Handelsbetingelser og vilkår for køb af produkter og ydelser

ved SanseMotorikAkademiet

Disse betingelser og vilkår omfatter alle kurser eller uddannelser, som afholdes helt eller delvist som klasseundervisning på aftalt sted og i en aftalt periode.

 1. Vores betingelser og vilkår er på dansk.
 2. Alle kontrakter indgås på dansk.
 3. Tilmelding online med betalingskort: Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, JCB

Tilmelding online på www.sanseinstruktor.dk sker gennem tre trin.

 1. Du udfylder i første trin dine tilmeldingsoplysninger samt hvad du ønsker at tilmelde dig.
 2. Herefter får du mulighed for at kontrollere dine oplysninger før du sender dem til os. Du kan således gå tilbage og rette dine informationer, hvis du har tastet forkert.
 3. Skulle holdene være fyldte, så kontakter vi dig førstkommende hverdag for at høre om du vil på venteliste eller flyttes til et andet hold. Skriv til os – dette forløb er udsolgt, næste dato er

 

Online betaling:

Her kan du foretage betaling af dit/dine køb hos SanseMotorikAkademiet.

På denne side har du mulighed for at oprette en onlinebetaling til Sanseinstruktør.
Du kan f.eks. foretage betaling af et kursus
Betalingen sker i 5 trin:

 1. Indtastning af dine personlige oplysninger
 2. Indtastning af oplysninger samt beløb for den eller de betalinger du ønsker at foretage
 3. Godkendelse af de indtastede oplysninger
 4. Online betaling – hav dit betalingskort parat
 5. Bekræftelse og kvittering på din indbetaling

 

Betaling med faktura

Det er muligt at betale med faktura efter nærmere aftale på cammilla@minhjerne.dk

Der gøres opmærksom på, at enhver tilmelding er bindende og, at en manglende betaling ikke vil medføre, at tilmeldingen bortfalder

 

Forbehold og ansvarsbegrænsning:

Der tages forbehold for enkelte ændrede datoer indenfor uddannelsens eller kursets periode, som følge af sygdom blandt underviserne m.v.
Der tages forbehold for aflysning af hold, grundet utilstrækkelig tilslutning.

Undervisning afholdes ved:

SanseMototikAkademiet I/S

CVR. Nr : 41051124

Krarupvej 6
5771 Stenstrup

Vi opbevarer ikke oplysningerne om din ordrebekræftelse på en måde, så du senere kan få en kopi af din ordrebekræftelse. Husk derfor at gemme den, som du modtager umiddelbart efter tilmeldingen, er sendt til os.

Tilmeldingen er bindende for hele kurset/uddannelsen. Tilmeldingen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Aflyser vi et kursus, refunderer vi din indbetaling til en af dig oplyst konto. Kurser aflyses ved for få deltagere, underviseres sygdom eller andre uforudsete hændelser

SanseMototikAkademiet er ikke ansvarlig overfor den enkelte kursist/deltagers indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tabt fortjeneste eller tab i øvrigt, medmindre SanseMotorikAkademiet  har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

SanseMototikAkademiet har tegnet sædvanlig erhvervsforsikring, idet den enkelte kursist/deltager er forpligtet til selv at have tegnet ulykkesforsikring.

 

Erstatning og ansvarsfraskrivelse

SanseMotorikakAdemiets erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kursisten betalte kursusgebyr, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

SanseMotorikAkademiet er ikke ansvarlig for kursistens indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, tab af data, tab af omsætning eller andre økonomiske følgetab.

 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om køb hos SanseMotorikAkademiet.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse/kvittering.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Ved digitale produkter og ydelser, der leveres straks eller umiddelbart efter købet, giver du således accept til, at fortrydelsesretten på de 14 dage bortfalder.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at SanseMotorikAkademiet. vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling/køb hos SanseMotorikAkademiet. Meddelelsen skal enten ske via tryk på afbestilling via Easyme systemet, eller gives skriftligt på mail til Cammilla@minhjerne.dk.

