

Både børn og voksne kan have svært ved at regulere deres arousaltilstand. Mennesker med traumer og sanseintegrationsproblemer har ofte et dysreguleret nervesystem– Det vil sige det er ude af balance: De er enten i alarmberedskab, eller lukket ned. Mennesker, der i høj arousal, kan ofte udvise konfliktfyldt adfærd, feks udadreagerende eller selvskadende adfærd. Denne tilstand kaldes ”kamp eller flugt” og det er en forsvarsadfærd. Personen kan derfor være svær at nå ind til så vedkommende ikke er modtagelig for verbal guidning. På lang sigt er den høje arousal udmattende for kroppens systemer og kan medføre mange sundhedsproblemer. Modsat kan nogle mennesker “lukke ned” og befinde sig i “Frys” tilstand, hvor de ikke er aktivt deltagende i verden, f.eks. alvorlige depressioner. Dette er ligeledes en ubevidst beskyttelsesstrategi. Disse mennesker er også svære at nå med ord og aftaler og de kan opleve at blive misforstået af omgivelserne som måske ser dem som dovne eller stædige.

Jeg oplever, at der i arbejdet med arousalregulering ofte meget fokus på den kognitive hjerne og for lidt forståelse for betydningen af det autonome nervesystem. Mange har ikke forstået kompleksiteten i arousalreguleringen, for det handler ikke kun om høj og lav arousal – og det ene er ikke bedre end det andet. Det handler om at have et nervesystem der smidigt kan bevæge sig op og ned i arousal alt efter hvilke udfordringer vi møder i dagligdagen. Det er her vagus nerven kommer ind i billedet. Jo bedre vagus nerven fungerer, jo mere smidig er vores arousalregulering.

 Jeg ønsker med dette kursus at gøre den polyvagale teori letforståelig og lære dig, hvordan den integreres i det daglige relationsarbejde. På kurset får du teori om vagus nerven, den polyvagale teori, om hjerne og nervesystem. Du lærer metoder til at arbejde med arousalregulering gennem kroppen med bevægelse, berøring og samregulering. Følelsen af tryghed og sikkerhed er altafgørende for evnen til at være social. Når vi er utrygge, er vi på vagt og i forsvar, altså kamp-flugt adfærd og når vi er trygge er vi i en mere rolig, social, modtagende og givende adfærd. Når et menneske ikke er i stand til at selvregulere, vil han have brug for hjælp til at opleve tryghed og hjælp til, at træne sam- og selvregulering. Her er ord og kognitive teknikker ofte ikke nok, da ” kamp/ flugt” og ”frys” systemet ligger i den del af hjernen, der ikke forstår ord.

Det er vigtigt, at vi som omsorgs- og relationsarbejdere kan identificere selvregulerings og arousalproblemer og kan sætte ind med passende hjælp. Det kræver at vi arbejder med en nysgerrig tilgang til, hvad der skal til for at skabe tryghed hos den enkelte borger.

Hvad er vagus og den polyvagale teori?

Vagus nerven er vores 10. kranienerve og den er vigtig at kende til fordi den er med til at afbalancere vores autonome nervesystem. Vagus nerven er vores længste kranienerve, den udspringer i hjernestammen og løber ned igennem kroppen og forsyner vejrtrækningsmuskler, hjerte lunger mave og organer. Vagusnerven påvirker det autonome nervesystem herunder bl.a. fordøjelse og vejrtrækning.  

Stephen Porges er ophavsmand til den Polyvagale teori, som nogle også kalder for “Tryghedens neurologi”. Den polyvagale teori beskriver at vagus har stor betydning for vores sundhed, trivsel og sociale samspil med andre. I den polyvagale teori taler man også om det sociale nervesystem eller “social engagement system” som udgøres af vagusnerven og flere andre kranienerver. Det har afgørende betydning for vores sociale adfærd og er med til at regulere og balancere nervesystemet. I vores nervesystem foregår der konstant en ubevidst sansning, der vurderer signaler fra omverden og reagerer på trusler og tryghed. I den polyvagale teori kaldes denne ubevidste sansning neuroception. 

Arousalregulering og samregulering

For at kunne indgå i sunde sociale relationer skal vi kunne regulere vores autonome nervesystem og arousal tilstanden for at udvise passende adfærd og reaktioner. Det er naturligt, at vi som mennesker oplever ændringer i følelses- og arousaltilstanden i løbet af dagen. Vi oplever at blive forskrækket, vrede, kede af det, glade eller udmattede. Det er helt naturligt og langt de fleste af os tænker slet ikke over, at vi har flere systemer der konstant arbejder med denne arousalregulering op og ned.Både børn og voksne kan have svært ved selvregulering og kan hænge fast i  høj eller lave arousal. Det kan skabe store problemer for både personen og for omgivelserne.
Ud over flere områder i hjernen spiller vagus nervesystemet en stor rolle i vores evne til at være sociale og kunne regulere arousal. Det er vigtigt at forstå de refleksive mekanismer i nervesystemet i forhold til arosalregulering, da disse overruler de kognitive mekanismer. Vores ubevidste sansning, neuroception,  vurderer signaler om trusler og tryghed og reagerer lynhurtigt- før den tænkende hjerne involvereres.  Det er en sansning der sker under bevidsthedsniveau via vagus nerven. Når neuroceptionen opfanger signaler om tryghed sender vagus nerven besked til hjernen om at alt er godt og der ikke er fare på færde. Modsat vil trusselsignaler få vagus nerven til at sende besked til hjernen, om at aktivere alarmredskabet: øge pulsen, spænde i muskler- være klar til kamp. Følelsen af tryghed og sikkerhed er altafgørende for evnen til at være social. Når vi er utrygge, er vi på vagt og i forsvar, altså kamp-flugt adfærd og når vi er trygge er vi i en mere rolig, social, modtagende og givende adfærd.

