Uddannelse som Sansemotorisk træner

Målgruppe:

Vores 1 årige uddannelse til Sansemotorisk træner er målrettet dig, der har en uddannelse som f.eks pædagog, fysioterapeut eller ergoterapeut og som ønsker at hjælpe børn og unge, der har sansemæssige forstyrrelser, motoriske udfordringer eller tilknytningstraumer.

Forskning viser gode resultater med intervention med pædagogisk massage og sansemotorisk træning til børn og unge med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, adfærds- og indlæringsvanskeligheder mm. men også ved diagnoser som Downs syndrom, autisme, skizofreni, ADHD, ADD, OCD er der gode resusultater.

Jo tidligere disse børn får støtte og hjælp jo bedre er deres muligheder i livet.

Det lærer du på uddannelsen:

I løbet af uddannelsen  får du blandt andet unik tværfaglig viden om hjerne og nervesystem, sanser og sanseintegration og sansemotorisk træning

Du lærer,  hvordan du kan skabe positive forandringer for de mennesker du arbejder med

Du lærer at give pædagogisk massage – en behandling der giver mulighed for kontakt uden ord. Ved pædagogisk massage trænes bl.a. taktilsansen og interoception, som er vigtigt for vores evne til at kunne mærke os selv og danne sociale relationer til andre.

Du lærer at  kunne instruere i mindfulness individuelt og i grupper til børn, unge og voksne. Et vigtigt redskab til bevidst at træne nærvær.

Du lærer at forstå barnets udfordringer udfra den sensoriske profil og aktivitetsanalyse og derudfra tilrettelægge sansemotorisk træning.

Du får viden kostens betydning for menneskets velbefindende og udvikling.

Du lærer dig selv og dine kerneværdier at kende, hvilket har stor betydning for at du kan leve et liv i overenstemelse med dine værdier og undgå stress og udbrændthed.

På uddannelsen lærer du, hvordan du tidligt kan spotte børn med udfordringer og hvordan du kan hjælpe børnene og deres forældre til en bedre kontakt og mere glæde og lethed i hverdagen.

Børn oplever traumer og svigt meget forskelligt. Vi lever i en tid, hvor flere og flere børn og unge får stress og andre diagnoser. Der er ventetid på de børnepsykiatriske afdelinger og mange forældre presser på for at få deres barn undersøgt og diagnosticeret.  Mange børn vokser op med mere kontakt til en Ipad eller computerspil end deres primær omsorgsperson. Det er en ny form for omsorgssvigt som børnene oplever.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du vil få stort fagligt og personligt udbytte af uddannelsen hvad enten du er pædagog i børnehave på en specialinstitution eller bosted, eller lærer i almindelig skole eller specialskole.

Er du sundhedsplejerske, ergoterapeut  eller fysioterapeut vil du ligeledes få mange nye redskaber.

Du kan også tage uddannelsen hvis du er plejeforælder og har behov for redskaber til håndtering i din hverdag.

Du kan bruge uddannelsen i dit arbejde på f.eks institution eller skole eller du vil kunne arbejde som selvstændig Krop og Sanse terapeut helt eller deltid.

Som Sansemotorisk træner vil du:

 • have tilegnet dig en unik viden om det hele menneske: krop, hjerne, sanser, følelser, og tankemønstre.
 • have en forståelse for hvordan traumer påvirker krop og hjerne
 • have en værktøjskasse med aktive og passive øvelser til børn og unge
 • kunne identificere sansemotoriske udfordringer hos børn
 • være i stand til at udarbejde et relevant sansemotorisk træningsprogram ud fra dine observationer og tests
 • kunne give sanseterapeutisk eller pædagogisk massage til din målgruppe. Du vil tillige lære at skabe professionelle og tryghedsskabende rammer omkring massagesituationen.
 • kunne dokumentere og journalisere dine sessioner
 • have teoretisk viden om kostens sammensætning og betydning for menneskets trivsel og udvikling.
 • have kompetencer i at give mindfulness seancer i grupper eller en-til-en.
 • have fået personlige indsigter og en forståelse for, hvordan du passer på dig selv i dine menneskelige relationer

Hvad indeholder uddannelsen:

Uddannelsen består af i alt 19 dages undervisning fordelt på 9 moduler samt modul 10 som er eksamen.

