Uddannelse til Sansemotorisk træner

Pædagogisk massage med bold

Uddannelsen er til dig, som ønsker at hjælpe og skabe positive forandringer for børn og unge (op til ca. 25 år) Det kan være børn eller unge som har har sansemæssige forstyrrelser, motoriske udfordringer,  kontaktforstyrrelser/ lettere tilknytningstraumer eller, adfærds- og indlæringsvanskeligheder.  Arbejder du  indenfor specialområdet med diagnoser som  autisme, ADHD, ADD, OCD vil du ligeledes få ny viden og nye redskaber til dit arbejde.

På denne etårige uddannelse får du ny teoretisk viden, der kobler moderne neurovidenskab med pædagogik, ergoterapi og fysioterapi og psykologi. Du lærer du  blandt andet pædagogisk massage,  sansemotorisk træning og mindfulness til børn og unge da forskning viser gode resultater med intervention med disse metoder. Jo tidligere indsats i livet, jo bedre er deres muligheder, men det er aldrig for sent at gøre en forskel.

Uddannelsen er en blanding af teori og praksis om samtidig er det en personlig udviklingsrejse for dig som deltager. Du vil i løbet af uddannelsen lære dig selv og dine “automatpilot mønstre” at kende. Dette er en vigtig del af uddannelsen fordi du er dit eget vigtigste arbejdsredskab, og du er nødt til at være bevidst om din egen rolle og hvordan du passer på dig selv i relationsarbejdet. Vi har erfaring med at mange relationsarbejdere i løbet af deres arbejdsliv oplever en tilstand af stress eller udbrændthed.

Udover de 10 moduler har du i løbet af uddannelsen 2 individuelle coaching sesioner med Cammilla eller Mette, hvor du kan blive coachet på emner i forhold til dig selv eller dit arbejde.

Hvad kan en Sansemotorisk træner?

En sansemotorisk træner:

 • arbejder ud fra en  forståelse for det hele menneske: krop, hjerne, sanser, følelser, og tankemønstre og hvordan det påvirker hinanden
 • har en forståelse for hvordan traumer påvirker krop og hjerne
 • har en værktøjskasse med aktive og passive øvelser til børn og unge
 • kan identificere sansemotoriske udfordringer hos børn og unge
 • er i stand til at udarbejde et relevant sansemotorisk træningsprogram ud fra faglige overvejelser
 • kan give pædagogisk massage til din målgruppe.
 • Kan skabe professionelle og tryghedsskabende rammer omkring massagesituationen.
 • kan dokumentere og journalisere dine sessioner
 • har teoretisk viden om kostens sammensætning og betydning for krop og nervesystem.
 • har kompetencer i at give mindfulness seancer i grupper eller en-til-en.

Hvad lærer du på uddannelsen?

 • Du får unik tværfaglig viden om hjerne og nervesystem (funktionel neurologi)
 • Du lærer om sanser og sanseintegration, sansemotorisk træning.
 • Du lærer at analysere og se årsagsammenhænge og åbne op for nye udviklingsmuligheder for den enkelte klient.
 • Du lærer at give pædagogisk massage – en behandling der giver mulighed for kontakt uden ord. Ved pædagogisk massage trænes bl.a. taktilsansen og interoception, som er vigtigt for vores evne til at kunne mærke os selv og danne sociale relationer til andre.
 • Du lærer at  kunne instruere i mindfulness individuelt og i grupper til børn, unge. Et vigtigt redskab til at træne bevidst nærvær.
 • Du lærer at forstå barnets eller den unges  udfordringer udfra den sensoriske profil og aktivitetsanalyse og derudfra tilrettelægge sansemotorisk træning.
 • Du får viden kostens betydning for hjerne og nervesystem
 • Du lærer, hvordan du tidligt kan spotte børn med udfordringer og hvordan du kan hjælpe børnene og deres forældre til en bedre kontakt og mere glæde og lethed i hverdagen.
 • Du vil få personlige indsigter og en forståelse for, hvordan du passer på dig selv i dine menneskelige relationer
 • Du lærer dig selv og dine kerneværdier at kende, hvilket har stor betydning for at du kan leve et liv i overenstemelse med dine værdier og undgå stress og udbrændthed.