Ved sygdom eller hvis du på anden måde forhindret i at deltaget et kursus

Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i at deltage på det kursus du har booket bedes du give os besked hurtigst muligt. Du har følgende muligheder:

 

Du kan mod et ændringsgebyr flytte din plads til samme kursus på en senere dato.

I tilfælde af prisstigning på kommende kurser skal du dog betale differencen i forhold til prisstigningen. Dette f.eks. hvis du har tilmeldt dig et kursus, der afholdes til introduktionspris eller kurset stiger i pris. Flytning af kursusplads, kan kun ske til de planlagte kurser, hvor der er ledige pladser.

Ønsker du at ændre din bookning til et andet kursus, er det muligt mod betaling af et administrativt ændringsgebyr:

Indtil 8 uger før kursusafholdelse: ændringsgebyr: 250kr.

Indtil 4 uger før kursusafholdelse: ændringsgebyr: 400kr

Mellem 4 uger og 7 dage før kursusafholdelse: ændringsgebyr: 1000 kr.

3 dage før og til dagen før: ændringsgebyr :  50 “% af kursets pris

Ved framelding/ændring dagen før eller samme dag eller udeblivelse fra kursus udgør ændringsgebyret den fulde kursusbetaling.

Giv os derfor besked i god tid, hvis der opstår behov for ændring. Jo hurtigere vi får besked, jo hurtigere kan vi forsøge at afsætte pladsen til en anden. Vi er en lille virksomhed med max 10 deltagere på vores kurser og derfor kan afmeldinger tydeligt mærkes på kurserne.

 

Du har mulighed for at sælge eller overdrage din plads til en anden deltager.

Hvis det er et kursus, der kræver man har deltaget på andre kurser, skal vedkommende have deltaget på dette/disse for at du kan sælge/overdrage pladsen. Det er dit ansvar at finde ud af dette. Du skal give os besked om ændringen af deltager, da der ellers vil blive udstedt kursusbevis i dit navn. Du står selv for evt. afregning mellem jer. Hvis du har modtaget undervisningsmaterialet, skal du selv videresende det til den nye deltager.

 

Regler omkring anden fakturaadresse:

Du har ved tilmeldingen mulighed for at oplyse, at en anden skal betale fakturaen. For eksempel, hvis dit arbejde skal betale for et kursus eller en uddannelse til dig. Oplys da venligst EAN nummer.

 

Pris og ændringer:

Priser angivet på www.sanseinstruktor.dk er de gældende priser. En tidligere printet kursuskalender med en ældre pris, er ikke gældende og kan dermed ikke benyttes.

Vores priser indeholder altid moms og eventuelle afgifter, og er inkl. undervisningsmaterialer og eksamen.

Ved køb af flere kurser og uddannelser kan der opnås rabat send en mail og hør nærmere.
Kontakt os på cammilla@minhjerne.dk

 

Reklamation:
Skulle du have en reklamation, så bedes du skriftligt rette henvendelse:
SanseMotorikAkademiet
Cammilla Noomi Mohr & Mette Krabek
Krarupvej 6
5771 Stenstrup
Mail: cammilla@minhjerne.dk

Reklamationen skal fremsendes med det samme, så vi har en mulighed for at udbedre forholdet under dit kursus- eller uddannelsesforløb

 

Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse på cammilla@minhjerne.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Henvendelse i den forbindelse kan rettes til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
Email: kfst@kfst.dk
http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

 

Persondatapolitik:

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig ved at rette henvendelse på cammilla@minhjerne.dk

Ligeledes kan du gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Du giver ved accept af nærværende betingelser ligeledes dit tilsagn til at dit fulde navn, bynavn, telefonnummer og mailadresse oplyses til de andre deltagere på uddannelsen eller kurset.

Vi registrerer de oplysninger, som du indskriver og sender til os ved tilmeldingen, hvilket
vil sige dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, i vores system.

Oplysningerne er nødvendige at indsamle for at kunne identificere og registrere vores kursister.