De 8 moduler er 2 dages weekendmoduler uden overnatning og modul 6 er et 3 dages internatkursus med overnatning med fokus på mindfulness.

Alle moduler er en blanding af teori og praksis. Du undervises af et engageret og erfarent tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykolog.

På flere af modulerne vil vi være flere undervisere på, hvilket gør at vi kan give deltagerne mere sparring ved de praktiske øvelser

Uddannelsens varighed:

Uddannelsen varer et år år og består af i alt 19 dage med fysisk fremmøde til undervisning  samt eksamen.

Der er indlagt et 3 dages internatkursus i mindfulness på modul 6. Kost og logi på retreatet er inkl. i kursusprisen. Fredag formiddag til søndag eftermiddag og det foregår på Fyn.

Undervisning foregår på Sydfyn i weekender, der er ikke  overnatning og mad inkluderet i kurset. Modul 10 er eksamen: en dag (evt to) til eksamen og fejring af kursisterne. Her får du uddannelses bevis på at du er uddannet Sansemotorisk træner.

Hjemmearbejde og praktisk info:

Der skal påregnes hjemmearbejde i form af læsestof og se instruktionsfilm af de teknikker du lærer på kurset. Du vil få adgang til materialet online.

Desuden skal du afsætte en del tid til praktiske øvelser i forhold til at træne pædagogisk massage og sansemotorisk træning i hverdagen og lave nogle case beskrivelser.

Du skal i løbet af året kunne dokumentere at du har haft minimum 2 forløb med sansemotorisk træningsforløb og givet minimum 30 pædagogiske massagebehandlinger varighed fra cirka 10 min op til en time alt efter modtagerens behov.Caseopgaverne beskriver dine observationer og dine valg af motorik og sanseaktiviteter.

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden af da vi mødes en weekend cirka en gang hver måned (ingen undervisning i  juli og december). Der oprettes en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til onlineundervisning, og som derudover kan bruges til faglig sparring og rådgivning.

Datoer for modulerne

Datoer og nærmere se længere nede.

Uddannelsen starter  marts 2020 og afsluttes den februar 2021

Pris for uddannelsen

Uddannelsens pris er kr 29.990 kr inkl moms. Er du tidligere kursist på Sanseinstruktør så kan der opnås en rabat på 2000 kr. skriv for info.

Prisen dækker alle undervisningsdage samt 3 dages retreat, samt gebyr til eksamen. Hvis du ikke består eksamen tilbydes du at købe en times vejledning og re-eksamination til en samlet pris på 1500kr.

Under uddannelsen har du ligeledes mulighed for at tilkøbe individuelle timer med faglig sparring f.eks i forhold til specifikke udfordringer du oplever.

Tilmelding til Cammilla@minhjerne.dk

Betaling ved tilmelding. Mulighed for afdragsordning. Denne mulighed kan ikke gives ved EAN betaling – det er kun muligt ved kortbetaling.

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus, oplys da venligst arbejdspladens navn samt EAN nummer.

Der kan evt. søges gennem kompetencefonden om hel/ delvis  betaling af uddannelsen.

Kontakt cammilla@minhjerne.dk for nærmere spørgsmål

Beskrivelse af de 10 moduler

Undervisning fra 10-15.30 kl 15.30-16.30 er der spørgetime/diskussion. Den sidste time er frivillig at deltage i, men vi anbefaler at deltage.