Hvem er uddannelsen for?

Målgruppe: Uddannelsen er for dig, der er pædagog, lærer, fysioterapeut, ergoterapeut eller sundhedsplejerske.

Du vil få stort fagligt og personligt udbytte af uddannelsen, hvad enten du er ansat i børnehave,  på en specialinstitution eller bosted, eller lærer i almindelig skole eller specialskole.

Er du sundhedsplejerske, ergoterapeut  eller fysioterapeut vil du ligeledes få mange nye redskaber til dit arbejde.

Uddannelsen ruster dig desuden til at  arbejde som selvstændig Sansemotorisk træner på  hel eller deltid.

Sådan er uddannelsen bygget op:

Uddannelsen starter  marts 2020 og afsluttes februar 2021. Der er kun et hold pr.år.

Der er 10 moduler som er en blanding af teori og praksis, i alt 19 dages undervisning. De 8 moduler er 2 weekenddage . Modul 6 er et 3 dages internatkursus  med fokus på mindfulness. Modul 10 er eksamen og overrækkelse af uddannelsesbeviser.

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Der oprettes en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning.

Vi lægger vægt på at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. Du kommer til at arbejde med dig selv og dine ubevidste mønstre. Hver undervisningsgang startes med en centrerende og groundende mindfulnessøvelse. Dette for at du bliver bevidst om din egen tilstand og træner at mærke dig selv. Inden spørgetime runder vi af med en kort centrering/meditation hvor du vil blive guidet til at sætte en intention eller et mål til næste mødegang.

Du undervises af et engageret og erfarent tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykolog,  hvilket gør at vi kan give dig som deltager en tværfaglig viden og sparring.

Hvor afholdes uddannelsen?

Undervisning foregår i et hyggeligt hus på landet i Stenstrup på Sydfyn

Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn.

Undervisning fra 10-16.30 kl 15.30-16.30 er spørgetime/diskussion, hvor egne cases kan bringes frem.

Afhentning på Stenstrup station kan aftales.

Mulighed for overnatning i huset.

Hjemmearbejde og tidsforbrug:

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden af da vi mødes en weekend cirka en gang hver måned (ingen undervisning i  juli og december).

Der skal påregnes hjemmearbejde i form af læsestof og se instruktionsfilm af de teknikker du lærer på kurset. Du vil få adgang til materialet online.

Desuden skal du afsætte en del tid til praktiske øvelser i forhold til at træne pædagogisk massage og sansemotorisk træning i hverdagen og lave case beskrivelser. Du skal i løbet af året kunne dokumentere at du har haft minimum 2 forløb med sansemotorisk træningsforløb og givet minimum 30 pædagogiske massagebehandlinger med varighed fra cirka 10 min op til en time alt efter modtagerens behov. Caseopgaverne beskriver dine observationer, dine valg af motorik og sanseaktiviteter og begrundelser herfor.

Pris for uddannelsen

Uddannelsens pris :

For private :  29.990 kr. inkl. moms.

For institutioner: 29.900 kr. excl. moms. Kan betales via EAN nummer.

Er du tidligere kursist hos os så kan der opnås en rabat på 2000 kr. skriv for info.

Prisen dækker :

 • I alt 19 undervisningsdage med innovative og engerede undervisere.
 • Mad og overnatning i 3 dage på modul 6
 • Gebyr til eksamen (ekstern censor). Hvis du ikke består eksamen, tilbydes du at købe en times vejledning og re-eksamination til en samlet pris på 1500kr.
 • En lukket facebookgruppe til faglig sparring, erfaringsudvesling og rådgivning.
 • To timers faglig eller personlig en til en sparring eller coaching med enten Mette eller Cammilla i løbet af uddannelsen,  f.eks i forhold til specifikke udfordringer du oplever.
 • Forfriskninger på kurset i form af kaffe, te, snacks, frugt o.a.

