Sansemotorisk Behandler og Træner

For mennesker der arbejder med mennesker

En helhedsorienteret og tværfaglig uddannelse til dig som:

 • ønsker faglig og personlig udvikling i dit arbejde
 • søger en ny og helhedsorienteret tilgang til at hjælpe mennesker med sansemotoriske udfordringer, tilknytningstraumer, adfærdsvanskeligheder, stresstilstande eller indlæringsvanskeligheder.
 • arbejder indenfor psykosocial trivsel f.eks. i specialområdet med diagnoser som autisme, ADHD, ADD og OCD.    Fælles for mennesker med disse udfordringer er, at de ikke trives i dagligdagen og befinder sig i en ubalanceret arousaltilstand uanset alder, udviklingstrin eller diagnose.
 • ønsker at se bag adfærden, få nye indsigter og redskaber til selvregulering og udvikling. I løbet af uddannelsen får du viden og redskaber, der kan skabe positive forandringer for det enkelte menneske.
 • drømmer om at arbejde helt eller deltid som selvstændig behandler, træner eller vejleder.

Faglig udvikling

Det er vigtigt at understrege, at du ikke lærer et koncept eller en model, der passer til alle med samme diagnose. Tværtimod lærer vi dig at se på det enkelte individ og tilpasse behandling og træning ud fra personens ressourcer og udfordringer.

Vi tror på, at alle mennesker er unikke med hver vores individuelle personlighed ud fra bl.a. vores nervesystem, DNA samt vores opvækst og miljø.

Vi træner dig at se bag om adfærden og skabe et fundament for udvikling gennem selvregulerende øvelser, samtale og bevidst nærvær.

Du lærer at udvælge relevante metoder og redskaber f.eks. funktionel neurologi, pædagogisk massage, sansemotorisk træning, primitive reflekser, samt mindfulness. Vi i har positive erfaringer med metoderne til at skabe positive relationer og udvikling, hvilket understøttes af forskning på området.

I casearbejde arbejder vi i løbet af uddannelsen med, hvordan vi kan træne og behandle forskellige sansemotoriske og psykiske udfordringer hos børn og voksne. Det kan være født for tidligt, stress, omsorgssvigt, misbrugsproblematikker, ADHD eller autisme.

Jo tidligere indsats i livet, jo bedre er mulighederne for udvikling, men det er aldrig for sent at gøre en forskel.

Personlig udvikling

At kunne skabe positive, autentiske og trygge relationer stiller store krav til dig som omsorgsperson. Derfor er en stor og vigtig del af uddannelsen din personlige udvikling. Du er dit eget vigtigste arbejdsredskab, og du er nødt til at være bevidst om din egen rolle, din tilstand, dine ubevidste handlemønstre, samt hvordan du passer på dig selv i relationsarbejdet for at undgå stress og udbrændthed.

Du vil i løbet af uddannelsen lære dig selv at kende på en ny måde blandt andet ved at forstå din egen sensoriske profil og persontype, hvor du vil få øje på dine “automatpilot mønstre” og blinde vinkler. Samtidig lærer du at forstå andre menneskers adfærd og de bagvedliggende årsager, hvilket kan være gavnligt for et positivt og udviklende arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at du som SanseMotorisk Behandler og Træner arbejder fra dit hjerte med autencitet, empati og indsigt, ud fra en borgercentreret tilgang.

Vil du følges med os i et år i et trygt og udviklende miljø?

Vi optager max 8 personer på uddannelsen.

Undervisning foregår i Skovløberhuset, et lille hyggeligt, gammelt hus, som danner en tryg ramme for nærvær, udvikling og samhørighed.

Vi ønsker at skabe et rum for udvikling og vækst, hvor alle deltager aktivt i undervisningen.

Vi ønsker at bidrage til brobygning og forståelse mellem faggrupper, da vi mener, det giver de optimale arbejdsbetingelser og er til glæde for borgerne. Derfor er uddannelsen åben for alle, der arbejder med mennesker.

Her på videoen fortæller Christian hvordan han bruger sin uddannelse, som han tog ved os i 2019

I løbet af et år undervises du i:

 • Hjernen, nervesystemet og sanserne
 • Vagusnerven og den polyvagale teori
 • Sensorisk profil og aktivitetsanalyse
 • Pædagogisk massage
 • Sansemotorisk træning, primitive reflekser og funktionel neurologi
 • Mentalisering, tilknytning, traumer og stress
 • Kostens og søvnens betydning for krop og hjerne
 • Mindfulness ud fra et neurologisk perspektiv herunder interoception

I løbet af uddannelsen til SanseMotorisk Behandler og Træner lærer du at:

– Arbejde ud fra en forståelse for det hele menneske, hvordan krop, hjerne, sanser, følelser, og tankemønstre påvirker hinanden og se dette fra et tværfagligt perspektiv

– Se bagom det enkelte menneskers adfærd og få en forståelse for, hvordan traumer og svigt påvirker krop og hjerne