Hver undervisningsgang startes med en centrerende og groundene mindfulnessøvelse. Dette for at du bliver bevidst om din egen tilstand og træner at mærke dig selv. Inden spørgetime runder vi af med en kort centrering/meditation hvor du vil blive guidet til at sætte en intention eller et mål til næste mødegang.

Der er i alt 19 undervisningsdage (hvoraf de 3 er mindfulness retreat med overnatning). Derudover 1-2 eksamensdage, hvor vi afslutter med fejring og reception.

Der tages forbehold for ændringer i planen i tilfælde af sygdom eller ufordsete hændelser, men alle emner vil blive gennemgået i løbet af uddannelsen.

Modul 1 : 7-8 marts 2020

Tema: Teori om hjernen, sanserne og sanseintegration. 

Lørdag: Teori om normal udvikling hos børn 0-12 år cirka.Hvad skal man være opmærksom på hos børn der viser tegn på sanseforstyrrelser? Hvordan opdages det, hvad skal der sættes ind med f.eks hvilke aktiviteter kan man anvende osv.Teori om sanserne og test af sansesystemerne.Indlæring hos børn og sanserne betydning i den sammenhæng. Forslag tilaktiviteter der kan fremme indlæringen.Søndag: Den sensoriske profil i teori og praksis.Hvordan tilrettelægger og planlægger man aktiviteter der støtter barnets sensoriske profil?Introduktion og ideer til sanselege der stimulerer taktilsansen, proprioception, vestibulærsans og syn.Til næste gang skal der laves 2 korte case beskrivelser. Mere info om opgaven på modulet

Modul 2: 25-26/4

Tema: Traumer og svigt og hvad der kan gøresLørdag : Teori om den treenige hjerne og tryg og utryg tilknytning. Traumer og svigt. Mentalisering hos børn.Teorien tager udgangspunkt i bl.a Susan Harts bøger om emnet. Her gæste underviser Sarah Long Johnson fra Center for mentalisering.Vi gennemgår hvordan bl.a. pædagogisk massage  kan bruges i relation til mentalisering og tilknytningstraumer. Vi kommer også ind på andre sansemotoriske aktiviteter.Du lærer pædagogisk massage med tøj på: Boldmassage og afgrænsning af kroppenSøndag: Hvordan pædagogisk massage kan bruges til arousal regulering  afhængig af hvilke massage metoder og teknikker man kan anvende.Relevant anatomi og fysiologi i forhold til massageteknikkerne.Introduktion til, hvordan læser vi kropssprog og respiration.Træne egne arbejdsstillinger ved massagen så du undgår at overbelaste dig selv, herunder praktiske øvelser til vægt overføringer.Vi taler om hvordan man “doserer” massage samt forholdsregler ved at give massage. Vi gennemgår etiske dilemmaer der kan opstå i massagesituationen.Praksis øvelser : Cirkelmassage, trykmassage, klappemassage (alt forgår med tøjet på)Opgave til næste gang: Øv massage teknikkerne hjemme på minimum 5 klienter. Du skal øve hver teknik minimum en gang.

Modul 3 : 16-17/5

Tema: Pas på dig selv i relationsarbejdet. Lørdag:Samarbejdet med forældre. På dette modul arbejder vi med, hvordan du forbereder dig selv på svære samtaler og passer på dig selv. Hvordan du undgår at tage ansvar på dig, som ikke er dit ansvar. Det er enormt vigtigt som omsorgsperson at lære at passe på sig selv så man undgår empatiudmatning og udbrændthed.En af massage teknikkerne fra sidst øves.Søndag: Opsamling på hvordan det er gået med massage klienter.Teori om kroppen anatomi og fysiologi og neurologi i forhold til massage på basis niveau.Vi træner en teknik fra sidst samt opstart af massage med olie og uden tøj på.Vi anvender her æteriske olier som du vil få teori om og praktisk erfaring med at anvende.

