Sansemotorisk Behandler og Træner

For fagpersoner i det pædagogiske, socialfaglige og terapeutiske område

En helhedsorienteret og tværfaglig videreuddannelse til dig som:

 • som søger en ny og helhedorienteret tilgang til at at hjælpe mennesker som har udfordringer indenfor psykosocial trivsel.
 •  ønsker faglig og personlig udvikling på dit arbejde
 • drømmer om at arbejde helt eller deltid som selvstændig behandler.
 • arbejder med borgere i specialområdet med diagnoser som autisme, ADHD, ADD og OCD
 • arbejder indenfor normal området med forskellige grader af sansemotoriske udfordringer, tilknytningstraumer, adfærds vanskeligheder, stresstilstande eller indlæringsvanskeligheder.

Fælles for mennesker med disse udfordringer, uanset alder, er at de ikke trives i dagligdagen og befinder sig i en høj arrousaltilstand. På denne uddannelse får du viden og redskaber der kan skabe positive forandringer for det enkelte menneske uanset alder og udviklingstrin.

Faglig udvikling

Uddannelsens indhold tager udgangspunkt i nyere forskning, der  viser gode resultater med intervention, der fokuserer på at skabe positive relationer gennem bl.a  pædagogisk massage og mindfulness. Jo tidligere indsats i livet, jo bedre er mulighederne for udvikling, men det er aldrig for sent at gøre en forskel. 

Uddannelsen er en blanding af teori og praksis. På en letforståelig og pragmatisk måde formidler vi den nyeste teoretiske viden indenfor områder som moderne neurovidenskab, neuropædagogik, ergoterapi og fysioterapi og psykologi.

Du bliver undervist i hjernens og sansernes udvikling fra foster til voksent menneske, herunder den vigtige tilknytning og intergrationen af primitive reflekser. Vi ser på hvilke konsekvenser stress hos foster og spædbarn kan medføre og hvordan det kan påvirke et menneskes udvikling. Du lærer, hvordan du identificerer og  arbejder med disse udfordringer gennem pædagogisk massage, sansemotorisk træning, herunder arbejde med primitive reflekser samt interoceptiv træning som f.eks mindfulness. 

Du lærer ikke et koncept eller en model der passer til alle, tværtimod lærer vi dig, at se på det enkelte individ og tilpasse behandling og træning ud fra personens alder og udviklingstrin.

Personlig udvikling

Uddannelsen er samtidig en personlig udviklingsrejse for dig. Du vil lære dig selv at kende på en ny måde gennem kendskab til din egen sensoriske profil og persontype og du vil få øje på  dine “automatpilot mønstre”. Dette er en vigtig del af uddannelsen, fordi du er dit eget vigtigste arbejdsredskab, og du er nødt til at være bevidst om din egen rolle og hvordan du passer på dig selv i relationsarbejdet. Vi har erfaring med, at mange der arbejder med mennesker i løbet af deres arbejdsliv, oplever en tilstand af stress eller udbrændthed. Samtidig lærer du at forstå andre menneskers adfærd og de bagvedliggende årsager, hvilket kan være gavnligt for et positivt og udviklende arbejdsmiljø.

Vil du følges med os i et år i et trygt og udviklende miljø?

Vi optager max 8 personer på uddannelsen, hvilket giver mulighed for nærvær,  udvikling og samhørighed i et trygt miljø. Vi lægger stor vægt på at inddrage deltagerne aktivt i undervisningen og  at undervise i forståelsen for at,  der ikke er en model, der passer til alle. Det er derfor vi ikke underviser koncepter og skabeloner, men lærer dig baggrundsforståelsen for adfærd, metoder og redskaber så du kan lave en hensigtsmæssig intervention til det enkelte menneskes situation.

Vi lægger vægt på tværfaglighed og at arbejde ud fra en borgercentreret tilgang. Vi ønsker at bidrage til brobygning og forståelse mellem faggrupper, da vi mener, det giver de optimale arbejdsbetingelser og er til glæde for borgerne.

Her på videoen kan fortæller Christian hvordan han bruger sin uddannelse som han tog ved os i 2019

I løbet af et år undervises du i:

 • Pædagogisk massage
 • Sanseintegration, sansemotorisk træning, primitive reflekser
 • Sensorisk profil
 • Interoception
 • Vagusnerven og den polyvagale teori
 • Mentalisering, tilknytning og traumer
 • Neuropædagogik
 • Funktionel neurologi
 • Kostens betydning for krop og hjerne
 • Mindfulness ud fra et neurologisk perspektiv

