Handelsbetingelser og vilkår for køb af produkter og ydelser

ved SanseMotorikAkademiet

(Under Noomis HjerneAkademi, cvr 26752744)

Disse betingelser og vilkår omfatter alle kurser eller uddannelser, som afholdes helt eller delvist som klasseundervisning på aftalt sted og i en aftalt periode.

Undervisning afholdes af:

SanseMotorikAkademiet

(Under Noomis HjerneAkademi)

CVR. Nr : 26752744

Krarupvej 6

5771 Stenstrup

1. Vores betingelser og vilkår er på dansk.

2. Alle kontrakter indgås på dansk.

3. Tilmelding online med betalingskort: Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, JCB

4. Der kan betales online eller med faktura (EAN)

Pris og ændringer:

Priser angivet på www.sanseinstruktor.dk er de gældende priser. En tidligere printet kursuskalender med en ældre pris, er ikke gældende og kan dermed ikke benyttes.Vores priser inkluderer elektronisk undervisningsmateriale og kursusbevis.

Priserne pålægges moms for virksomheder.

Tilmelding online på www.sanseinstruktor.dk sker gennem tre trin.

1. Du udfylder i første trin dine tilmeldingsoplysninger samt hvad du ønsker at tilmelde dig.

2. Herefter får du mulighed for at kontrollere dine oplysninger før du sender dem til os. Du kan således gå tilbage og rette dine informationer, hvis du har tastet forkert.

3. Du betaler et samlet beløb eller i rater som trækkes på dit kort

4. Skulle holdet ikke blive oprettet pga manglende tilmeldinger vil vi kontakte dig og tilbyde dig at flytte til et andet hold eller få pengene retur.

Betaling som privat person:

Du kan betale af dit kursus/uddannelse hos SanseMotorikAkademiet online. Prisen på kurset pålægges ikke moms.

Betalingen sker i 5 trin:

1. Indtastning af dine personlige oplysninger

2. Indtastning af oplysninger samt beløb for den eller de betalinger du ønsker at foretage

3. Godkendelse af de indtastede oplysninger

4. Online betaling – hav dit betalingskort parat

5. Bekræftelse og kvittering på din indbetaling

Online betalingen er formidlet af EasyMe ApS (CVR: 28712618) og Stripe

Ved at gennemføre betalingen bekræfter du, at du har juridisk råderet over det kort, eller den betalingsmetode, du anvender. Indgår du et abonnement eller en ratebetaling vil du efter hver kommende trækning på kortet få tilsendt en kvittering på e-mail, samt instrukser i, hvordandu skifter det betalingskort du angiver til aftalen.

Har du spørgsmål til selve den betalingstekniske del af din handel kan EasyMe kontaktes påsupport@easyme.biz, mens spørgsmål til selve handlen og dens vilkår skal rettes til os.

Det er naturligvis også muligt at betale med faktura ved at sende fakturerings oplysninger til cammilla@minhjerne.dk

Skulle holdet være fyldt, så kontakter vi dig førstkommende hverdag for at høre om du vil på venteliste eller flyttes til et andet hold.

Der gøres opmærksom på, at enhver tilmelding er bindende og, at en manglende betaling ikke vil medføre, at tilmeldingen bortfalder

Tilmelding og betaling som firma/institution/virksomhed:

Prisen på kurset pålægges moms i henhold til gældende skatteregler. Også selvom din virksomhed er momsfritaget.

Du tilmelder medarbejder via blanketten EAN tilmelding: Indtast deltagers navn, mailadresse, firmanavn, telefonnummer, cvr og EAN

Vi tilmelder medarbejder manuelt og sender bekræftelseskvittering på din tilmelding. Faktura fremsendes på mail eller via EAN

Det er også muligt at betale med faktura ved at sende fakturerings oplysninger til Cammilla@minhjerne.dk

Skulle holdet være fyldt, så kontakter vi dig førstkommende hverdag for at høre om du vil på venteliste eller flyttes til et andet hold.

Der gøres opmærksom på, at enhver tilmelding er bindende og, at en manglende betaling ikke vil medføre, at tilmeldingen bortfalder

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret) og tilbagebetaling af kursusgebyr:

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om køb hos SanseMotorikAkademiet.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse/kvittering.