– Identificere sansemotoriske udfordringer hos børn og voksne ud fra deres adfærd og sansemotoriske tests

– Udarbejde og graduere et relevant sansemotorisk behandlings- og træningsforløb ud fra personens ressourcer og behov

– Benytte en værktøjskasse med aktive øvelser og mere passive behandlingsmetoder, der kan bidrage til bedre trivsel og livskvalitet hos børn og voksne

– Give pædagogisk massage individuelt og i grupper

– Guide kropsfokuseret mindfulness seancer i grupper eller en-til-en

– Arbejde ud fra dit hjerte med autencitet, empati og indsigt og skabe trygge rammer for udvikling

Gennem uddannelsen
bliver du undervist i:

– Teoretisk og praktisk forståelse af sammenhængen mellem krop, sanser, hjerne og nervesystem.

– En helhedsorienteret tilgang til mennesket, hvor du ser bagom den enkeltes udfordringer og adfærd og ser nye udviklingsmuligheder.

– Forståelse for at systemerne arbejder sammen og vigtigheden af vores basale behov som f.eks. søvn, kost og berøring.

– Forståelse for hvordan stress og traumer påvirker hjerne, nervesystem og krop.

– Rationalet bag pædagogisk massage og praktisk erfaring med forskellige teknikker, der giver mulighed for udvikling gennem nærvær uden ord

– Teoretisk og praktisk forståelse for anvendelse af sansemotorisk og funktionel neurologisk træning.

– Planlægning og graduering af sansemotorisk behandling og træning

– Instruktion af mindfulness individuelt og i grupper.

– Du lærer dig selv bedre at kende gennem din sensoriske profil, personlighedstype og kerneværdier, for at du kan undgå stress og udbrændthed.

– Du får indsigt i hvordan du arbejder autentisk og ud fra dit hjerte og dine værdier samtidig med du passer på dig selv i menneskelige relationer.

Datoer for uddannelsens 10 moduler:  holdstart august 2020  Stadig få ledige pladser

Modul 1:  22-23 august 2020 : Det unikke menneske

Modul 2: 18-20. september 2020 : Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Modul 3 :  24.-25. oktober 2020 :  Udvikling gennem sanser og leg

Modul 4 : 28.-29. november 202o :  Tryghed, berøring og selvregulering

Modul 5 :  9.-10. januar 2021 : Kend din persontype og dine kerneværdier

Modul 6 :  6.-7. februar 2021 : Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

Modul 7 :  6.-7. marts 2021 : Balance i nervesystemet

Modul 8 :  10.-11. april 2021 : Pas på dig selv som relationsarbejder

Modul 9 :  8.-9. maj 2021  : Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases.

Modul 10 : 5. juni 2021 : Eksamen

Datoer for uddannelsens 10 moduler:  holdstart august 2021

Modul 1:  28. -29, august 2021 : Det unikke menneske

Modul 2: 25.-26. september 2021 : Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Modul 3 :  30- -31. oktober 2021 :  Udvikling gennem sanser og leg

Modul 4 : 27.-28. november 2021 :  Tryghed, berøring og selvregulering

Modul 5 :  8.-9. januar 2022 : Kend din persontype og dine kerneværdier

Modul 6 :  5.-6. februar 2022 : Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

Modul 7 :  5.-6. marts 2022 : Balance i nervesystemet

Modul 8 :  2.-3. april 2022 : Pas på dig selv som relationsarbejder

Modul 9 :  7.-8. maj 2022  : Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases.

Modul 10 : 11. juni 2022 : Eksamen

Beskrivelse af de 10 moduler

Der tages forbehold for ændringer i planen i tilfælde af sygdom eller ufordsete hændelser, men alle emner vil blive gennemgået i løbet af uddannelsen.

Modul 1
22. 23. august 2020
Det unikke menneske

Du præsenteres for vores neuroholistiske tilgang til arbejdet med mennesker, og vores tilgang til sanseintegration og neuroplasticitet.

Du vil på modulet få en forståelse for hvordan hjernens samspil med sanserne og kroppen konstant påvirker os bevidst og ubevidst, motorisk og mentalt.

Vores hjerner er som vores fingeraftryk – de er helt unikke, helt fra fødslen, og bliver bl.a. præget af sansestimuli fra vores omgivelser. Hvis stimuli ikke har været passende, kan det give motoriske og mentale udfordringer.

Hjernen er plastisk, hvilket giver håb, mulighed for træning og udvikling af hjernen hele livet! Sansemotorisk træning og behandling kan bidrage til at skabe balance og udvikling for den enkelte.

Det er vigtigt at forstå at dosis og type af stimuli, der er med til for at skabe forandring, er individuelt. Derfor er der ikke et sansemotorisk træningsprogram, der passer til alle. Du lærer i løbet af uddannelsen at se det unikke i hvert enkelt menneske og finde deres udviklingspotentiale.