På kurset får du teori om hjernen, det autonome nervesystem, vagus nerven og den polyvagale teori, som kan betegnes som tryghedens neurologi. Du får en helhedsorienteret forståelse for arousalregulering, samregulering  og selvregulering. Du vil forstå hvilke forudsætninger der kræves, for at en person kan selvregulere. Du lærer bottom- up metoder til at arbejde med arousalregulering gennem kroppen med bevægelse, berøring og samregulering og du vil forstå  hvorfor top- down tilgangen nogle gange skaber flere konflikter.

Du introduceres for den  polyvagale teori på letforståeligt sprog med praktiske eksempler på, hvordan den integreres i det daglige relationsarbejde på en enkel måde for at skabe tryghed og samregulering. Samregulering betyder i praksis, at du er det rolige nervesystem, og du ved din adfærd og handlinger smitter personen med den ro via hans neuroception. På den måde hjælper du borgeren ved at han oplever tryghed, derved dæmpes den sympatiske aktivitet i nervesystemet.  Borgeren kan derved bedre regulere sin arousal. Vagus nerven kan påvirkes gennem bl.a. vejrtrækning, massage og forskellige sanseøvelser, som du vil blive introduceret til.

Opskriften på arousalregulering

Det er aldrig et kvikfix og det er aldrig et simpelt svar når folk spørger “hvordan lærer vi ham at selvregulere?”
Selvregulering er meget komplekst og det forudsætter at man er blevet mødt i sit behov for samregulering i sin opvækst. Selvregulering læres gennem samregulering.
Derfor starter arbejdet med selvregulering altid starter med dig som fagperson, du skal kunne regulere dit nervesystem og du skal sende signaler om tryghed til det urolige nervesystem. Det lærer om på Vagus 1 men endnu mere på Vagus 2: Selvregulering, selvomsorg og balance i nervesystemet med vagus stimulering
Det handler aldrig om at få borgeren i lav arousal (som desværre er en udbredt opfattelse) Både høj og lav arousal er naturlige tilstande i vores nervesystem og de har begge fordele og ulemper! Målet er et nervesystem der smidigt kan bevæge sig op og ned i arousal alt efter de situationer vi møder.
Nogle vil kunne lære at regulere selv (selvregulere) andre vil altid have brug for guidning, spejling og hjælp fra et andet nervesystem (samregulering) – og det er din fornemmeste opgave som fagperson at være den der kan hjælpe med en positiv samregulering.

Praktiske øvelser der påvirker vagus nerven

På kurset lærer du teknikker, der er målrettet sanser, krop og nervesystem og altså går uden om den tænkende hjerne.

Vagus nerven kan påvirkes gennem bl.a. vejrtrækning, massage og forskellige sanseøvelser, som du vil blive introduceret til.

            Massage/berøring: Du lærer 2 meget enkle men virkningsfulde hands on teknikker på ansigt og krop, uden på tøjet

Tungeøvelser: Du lærer hvordan tungeøvelser kan buges som vagusstimulering.

Vejrtrækning: Du lærer hvordan vejrtrækning kan bruges som vagus stimulering

                 Sanselig kropstræning: Du prøver på egen krop en sanselig kropstræning, der stimulerer din interoceptive sans og din vagusnerve

De aktive øvelser du lærer kræver at borgeren forstår en instruktion, men handson tekninikkerne kan bruges til alle.

KURSET HENVENDER SIG TIL

Kurset er målrettet pædagoger, lærere, forældre og plejeforældre. Det du lærer kan både bruges til børn og voksne

Målet med dette kursus er at give dig en ny forståelse for vigtigheden af tryghed for menneskers udvikling. Du vil få nye indsigter og redskaber til at arbejde med borgere der har problemer med selvregulering og arousalregulering uanset om det er børn eller voksne.

Kurset er for dig, der ønsker en grundlæggende forståelse af vagus nerven, det sociale nervesystem og dets betydning for aurosalregulering og selv-regulering.

Fagpersoner, der arbejder med mennesker f.eks. pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, plejeforældre og afspændingspædagoger

Private: forældre og pårørende til børn og voksne med særlige udfordringer

Det kræver ingen forkundskaber at deltage på kurset. Efter dette kursus kan du deltage på Vagus 2, hvor du lærer endnu flere praktiske øvelser.