Datoer for uddannelsens 10 moduler:  holdstart marts 2020 UDSOLGT

– Modul 1 : 7-8 marts 2020: Sanserne, hjernens anatomi og udvikling. Neuropædagogik og funktionel neurologi
– Modul 2: 25-26 april 2020: Sanseintegration, primitive reflekser, sensorisk profil og sansemotoriske øvelser
– Modul 3: 16-17 maj 2020: Traumer og svigt og håndtering af dette fysisk og kognitivt
– Modul 4: 6-7 juni 2020: Kostens betydning for hjerne og krop. Vagus nerven- og det sociale nervesystem.
– Modul 5: 22-23 august 2020: Kend dig selv, din persontype og dine kerneværdier, som selvstændig eller lønmodtager.
– Modul 6: 18-20 september 2020 : Interoception, mindfulness, mindful sansning og yogaleg (Obs fredag kl. 10.00- søndag kl. 15.00)
– Modul 7: 24-25 oktober 2020: Kroppens anatomi. Stress, søvn – metoder til ro og afstressning
– Modul 8: 28-29 november 2020: Pas på dig selv som relationsarbejder
– Modul 9: 9-10 januar 2021: Planlægning af forløb ud fra cases
– Modul 10: 6-7 februar 2021: Eksamen

Datoer for uddannelsens 10 moduler:  holdstart  marts 2021

– Modul 1 : 6-7 marts 2021 Sanserne, hjernens anatomi og udvikling. Neuropædagogik og funktionel neurologi
– Modul 2: 10-11 april 2021 : Sanseintegration, primitive reflekser, sensorisk profil og sansemotoriske øvelser
– Modul 3: 8-9 maj 2021: Traumer og svigt og håndtering af dette fysisk og kognitivt.
– Modul 4: 5-6 juni 2021: Kostens betydning for hjerne og krop. Vagus nerven- og det sociale nervesystem.
– Modul 5: 21-22 august 2021: Kend dig selv, din persontype og dine kerneværdier, som selvstændig eller lønmodtager.
– Modul 6: 24-26 september 2021 : Interoception, mindfulness, mindful sansning og yogaleg (Obs fredag kl. 10.00- søndag kl. 15.00)
– Modul 7: 30-31 oktober 2021: Kroppens anatomi. Stress, søvn – metoder til ro og afstressning
– Modul 8: 27-28 november 2021: Pas på dig selv som relationsarbejder
– Modul 9: 11-12 december 2021: Planlægning af forløb ud fra cases
– Modul 10: 8-9 januar 2022: Eksamen

Som SanseMotorisk Behandler og Træner:

• arbejder du ud fra en forståelse for det hele menneske: krop, hjerne, sanser, følelser, og tankemønstre og hvordan det påvirker hinanden
• kan du se bagom det enkelte menneskers adfærd og reaktioner med afsæt i faglige begrundelser
• har du en forståelse for, hvordan traumer og svigt påvirker krop og hjerne
• har du en værktøjskasse med aktive øvelser og mere passive behandlingsmetoder der kan bidrage til bedre trivsel og livskvalitet hos børn og voksne
• kan du identificere sansemotoriske udfordringer hos børn og voksne ud fra deres adfærd og sansemotorisketests
• er du i stand til at udarbejde et relevant sansemotorisk træningsprogram ud fra faglige overvejelser
• kan du analysere, planlægge og graduerer aktiviteter ud fra den enkeltes ressourcer og behov
• kan du give pædagogisk massage tilpasset den enkelte borger
• kan du guide grupper i pædagogisk massage alt efter deres alder og udviklingstrin
• har du kompetencer i at give mindfulness seancer i grupper eller en-til-en
• har du teoretisk viden om kostens sammensætning og dens betydning for krop og nervesystem
• kan du skabe trygge rammer i det professionelle rum
• har du en tværfaglig forståelse ud fra en borgercenteret tilgang
• kan du dokumentere og journalisere dine sessioner

Hvad lærer du på uddannelsen?

 • Du får unik tværfaglig viden om hjerne og nervesystem (funktionel neurologi)
 • Du lærer om sanser, sanseintegration, og  sansemotorisk træning.
 • Du får en solid baggrundsviden så du kan analysere, se årsagssammenhænge og nye udviklingsmuligheder for borgeren uanset alder og udviklingstrin
 • Du lærer at forstå borgerens udfordringer udfra den sensoriske profil og aktivitetsanalyse og derudfra tilrettelægge sansemotorisk træning.
 • Du lærer at give pædagogisk massage – en behandling der giver mulighed for kontakt uden ord. Ved pædagogisk massage trænes bl.a. taktilsansen og interoception, som er vigtigt for vores evne til at kunne mærke os selv og danne sociale relationer til andre.
 • Du lærer at instruere i forskellige typer mindfulness individuelt og i grupper. Et vigtigt redskab til at træne bevidst nærvær.
 • Du får viden kostens betydning for hjerne og nervesystem
 • Du vil få personlige indsigter og en forståelse for, hvordan du passer på dig selv i dine menneskelige relationer
 • Du får indsigt i din egen sensoriske profil og personlighedstype og hvordan du kan arbejde positivt med disse i dit relatiosnarbejde
 • Du lærer dig selv og dine kerneværdier at kende, hvilket har stor betydning for at du kan leve et liv i overenstemelse med dine værdier og undgå stress og udbrændthed.

Beskrivelse af de 10 moduler

Der tages forbehold for ændringer i planen i tilfælde af sygdom eller ufordsete hændelser, men alle emner vil blive gennemgået i løbet af uddannelsen.