På dette modul arbejder vi med den taktile, den proprioceptive, den vestibulære og synssansen gennem massage og leg. Vi introducerer sjove og udfordrende hjerneøvelser, der stimulerer sanserne og de forskellige områder i hjernen.

Ud fra de øvelser i har lært på modulet og jeres praktiske erfaringer, ser vi i casearbejde på, hvordan vi spotter mennesker med sansemæssige forstyrrelser og hvordan de kan trænes og behandles.

Forberedelse til dette modul:

Du får tilsendt et kompendie, hvor hjernens anatomi, opbygning og funktion, samt samarbejde med sanserne er forklaret let forståeligt. I kompendiet beskrives ligeledes de 8 sanser og deres betydning.

Derudover skal du læse om baggrunden bag den sensoriske profil, de fire sansetyper og hvordan du bruger dette redskab til at forstå den enkelte persons udfordringer ud fra deres nervesystem. Vi vil i løbet af uddannelsen inddrage den sensoriske profil i case arbejde på modulerne, samt i din træning og behandling hjemme.

Modul 2 Internat
18.-20. september 2020
Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Dette modul handler om vores ottende sans interoception, en relativ “nyopdaget” og ofte overset sans. I USA er der meget fokus på denne sans bl.a. indenfor autismespektret.

Interoception er vores indre sansesystem som sender informationer fra celler og organer og derved regulerer kroppens homøostase. Samtidig forbindes krop og følelser gennem de kropslige sansninger som f.eks. nervøsitet der mærkes i maven.  Interoception har derfor en central betydning for vores evne til samregulering og selvregulering, altså vores evne til social kontakt med andre samt vores psykiske velbefindende og kontakt til os selv.

Du vil blive undervist i betydningen af interoceptionen, dens samarbejde med hjernen, samt hvordan interoceptive forstyrrelser kommer til udtryk.

En måde at træne interoception på er mindfulness. For os er mindfulness en måde at være på i livet. At være bevidst nærværende og til stede i de ting vi laver i relationer og aktiviteter – både privat og på arbejde. Det er således meget andet end meditation og kropsscaning

Vi underviser i mindfulness set ud fra et neurologisk perspektiv og ser på hvordan mindfulness påvirker hjerne og nervesystem. Du får et indblik i hvad tanker er, fusion/defusion og lærer forskellige øvelser til at tackle tankemylder, f.eks. ved stress og angst.

Du vil træne at guide og selv modtage forskellige typer af mindfulness 1:1 og i grupper.  Du lærer, hvad du skal være opmærksom på ved forskellige aldre, udviklingstrin og problematikker. 

Vi træner interoceptionen gennem mindfulness, vejrtrækningsøvelser samt opmærksomhed på kropslige sansninger gennem yoga og massagefortællinger.

Vi arbejder med, hvordan du kan bruge mindfulness som en del af din egen selvomsorg. Vi inddrager din sensoriske profil som et redskab til selvforståelse og ser bl.a. på hvordan du bedst lader op og hvordan du tager vare på dig selv som behandler. Dette arbejder vi videre med under hele uddannelsen, både i modulerne og i form af opgaver og refleksionsøvelser, du skal lave derhjemme.

Forberedelse til modulet:

Du vil modtage et kompendie med teorien og principperne bag mindfulness og du skal læse op på kompendiet om sanserne. Du har udfyldt en sensorisk profil, som vi skal have 14 dage før modulet.

Du skal til næste gang udfylde et spørgeskema i forhold til din egen sensoriske profil, som sendes til os 14 dage før modulstart.

Du skal i gang med casearbejde hjemme og planlægge og beskrive 4-5 sessioner, som sendes 1 uge før næste modul.

Modul 3
24.-25. oktober 2020
Udvikling gennem sanser og leg

På dette modul arbejder vi med “Leg, indlæring og udvikling”. Leg er blandt andet udvikling af krop, hjerne, sanser og sociale kompetencer, både for børn og voksne.

Vi giver eksempler på, hvordan sansetræning sker gennem leg som for mange er tilstrækkeligt. Andre har brug for specifik træning for krop og sanser herunder primitive reflekser. Primitive reflekser opstår i fostertilværelsen og skal “forsvinde” af sig selv efter fødslen. Gør de ikke det, kan det komme til udtryk som hyperaktivitet, motorisk uro og indlæringsvanskeligheder.

Vi gennemgår de primitive reflekser, hvordan man spotter dem gennem adfærd, tester og træner dem specifikke øvelser, der danner grundlaget for den videre sansetræning.

Vi arbejder med test og aktivitetsanalyse i forhold til at planlægge og graduere træning og behandling.

Vi giver eksempler på forskellige tests som bruges tværfagligt til vurdering af motorik og sanser. Vi arbejder med den sensoriske profil, som giver et billede af, hvordan mennesket sanseopfatter, sansebearbejder og agerer på omverden ud fra sansestimuli og sensoriske oplevelser.  Profilen kan bruges til børn og voksne som et tværfagligt arbejdsredskab, der giver et overblik over vigtige indsatsområder.