Tilkøb: Overnatning og mad er ikke inkluderet i kurset, men der er mulighed for overnatning på stedet fra 75 kr. pr nat. Morgenmad 25 kr, frokost eller aftensmad 50 kr pr måltid. Modul 6 er det eneste modul hvor overnatning og mad er inkluderet 3 dage fra fredag formiddag til søndag eftermiddag.

Desuden er det muligt at tilkøbe ekstra faglig supervision i løbet af uddannelsen.

Tilmelding og betaling

Betaling ved tilmelding. Mulighed for afdragsordning/ betale i rater.,det er kun muligt ved kortbetaling. Denne mulighed kan ikke gives ved EAN betaling

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus, oplys da venligst arbejdspladens navn samt EAN nummer.

Der kan evt. søges gennem kompetencefonden om hel/ delvis  betaling af uddannelsen.

Tilmelding til Cammilla@minhjerne.dk.

Kontakt Cammilla hvis du har spørgsmål. Vi kan aftale en tid til en telefonsamtale, hvor du kan spore dig ind på om uddannelsen er noget for dig.

Dine undervisere på uddannelsen:

Fysioterapeut Cammilla Mohr

Ergoterapeut , kropterapeut og mindfulness instruktør Mette Krabek

Fysioterapeut Kenneth Petersen

Fysioterapeut Kennet Petersen inspirerer til udviklende leg og bevægelse på modul 1

Læs mere om os her

Der kommer muligvis flere kompetente gæsteundervisere på.

I flere af modulerne vil der være 2- undervisere til stede.

Beskrivelse af de 10 moduler i uddannelsen

Der tages forbehold for ændringer i planen i tilfælde af sygdom eller ufordsete hændelser, men alle emner vil blive gennemgået i løbet af uddannelsen.

Modul 1 : 7-8 marts 2020

Tema: Teori om hjernen, sanserne og sanseintegration. Sensorisk profil.

Teori om normal udvikling hos børn.

Hvordan samarbejder hjernen og sansesystemerne?

Hvordan spotter vi børn med sansemæssige forstyrrelser?

Hvordan støttes og stimuleres barnet?

Vi gennemgår sanserne og test af sansesystemerne og giver eksempler på hvilke aktiviteter man kan man anvende.

Vi ser på den sensoriske profil i teori og praksis.

Hvordan tilrettelægger og planlægger man aktiviteter der støtter barnets sensoriske profil?

Vi ser på begreberne high og low arousal som vi arbejder videre med på modul 2.

Vi diskuterer og udforsker i praksis begrebet “Leg og indlæring” hos børn og sanserne betydning i den sammenhæng.

Du får maser af ideer til sanselege der stimulerer taktilsansen, proprioception, vestibulærsans og syn.

Gæsteunderviser fysioterapeut Kenneth Petersen inspirerer til udviklende leg og bevægelse.

Til næste gang skal der laves 2 korte case beskrivelser. Mere info om opgaven på modulet

Modul 2: 25-26/4

Tema: Traumer og svigt og håndtering af dette fysisk og kognitivt.

På dette modul præsenteres du for teori om  den treenige hjerne og mentalisering hos børn.

Vi gennemgår tryg og utryg tilknytning og ser på hvad der sker med mennesker der oplever traumer og svigt.

Teorien tager udgangspunkt i bl.a Susan Harts bøger om emnet.

Vi gennemgår teoretisk hvordan bl.a. pædagogisk massage  kan bruges i relation til mentalisering og tilknytningstraumer. Vi kommer også ind på andre sansemotoriske aktiviteter.

I praksis lærer du, hvordan pædagogisk massage kan bruges til kropsafgrænsning og arousal regulering  afhængig af hvilke massage metoder og teknikker man anvender.