Modul 1

Sanserne, hjernens anatomi og udvikling. Neuropædagogik og funktionel neurologi

På første modul lægges fundamentet for denne uddannelse. Vi gennemgår neuroanatomi, neuropædagogik og funktionel neurologi på et basalt og forståeligt niveau med relation til cases. Du præsenteres for vores neuroholistiske tilgang til arbejdet med mennesker.  Der er ikke et sansemotorisk træningsprogram der passer til alle. Vi er nødt til at kigge på det enkelte menneske vi arbejder og planlægge og tilpasse ud fra deres respons. Det er derfor meget vigtigt at du har den grundlæggende forståelse for hjernen og sansesystemerne og ikke bare lærer en “fix alt” metode. Der er desuden forskel på børns og voksnes hjerner og den mængde stimuli, der skal til for at skabe forandring. Det er det, vi arbejder videre med på resten af uddannelsen.

Hjernens anatomi.

Hjernen styrer alt hvad vi foretager os- bevidst og ubevidst, motorisk og mentalt. Hjernens udvikling starter allerede i fostertilværelsen og fortsætter hele livet!

På dette modul gennemgås hjernens og nervesystemets opbygning og funktion samt hjernens og nervesystemets og sansernes normale udvikling. Hjernen er kompleks og er på godt og ondt ekstrem påvirkelig. Det kan have vidtrækkende  konsekvenser hvis hjerne og nervesystem ikke får de optimale betingelser for udvikling i foster og spædbarnstilværelsen. Vi kommer ind på konsekvenser ved præmature fødsler, stress eller misbrugsproblematikker under graviditet, og omsorgssvigt i de spædbarnsalderen. Heldigvis ved vi i dag, at hjernens neuroplasticitet giver håb og mulighed for træning og udvikling af hjernen hele livet! Undervisningen krydres med sjove og udfordrende hjerneøvelser, der stimulerer forskellige områder i hjernen

Sansesystemerne

Hjernen er afhængig af de informationer, den konstant modtager fra sanserne, det er derfor vigtigt at dette samarbejde er velfungerende. Ud fra case eksempler ser vi på hvad der kan ske, hvis noget går galt i hjernens og sansernes udvikling. Hvilken betydning det kan have, hvis hjernen ikke modtager passende signaler fra sanserne. Ud fra cases og jeres praktiske erfaringer diskuterer vi hvordan vi spotter mennesker med sansemæssige forstyrrelser. Hvilke problematikker og diagnoser ser vi?  På modul 2 arbejder vi videre med hvordan vi kan støtte hjernens og sansernes udvikling hos den enkelte.   Gæsteunderviser fysioterapeut Kenneth Petersen kommer og  inspirerer til udviklende leg og bevægelse. Det bliver sjovt, anderledes og udfordrende!

Hjemmearbejde til næste modul

Du skal til næste gang udfylde et spørgeskema i forhold til din egen sensoriske profil.

Modul 2

Sanseintegration, primitive reflekser, sensorisk profil og sansemotoriske øvelser og leg

På dette modul arbejde vi videre med sanserne og du lærer om sanseintegration, sensorisk profil, primitive reflekser og sansemotoriske øvelser.

Sanser og sanseintegration

På modul et lærte du kort om sanserne og deres betydning for hjerne og nervesystem. Nu går vi i dybden med, hvad er sanseintegration er og hvordan sanseintegrations problemer kan komme til udtryk, og hvordan problemerne kan afhjælpes dels gennem mijløændringer og hjælpemidler, dels gennem træning og behandling.

Vi gennemgår sanserne og test af sansesystemerne samt eksempler på sanse motoriske aktiviteter. I case arbejde ser vi på hvordan vi spotter mennesker med sansemæssige forstyrrelser, og hvordan sanseintegration kan støttes og stimuleres hos den enkelte.

Du får masser af ideer til øvelser, der stimulerer taktilsansen, proprioception, vestibulærsans og syn. Du skal nu i gang med at træne at bruge øvelserne, hvor det er relevant i din hverdag.

Vi forklarer hvorfor vi mener at sansetræning er et vigtigt redskab til bedre trivsel for både børn og voksne. Vi udforsker i løbet af weekenderne begreberne “Leg, indlæring og udvikling”. Leg er udvikling af krop, hjerne og sanser for både for børn og voksne!

Sensorisk profil

Vi arbejder med den sensoriske profil  (Sensory Profile) i teori og praksis da dette er et tværfagligt anerkendt testværktøj som kan bruges både til børn og voksne. Vi laver case arbejde i grupper med at planlægge aktiviteter og miljøtilpasninger, der støtter den enkeltes sensoriske profil. Du får desuden gennemgået din egen sensoriske profil og vil få en forståelse for, hvad den betyder for dig i din hverdag.

Primitive reflekser

I foster tilværelsen og ved fødslen har mennesker primitive reflekser, der skal “forsvinde” af sig selv. Hvis de primitive reflekser ikke er integreret (forsvundet) kan det have konsekvenser som hyperaktivitet, motorisk uro og indlæringsvanskeligheder som traditionel sanseterapi ikke vil kunne afhjælpe. Vi gennemgår de primitive reflekser og samt hvordan man tester og træner dem. Dette er relativt nyt i Danmark, men noget der er meget fokus på i udlandet.

