SanseMotorikAkademiet

I SanseMotorikAkademiet vi brænder for gennem kurser og uddannelse at formidle viden til fagfolk og forældre, så de får kompetencer til at støtte og facilitere udvikling hos børn og voksne med særlige udfordringer, såvel sansemotoriske som psykosociale.

Hos os du ikke lære du ikke et koncept eller en model, der passer til alle med samme diagnose. Derimod lærer du at se på det enkelte individ og tilpasse behandling og træning ud fra personens ressourcer og udfordringer.

Vi anerkender diagnoser, men vi ønsker at fokus flyttes fra diagnosen til det hele menneske, med fokus på ressourcer, motivation og udfordringer frem for udelukkende at se på diagnosen. Vi mener, at når der fokuseres på muligheder frem for begrænsninger, skabes der et bedre fundament for en positiv udvikling.

Der er altid mulighed for udvikling! Mennesket er i konstant forandring! Vores hjerne er plastisk – dvs. formbar. Vi kan skabe nye nervebaner hele livet og derved skabe nye muligheder. Vi arbejder med at skabe balance i nervesystemet hos mennesker uanset diagnose og alder.

Vision: 

SanseMotorikAkademiets vision er at bidrage til en løsningsfokuseret og helhedsorienteret tilgang i mødet mennesker med særlige behov. Vi tror på, at alle menneskers personlighed er unik, præget af nervesystem, DNA samt opvækst og miljø. Menneskets hjerne er så fantastisk påvirkelig, hvilket bør udnyttes positivt, således der skabes positive forandringer uanset diagnose, alder eller udviklingstrin.

Mission:

SanseMotorikAkademiet formidler viden om og forståelse for menneskers udvikling og adfærd. Vores mission er at levere kvalificeret og målrettet undervisning af både fagpersoner og pårørende, der møder børn og voksne med særlige udfordringer og behov.

Vi underviser i redskaber som pædagogisk- og sanseterapeutisk massage, vejrtrækningsteknikker, kropsfokuseret mindfulness, motorik og bevægelse.

Vi har en løsningsfokuseret og helhedsorienteret tilgang til sanseintegrationsudfordringer, som bygger på viden fra funktionel neurologi, neuropædagogik og praktisk erfaring fra fysioterapi og ergoterapi.

Vi formidler viden om hjerner, nervesystem og sanser ud fra en kropslig neurologisk forståelse på en let tilgængelig måde, som giver nye muligheder i håndtering af hverdagens udfordringer for børn og voksne med særlige behov.

Vi underviser i at se bagom udfordringerne ved at identificere de neurologiske, sansemæssige og motoriske årsager til adfærden.  At se og forstå krop, psyke, hjerne og sanser i samspil giver nye muligheder for at hjælpe og skabe mulighed for udvikling hos mennesker med særlige behov.

Vi træner dig at til se bag om adfærden og skabe et fundament for udvikling gennem samregulering med nærvær, bevidst berøring, samtale og selvregulerende øvelser.

V underviser sig i metoder og redskaber f.eks. funktionel neurologi, pædagogisk massage, sansemotorisk træning, primitive reflekser, samt kropsfokuseret mindfulness.

Vi lærer vi dig at se på det enkelte individ og tilpasse behandling og træning ud fra personens ressourcer og udfordringer, hos os lærer du ikke diagnosespecifikke koncepter.

Værdigrundlag:

  • Vi ser alle mennesker som unikke individer, præget af nervesystem, DNA samt opvækst og miljø.
  • Vi tror på, at mennesker gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.
  • Vi tror på at det altid er muligt at skabe udvikling og forandring.
  • Vi brænder for at formidle den nyeste viden på en forståelig og funktionel måde, som let kan integreres i en travl hverdag.
  • Vi lægger vægt på at skabe et læringsmiljø, der er både fagligt og personligt udviklende for enkelte kursist
  • Vi er autentiske og nærværende og bringer os selv og kursisterne i spil i undervisningen.
  • Vi lægger vægt på vigtigheden af egenomsorgen hos relationsarbejdere for at forebygge stress og udbrændthed.
  • Vi er tro mod vores egne værdier og ønsker at lære vores kursister at være tro mod deres, i både arbejde og privatliv.

Undervisere på SanseMotorikAkademiet

  Fysioterapeut  Cammilla Mohr & Ergoterapeut  Mette Krabek