Vi gennemgår, hvordan man “doserer” massage samt forholdsregler ved at give massage og etiske dilemmaer der kan opstå i massagesituationen.

Vi gennemgår, hvad du skal være opmærksom på for at aflæse kropssprog og respiration.

I massagesituationerne træner du  egne arbejdsstillinger  så du undgår at overbelaste dig selv, herunder praktiske øvelser til vægt overføringer.

Praksis øvelser : Demonstration af kropsafgrænde massage, boldmassage, Cirkelmassage, trykmassage, klappemassage. Alt forgår med tøjet på. Vi øver nogle af teknikkerne og i løbet af uddannelsen når du at træne alle metoderne.

Opgave til næste gang: Øv massage teknikkerne hjemme på minimum 5 klienter. Du skal øve hver teknik minimum en gang.

Modul 3 : 16-17/5

Tema: Pas på dig selv i relationsarbejdet.

Samarbejdet med forældre og pårørende er vigtigt i relationsarbejde. Det kan til tider kan give anledning til frustrationer eller konflikter da man ikke ser ens på tingene, og måske slet ikke har samme mål. På dette modul arbejder vi med  kommunikation og din rolle i forældresamarbejdet, hvordan du forbereder dig selv på svære samtaler og passer på dig selv.

Vi ser på hvordan du kan undgå at tage ansvar på dig, som ikke er dit ansvar. Vi ser på hvordan du selv kan lade dig op og hvem du kan få opsøge for støtte og sparring. Det er enormt vigtigt som omsorgsperson at lære at passe på sig selv så man undgår empatiudmatning, stress og  udbrændthed.

Vi gennemgår desuden kroppens anatomi og fysiologi og neurologi i forhold til massage på basis niveau. Det er vigtigt at du forstår hvordan kroppen fungerer på et basis niveau og er bekendt med hvilke strukturer og systemer du påvirker ved massage.

Vi samler op på hvordan det er gået med dine massage klienter.Vi træner en teknik fra sidst samt opstart af massage med olie på huden. Vi anvender her æteriske olier som du vil få teori om på modul 4.

Modul 4: 6-7 juni

Tema: Vagus nerven- den direkte kontakt til det parasympatiske nervesystem

Vi gennemgår den polyvagale teori af Stephen Porges og betydningen for vores sociale nervesystem og vores evne til tilknytning. Du får  teoretisk undervisning om vagus nerven (som er vores længste kranienerve)  og dens betydning  og hvad der sker både fysisk og psykisk der hvis den ikke fungerer optimalt. Du får en forståelse for det parasympatiske nervesystem samt betydningen af vagusnerven bl.a i forhold til arousalregulering og sociale kompetencer. Du lærer du hvordan man kan påvirke vagus nerven med fysiske træningsøvelser, vejrtrækningsteknikker og massageteknikker.

Aromaterapi og hjernen: Vi gennemgår teori om æteriske olier og dufte og hvordan de påvirker hjerne og sanser særligt ved et stresset nervesystem.

Vi fortsætter med praksis massage øvelser med olie massage Dæmpende ryg/ skulder nakke massage med olie.

Modul 5:  22-23/8

Tema: Kend dig selv og dine kerneværdier som selvstændig eller lønmodtager.

Dette modul handler om dig, fordi du er dit vigtigste redskab i relationsarbejdet. Vi arbejder med enneagrammet som udviklingsværktøj og fortsåelsesramme for relationsarbejde, kerneværdier,  personlighedstræk og dine kompetencer.

Vi arbejder med din persontype ud fra enneagrammet, hvor du får indsigt i dine styrker og dine udviklingsområder (blinde vinkler). Vi  laver øvelser med fokus på at lære dine kerneværdier at kende, da vi erfarer at stress opstår når vi går på kompromis med vores kerneværdier.Ud fra tankegangen i den sensoriske profil lærer du om, hvordan du arbejder bedst og hvordan du lader op. Vi arbejder med grænsesætning og selvomsorg.