Din fortrydelsesret bortfalder, hvis du tilmelder dig senere end 14 dage før kursusstart eller hvis du åbner/logger ind på kursets undervisningsmateriale, eller tilmelder dig den lukkede Facebook-gruppe, samt downloader digitalt indhold fra kurset inden for den 14 dages fortrydelsesret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling/køb hos SanseMotorikAkademiet. Meddelelsen skal enten ske via tryk på afbestilling via Easyme systemet, eller gives skriftligt på mail til Cammilla@minhjerne.dk. Du vil blive afmeldt kurset og få refunderet det fulde beløb.

Efter de 14 dage bortfalder din fortrydelsesret og tilmeldingen er bindende og kursusgebyret tilbagebetales ikke. Hvis du har lavet en aftale om betaling i rater, er du stadig forpligtet til atbetale det fulde beløb for kurset. Hvis en rate ikke betales rettidigt, tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der herefter stadig ikke sker betaling som aftalt, bortfalder aftalen om betaling i rater og det fulde beløb forfalder til betaling straks.

Din tilmelding gælder kun for det kursus, du er tilmeldt. Du kan ikke skifte plads til et andet kursus.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkeligeforudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldtleveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Ved digitale produkter og ydelser, der leveres straks eller umiddelbart efter købet, giver du således accept til, at fortrydelsesretten på de 14 dage bortfalder. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at SanseMotorikAkademiet. vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Ved sygdom eller hvis du på anden måde forhindret i at deltage

Som nævnt tidligere er din kursustilmelding bindende og gælder kun til det kursus du er tilmeldt. Du får altså IKKE dit kursusgebyr igen ved framelding senere end 14 dage fra den dag, du er tilmeldt kurset.

Skulle du stå i den situation at du ikke kan deltage i kurset, så giv os besked hurtigst muligt!

SanseMotorikAkademiet er en lille virksomhed med max 8 deltagere på kurserne og derfor kan afmeldinger tydeligt mærkes på kurserne. Vi risikerer at holdet har ulige deltager antal, hvilket vanskeliggør den praktiske undervisning. Jo før vi får afbud, jo større mulighed har vi for at få afsat pladsen til en anden.

Du har selv mulighed for at sælge eller overdrage din plads til en anden deltager: Du skal give os besked om ændringen af deltager, da der ellers vil blive udstedt kursusbevis i ditnavn. Du står selv for evt. afregning mellem jer. Hvis du har modtaget undervisningsmaterialet, skal du selv videresende det til den nye deltager. Du er ansvarlig for at deltageren opfylder krav for deltagelse, dette er kun aktuelt ved fortsætterkurserne på pædagogisk massage trin 2-5

Hvis du ikke kan overdrage/sælge din plads til en anden, tilbyder vi dig at du kan købe plads på samme kursus på en senere dato til nedsat pris. Det er det mest fair for dig og os. Vi har administration i forbindelse med at forsøge at afsætte pladsen til ny deltager og eventuelt økonomisk tab, hvis pladsen ikke afsættes. Du får kurset til rabatpris, hvis du giver os besked, om at du ønsker ny plads ved din framelding.

Din pris for plads på samme kursus senere:

1. Indtil 12 uger før planlagt kursusafholdelse: 500kr.

2. 4 uger før planlagt kursusafholdelse: 1000kr

3. Mellem 4 uger og 7 dage før planlagt kursusafholdelse: 1500 kr.

4. 7 dage før og til dagen for planlagt kursusafholdelse: 50 % af kursets pris

Ved udeblivelse fra kursus gives der ikke rabat ved køb af ny plads.

I tilfælde af prisstigning på kommende kurser skal du desuden betale differencen i forhold til prisstigningen. Dette f.eks. hvis du har tilmeldt dig et kursus, der afholdes til introduktionspris eller kurset stiger i pris. Du tilbydes en plads på et af de planlagte kurser, hvor der er ledige pladser.

