Handelsbetingelser og vilkår for kurser ved SanseMotorikAkademiet

Disse betingelser og vilkår omfatter alle kurser eller uddannelser, som afholdes helt eller delvist som klasseundervisning på aftalt sted og i en aftalt periode.

 1. Vores betingelser og vilkår er på dansk.
 2. Alle kontrakter indgås på dansk.
 3. Tilmelding online med betalingskort: Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, JCB

Tilmelding online på www.sanseinstruktor.dk sker gennem tre trin.

 1. Du udfylder i første trin dine tilmeldingsoplysninger samt hvad du ønsker at tilmelde dig.
 2. Herefter får du mulighed for at kontrollere dine oplysninger før du sender dem til os. Du kan således gå tilbage og rette dine informationer, hvis du har tastet forkert.
 3. Skulle holdene være fyldte, så kontakter vi dig førstkommende hverdag for at høre om du vil på venteliste eller flyttes til et andet hold.

Online betaling:
Her kan du foretage betaling af f.eks et kursus.

På denne side har du mulighed for at oprette en onlinebetaling til Sanseinstruktør.
Du kan f.eks. foretage betaling af et kursus
Betalingen sker i 5 trin:

 1. Indtastning af dine personlige oplysninger
 2. Indtastning af oplysninger samt beløb for den eller de betalinger du ønsker at foretage
 3. Godkendelse af de indtastede oplysninger
 4. Online betaling – hav dit betalingskort parat
 5. Bekræftelse og kvittering på din indbetaling

Forbehold:
Der tages forbehold for enkelte ændrede datoer indenfor uddannelsens eller kursets periode, som følge af sygdom blandt underviserne m.v.
Der tages forbehold for aflysning af hold, grundet utilstrækkelig tilslutning.

Undervisning afholdes ved:

SanseMototikAkademiet
Krarupvej 6
5771 Stenstrup

Vi opbevarer ikke oplysningerne om din ordrebekræftelse på en måde, så du senere kan få en kopi af din ordrebekræftelse. Husk derfor at gemme den, som du modtager umiddelbart efter tilmeldingen er sendt til os.

Tilmeldingen er bindende for hele kurset/uddannelsen. Tilmeldingen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Aflyser vi et kursus, refunderer vi din indbetaling til en af dig oplyst konto. Kurser aflyses ved for få deltagere, underviseres sygdom eller andre uforudsete hændelser

Sygdom og gentagelse:
Bliver du syg og må framelde dig et kursus, vil du blive tilbudt en plads på et lign kursus – pengene refunderes ikke.

Regler omkring anden fakturaadresse:

Du har ved tilmeldingen mulighed for at oplyse, at en anden skal betale fakturaen. For eksempel, hvis dit arbejde skal betale for et kursus eller en uddannelse til dig. Oplys da venligst EAN nummer.

Pris og ændringer:
Priser angivet på www.sanseinstruktor.maritimt.dk er de gældende priser. En tidligere printet kursuskalender med en ældre pris, er ikke gældende og kan dermed ikke benyttes.

Vores priser indeholder altid moms og eventuelle afgifter, og er inkl. undervisningsmaterialer og eksamen.

Ved køb af flere kurser og uddannelser kan der opnås rabat send en mail og hør nærmere.
Til: cammilla@minhjerne.dk

Reklamation:
Skulle du have en reklamation, så bedes du skriftligt rette henvendelse:
SanseMotorikAkademiet
Cammilla Noomi Mohr & Mette Krabek
Krarupvej 6
5771 Stenstrup
Mail: cammilla@minhjerne.dk

Reklamationen skal fremsendes med det samme, så vi har en mulighed for at udbedre forholdet under dit kursus- eller uddannelsesforløb.

Persondatapolitik:
Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig ved at rette henvendelse på cammilla@minhjerne.dk

Ligeledes kan du gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Du giver ved accept af nærværende betingelser ligeledes dit tilsagn til at dit fulde navn, bynavn, telefonnummer og mailadresse oplyses til de andre deltagere på uddannelsen eller kurset.