Gennem cases arbejder vi med at spotte mennesker med sansemæssige forstyrrelser og få et indtryk af deres sensoriske profil. Vi arbejder med at planlægge behandling, øvelser, aktiviteter og miljøtilpasninger, der træner den enkeltes sansemotoriske udfordringer og støtter deres sensoriske profil.

Vi ser på synssansen og hvorfor den er vigtig at være opmærksom på f.eks. i forhold til motorik, koncentration, fokus og indlæring.

Forberedelse til dette modul:

Læs kompendiet om primitive reflekser

Vælg en eller flere sanser og skriv ned, hvilke øvelser du allerede kender og bruger.

Forbered dig på at fortælle om, hvordan du konkret har arbejdet med din egen selvomsorg og hvilke indsigter du har fået om emnet. Det skal kort fremlægges for de andre næste modul.

Du skal lave mindst 4 guidninger i mindfulness, som beskrives og sendes til os en uge før næste modul.

Modul 4:
28.-29. november 2020
Tryghed, berøring og selvregulering

Vi gennemgår begrebet den treenige hjerne og ser på, hvordan tryg og utryg tilknytning kommer til udtryk. Du får indblik i, hvordan traumer og svigt påvirker hjernen og nervesystemet og hvordan det kommer til udtryk i adfærd. Vi arbejder med high og low arousal i forhold til, hvordan du kan påvirke arousal.

Vi gennemgår, hvordan pædagogisk massage kan bruges i relation til mentalisering, tilknytningstraumer og arousalregulering. Vi arbejder med kropsafgrænsende massage, boldmassage, cirkelmassage, trykmassage og klappemassage. Alt forgår med tøjet på.

Vi gennemgår kort kroppens anatomi og fysiologi i forhold til massage på basis for at du er bekendt med, hvilke strukturer og systemer du påvirker ved massage.

Vi gennemgår forholdsregler ved at give massage f.eks. dosering, etiske dilemmaer, modtagerens reaktioner og kropssprog. I massagesituationerne træner du dit eget nærvær og dine arbejdsstillinger, således du undgår at overbelaste dig selv.

Vi ser på, hvordan du kan bruge sansemotoriske aktiviteter, leg og mindfulness i relationsarbejde og som selvregulerende øvelser.

Forberedelse til dette modul:

Læs kompendierne om anatomi og mentalisering.

Du får tilsendt en reflektionsøvelse ift. dit eget arbejde med din selvomsorg på dit arbejde.

Udfyld en sensorisk profil på en klient, som medbringes til næste modul til casearbejde.

Du skal udføre og beskrive 4-5 sansemotoriske sessioner, hvor du inddrager den sensoriske profil samt sansetræning, behandling og primitive reflekser.

Modul 5:
9.-10. januar 2021
Kend din persontype og dine kerneværdier

Modulet handler om dig, fordi du er dit vigtigste redskab i relationsarbejdet.

Ud fra Enneagrammet får du indsigt i din persontype, dine styrker og dine blinde vinkler og automat mønstre, som er dine udviklingsområder. Vi bruger din sensoriske profil til at se, hvordan du arbejder bedst og hvordan du lader bedst op. Igennem øvelser finder du frem til dine kerneværdier, dine personlige og faglige kompetencer. Vores erfaring er, at stress og mistrivsel kan minimeres ved at kende sin persontype og leve ud i alignment med ens kerneværdier samt faglige og personlige kompetencer.

Uanset om du ønsker arbejde som selvstændig eller er ansat giver undervisningen anledning til gode refleksioner ift. dit arbejde.

Vi arbejder med balancen mellem arbejde og fritid, din selvomsorg.
grænsesætning i relationen til andre.

Vi ser på hvad der skal til for at drive forretning, skabe kundeflow og sætte de rigtige priser. Du bliver klogere på, hvem din målgruppe og din ideelle klient er og bliver skarp på, hvordan du kan bruge dine kerneværdier og din egen historie i din markedsføring eller daglige arbejde
Du lærer om journalføring og dokumentation, hvordan du gør og hvorfor du skal bruge tid på det.

I løbet af weekenden øver vi desuden forskellige massage teknikker, som vi tidligere har gennemgået.

Forberedelse til dette modul:

Forbered dig på at fortælle om, hvordan du har arbejdet med din selvomsorg i tiden efter sidste modul.

Udfyld én Ennneagram profil online, reflekter over den og medbring den til modulet 

Øve massageteknikkerne hjemme på 4-5 klienter. Du skal øve de præsenterede teknikker minimum en gang. Skriv dine refleksioner ned om, hvorfor du netop vælger den teknik til den enkelte klient, hvad er formålet, hvad er vedkommendes reaktioner og udbytte.