Overvejer du at starte som selvstændig på hel eller deltid få du redskaberne på dette modul: Du lærer om journalføring og dokumentation, hvordan du gør og hvorfor du skal bruge tid på det. Du lærer om det, at drive en virksomhed / klinik og arbejde som selvstændig. Vi kigger på sandheder og myter. Du bliver skarp på dine egne kerneværdier og din egen historie og hvordan du kan bruge den i din forretning. Du skal arbejde med at finde ud af hvem din målgruppe er og hvem der er din ideelle klient. Du lærer hvordan du skaber dit kundeflow: Hjemmeside, blog, nyhedsbrevog hvordan du skaber en mailliste og Facebook side. Hvad skal det hele bruges til? Hvordan bliver du set? Skal du tage alle kunder for enhver pris?  Du lærer om hvordan du sætter den rigtige pris ud fra princippet work smarter- not harder! Det behøver ikke at være ensomt at være selvstændig. Vi giver forslag til hvordan tværfagligt samarbejde og netværk som selvstændig kan se ud.

Modul 6 :

Internatkursus: Interoception, mindfulness, mindful sansning og yogaleg: 18-20/9 fredag kl 10- søndag kl 15

OBS! 3 dages internat med overnatning i Skovløberhuset.

Denne weekend er som de øvrige moduler en blanding af teori og praksis. Vi repeterer kort sansersystemet og gennemgår vors “ekstra” sans interoception, som er sammenkoblingen mellem krop og følelser. Vi arbejder med mindfulness, naturterapi og børneyoga i teori og praksis.

Der vil være undervisning inde og ude.

Temaer:

 • Interoception – sansningen af os selv indefra
 • Mindfulness til børn og voksne. inde og ude
 • Naturterapi og sansning i naturen
 • Børneyoga og yogaleg
 • Egenomsorg som terapeut- hvordan lader du bedst op? Du lærer om hvordan du tager vare på dig selv som behandler! Dette er så vigtigt et emne og ofte meget overset! Dette bygger videre på det vi arbejdede med i modul 5 og de erfaringer du har gjort dig efterfølgende.

Modul 7: 24-25/10

Tema: Hjernen. Neuroplasticitet, neuropædagogik og funktionel neurologi og sansemotorisk træning

Vi gennemgår neuro anatomi og funktionel neurologi på et basalt og forståeligt niveau. Hvordan er hjernen hjerne/nervesystem opbygget og hvordan fungerer det? Hvad er sansernes betydning for hjernen og hvad sker der i hjernen når sansesystemerne ikke fungerer optimalt?
Praktisk arbejder vi med “Massage fortællinger”, en aktivitet hvor massagen bruges til at skabe en fortælling med. God til børn. Stimulerer fantasi, skærper opmærksomhed og nærvær og øger kropsbevidsthed. Dette kan også laves som en aktivitet i skole eller børnehave, hvor børnene masserer hinanden under en guidet massagefortælling.

Vi arbejder med case arbejde i små grupper, hvor I skal planlægge et sansemotorisk trænings forløb ud fra barnets behov. I skal begrunde jeres valg på baggrund af sensorisk profil, hvad barnet udtrykker, forældres observationer, aktivitetsanalyse og sansetests. I skal fremvise Sanseaktiviteter / lege og massage.

Cases fremvises for  gruppen, hvilket giver anledning til refleksion, diskussion, ideudveksling og erfaringsudveksling.

Modul 8: 21-22/11 2020

Tema: Planlægning af sansemotorisk træningsforløb til børn eller uge ud fra egne cases.

Weekenden bliver en blanding af teori og praksis.Her får du mulighed for at afprøve alt det du har lært på uddannelsen indtil nu. Vi repeterer det du har lært indtil nu og sammenkobler sensorisk profil, sanseintegration, high/low arrousal og hvordan børn eller unge  med de forskellige udfordringer kan give sig til udtryk og hvordan vi bedst hjælper dem og hvad vi skal være opmærksomme på.