Hjemmeopgave til næste gang

Du skal lave en eller flere sansemotoriske sessioner hvor du tænker den sensoriske profil ind og det du har lært om sanser og sanseintegration.

Modul 3

Traumer og svigt og håndtering af dette fysisk og kognitivt.

På dette modul præsenteres du for teorien om den treenige hjerne og mentalisering. Hvordan formes menneskets personlighed?

Mentalisering, traumer, tilnytningsforstyrrelser og high/low arrousal

Vi gennemgår begrebet den treenige hjerne og ser på hvordan tryg og utryg tilknytning giver sig til udtryk. Vi ser på hvordan traumer og svigt påvirker  hjernen , hvor meget og hvor lidt der skal til alt efter hjernens udviklingsstadie. Vi ser på begreberne high og low arousal og hvordan du kan påvirke arousal både direkte og indirekte.

Undervisningen tager udgangspunkt i bl.a. Susan Harts og Peter Levines bøger om emnet og bygger desuden videre på det, du lærte på modul 1 om hjernens opbygning og udvikling.

Pædagogogisk massage til mentalisering, tilknytningstraumer og arousalregulering

Vi gennemgår teoretisk, hvordan pædagogisk massage kan bruges i relation til mentalisering og tilknytningstraumer. I praksis lærer du, hvordan pædagogisk massage kan bruges til kropsafgrænsning og arousal regulering afhængig af, hvilke massagemetoder og teknikker man anvender. Vi arbejder med kropsafgrænsende massage, boldmassage, cirkelmassage, trykmassage og klappemassage. Alt forgår med tøjet på. Vi arbejder videre med teknikkerne og i løbet af uddannelsen, og det er vigtigt at du hjemme når du at træne alle metoderne.I massagesituationerne træner du egne arbejdsstillinger, således at du undgår at overbelaste dig selv, herunder praktiske øvelser til vægtoverføringer.

Vi gennemgår, hvordan man “doserer” massage samt forholdsregler ved at give massage, modtagerens reaktioner og etiske dilemmaer, der kan opstå i massagesituationen. Vi gennemgår, hvad du skal være opmærksom på for at aflæse kropssprog og respiration.

Vi kommer ligeledes ind på hvordan man kan bruge sansemotoriske aktiviteter, leg og mindfulness i relationsarbejde med mennesker med f.eks tilknytningstraumer.

Hjemmearbejde:

Øve massageteknikkerne hjemme på minimum 5 klienter. Du skal øve de præsenterede teknikker minimum en gang.

Modul 4

Kostens betydning for hjerne og krop. Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

På dette modul lærer du om kostens betydning for hjerne og krop. Du lærer desuden om vagusnerven og den polyvagale teori

Kost:

Det handler ikke om at lægge kost planer men om at tænke kosten ind som en del af det komplekse puslespil det er at skabe de bedste muligheder for krop og hjerne ud fra den enkeltes situation.

 Hjernen næres af glukose (fra sund kost), ilt og co2, og bevægelse. Kost er energi og brændstof til krop og hjerne. Men ikke alle mennesker spiser sundt, hvad kan konsekvensen være ved uhensigtsmæssig kost. Hvad er den ideelle kost? Findes den? Hvad stiller man op med kræsne børn eller kræsne voksne? Hvorfor er nogle mennesker kræsne? Hvordan påvirker misbrug krop og hjerne?

Hvad er bedst eller værst: Ekstrem sundhed vs. ekstrem usundhed? Vi ser på sammenhængen mellem hjerne og tarmsystem i forhold til inflammation og stress og vi ser her på kost og vagusnerven.

Vagus nerven:

Vagus nerven, vores længste kranienerve, den direkte kontakt til det parasympatiske nervesystem, derfor har det betydning fysisk og psykisk hvis den ikke fungerer optimalt. Desuden har vagusnerven betydning i forhold til arousalregulering og sociale kompetencer. Vi gennemgår Stephen Porges Polyvagale teori på en letforståelig måde.

Vagus nerven får i øjeblikket meget fokus i forhold til sundhed og trivsel.
På dette modul lærer du, hvordan man kan påvirke vagus nerven med fysiske træningsøvelser, vejrtrækningsteknikker og massageteknikker.
Vi fortsætter med at arbejde med massage behandlinger med olie massage, dæmpende ryg/ skulder/nakke massage med olie og sætter det naturligvis i relation til vagus nerven og det parasympatiske nervesystem.

Hjemmearbejde

Du skal fortsætte med behandlings og træningssessioner og dokumentere dem i journalform

Modul 5

Kend dig selv, din persontype og dine kerneværdier, som selvstændig eller lønmodtager.

Dette modul handler om dig, fordi du er dit vigtigste redskab i relationsarbejdet.