Modul 4: 6-7 juni

Tema: Vagus nerven- den direkte kontakt til det parasympatiske nervesystemLørdag:Teori om vagus nerven (som er vores længste kranienerve) Hvilken betydning har vagus nerven og hvad sker der hvis den ikke fungerer optimalt?Praktisk: her lærer du hvordan man kan påvirke vagus nerven med fysiske træningsøvelser, vejrtrækningsteknikker og massageteknikker.Søndag: Teori om æteriske olier og hvordan de påvirker hjerne og sanser særligt ved et stresset nervesystem.Vi fortsætter med praksis massage øvelser med olie massage Dæmpende ryg/ skulder nakke massage med olie.

Modul 5:  22-23/8

Tema: Hjernen. Neuroplasticitet, neuropædagogik og funktionel neurologi og sansemotorisk træningLørdag: Anatomi hjerne/nervesystem. (lillehjerne, storhjerne: sensory/motor cortex executive funktioner, det limbiske system og insular cortex )Hvad er funktionel neurologi?Synets betydning og samspillet med den vestibulære sans, introduktion til sensorisk mismatch.Hjernens “behovspyramide”praktisk : træne sansemotoriske øvelser for syn og vestibulærsansen

Søndag:Introduktion til “Massage fortællinger”, en aktivitet hvor massagen bruges til at skabe en fortælling med. God til børn. Stimulerer fantasi, skærper opmærksomhed og nærvær og øger kropsbevidsthed. Dette kan også lavs som en aktivitet i skole eller børnehave, hvor børnene masserer hinanden under en guidet massagefortælling.Resten af dagen arbejder vi med aktivitetsanalyse og planlægning af et sanemotorisk trænings forløb ud fra barnets behov. (sensorisk profil, hvad barnet udtrykker osv) Sanseaktiviteter / lege og massage. Gruppearbejde og ideudveksling

Modul 6 : 18-20/9 fredag kl 10- søndag kl 15

Afholdes på Fyn

Temaer:

 • Mindfulness til børn og voksne. inde og ude
 •  Naturterapi og sansning i naturen
 • Børneyoga
 • Egenomsorg som terapeut- hvordan lader du bedst op? Du lærer om hvordan du tager vare på dig selv som behandler! Dette er så vigtigt et emne og ofte meget overset!

Modul 7: 24-25/10

Tema: Kend dig selv og dine kerneværdier som selvstændig eller lønmodtager.

På dette modul lærer du dig selv og din persontype og kerneværdier at kende.Du lærer om hvordan du arbejder bedst, hvordan du lader op og hvad, der er dine udviklingsområder. Vi arbejder med enneagrammet, kerneværdier,  personlighedstræk og dine kompetencer.

Overvejer du at starte som selvstændig på hel eller deltid få du redskaberne på dette modul: Du lærer om journalføring og dokumentation. Om hvordan du gør og hvorfor du skal bruge tid på det. Du lærer om det at drive en virksomhed / klinik og det at være selvstændig. Vi kigger på sandheder og myter.Du bliver skarp på dine egne kerneværdier og din egen historie og hvordan du kan bruge den i din forretning. Du skal arbejde med at finde ud af hvem din målgruppe er og hvem der er din ideelle klient.Du lærer hvordan du skaber dit kundeflow: Hjemmeside, blog, nyhedsbrevog hvordan du skaber en mailliste og Facebook side. Hvad skal det hele bruges til? Og hvordan bliver du set? Skal du tage alle kunder for enhver pris? Du lærer om grænsesætning og selvomsorg. Du lærer om hvordan du sætter den rigtige pris. Work smarter- not harder!

Det behøver ikke at være ensomt at være selvstændig. Om tværfagligt samarbejde og netværk.

Modul 8: 21-22/11 2020

Tema: Hvordan vi planlægger aktiviteter til børn ud fra deres sensoriske profil 

Weekenden bliver en blanding af teori og praksis.Her får du mulighed for at afprøve alt det du har lært på uddanneldsen indtil nu.