Oplysningerne er tilgængelige for vores uddannelses- og kursusadministration, herunder vores direktion og bogholderi, som er dataansvarlige i virksomheden. Oplysningerne transmitteres ikke krypteret og opbevares ikke krypteret, men er beskyttet med kodeord, og benyttes kun af sanseinstruktør.

Oplysningerne opbevares max i 3 år, hvis du senere skulle miste dit uddannelses- eller kursusbevis.

Du kan altid bede om at blive slettet fra vores system, så du ikke står med dine oplysninger i vores database. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du ikke senere kan få bekræftet din deltagelse på en uddannelse eller et kursus, hvorfor du bør tage kopier af dine uddannelses- og kursusbeviser.

Såfremt du slettes i vores database,  bibeholdes din tilmelding samt kopi af faktura i 5 år af hensyn
til regnskabsloven.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

 

Brud på databehandling:

Ved opdagelse af databrud videregives oplysninger om dette, inden for 72 timer til Datatilsynet med informationer om hvem, hvad og hvordan det er sket.

 

Deltagerliste:

Ca. 8 dage før dit tilmeldte kursus offentliggøres en deltagerliste indeholdende: Navn, by, e-mail samt telefonnummer på deltagerne på det kursus, du er tilmeldt.
Deltagerlisten er tilgængelig i op til 3 år, således at du har mulighed for at komme i kontakt med dine med kursister, så I kan lave fælleskørsel samt øve- og træningsgrupper.

 

Copyright – rettigheder – kopiering – videresalg – ansvar m.v.

Alle rettigheder, herunder indholdet på uddannelserne og kurserne tilhører SanseMotorikAkademiet, og brugen af indholdet kan kun ske i det omfang, som det i disse betingelser er beskrevet.

Du opnår ingen rettigheder til materialet, som du modtager fysisk, bortset fra den brugsret, der er beskrevet i disse betingelser.

Du må hverken helt eller delvist mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde videregive vores materiale til andre.

 

 

Privatlivspolitik – indsamling og databehandling – GDPR

Formålet med de indsamlede data er at informere og komme i kontakt med kunder samt opbevare data for kunder, som ønsker dette.

Når du køber på et kursus på www.sanseinstruktor.dk indtaster du personlige oplysninger:

 • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger

Vi samler kun det ind vi har brug for og aldrig mere.
Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med købet. Samtykke af personoplysninger:
Har du sat kryds i boksen til modtagelse af nyhedsbrev, bruger vi denne når vi sender nyhedsbrev.
Du kan til en hver tid slette dig fra listen direkte ved link i de enkelte nyhedsbreve.

 

Datasikkerhed:

Vi behandler dine data fortroligt og sikkert i henhold til lovgivningen.
Skulle det ske at der er et brud på datasikkerheden vil der blive rettet henvendelse til den enkelte samt til Datatilsynet inden for 72 timer om hvem, hvad og hvordan det er sket.
De IT-leverandører vi deler data med, har vi en databehandleraftale med som sikkerhed.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til på cammilla@minhjerne.dk.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde kan vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine persondata.

 

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for virksomheden, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet

SanseMotorikAkademiet er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med SanseMotorikAkademiet.  kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Underbehandlere

Herunder kan du se en liste over de databehandlere, SanseMotorikAkademiet har indgået aftaler med

 

Cookiepolitik:

 • Vi bruger cookies på hjemmesiden, både vores egne og trejdeparts cookie som eksempelvis Google Analytics.
 • De bruges blandt andet til at se hvor mange besøgende vi har.
 • Du kan altid slette dine cookies i din browser. Sletning af Cookies
 • Sletning og rettelser af vores kundedata:
 • Ønsker du at blive slettet i vores system er dette muligt.
 • Dette gøres ved at rette henvendelse til os.
 • Udlevering af kundedata:
 • Ønsker du at få de oplysninger vi har gemt på dig som kunde er dette muligt.

Dette gøres ved at rette henvendelse til cammilla@minhjerne.dk

 

Handelsbetingelserne er opdateret pr . 16-12-2120