Vi arbejder med forskellige udviklingsværktøjer som forståelsesramme for relationsarbejde, kerneværdier, personlighedstræk og dine faglige og personlige kompetencer.
Ud fra Enneagrammet får du indsigt i din persontype, dine styrker og dine udviklingsområder (blinde vinkler). Igennem øvelser finder du frem til dine kerneværdier som er vigtige at kende, da vores erfaring er, at stress og mistrivsel kan være en konsekvens af at gå på kompromis med sine kerneværdier
Ud fra teorien bag den sensoriske profil og din egen profil lærer du om, hvordan du arbejder bedst og hvordan du lader op for at undgå at brænde ud.

Overvejer du at starte som selvstændig på hel eller deltid, får du indblik redskaberne på dette modul. Selvom du ikke ønsker at være selvstændig vil undervisningen alligevel være relevant og give anledning til gode refleksioner ift. dit arbejde.
Du lærer om journalføring og dokumentation, hvordan du gør og hvorfor du skal bruge tid på det
Du bliver skarp på hvordan du kan bruge dine kerneværdier og din egen historie i din forretning eller dit daglige arbejde
Du bliver klogere på, hvem din målgruppe er og hvem der er din ideelle klient
Du lærer, hvad der skal til for at drive forretning og hvad der skal til for at skabe kundeflow: Hjemmeside, blog, nyhedsbrev, facebook side. 
Vi ser på et følsomt emne: Skal du tage alle kunder for enhver pris? Vi arbejder med grænsesætning ift. dig selv og i relationen til andre, samt din selvomsorg. Du lærer om, hvordan du sætter den rigtige pris ud fra princippet ” work smarter- not harder”!

 Det behøver ikke at være ensomt at være selvstændig. Vi deler vores erfaringer og giver forslag til, hvordan tværfagligt samarbejde og netværk som selvstændig kan se ud.

I løbet af weekenden øver vi flere forskellige massage teknikker som vi tidligere har gennemgået

Modul 6 Internat

Interoception, mindfulness, mindful sansning, yogaleg, massage som aktivitet

På dette modul vil du blive klogere på mindfulness ud fra et neurologisk synspunkt samt forstå begrebet interoception.

Du vil blive undervist i teorien og principperne bag mindfulness og blive klogere på hvordan mindfulness påvirker hjerne og krop og hvad forskningen viser om udbyttet af mindfulness i alle aldre.

Vi repeterer kort vores 7 sanser og gennemgår vores “ekstra” sans interoception, som er det indre sansesystem, sammenkoblingen mellem krop og følelser.  Det er en relativ “nyopdaget” sans, men den har enorm betydning for vores evne til social kontakt. Indenfor autismespektret  både hos børn og voksne  får denne sans meget opmærksomhed i USA .
Du vil blive undervist i betydningen af det interoceptive system og hvordan interoceptive forstyrrelser kommer til udtryk og hvordan systemet kan trænes og behandles.

Vi gennemgår det praktiske i at guide mindfulness, etiske dilemmaer og samarbejdet med andre. Du får indblik i hvad du skal være opmærksom på ved forskellige aldre og udviklingstrin og problematikker. Du får et indblik i hvad tanker er, fusion/defusion og du lærer redskaber til at takle tankemylder. I løbet af weekenden vil du både guide og modtage forskellige typer af mindfulness 1:1 og i grupper, inde og ude. Du vil undervist i Mindful yoga og yogaleg og forskellige vejrtrækningsøvelser, da mindfulness kan være meget andet end en liggende kropsscanning. Vores tilgang til mindfulness er at det skal integreres i hverdagens aktiviteter og det vil vi arbejde med både inde og ude.Desuden introducerer vi dig til “massage fortællinger” som kan være et alternativ til mindfulnesstræning.

Du får indsigt i hvordan du kan bruge mindfulness som en del af din egen selvomsorg.Du bliver klogere på, hvordan lader bedst op og hvordan du tager vare på dig selv som behandler! Dette er så vigtigt et emne og ofte meget overset! Vi arbejdeder i den forbindelse videre med  de erfaringer  du har gjort dig i modul 5 og efterfølgende. Der vil i løbet af weekenden være tid til egen tid og egen refleksion.

Modul 7

Kroppens anatomi. Stress, søvn – metoder til ro og afstressning

På dette modul  gennemgår vi kroppens anatomi og fysiologi og neurologi i forhold til massage på basis niveau. Det er vigtigt, at du forstår hvordan kroppen fungerer på et basisniveau og er bekendt med, hvilke strukturer og systemer du påvirker ved massage. Desuden ser vi på hvad stress er og hvordan kan man få ro på et nervesystem der er konstant overbelastet og i alarmberedskab.

Stress kan påvirke helbredet og føre til mange livsstilsygdomme. I dag er stress noget de fleste oplever på et tidspunkt. Det, der er bekymrende er at flere og flere børn og unge oplever stress og mistrivsel meget tidligt i livet. Men hvad er stress egentlig? Hvorfor får vi stress? Hvornår er man stresset? Hvordan tackler man stress hos henholdsvis børn, unge og voksne? Hvorfor virker sygemelding ikke altid på stress? Kan stress “smitte”? Hvordan påvirker omgivelsernes stress det lille barn? Vi gennemgår teori om stress og ser på blandt andet Maslovs behovspyramide ud fra hjernens synspunkt for at besvare ovenstående spørgsmål. Vi ser desuden på søvnens betydning for menneskers trivsel uanset alder.