Modul 6:
6.-7. februar 2021
Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

På dette modul lærer du om vagus nerven, vores længste kranienerve, som har stor betydning for vores generelle sundhed og trivsel. Den forsyner alle vores organer og sender beskeder fra disse til hjernen. Derfor har bl.a. vagus nerven stor indflydelse på vores vejrtrækning og vores interoception. Derudover er den vores direkte kontakt til det autonome nervesystem og har stor betydning for vores arousalregulering og vores sociale samspil med andre.

Vi gennemgår den Polyvagale teori, som beskriver vagus nervens evolutionære udvikling og hvordan vi som mennesker i dag stadig styres af henholdsvis vagus nervens primitive og den senest udviklede gren. Teorien får i øjeblikket meget opmærksomhed i forhold til autisme, tilknytningsforstyrrelser, stress og traumeterapi. Vi gennemgår symptomer og årsagssammenhænge på en vagusnerve i ubalance og hvilke konsekvenser det kan give på kort og lang sigt.

Du kan arbejde med vagus nerven passivt og aktivt. Du lærer at give massage og manuelle teknikker, der påvirker vagusnerven, det parasympatiske nervesystem og interoceptionen.  Du lærer ligeledes forskellige fysiske øvelser og vejrtrækningsteknikker, som du både kan bruge på dig selv og dine klienter.

Du introduceres til aromaterapi, som er en ældgammel videnskab om planter og duftes betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. Du får indblik i, hvordan aromaterapi påvirker det limbiske system, og derved kan bruges til arousalregulering. Du får kendskab til forskellige anvendelsesmetoder og lærer at udvælge olier til massage alt efter formål og klient.

Forberedelse til dette modul:

Læs kompendie om vagus nerven og aromaterapi.

Du skal fortsætte med behandlings- og træningssessioner og dokumentere dem i journalform. Du skal tilsende 4-5 journaler en uge før modulet. Du skal i mindst 2 af journalerne have fokus på mindfulness- og interocepetive øvelser.

Du får tilsendt en opgave, hvor du skal arbejde med videre med betydningen af dine kerneværdier og personlighedstype i.  Du skal fremlægge denne i plenum.

Modul 7:
6.-7. marts 2021
Balance i nervesystemet

Stress kan påvirke helbredet og fører til mange livsstilsygdomme. I dag er stress noget de fleste oplever på et tidspunkt. Du får indsigt i, hvad stress er og hvordan man kan få ro på et nervesystem, der er konstant overbelastet og i alarmberedskab. Vi gennemgår teori om stress og ser på bl.a. Maslows behovspyramide ud fra hjernens synspunkt. Du lærer desuden om søvnens betydning for menneskers trivsel uanset alder.

Det er bekymrende, at flere og flere børn og unge oplever stress og mistrivsel meget tidligt i livet. Som SanseMotorisk Behandler og Træner vil du helt sikkert møde mennesker med stress og du har på nuværende tidspunkt lært rigtigt mange effektive redskaber til stressreducering. Gennem casearbejde ser vi på: Hvordan tackler man stress hos henholdsvis børn, unge og voksne? Hvorfor virker sygemelding ikke altid på stress? Kan stress “smitte”? Hvordan kan ting og personer i omgivelserne stresse? Vi repeterer de stressreducerende teknikker, du har lært i løbet af uddannelsen.

Vi arbejder med massagemetoder til ro og afspænding: ansigts- og hovedbundsmassage, samt afspændende håndmassage. Vi arbejder videre med øvelser til at få balance i nervesystemet.

Vi inddrager den sensoriske profil og ser på hvordan det at være bevidst om egne og klienters individuelle selvreguleringsstrategier til at både kan reducere og forbygge stress.

Kost:

Det handler ikke om at lægge kostplaner, men om at tænke kosten ind som en del af det komplekse puslespil, det er at skabe de bedste muligheder for krop og hjerne ud fra den enkeltes situation.

Hjernen næres af glukose (fra sund kost), ilt og co2, og bevægelse. Kost er energi og brændstof til krop og hjerne. Ikke alle mennesker spiser sundt, hvad kan konsekvensen være ved uhensigtsmæssig kost? Hvad stiller man op med kræsne børn eller kræsne voksne? Hvorfor er nogle mennesker kræsne? Hvad gør man, hvis man ikke kan ændre på kosten?

Vi ser på sammenhængen mellem hjerne og tarmsystem i forhold til inflammation og stress, hvor vagus nerven spiller en vigtig rolle

Forberedelse til dette modul

Forbered at du kort skal fortælle om, hvordan du arbejder med dit eget nærvær i dine sessioner.  Hvad virker – hvad virker ikke for dig. Hvilke betydninger har de for dem, du behandler?

Du får tilsendt en øvelse, hvor du skal blive bevidst om de hvilke ting der kan presse dig, hvordan du mærker der det i kroppen at have travlt og være stresset og hvad du plejer at gøre for at afhjælpe det.