Vi registrerer de oplysninger, som du indskriver og sender til os ved tilmeldingen, hvilket
vil sige dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, i vores system.

Oplysningerne er nødvendige at indsamle for at kunne identificere og registrere vores kursister.

Oplysningerne er tilgængelige for vores uddannelses- og kursusadministration, herunder vores direktion og bogholderi, som er dataansvarlige i virksomheden. Oplysningerne transmitteres ikke krypteret og opbevares ikke krypteret, men er beskyttet med kodeord, og benyttes kun af sanseinstruktør.

Oplysningerne opbevares max i 3 år, hvis du senere skulle miste dit uddannelses- eller kursusbevis.

Du kan altid bede om, at blive slettet fra vores system, så du ikke står med dine oplysninger i vores database. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du ikke senere kan få bekræftet din deltagelse på en uddannelse eller et kursus, hvorfor du bør tage kopier af dine uddannelses- og kursusbeviser.

Såfremt du slettes i vores database, så bibeholdes din tilmelding samt kopi af faktura i 5 år af hensyn
til regnskabsloven.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

Brud på databehandling:
Ved opdagelse af databrud videregives oplysninger om dette, inden for 72 timer til Datatilsynet med informationer om hvem, hvad og hvordan det er sket.

Deltagerliste:
Ca. 8 dage før dit tilmeldte kursus offentliggøres en deltagerliste indeholdende: Navn, by, email samt telefonnummer på deltagerne på det kursus, du er tilmeldt.
Deltagerlisten er tilgængelig i op til 3 år, således at du har mulighed for at komme i kontakt med dine med kursister så i kan lave fælleskørsel samt øve- og træningsgrupper.

Copyright – rettigheder – kopiering – videresalg – ansvar m.v.
Alle rettigheder, herunder indholdet på uddannelserne og kurserne tilhører Sanseinstruktør, og brugen af indholdet kan kun ske i det omfang, som det i disse betingelser er beskrevet.

Du opnår ingen rettigheder til materialet, som du modtager fysisk, bortset fra den brugsret, der er beskrevet i disse betingelser.

Du må hverken helt eller delvist mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde videregive vores materiale til andre.


Privatlivspolitik – indsamling og databehandling – GDPR
Når du køber på et kursus på www.sanseinstruktor.dk indtaster du personlige oplysninger:
• Dit navn
• Din adresse
• Din e-mailadresse
• Dit telefonnummer
• Dine betalingsoplysninger

Vi samler kun det ind vi har brug for og aldrig mere.
Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med købet. Samtykke af personoplysninger:
Har du sat kryds i boksen til modtagelse af nyhedsbrev bruger vi denne når vi sender nyhedsbrev.
Du kan til en hver tid slette dig fra listen direkte ved link i de enkelte nyhedsbreve.

Datasikkerhed:
Vi behandler dine data fortroligt og sikkert i henhold til lovgivningen.
Skulle det ske at der er et brud på datasikkerheden vil der blive rettet henvendelse til den enkelte samt til Datatilsynet inden for 72 timer om hvem, hvad og hvordan det er sket.
De IT-leverendører vi dele data med har vi en databehandleraftale med som sikkerhed.

Cookiepolitik:

 • Vi bruger cookies på hjemmesiden, både vores egne og trejdeparts cookie som eksempelvis Google Analytics.
 • De bruges blandt andet til at se hvor mange besøgende vi har.
 • Du kan altid slette dine cookies i din browser. Sletning af Cookies
 • Sletning og rettelser af vores kundedata:
 • Ønsker du at blive slettet i vores system er dette muligt.
 • Dette gøres ved at rette henvendelse til os.
 • Udlevering af kundedata:
 • Ønsker du at få de oplysninger vi har gemt på dig som kunde er dette muligt.

Dette gøres ved at rette henvendelse til cammilla@minhjerne.dk