Vi laver case arbejde i små grupper under guidning fra Cammilla og Mette. Vi ser på hvad formålet med aktiviteten er?  F.eks  at øge eller dæmpe arrousal? Hvad vælger vi i situationen? Hvordan kan det integreres i en travl hverdag?Vi ser på samarbejdet med pårørende, skal de inddrages og hvordan?  Hvad gør vi når børn er udadreagerrende og grænsesøgende. Hvordan skaber vi et optimalt tværfagligt samarbejde?

Hvad gør vi når intet virker? Hvem kan vi viderehenvise til?

INGEN UNDERVISNING I DECEMBER

Modul 9:  9-10/1 2021

Tema: Kostens betydning og repetion Lørdag: Hjernen næres af glukose (fra sund kost) , ilt og co2, og bevægelse. Kost er energi og brændstof til krop og hjerne.

Hvad kan konsekvensen være ved uhensigtsmæssig kost?

Kost og inflammation

Hvad er den ideelle kost?(findes den?)

Hvad med kræsne børn?

Ekstrem sundhed vs ekstrem usundhed.

Hvordan kan vi skabe de bedste muligheder for krop og hjerne?

Søndag: Vi repeterer hvordan vi skaber de optimale betingelser ud fra de muligheder vi har, med de redskaber vi har. Husk lidt er bedre end intet.

Tænk stort- start småt! Det vigtigste er at komme igang!

Vi taler om de tilfælde hvor, der er behov for mere hjælp: samarbejdspartnere og hvem henviser vi til? Om faglig sparring og det at søge hjælp.

Modul 10: 6-7/2

EKSAMEN (evt kun en af dagene alt efter antal deltagere)

Sæt gerne hele dagen af og vær der for hinanden når I kommer ud fra eksamen. Vi afslutter naurligvis dagen med et glas bobler og overrækkelse af eksamensbeviser! Tidsplan sendes ud når vi nærmer os eksamen.

Der afsættes 40 min pr kursist til eksamen.

24 timer inden eksamen får du tilsendt en kort casebeskrivelse, det er udfra denne casebeskrivelse at du skal planlægge og fremvise din session.

Selve eksamen varer cirka 30 min: Du skal fremvise et oplægpå 15mins praktiske øvelser og massageteknikker ud fra en casebeskrivelse af et barn eller en ung ud fra den tilsendte casebeskrivelse.Du fremviser øvelser samt demonstrerer en massageteknik på en figurant (voksen)

Derefter stiller vi spørgsmål i 15 min. Her skal du kunne begrunde dit valg af øvelser og massageteknikker.

Derefter er der votering og tilbagemelding 10min. Eksamen er bestået ikke bestået.

Det kan naturligvis ikke være en dybdegående behandling på 15 min. Det vi lægger vægt på er, hvordan du udfører behandlingen eller instruerer i øvelser og dine overvejelser bag. Efter fremvisningen spørger vi ind til dine overvejelser for dine valg og vi kan også spørge om der f.eks er andet du ville gøre hvis du havde haft mere tid. Du har haft tid til at forberede dig 24 timer.

Hvis eksamen ikke bestås er der mulighed for at tilkøbe 1 times faglig sparring og reeksamination: til 1500krog gå op til eksamen igen inden for en måned.

Dine undervisere på uddannelsen:

Fysioterapeut Cammilla Mohr

Ergoterapeut Mette Krabek

Sarah Long Johnson

Sarah Long Johnson, psykolog, psykoterapeut og skolelærer. Underviser i mentalisering på modul 2

Fysioterapeut Kenneth Petersen

Fysioterapeut Kennet Petersen inspirerer til udviklende leg og bevægelse

Der kommer muligvis flere kompetente gæsteundervisere på.

I flere af modulerne vil der være 2 undervisere til stede.

Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.