Træne de forskellige massageteknikker på 4-5 klienter og send journalerne en uge før modulet. I mindst to af sessionerne skal du have fokus på øvelser til vagus nerven og vejrtrækning.

Modul 8:
10.-11. april 2021
Pas på dig selv som relationsarbejder

I dette modul vil vi se på samarbejdet med borgeren, de pårørende og kollegaer, som alle er vigtige i relationsarbejde. Samarbejdet kan til tider kan give anledning til frustrationer eller konflikter, da man ikke ser ens på tingene og ikke har samme mål. Vi arbejder med kommunikation og din rolle i forældre/pårørende-samarbejdet, blandt kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere. Vi inddrager det, vi har arbejdet med i løbet af uddannelsen og får bundet nye sløjfer.

Som relationsarbejder kan du ind imellem komme ud for situationer, der kan være drænende, triste eller ligefrem traumatiske. Du får indsigt i og redskaber til hvordan du takler svære situationer som disse. Ud fra casearbejde ser vi på, hvordan du forbereder dig selv på svære samtaler og hvordan du kan undgå at påtage dig ansvar, som ikke er dit.

Du er dit vigtigste arbejdsredskab. Derfor er enormt vigtigt som omsorgsperson at du løbende arbejder med at passe på dig selv for at du forebygger empatiudmatning, stress og udbrændthed. I løbet af uddannelsen er du blevet præsenteret for forskellige selvhjælpsteknikker, som vi ønsker at du får integreret i din hverdag. Vi taler om, hvordan du selv kan lade op og hvem du kan opsøge for støtte og sparring.

Praktisk arbejder vi videre med “massage fortællinger”, som vi kort introducerede på modul 6, en aktivitet hvor massagen bruges til at skabe en fortælling med. Massagen stimulerer fantasi, skærper opmærksomhed, nærvær og øger kropsbevidsthed. Dette kan laves som en aktivitet i grupper alt efter alder og udviklingstrin. Vi øver andre massageteknikker, som i tidligere har lært.

I casearbejde i små grupper skal i planlægge en sansemotorisk trænings – eller behandlingsforløb. I skal begrunde jeres valg på baggrund af sensorisk profil, hvad borgeren ressourcer og udfordringer, pårørendes observationer, aktivitetsanalyse og sansetests. I skal fremvise sanseaktiviteter, lege, øvelser og massageteknikker.

Forberedelse til dette modul:

Du skal forberede en opgave om hvad der er dine styrker og udfordringer i relationsarbejdet.

Du skal fremsende 4-5 journaler, hvor du har fokus på at inddrage træningen af vagus nerven og interoception.

Modul 9:
8. 9. maj 2021
Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases.

På dette modul vil du få repeteret det du har lært på uddannelsen og relatere det til dit arbejde og dig selv. Weekenden bliver en blanding af teori og praksis.

For at vise at der kan være flere vinkler på samme klients udfordringer, medbringer du en case og bytter med en af de andre deltagere.  Du får tid til at planlægge en intervention med pædagogisk massage, mindfulness og sansemotorisk træning. Du skal se på hvilke aktiviteter/teknikker/øvelser vælger du at anvende i situationen? Hvordan du kan op/-nedgraduer dem ift. borgerens funktionsniveau og hvorfor. Ligeledes skal gøre dig overvejelser om samarbejdet med pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere, skal de inddrages og hvordan?  Vi vil være til for at hjælpe og sparre. Du fremlægger dit arbejde i plenum og får vi andres feedback herpå.

I løbet af modulet arbejder vi med, hvordan vi skaber de optimale betingelser ud fra de muligheder vi har, med de redskaber vi har. Det er vigtigt at huske at lidt er bedre end intet. Tænk stort- start småt! 

Vi arbejder bl.a. med følgende spørgsmål, hvoraf noget er repetition fra tidligere krydret med jeres erfaringer og oplevelser:
• Hvordan kan det du har lært på uddannelsen, integreres i en travl hverdag?
• Samarbejdet med pårørende. Fordele, ulemper, udfordringer?
• Hvad gør vi ved udadreagerende og grænsesøgende adfærd?
• Hvordan skaber vi et optimalt tværfagligt samarbejde? Hvad er dit ansvar?
• Hvad gør vi, når intet virker?
• Hvem kan vi viderehenvise til for yderligere hjælp?
• Etiske dilemmaer?
• Hvordan passer du på dig selv?
• Hvor kan du få faglig sparring og søge hjælp?

Forberedelse til dette modul

Du skal en uge inden modulet tilsende os den case, skal byttes med de andre og skal arbejdes med på modul 9.

Du får tilsendt en opgave, hvor du skal kigge tilbage på hvad du har lært om dig selv på uddannelsen og hvordan du ønsker at arbejde videre både fagligt og personligt.  Dette fremlægges på modulet.

Du skal sende 4-5 journaler, hvor du udover dine handlinger, skriver dine overvejelser ift. din rolle som behandler, styrker og udfordringer i din relation til dine klienter.