Case arbejde i små grupper under guidning fra Cammilla og Mette. Her medbringer i en case og bytter case med en anden deltager. På den måde får vi flere vinkler på samme udfordring. I case arbejdet ser vi på hvad formålet med aktiviteten er?  F.eks  at øge eller dæmpe arrousal? Hvad vælger vi i situationen? Hvordan kan det integreres i en travl hverdag? Vi ser på samarbejdet med pårørende, skal de inddrages og hvordan?  Hvad gør vi når børn er udadreagerrende og grænsesøgende. Hvordan skaber vi et optimalt tværfagligt samarbejde?Hvad gør vi når intet virker? Hvem kan vi viderehenvise til? Etiske dilemmaer? Hvordan passer du på dig selv?

INGEN UNDERVISNING I DECEMBER

Modul 9:  9-10/1 2021

Tema: Kostens betydning i forhold til hjernen og kroppen.

Hjernen næres af glukose (fra sund kost) , ilt og co2, og bevægelse. Kost er energi og brændstof til krop og hjerne.

Hvad kan konsekvensen være ved uhensigtsmæssig kost?

Kost og inflammation

Hvad er den ideelle kost?(findes den?)

Hvad med kræsne børn?

Ekstrem sundhed vs ekstrem usundhed.

Hvordan kan vi skabe de bedste muligheder for krop og hjerne?

Casearbejde: Hvordan skaber de optimale betingelser ud fra de muligheder vi har, med de redskaber vi har. Husk lidt er bedre end intet. Tænk stort- start småt! Det vigtigste er at komme igang!

I plenum arbejder vi med blandt andet følgende spørgsmål, hvoraf noget er repetion fra tidligere krydret med jeres erfaringer og oplevelser:

Hvordan kan det du har lært på uddannelsen integreres i en travl hverdag?

Vi ser på samarbejdet med pårørende, skal de inddrages og hvordan?

Hvad gør vi når børn er udadreagerrende og grænsesøgende?

Hvordan skaber vi et optimalt tværfagligt samarbejde?

Hvad gør vi når intet virker?

Hvem kan vi viderehenvise til for yderligere hjælp?

Etiske dilemmaer?

Hvordan passer du på dig selv?

Hvor kan du få faglig sparring og søge hjælp?

Modul 10: 6-7/2

EKSAMEN (evt kun en af dagene alt efter antal deltagere)

Sæt gerne hele dagen af og vær der for hinanden når I kommer ud fra eksamen. Vi afslutter naurligvis dagen med et glas bobler og overrækkelse af eksamensbeviser! Tidsplan sendes ud når vi nærmer os eksamen.

Sådan foregår eksamen: Der afsættes 40 min pr kursist til eksamen.

24 timer inden eksamen får du tilsendt en kort casebeskrivelse. Det er udfra denne casebeskrivelse at du skal planlægge og fremvise din session.

Selve eksamen varer cirka 30 min: Du skal fremvise et oplæg på 15-20 mins praktiske øvelser og massageteknikker ud fra en casebeskrivelse af et barn eller en ung ud fra den tilsendte casebeskrivelse. Du fremviser øvelser samt demonstrerer en massageteknik på en figurant (voksen)

Derefter stiller vi spørgsmål i 10-15 min. Her skal du kunne begrunde dit valg af øvelser og massageteknikker.

Derefter er der votering og tilbagemelding 10 min. Eksamen er bestået /ikke bestået.

Det kan naturligvis ikke være en dybdegående behandling på 15-20 min. Det vi lægger vægt på er, hvordan du udfører behandlingen eller instruerer i øvelser og dine overvejelser bag. Efter fremvisningen spørger vi ind til dine overvejelser for dine valg og vi kan også spørge om der f.eks er andet du ville gøre hvis du havde haft mere tid.

Du har haft tid til at forberede dig 24 timer.

Hvis eksamen ikke bestås er der mulighed for at tilkøbe 1 times faglig sparring og reeksamination: til 1500krog gå op til eksamen igen inden for en måned.