Som SanseMotorisk Behandler og Træner vil du helt sikkert møde mennesker med stress og du har på nuværende tidspunkt lært rigtigt mange effektive redskaber til stressreducering. Gennem casearbejde i grupper repeterer vi de stressreducerende teknikker du har lært i løbet af uddannelsen. I gruppen så træner i de forskellige teknikker til at få ro på krop og nervesystem.

Desuden vil på dette modul lære om aromaterapi som er en ældgammel videnskab om planter og duftes betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. Du vil lære hvorfor aromaterapi virker, få kendskab til de forskellige anvendelses metoder og lære at udvælge olier til f.eks en beroligende massage.

Du vil lære ansigts og hovedbundsmassage og lære en afspændende håndmassage, som kan få de fleste til at falde i søvn.

Modul 8

Pas på dig selv som relationsarbejder

I dette modul vil vi se på samarbejdet med borgeren,  de pårørende og kollegaer som alle er vigtige i relationsarbejde. Samarbejdet kan til tider kan give anledning til frustrationer eller konflikter, da man ikke ser ens på tingene, og måske slet ikke har samme mål. Vi arbejder med kommunikation og din rolle i forældre/pårørende-samarbejdet, blandt kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere

Som relationsarbejder har du kan du ind imellem komme ud for situationer, der kan være drænende, triste eller ligefrem traumatiske. Det er derfor vigtigt at du passer rigtigt godt på dig selv.  Ud fra casearbejde ser vi på, hvordan du forbereder dig selv på svære samtaler og passer på dig selv i situationen samt hvordan du kan undgå at tage ansvar på dig, som ikke er dit ansvar.

Det er enormt vigtigt som omsorgsperson at lære at passe på sig selv, således man undgår empatiudmatning, stress og udbrændthed. I løbet af uddannelsen er du blevet præsenteret for forskellige selvhjælpsteknikker som vi håber at du får integreret i din hverdag. Vi taler om hvordan du selv kan lade op og hvem du kan opsøge for støtte og sparring.

Praktisk arbejder vi videre med “Massage fortællinger”, som vi kort introducerede på modul 6, en aktivitet hvor massagen bruges til at skabe en fortælling med. Massagen stimulerer fantasi, skærper opmærksomhed og nærvær og øger kropsbevidsthed. Dette kan laves som en aktivitet i grupper alt efter alder og udviklingstrin.

Desuden skal I med casearbejde i små grupper planlægge et sansemotorisk træningsforløb eller behandlingsforløb. I skal begrunde jeres valg på baggrund af sensorisk profil, hvad borgeren udtrykker, pårørendes observationer, aktivitetsanalyse og sansetests. I skal fremvise sanseaktiviteter / lege/øvelser og massage.

Modul 9

Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases.

På dette modul vil du få repeteret det du har lært på uddannelsen og relatere det til dit arbejde og dig selv. Weekenden bliver en blanding af teori og praksis.

Ud fra Casearbejde i små grupper repeteres det du har lært og sammenkobles med sensorisk profil, sanseintegration, high/low arousel samt hvordan de forskellige udfordringer borgeren har kan give sig til udtryk. Ligeledes arbejder vi med hvordan vi bedst hjælper borgeren og hvad vi skal være opmærksomme på. I planlægger hver især interventioner med pædagogisk massage, mindfulness og sansemotorisk træning under guidning fra Cammilla og Mette. Her medbringer i en case hver og bytter casen med en af de andre deltagere. På den måde får vi flere vinkler på samme udfordring. I casearbejdet ser vi på:

• Hvad er borgerens ressourcer og udfordringer?

• Hvad er formålet med aktiviteten? F.eks. at øge eller dæmpe arrousal?

• Hvilke aktiviteter/teknikker vælger du at anvende i situationen? Hvordan kan du op/-nedgraduer dem ift. Borgerens funktionsniveau?

• Hvad med samarbejdet med pårørende, skal de inddrages og hvordan?

 I plenum arbejder vi med hvordan vi skaber de optimale betingelser ud fra de muligheder vi har, med de redskaber vi har. Det er vigtigt at huske at lidt er bedre end intet. Tænk stort- start småt! Vi arbejder blandt andet følgende spørgsmål, hvoraf noget er repetition fra tidligere krydret med jeres erfaringer og oplevelser:
• Hvordan kan det du har lært på uddannelsen, integreres i en travl hverdag?
• Samarbejdet med pårørende. Fordele, ulemper, udfordringer?
• Hvad gør vi, når børn er udadreagerende og grænsesøgende?
• Hvordan skaber vi et optimalt tværfagligt samarbejde?
• Hvad gør vi når intet virker?
• Hvem kan vi viderehenvise til for yderligere hjælp?
• Etiske dilemmaer?
• Hvordan passer du på dig selv?
• Hvor kan du få faglig sparring og søge hjælp?

