SanseMotorikAkademiet

Vi brænder for at formidle en helhedsorienteret tilgang til at forstå menneskers udvikling og deres adfærd.

Vi ser bagom udfordringerne gennem en forståelse for de bagvedliggende neurologiske og psykologiske årsager.

Vi formidler viden om hjerner, nervesystem og sanser ud fra en kropslig neurologisk forståelse på en let tilgængelig måde, som giver nye muligheder i håndtering af hverdagens udfordringer for børn og voksne med særlige behov.

Vi har en løsningsfokuseret og helhedsorienteret tilgang til sanseforstyrrelser, som bygger på viden fra funktionel neurologi, neuropædagogik, psykologi, fysioterapi og ergoterapi.

Vores kurser er både for dig der er forældre, plejeforældre eller fagperson, f.eks. lærer, pædagog, ergo- eller fysioterapeut.

Vores kurser er en investering i din egen faglige og personlige udvikling.

På vores kurser og uddannelser får du viden og redskaber til træning og behandling, der faciliterer udvikling hos børn og voksne med særlige udfordringer, såvel sansemotoriske som psykosociale.

Vi ser dig som dit eget vigtigste redskab i relationsarbejde både som pårørende og fagperson. Vi inspirerer og træner dig derfor i at få fokus på dit eget nærvær, selvomsorg og hvordan du sætter sunde grænser, så du forebygger stress og udbrændthed.

Vi tror ikke, at der findes én sandhed eller én tilgang, der passer til alle. Den teori og de metoder vi underviser i, har vi lært på uddannelser, kurser, workshops og gennem vores praktiske erfaringer på egen krop og i arbejdet med mange klienter. Vi anerkender diagnoser, men vi ønsker at flytte fokus fra diagnosen til personens ressourcer, udfordringer, motivation og udviklingsmuligheder. Derfor lærer du ikke diagnosekoncepter, men i stedet at se bag adfærden hos den enkelte og skabe et fundament for udvikling.

Der er altid mulighed for udvikling! Mennesket er i konstant forandring! Vores hjerne er plastisk – dvs. formbar. Vi kan skabe nye nervebaner hele livet og derved skabe nye muligheder. Vi arbejder med at skabe balance i nervesystemet hos mennesker uanset diagnose, alder og udviklingstrin.

Værdigrundlag:

  • Vi ser alle mennesker som unikke individer formet af nervesystem, gener, opvækst og miljø.
  • Vi tror på, at mennesker gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.
  • Vi tror på at det altid er muligt at skabe udvikling og forandring.
  • Vi brænder for at formidle den nyeste viden på en forståelig og funktionel måde, som let kan integreres i en travl hverdag.
  • Vi lægger vægt på at skabe et læringsmiljø, der er både fagligt og personligt udviklende for enkelte kursist
  • Vi er autentiske og nærværende og bringer os selv og kursisterne i spil i undervisningen.
  • Vi lægger vægt på vigtigheden af egenomsorgen hos relationsarbejdere for at forebygge stress og udbrændthed.
  • Vi er tro mod vores egne værdier og ønsker at lære vores kursister at være tro mod deres, i både arbejde og privatliv.