Modul 10:
5. juni 2021
Eksamen og fejring

Sådan foregår eksamen:

Der afsættes 40 min pr. kursist til eksamen.

Inden eksamen

48 timer inden eksamen får du tilsendt en casebeskrivelse af et barn, ung eller voksen. Det er ud fra denne, at du skal planlægge og fremvise din session.

Eksamen

Selve eksamen varer cirka 30 minutter. Du skal fremvise et oplæg på 15 minutters praktiske øvelser og massageteknikker. Du viser relevante øvelser, samt demonstrerer en massageteknik på en figurant (voksen).

Derefter stiller vi spørgsmål i 15 min. Her skal du kunne begrunde dit valg af øvelser, massageteknikker, samt fortælle dine overvejelser omkring den fremadrettede behandling/træning, samarbejde med pårørende og tværfaglige kollegaer.

Det kan naturligvis ikke være en dybdegående behandling på 15 min. Det vi lægger vægt på er, hvordan du udfører behandlingen, instruerer i øvelser og dine overvejelser bag.

Derefter er der votering og tilbagemelding 10 min. Eksamen er bestået/ ikke bestået.

Der vil være ekstern censor til stede under eksamen og votering.

 

Fejring og uddannelsesbeviser

Sæt gerne hele dagen af og vær der for hinanden, når I kommer ud fra eksamen.

Vi afslutter naturligvis dagen med et glas bobler, tapas og overrækkelse af eksamensbeviser.

Hvis eksamen ikke bestås:
Hvis eksamen ikke bestås, er der mulighed for at tilkøbe 1 times faglig sparring og reeksamination til 1500 kr. og derefter gå op til eksamen igen, inden for en måned.

Hvem er uddannelsen for?

Målgruppe:

 • Pædagoger og socialpædagoger
 • Lærere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Afspændingspædagoger
 • Sygeplejesker
 • Sundhedsplejersker
 • Sosu-assistenter

Du vil med denne uddannelse få en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn og voksne, der har større eller mindre motoriske eller psykosociale udfordringer.

Uddannelsen ruster dig desuden til at  arbejde som selvstændig SanseMotorisk Behandler og Træner på  hel eller deltid.

Uddannelsen og vores værdigrundlag

Opstart:

Vi starter hold op i august 2020 – der er stadig ledige pladser.

Næste hold starter  august  2021. Se datoerne længere oppe på siden.

Hvis du er interesseret i at komme med på næste hold, er du meget velkommen til at kontakte os på Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552

Der optages max. 8 deltagere og uddannelsen oprettes ved minimum 6 deltagere .

Undervisningsform og læringsmiljø:

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning under uddannelsen.

De 10 moduler er en blanding af teori og praksis, i alt 19 dages undervisning. De 8 moduler er 2 weekenddage, modul 6 er et 3 dages internatkursus med fokus på mindfulness. Modul 10 er eksamen og fejring med overrækkelse af uddannelsesbeviser.

Du undervises af et engageret og erfarent tværfagligt team bestående af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette gør, at vi kan give dig som deltager en tværfaglig viden og sparring.

Vi tilstræber at skabe de de optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refefleksion. Derfor er vi  to undervisere på hvert modul, hvilket sikrer at vi kan nå rundt til alle i f.eks massageundervisningen.

Vi lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. Du kommer til at arbejde med dig selv og dine ubevidste mønstre.

Hver undervisningsgang startes med en centrerende og groundende mindfulnessøvelse.Inden spørgetime runder vi af med en kort centrering/meditation, hvor du vil blive guidet til at sætte en intention eller et mål til næste mødegang.

Gennem hele uddannelsen træner du således at  blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener vi, er et meget vigtigt og ofte overset område som relationsarbejder.

Hvor afholdes uddannelsen?

Undervisning foregår i et hyggeligt hus på landet i Stenstrup på Sydfyn i  Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn.

Undervisning fra 10-16.30 kl 15.30-16.30 er spørgetime/diskussion, hvor egne cases kan bringes frem.

Afhentning på Stenstrup station kan aftales.

Hjemmearbejde og tidsforbrug:

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden af da vi mødes en weekend cirka en gang hver måned (ingen undervisning idecember).

Der skal påregnes hjemmearbejde i form af læsestof og se instruktionsfilm af de teknikker, du lærer på kurset. Du vil få adgang til materialet online.

Desuden skal du afsætte en del tid til praktiske øvelser i forhold til at træne pædagogisk massage, kropsfokuseret mindfulness og sansemotorisk træning i hverdagen og lave case- beskrivelser. Du skal i løbet af året kunne dokumentere, at du har haft minimum 2 forløb med sansemotorisk træningsforløb og givet minimum 30 pædagogiske massagebehandlinger med varighed fra cirka 10 min op til en time alt efter modtagerens behov. Caseopgaverne beskriver dine observationer, dine valg af motorik og sanseaktiviteter og begrundelser herfor. De afleveres løbende under uddannelsen.