Modul 10

EKSAMEN og fejring!

evt. kun en af dagene alt efter antal deltagere

Sådan foregår eksamen:

Der afsættes 40 min pr kursist til eksamen.

Inden eksamen

24 timer inden eksamen får du tilsendt en kort casebeskrivelse af et barn eller en ung. Det er ud fra denne casebeskrivelse, at du skal planlægge og fremvise din session.

I løbet af uddannelsen har du afleveret journalbeskrivelser til os og fået feedback på dem. 

Eksamen

Selve eksamen varer cirka 30 minutter. Du skal fremvise et oplæg på 15-20 minutters praktiske øvelser og massageteknikker ud fra casebeskrivelsen.Du viser øvelser, samt demonstrerer en massageteknik på en figurant (voksen).

Derefter stiller vi spørgsmål i 10-15 min. Her skal du kunne begrunde dit valg af øvelser og massageteknikker.

Det kan naturligvis ikke være en dybdegående behandling på 15-20 min. Det vi lægger vægt på er, hvordan du udfører behandlingen eller instruerer i øvelser og dine overvejelser bag.

Efter fremvisningen spørger vi ind til dine overvejelser for dine valg og vi kan også spørge om der f.eks. er andet du ville gøre hvis du havde haft mere tid.

Derefter er der votering og tilbagemelding 10 min. Eksamen er bestået/ ikke bestået.

Fejring og uddannelsesbeviser

Sæt gerne hele dagen af og vær der for hinanden, når I kommer ud fra eksamen. Tidsplan sendes ud når vi nærmer os eksamen.

Vi afslutter naturligvis dagen med et glas bobler og overrækkelse af eksamensbeviser! 

Hvis eksamen ikke bestås:
Hvis eksamen ikke bestås, er der mulighed for at tilkøbe 1 times faglig sparring og reeksamination til 1500kr og derefter gå op til eksamen igen, inden for en måned.

Hvem er uddannelsen for?

Målgruppe:

 • Pædagoger og socialpædagoger
 • Lærere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Afspændingspædagoger
 • Sygeplejesker
 • Sundhedsplejersker
 • Sosu-assistenter

Du vil med denne uddannelse få en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn og voksne, der har større eller mindre motoriske eller psykosociale udfordringer.

Uddannelsen ruster dig desuden til at  arbejde som selvstændig SanseMotorisk Behandler og Træner på  hel eller deltid.

Uddannelsen og vores værdi grundlag

Opstart:

Vi starter hold op igen i august 2020 og marts 2021. Se datoerne længere oppe på siden.

Hvis du er interesseret i at komme med på næste hold, er du meget velkommen til at kontakte os på Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552

Der optages max 8 deltagere og uddannelsen oprettes ved minimum 6 deltagere .

Undervisningsform og læringsmiljø:

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning under uddannelsen.

De 10 moduler er en blanding af teori og praksis, i alt 19 dages undervisning. De 8 moduler er 2 weekenddage, modul 6 er et 3 dages internatkursus med fokus på mindfulness. Modul 10 er eksamen og fejring med overrækkelse af uddannelsesbeviser.

Du undervises af et engageret og erfarent tværfagligt team bestående af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette gør, at vi kan give dig som deltager en tværfaglig viden og sparring.

Vi tilstræber at skabe de de optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refefleksion. Derfor er vi  to undervisere på hvert modul, hvilket sikrer at vi kan nå rundt til alle i f.eks massageundervisningen.

Vi lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. Du kommer til at arbejde med dig selv og dine ubevidste mønstre.

Hver undervisningsgang startes med en centrerende og groundende mindfulnessøvelse.Inden spørgetime runder vi af med en kort centrering/meditation, hvor du vil blive guidet til at sætte en intention eller et mål til næste mødegang.

Gennem hele uddannelsen træner du således at  blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener vi, er et meget vigtigt og ofte overset område som relationsarbejder.

Hvor afholdes uddannelsen?

Undervisning foregår i et hyggeligt hus på landet i Stenstrup på Sydfyn i  Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn.

Undervisning fra 10-16.30 kl 15.30-16.30 er spørgetime/diskussion, hvor egne cases kan bringes frem.

Afhentning på Stenstrup station kan aftales.

Mulighed for overnatning i huset fra 75kr pr nat inkl morgenmad

Hjemmearbejde og tidsforbrug:

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden af da vi mødes en weekend cirka en gang hver måned (ingen undervisning i juli ).

Der skal påregnes hjemmearbejde i form af læsestof og se instruktionsfilm af de teknikker, du lærer på kurset. Du vil få adgang til materialet online.

Desuden skal du afsætte en del tid til praktiske øvelser i forhold til at træne pædagogisk massage,mindfulness og sansemotorisk træning i hverdagen og lave case- beskrivelser. Du skal i løbet af året kunne dokumentere, at du har haft minimum 2 forløb med sansemotorisk træningsforløb og givet minimum 30 pædagogiske massagebehandlinger med varighed fra cirka 10 min op til en time alt efter modtagerens behov. Caseopgaverne beskriver dine observationer, dine valg af motorik og sanseaktiviteter og begrundelser herfor. De afleveres løbende under uddannelsen.

