Berøring er livsvigtigt for menneskers trivsel hele livet

Alle mennesker har brug for berøring. Mennesker er sociale væsner og afhængige af berøring lige fra vi er spædbørn til vi dør.  Uden berøring, nærvær og positiv kontakt mistrives vi.

Mangel på berøring kan komme til udtryk som adfærdsændringer. Det kan f.eks. være depressive tilstande eller aggressiv udadreagerende adfærd.

Vi har brug for positive, trygge relationer og berøring i form af f.eks. kram og håndtryk. Berøring stimulerer hjernen og udskiller blandt andet hormoner, der får os til at føle os glade og afslappede.

I øjeblikket er det særligt aktuelt, da mange i høj grad oplever fravær af berøring i deres daglig dag pga. Corona restriktioner, travlhed og mangel på overskud til omsorg hos personalet.

Ved at indføre pædagogisk massage i omsorgsarbejde kan vi stimulere borgerens sanser og derved dæmpe eller helt forebygge den uønskede eller konfliktskabende adfærd. Det behøver ikke tage ekstra tid, det handler om at være bevidst nærværende og bruge særlige teknikker, der stimulerer sanserne. At indføre små seancer med berøring og massage kan nedbringe konfliktadfærd og kan derfor være med til at øge livskvaliteten hos borgerne, men også arbejdsglæden hos personalet.

 

Konsekvensen af mangel på berøring og kærtegn

Mange ældre oplever, at mængden berøring og kærtegn falder med alderen. Måske er ens partner gået bort eller man bor på plejehjem, hvor berøring er reduceret til hjælp til personlig pleje.

Hos demente borgere sker der en negativ udvikling i hjerne og sanseapparat og behovet for optimale sansestimuli er ekstra vigtig her. Ligeledes kan gamle traumer kan komme op og give udfordringer i dagligdagen.

Mangel på berøring (taktil stimulering) kan komme til udtryk som hudsult, som er en depressions- lignende tilstand, eller som uønsket udad-reagerende adfærd, nogle gange med seksuelle undertoner. Dette får oftest personalet til at tage mere afstand fra borgeren, hvilket kan være en nødvendighed for at passe på sig selv. Men det er vigtigt at se årsagen bag adfærden. Borgeren kalder på opmærksomhed, på nærvær, på tryghed, på berøring, men behovet kommer til udtryk på en uhensigtsmæssig måde. Det handler om at møde borgerens behov for kontakt og berøring på en hensigtsmæssig måde.

 

Massage og bevidst berøring i omsorgsarbejde

Massage i omsorgs og relationsarbejde er et redskab, der skaber basis for en positiv kontakt og nærvær uden ord, mellem giver og modtager.

Alt efter hvilke massageteknikker, man anvender, støttes og stimuleres mennesker med særlige behov f.eks. personer med demens, hjerneskade og udviklingshæmning.

Gennem kroppen og sansesystemet påvirkes hjerne og nervesystem og massage kan således både øge og dæmpe arousal alt efter, hvordan den gives. Massage, der gives hurtigt og arytmisk er et godt redskab til at vække et sløvt nervesystem og vække sanserne. Omvendt kan rolig fast trykmassage dæmpe et overaktivt, opfarende og stresset nervesystem hos mennesker med f.eks. angst og uro og som har svært ved at finde ro, mærke sig selv eller forstå andres grænser.

 

Berøring beroliger

Vi ved fra forskning at berøring aktiverer vores “ro-hvilesystem”, bl.a. via udskillelse af hormoner. Hos mange mennesker er “kamp-flugt systemet” overaktivt, hvilket har betydning for menneskets evne til at finde ro, opleve fordybelse og samhørighed med andre. Følelser som er med til at øge livskvaliteten hos mennesker i alle aldre.

For mennesker med demens eller andre neurologiske udfordringer er der ofte ubalance i kamp/flugt ro/hvile systemet, hvilket kan komme til udtryk som søvnforstyrrelser, angst, motorisk uro eller aggressiv adfærd. Det er kamp-flugt systemet, der konstant overruler ” ro-hvile systemet”.  Det positive er, at ro/hvilesystemet kan trænes -og den mest effektive måde at træne det på er ved bevidst berøring og massage.  Gennem positiv berøring med omsorg og nærvær er det muligt at danne og opretholde relationer og give modtageren en basal tryghed- selv for borgere der ikke har talens brug.

 

Lær at bruge massage i omsorgsarbejde

Er du blevet nysgerrig på at lære at bruge massage i omsorgsarbejde?

Vi har lavet et helt nyt 2 dages kursus, hvor du lærer mere om berøringen positive virkning

Kurset er for dig der arbejder med borgere med nedsat funktionsniveau i omsorgsarbejde på bosteder, plejehjem, hospice eller som handicaphjælper.

 

Massage i omsorgsarbejdet handler om at skabe nærvær og tryghed i relationen til borgeren. Denne type massage kan:

 • Virke smertelindrende
 • Give en dybere og bedre søvn
 • Dæmpe motorisk uro
 • Være konfliktnedtrappende
 • Skabe mere overskud til deltagelse i hverdagen
 • Give en følelse af velvære

Målgruppen for massagen er personer med

 • Demens
 • Forskellige former for hjerneskader
 • Udviklingshæmmede
 • Para- og tetrapletikker
 • Neurologiske sygdomme som multipel Sclerose eller Parkinson

 

På kurset lærer du 

 • Teori om sansestimulering hos ældre med fokus på den taktile sans og forstyrrelser i denne på et let basalt niveau
 • Teori om vigtigheden af nærvær og berøring af hele livet
 • Massageteknikker uden på tøjet med forskellige redskaber inkl. hånd og fodmassage
 • Massage til forskellige målgrupper
 • Lejringsteknikker
 • Empati og medfølelse i omsorgsarbejdet – hvordan passer du på dig selv
 • Hvordan skaber du en tryg atmosfære med gensidig respekt for hinandens grænser
 • Hvordan kan massage bruges og integreres i hverdagen
 • Hvordan planlægges et behandlingsforløb

 

Undervisningsplan

Dag 1

 • Teori om sanser og hjernen ed fokus på den taktile sans
 • Teori med massage og berøring
 • Massage i omsorgsarbejdet
 • Den trygge kontakt
 • Massage til forskellige målgruppe
 • Vi øver trykmassage, hånd og fodmassage

Dag 2:

 • Kort om taktile forstyrrelser
 • Greb
 • Lejringsteknikker
 • Hvordan planlægger du et forløb til din målgruppe
 • Empati og medfølelse i omsorgsarbejdet – hvordan passer du på dig selv
 • Vi øver flere massageteknikker uden på tøjet
 • Casearbejde

 

Du kan læse mere om datoer for kurset her

Tidsrum 9.30-16.00 begge dage

Prisen er inklusive manual med teori massagebeskrivelse og slides i PDF form, samt forplejning begge dage incl. frokst.

Du kan læse mere om kurset og hvordan du tilmelder dig her

Glæder mig til at møde dig

Cammilla