Pris for uddannelsen

Uddannelsen koster  29.990 kr for alle 10 moduler.

Dette er en introduktionspris for 2020 holdene. I 2021 er prisen 37500 kr ex moms

For kommuner,  instutioner og virksomheder med CVR er de 29.990 kr. excl. moms. Der kan betales med EAN Nummer.

Er du tidligere kursist hos os, får du en rabat på 2000 kr. Har du deltaget i introdag fratrækker vi 495 kr fra din betaling. Skriv venligst til Cammilla for mere  info på cammilla@minhjerne.dk.

Prisen dækker :

 • I alt 19 undervisningsdage med innovative og engerede undervisere.
 • Mad og overnatning i 3 dage på modul 6
 • Mulighed for gratis overnatning i huset på madrasser- medbring selv dyne mm.
 • Gebyr til eksamen (ekstern censor). Hvis du ikke består eksamen, tilbydes du at købe en times vejledning og re-eksamination til en samlet pris på 1500kr.
 • Du får løbende kompendier med al  undervisningsmaterialet, samt videoer af de viste teknikker. Du har ikke udgifter til bøger.
 • En lukket facebookgruppe til faglig sparring, erfaringsudvesling og rådgivning.
 • To timers faglig eller personlig 1:1 sparring med enten Mette eller Cammilla i løbet af uddannelsen f.eks i forhold til specifikke udfordringer du oplever.
 • Forfriskninger på kurset i form af kaffe, te, let frokost, snacks, frugt, o.a.

Tilkøb:

Frokost er inkluderet i prisen.

Modul 6 er det eneste modul, hvor al mad er inkluderet 3 dage fra fredag formiddag til søndag eftermiddag.

Du har mulighed for at tilkøbe ekstra faglig supervision i løbet af uddannelsen. Kontakt os for at høre nærmere.

Tilmelding 

Tilmelding  og depositum:

På holdet med start august 2020 er der stadig få ledige pladser. 

 Vi starter ligeledes et nyt hold på i  august 2021. Se datoer på siden.

For at blive tilmeldt uddannelsen skal du først have en personlig info/optagelsessamtale med  Cammilla og Mette  pr telefon /skype, eller ved personligt fremmøde. Vi vil nemlig gerne sikre os, at du får svar på dine spørgsmål for at sikre at uddannelsen er det rigtige valg for dig. Der sættes 30 min af.

Booking af samtale : Kontakt Cammilla på  Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552.

Tilmelding og betaling af depositum: For at sikre din plads på uddannelsen, skal du betale 2499 kr. svarende til en rate. Linket får du tilsendt efter vi har afholdt samtalen. Når vi har modtaget betalingen, er du sikret pladsen. Hvis du fortryder din tilmelding, får du ikke depositummet tilbage. Aflyses uddannelsen får du naturligvis depositum retur.

Du kan se de øvrige vilkår for uddannelsen her

Denne mulighed er kun for private, der betaler med kort. For indbetaling af depositum via EAN faktura eller bankoverførsel skal du sende en mail til Cammilla@minhjerne.dk

Betaling

Betaling for uddannelsen :

Privat personer: Restløbet op til 29.990 kr betales på en gang eller  i rater (fx 12 måneds rater hvor du betaler 2500 kr. pr rate incl depositum) Ved ratebetaling forpligter du dig til at betale alle rater også hvis du selv vælger at stoppe på uddannelse. Denne mulighed er kun muligt ved kortbetaling, da vi ellers skal oprette hver faktura manuelt. For rateaftale kontakt venligst Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552.

For institutioner m.m: 29.990kr +moms betales på en gang. Send venligst oplysninger med dit navn, arbejdspladens navn, samt evt  EAN nummer. Institutioner, der betaler med kort kan betale i rater. Ved EAN betaling skal fakturaer oprettes manuelt derfor pålægges et håndteringsgebyr på 70kr+moms pr ratefaktura. Send oplysninger til  Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552.

Rabatmuligheder :                                                                                                                                                                                                                Hvis du har deltaget på et af vores kurser, får du 2000 kr. i rabat på uddannelsesprisen.

Der kan evt. søges gennem Kompetencefonden om hel/ delvis  betaling af uddannelsen. Eller betales via bruttolønsordningen (+moms). Vi kan dog ikke rådgive om det, søg vejledning ved din arbejdsplads og fagforening.

Dine undervisere på uddannelsen:

Ergo-og kropsterapeut Mette Krabek

Ergo -og kropsterapeut og mindfulnessinstruktør  Mette Krabek.

Fysioterapeut Kenneth Petersen

Fysioterapeut Kenneth Petersen inspirerer til udviklende leg og bevægelse på modul 1.

Der kommer muligvis flere kompetente gæsteundervisere på.

I  alle  modulerne vil der være oftest være 2 undervisere til stede.