Pris for uddannelsen

Uddannelsen koster  29.990 kr for alle 10 moduler.

Dette er en introduktionspris for 2020 holdene. I 2021 er prisen 37500 kr ex moms

For kommuner,  instutioner og virksomheder med CVR er de 29.990 kr. excl. moms. Der kan betales med EAN Nummer.

Er du tidligere kursist hos os, får du en rabat på 2000 kr. Har du deltaget i introdag fratrækker vi 495 kr fra din betaling. Skriv venligst til Cammilla for mere  info på cammilla@minhjerne.dk.

Prisen dækker :

 • I alt 19 undervisningsdage med innovative og engerede undervisere.
 • Mad og overnatning i 3 dage på modul 6
 • Mulighed for gratis overnatning i huset på madrasser- medbring selv dyne mm.
 • Gebyr til eksamen (ekstern censor). Hvis du ikke består eksamen, tilbydes du at købe en times vejledning og re-eksamination til en samlet pris på 1500kr.
 • Du får løbende kompendier med al  undervisningsmaterialet, samt videoer af de viste teknikker. Du har ikke udgifter til bøger.
 • En lukket facebookgruppe til faglig sparring, erfaringsudvesling og rådgivning.
 • To timers faglig eller personlig 1:1 sparring med enten Mette eller Cammilla i løbet af uddannelsen f.eks i forhold til specifikke udfordringer du oplever.
 • Forfriskninger på kurset i form af kaffe, te, let frokost, snacks, frugt, o.a.

Tilkøb:

Frokost er inkluderet i prisen, men der er mulighed for at købe morgenmad 25 kr. og  aftensmad 75 kr pr måltid.

Overnatning: Er muligt i huset i de 3 enkelt værelser eller i stuen på madrasser. Priser for overnatning fra 75 kr. inkl. morgenmad. Aftensmad kan tilkøbes for 75 kr. .

Modul 6 er det eneste modul, hvor overnatning og al mad er inkluderet 3 dage fra fredag formiddag til søndag eftermiddag.

Desuden er det muligt at tilkøbe ekstra faglig supervision i løbet af uddannelsen. Kontakt os for at høre nærmere.

Tilmelding 

Tilmelding  og depositum:

Holdet med start marts 2020 er nu fuldt booket.  Nyt hold starter  marts 2021. Se datoer på siden.

For at blive tilmeldt uddannelsen skal du først have en personlig info/optagelsessamtale med  Cammilla pr telefon /skype, eller ved personligt fremmøde. Vi vil nemlig gerne sikre os, at du får svar på dine spørgsmål for at sikre at uddannelsen er det rigtige valg for dig. Der sættes 30 min af.

Booking af samtale : Kontakt Cammilla på  Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552.

Tilmelding og betaling af depositum: For at sikre din plads på uddannelsen, skal du betale 2499 kr. svarende til en rate. Når vi har modtaget betalingen, er du sikret pladsen.Hvis du fortryder din tilmelding, får du ikke depositummet tilbage. Aflyses uddannelsen får du naturligvis depositum retur-

Denne mulighed er kun for private, der betaler med kort. For indbetaling af depositum via EAN faktura eller bankoverførsel skal du sende en mail til Cammilla@minhjerne.dk

Betaling

Betaling for uddannelsen :

Privat personer: Restløbet op til 29.990 kr betales på en gang eller  i rater (fx 12 måneds rater hvor du betaler 2500 kr. pr rate incl depositum) Ved ratebetaling forpligter du dig til at betale alle rater også hvis du selv vælger at stoppe på uddannelse. Denne mulighed er kun muligt ved kortbetaling, da vi ellers skal oprette hver faktura manuelt. For rateaftale kontakt venligst Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552.

For institutioner m.m: 29.990kr +moms betales på en gang eller i rater efter aftale. Send venligst oplysninger med dit navn, arbejdspladens navn, samt evt  EAN nummer. Institutioner, der betaler med kort kan betale i rater. Ved EAN betaling skal fakturaer oprettes manuelt derfor pålægges et håndteringsgebyr på 70kr+moms pr ratefaktura. Send oplysninger til  Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552.

Rabatmuligheder :                                                                                                                                                                                                                                                 Hvis du har deltaget på et af vores kurser, får du 2000 kr. i rabat på uddannelsesprisen.  Har du deltaget på vores introdag, får du 495 kr. i rabat.

Der kan evt. søges gennem Kompetencefonden om hel/ delvis  betaling af uddannelsen. Eller betales via bruttolønsordningen (+moms). Vi kan dog ikke rådgive om det, søg vejledning ved din arbejdsplads og fagforening.

Dine undervisere på uddannelsen:

Ergo-og kropsterapeut Mette Krabek

Ergo -og kropsterapeut og mindfulnessinstruktør  Mette Krabek.

Fysioterapeut Kenneth Petersen

Fysioterapeut Kenneth Petersen inspirerer til udviklende leg og bevægelse på modul 1.

Der kommer muligvis flere kompetente gæsteundervisere på.

I  alle  modulerne vil der være oftest være 2 undervisere til stede.