Deltagerliste:

Vi udsender ikke deltagerlister. Vi har en fælles facebookgruppe for kursister på SansemotorikAkademiet hvor du har mulighed for at komme i kontakt med dine medkursister, så I kan lave fælleskørsel samt øve- og træningsgrupper. Her kan du også sælge ellerbytte din kursus plads.

Copyright – ophavsret – kopiering – videresalg – ansvar m.v.

SanseMotorikAkademiet har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er udarbejdet af virksomheden, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med uddannelsen.

Når du tilmelder dig uddannelse/kursus, får du brugsret til virksomhedens materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at materiale ikke må kopieres, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med virksomheden.Du må hverken helt eller delvist mangfoldiggøre,videresende eller på anden måde videregive vores materiale til andre.

Ordensregler og fortrolighed:

Når du deltager i uddannelse eller kurser på SanseMotorikAkademiet, forpligter du dig til at omgås dine medstuderende og medarbejdere hos virksomheden respektfuldt og professionelt. Dette gælder i alle uddannelsens sammenhænge, hvad end det er i forbindelse undervisning, sparring, gruppearbejde, pauser, online undervisning og facebookgruppe.

Du forpligter dig samtidig til at indgå i fagligt såvel som personligt udviklende i gruppearbejde og 1:1-sessioner med dine medstuderende og evt klienter udefra, da det er en del af uddannelsen.

Evt. utilfredsheder skal rettes til underviserne på kurset/uddannelsen.

Overholdes ordensregler og fortrolighedserklæring ikke, vil det kunne medføre bortvisning fra uddannelsen og ophævelse af uddannelsesaftalen. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du har lavet en aftale om betaling i rater.

Der er gensidig tavshedspligt på kurser/uddannelse. Virksomheden forpligter sig ligeledes til at behandle oplysninger om job, forretning eller personlige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt. Virksomheden videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, sessioner eller på anden vis gennem uddannelsen, uden dit samtykke.

Forbehold og ansvarsbegrænsning:

Der tages forbehold for enkelte ændrede datoer indenfor uddannelsens eller kursets periode, som følge af sygdom blandt underviserne m.v.

Der tages forbehold for aflysning af hold, grundet utilstrækkelig tilslutning.

Vi kan ikke garantere, at vi opbevarer oplysningerne om din ordrebekræftelse på en måde, så du senere kan få en kopi af din ordrebekræftelse. Husk derfor at gemme den, som du modtager umiddelbart efter tilmeldingen, er sendt til os.

Tilmeldingen er bindende for det kursus du er tilmeldt. Kursusgebyr refunderes ikke.

Er du tilmeldt en uddannelse er tilmeldingen bindende for hele uddannelsen og der refunderes ikke uddannelsesgebyr. Ved uddannelse er tilmeldingen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Aflyser vi et kursus, refunderer vi din indbetaling til en af dig oplyst konto. Kurser aflyses ved for få deltagere, underviseres sygdom eller andre uforudsete hændelser

SanseMotorikAkademiet er ikke ansvarlig overfor den enkelte kursist/deltagers indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tabt fortjeneste eller tab i øvrigt, medmindre SanseMotorikAkademiet har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

SanseMotorikAkademiet har tegnet sædvanlig erhvervsforsikring, idet den enkelte kursist/deltager er forpligtet til selv at have tegnet ulykkesforsikring.

Erstatning og ansvarsfraskrivelse

SanseMotorikakAdemiets erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kursisten betalte kursusgebyr, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

SanseMotorikAkademiet er ikke ansvarlig for kursistens indirekte eller afledte tab, herundertab af avance, tab af data, tab af omsætning eller andre økonomiske følgetab.

Reklamation:

Skulle du have en reklamation, så bedes du skriftligt rette henvendelse:

SanseMotorikAkademiet

Cammilla Noomi Mohr

Krarupvej 6

5771 Stenstrup

Mail: cammilla@minhjerne.dk

Reklamationen skal fremsendes med det samme, så vi har en mulighed for at udbedre forholdet under dit kursus- eller uddannelsesforløb

Uenighed og uoverensstemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem virksomheden og en deltager i kursus/ uddannelse, er må parterne ikke engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.

Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse på cammilla@minhjerne.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Henvendelse i den forbindelse kan rettes til:

Forbrugerklagenævnet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00

Email: kfst@kfst.dk

http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet

Persondatapolitik:

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig ved at rette henvendelse på cammilla@minhjerne.dk Ligeledes kan du gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Du giver ved accept af nærværende betingelser ligeledes dit tilsagn til at dit fulde navn, bynavn, telefonnummer og mailadresse oplyses til de andre deltagere på uddannelsen eller kurset.

Vi registrerer de oplysninger, som du indskriver og sender til os ved tilmeldingen, hvilket vil sige dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, i vores system.

Oplysningerne er nødvendige at indsamle for at kunne identificere og registrere vores kursister.

Oplysningerne er tilgængelige for vores uddannelses- og kursusadministration, herunder vores direktion og bogholderi, som er dataansvarlige i virksomheden.

Oplysningernetransmitteres ikke krypteret og opbevares ikke krypteret, men er beskyttet med kodeord, og benyttes kun af SanseMotorikAkademiet

Oplysningerne opbevares max i 3 år, hvis du senere skulle miste dit uddannelses- ellerkursusbevis. Du kan få fremsendt nyt bevis mod betaling af administrationsgebyr på 375kr

Du kan altid bede om at blive slettet fra vores system, så du ikke står med dine oplysninger i vores database. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du ikke senere kan få bekræftet din deltagelse på en uddannelse eller et kursus, hvorfor du bør tage kopier af dine uddannelses- og kursusbeviser.

Såfremt du slettes i vores database, bibeholdes din tilmelding samt kopi af faktura i 5 år af hensyn til regnskabsloven.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

Brud på databehandling:

Ved opdagelse af databrud videregives oplysninger om dette, inden for 72 timer til Datatilsynet med informationer om hvem, hvad og hvordan det er sket.

Privatlivspolitik – indsamling og databehandling – GDPR

Formålet med de indsamlede data er at informere og komme i kontakt med kunder samt opbevare data for kunder, som ønsker dette.

Når du køber på et kursus på www.sanseinstruktor.dk indtaster du personlige oplysninger:

• Dit navn

• Din adresse

• Din e-mailadresse

• Dit telefonnummer

• Dine betalingsoplysninger

Vi samler kun det ind, vi har brug for og aldrig mere.

Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med købet.

Samtykke af personoplysninger:

Har du sat kryds i boksen til modtagelse af nyhedsbrev, bruger vi denne når vi sender nyhedsbrev. Du kan til en hver tid slette dig fra listen direkte ved link i de enkelte nyhedsbreve.

Datasikkerhed:

Vi behandler dine data fortroligt og sikkert i henhold til lovgivningen. Skulle det ske at der er et brud på datasikkerheden vil der blive rettet henvendelse til den

enkelte samt til Datatilsynet inden for 72 timer om hvem, hvad og hvordan det er sket. De IT-leverandører vi deler data med, har vi en databehandleraftale med som sikkerhed.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra,og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til på cammilla@minhjerne.dk.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde kan vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøreindsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine persondata.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for virksomheden, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

SanseMotorikAkademiet er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med SanseMotorikAkademiet. kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

Underbehandlere

Herunder kan du se en liste over de databehandlere, SanseMotorikAkademiet har indgået aftaler med

• Facebook

• Simply

• Google Adwords

• Google Analytics

• Dropbox

• Doxy.me

• EasyMe

• Stripe

• Microsoft

• Zoom

• Mailchimp

Cookiepolitik:

• Vi bruger cookies på hjemmesiden, både vores egne og trejdeparts cookie som eksempelvis Google Analytics.

• De bruges blandt andet til at se hvor mange besøgende vi har.

• Du kan altid slette dine cookies i din browser. Sletning af Cookies

• Sletning og rettelser af vores kundedata:

• Ønsker du at blive slettet i vores system er dette muligt.

• Dette gøres ved at rette henvendelse til os.

• Udlevering af kundedata:

• Ønsker du at få de oplysninger vi har gemt på dig som kunde er dette muligt.

Dette gøres ved at rette henvendelse til cammilla@minhjerne.dk

Handelsbetingelserne er opdateret pr . 1/5 2023 af Cammilla Noomi Mohr