PÅ 2 DAGE LÆRER DU

Kort om hjerne og nervesystem

Et 360 graders overblik over aurosalregulering

Let forståelig gennemgang af den Polyvagale teori

Aurosalregulering og social adfærd

Forståelse for forskellen på sam- og selvregulering

Kort intro til, hvordan tilknytningsforstyrrelser og traumer kan komme til udtryk i adfærden

Indsigt i Deb Danas arbejde med sam- og selvregulering

Indsigt i den interoceptive sans og vagus nerven ifht følelsesregulering

Aktive øvelser med vejrtrækningsteknikker

Aktive tungeøvelser

Aktive blide kropsøvelser der påvirker vagus

Bevidst berøring og massage som vagus stimulering

Tidligere deltagere siger om kurset

“Fantastisk brugbart kursus og meget jordnær formidling.Kan på det varmeste anbefales “
-Dorthe Helle Lindhardtsen, Neurofaglig ergoterapeut
“Nok et af de mest givende kursuser jeg har været på.Først vagus 1 og efterfølgende vagus 2
Hverdag hjælper det mig i mit pædagogiske arbejde men bestemt også i min fritid og arbejdet med heste.
Cammilla er en super formidler og jeg har fået mere end fuld valuta for mine to vagus nerve kursuser …..
Meld dig til kursus … nu. Du vil bestemt ikke fortryde.”
-Henrik Vandal, Social pædagog

PRAKTISKE INFORMATIONER

Undervisningsmateriale

Du vil få tilsendt en vagus arbejdsbog på mail inden kurset. I bogen er der både teori, refleksionsopgaver og eksempler på aktive vagus øvelser. Du bedes læse bogen og lave opgaverne inden kurset.  På kurset bliver præsenteret for øvelser der ikke er i bogen. På den måde får du mest mulig viden om vagus nerven på 2 dage.

Efter kurset får du tilsendt de slides der vises på kurset i PDF form til eget brug.

Der udstedes kursusbevis for deltagelse den sidste dag.

Tidspunkter for undervisning

Begge dage undervises fra kl. 9.30-16.00

Forplejning på kurset

Der er kaffe, te, vand, og snacks ad libitum i løbet af dagene. Frokosten er smør selv rugbrød med forskelligt pålæg. Har du særlige i behov i forhold til kost, bedes du medbringe din egen mad.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere, max. 8 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Husk : Tilmelding er bindende – se handelsbetingelser inden tilmelding. Du kan finde dem HER

PRIS

Private:  3800 kr.

Du har mulighed for at betale i rater.

Prisen er incl. forplejning begge dage, undervisningsmateriale og manual.

Arbejdsplads/virksomhed:  3800 kr plus moms

Institutioner, virksomheder, kommuner m.m. pålægges moms.

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus, bedes du udfylde EAN formular eller sende en mail med din tilmelding til Cammilla@minhjerne.dk oplys venligst :
Deltagerens navn, telefonnummer og mail, Virksomhedens arbejdspladsens navn, EAN-nummer, CVR nummer og reference person.

Du kan udfylde EAN- formular  ved at klikke på knappen herunder.

Husk : Tilmelding er bindende – se handelsbetingelser inden tilmelding. Du kan finde dem herunder

DIN UNDERVISER PÅ KURSET

Cammilla Noomi Mohr er 48 år og uddannet fysioterapeut i år 2000 og har siden taget mange supplerende kurser og uddannelser, særligt med interesse for hjerne og nervesystem.

Cammilla har en særlig interesse i formidlingen af vigtigheden af regulering af vores autonome nervesystem. Hun har især fokus på hvordan berøring og bevidst nærvær, vejrtrækning og rolig bevægelse påvirker os og hvorfor det er særligt vigtigt for os mennesker i det moderne samfund.

Cammilla har taget live og online kurser hos Stephen Porges, Stanley Rosenberg, Deb Dana, Irene Lyon, Arielle Schwartz og Gabriel Kram med flere der alle er formidlere af den polyvagale teori på hver deres måde.

Faglig baggrund: Fysioterapeut, Z-healthtræner, kraniosakral terapeut, aromaterapeut, Acces BARS behandler, Fysioflow instruktør, yoga og mindfulnessinstruktør, coach og stresscoach.

Cammilla Mohr har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere her

Jeg glæder mig til at lære dig om vagus nerven. Denne viden åbner nye muligheder for forståelse af dig selv og de mennesker du omgiver dig med.

Cammilla 

UNDERVISNINGSSTED OG OVERNATNING

Kursussted:

Afholdes på Sydfyn i naturskønne omgivelser i Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn, Denmark

Stedet ligger ude på landet. Så hvis du kommer med tog /bus, kan du bestille FLEX-tur fra stationen til kursusstedet.

Overnatning

Det er ikke muligt at overnatte i Skovløberhuset i forbindelse med kursus. Der er mange muligheder for overnatning i forskellige Bed and Breakfast og hoteller i nærområdet.

Herunder  er  en liste til dig med nogle af mulighederne. Da det er meget individuelt hvad i som kursister ønsker, anbefaler jeg ikke det ene sted fremfor det andet.

Liste over overnatningsmuligheder